Династія Сасанідів

Сасаніди — династія перських правителів (шахіншахів), що правили в Сасанідській імперії з 224 по 651 роки[1].  

ІсторіяРедагувати

Династія походила з Парсу (Фарс), названа за іменем Сасана, який був батьком першого царя Парса з роду Сасанідів Папака. Син Папака Ардашир I в 224 році розбив парфянського царя Артабана V і заснував державу Сасанідів. При Ардаширові I і Шапурі I були приєднані великі області. У III столітті в державі Сасанідів ще зберігалися автономні «царства» (Систан, Керман, Мерв і ін.) І міста типи полісів. Перемоги Сасанідів над Римом зміцнили їх державу і призвели до посилення центральної влади шахіншаха. Вже при утворенні держави Сасаніди спиралися на іранське жрецтво (зороастризм)[2].

В кінці III - початку IV століть від імперії відпав ряд областей на Сході, проте під час правління Шапура II (правив в 309-379 роках) владу в раніше втрачених областях було відновлено. За договором 387 року до Сасанідам відійшли райони Месопотамії і велика частина Вірменського царства[2].

У V столітті царі місцевих династій Вірменії, Кавказької Албанії та Іберії були замінені сасанідськими намісниками. У 2-й половині V століття відбулися повстання на Закавказзі, в 571-572 роках - у Вірменії. Після початку Маздакітського руху в кінці V століття в державі відбулися глибокі зміни в системі управління, соціально-політичній структурі і культурі[2].

При Хосрові I Анушірвані (правив у 531-579 роках) частина старої знаті виявилася в безпосередній економічній залежності від держави і царя, а також зросла роль бюрократичного апарату і чиновництва. З початку VI століття відбувалися війни з Візантією, які проходили з перемінним успіхом. У 558-568 роках Сасаніди розгромили ефталітів і включили до складу держави ряд областей в Афганістані і Середній Азії. Близько 570 року був завойований Ємен. Близько 589 року були розгромлені тюрки, що вторглися в державу. Тривала війна з Візантією привела до виснаження матеріальних ресурсів держави. Це, а також різке збільшення податків підірвали політичну й економічну могутність держави Сасанідів[2].

З 628 по 632 рік змінилося близько 10 царів. При Єздигері III державу Сасанідів було завойовано арабами[2].

Царі династіїРедагувати

Царі династії Сасанідів: Ардашир (Артахшер) I (224-239); Шапур I (239-272); Ормізд I (Ормізд-Ардашир) (272-273); Бахрам I (Варахран) (273-276); Бахрам II (276-293); Бахрам III (293); Нарс (293-302); Ормізд II (302-309); Шапур II (309-379); Ардашир II (379-383); Шапур III (383-388); Бахрам IV (388-399); Єздигерд I (399-420 / 421); Бахрам V Гур (421-439); Єздигерд II (439-457); Ормізд III (457-459); Пероз (459-484); Балаш (484-488); Кавад I (488-496, 498 / 499-531); Замасп (496-498 / 99); Хосров I Ануширван (531-579); Ормізд IV (579-590); Бахрам Чубин (590-591, не з роду Сасанідів); Хосров II Парвіз (591-628); Кавад II (628); Ардашир III (628-629); Фаррухан Шахрвараз (629, не з роду Сасанідів); Боран (цариця, 629-630); Азармедухт (цариця, 630-631); в 629-32 в різних частинах держави царями вважалися Хосров III, Ормізд V, в 631/632 в Ктесифоні правил Фаррух-зад-Хосров; Єздигерд III (632-651 або 652)[3].

Ім'я Зображення Титул Наслідування
1 Сасан хватав Анахіт
2 Папак хватав Анахіт (?—209)
шах Істахрдата (209—220)
син Сасана
3 Шапур шах Істахрдата (209—220)
4 Ардашир I Папакан   шах Істахрдата (220—224)

великий шаханшах Ерана (224—239)

син Папака
5 Пероз I великий шаханшах Ерана (239) син Арташира I Папакана
6 Шапур I   великий шаханшах Ерана (239—260)

великий шаханшах Ерана і Анерана (260—274)

син Арташира I Папакана
7 Ормізд I   великий шах Вірменії (260274)

великий шаханшах Ерана і Анерана (274)

син Шапура I
8 Хварміздак великий шах Вірменії (274) син Ормізда I
9 Хвармізд шах Індії, Сакастана і Тохаристана (276291) син Шапура
10 Бахрам I   шах Гіляна (260262)

шах Кермана (262274)
великий шаханшах Ерана і Анерана (274276)

син Шапура I
11 Бахрам II   шах Індії, Сакастана і Тохаристана (274276)

великий шаханшах Ерана і Анерана (276293)

син Бахрама I
12 Бахрам III   шах Індії, Сакастана і Тохаристана (291293)

великий шаханшах Ерана і Анерана (293)

син Бахрама II
13 Атурфарнбаг
14 Нарсе   шах Індії, Сакастана і Тохаристана 260274

великий шах Вірменії 274293
великий шаханшах Ерана і Анерана 293302

син Шапура I
15 Ормізд II   шах Індії, Сакастана і Тохаристана 293302,

великий шаханшах Ерана і Анерана 302309

син Нарсеха
16 Шапур II шах Індії, Сакастана і Тохаристана 302309,
великий шаханшах Ерана і Анерана 309379
син Хвармизда II
17 Арташир II   великий шах Кушан 330—379,

великий шаханшах Ерана і Анерана 379—383

син Шапура II
18 Шапур III   великий шаханшах Ерана і Анерана 383—388 син Шапура II
19 Бахрам IV   великий шах Кушан 379—388,

великий шаханшах Ерана і Анерана 388—399

син Шапура II
21 Бахрам великий шах Кушан 388—421 син Бахрама IV
22 Єздигерд I   великий шаханшах Ерана і Анерана 399—421 син Шапура III
23 Бахрам V   великий шаханшах Ерана і Анерана 421—439 син Єздигерда I
24 Єздигерд II   великий шаханшах Ерана і Анерана 439—457 син Бахрама V
25 Ормізд III великий шах Кушан 421—457,
великий шаханшах Ерана і Анерана 457—459
син Єздигерда II
26 Пероз   великий шах Кушан 457—459,

великий шаханшах Ерана і Анерана 459—484

син Єздигерда II
27 Балаш   великий шаханшах Ерана і Анерана 484—488 син Єздигерда II
28 Вачаган II шах Албанії 487—510 син Єздигерда II
29 Кавад I великий шаханшах Ерана і Анерана 488—496, 498—531 син Пероза II
31 Замасп   великий шах Вірменії?—496,

великий шаханшах Ерана і Анерана 496—498

син Пероза II
32 Нарсех великий шах Вірменії 496—? син Замаспа
33 Сурхаб шах Албанії 496—? син Замаспа
34 Хосров I   великий шаханшах Ерана і Анерана 531—579 син Кавада I
35 Ормізд IV   великий шаханшах Ерана і Анерана 579—590 син Хосрова I
- Бахрам Чубин   не Сасанід
36 Бістам шах Атурпатакана 590—596 син Хосрова I
37 Хосров II   великий шаханшах Ерана і Анерана 590—628 син Ормизда IV
38 Кавад II   великий шаханшах Ерана і Анерана 628 син Хосрова II
39 Арташир III   великий шаханшах Ерана і Анерана 628—629 син Кавад II
40 Фаррухан Шахрвараз   шахіншах 629 не Сасанід, полководець Хосрова II
41 Борандохт   велика цариця цариць Ерана і Анерана 629—630 дочка Хосрова II
42 Азармедохт   велика цариця цариць Ерана і Анерана 630—631 дочка Хосрова II
43 Фаррухзад Хосров великий шаханшах Ерана і Анерана 631—632
44 Єздигерд III   великий шаханшах Ерана і Анерана 632—651

ПриміткиРедагувати

ЛітератураРедагувати