Джордж Герберт Мід (англ. George Herbert Mead; *27 лютого 1863 — †26 квітня 1931) — американський соціолог та філософ, представник Чиказької соціологічної школи. Мід вважається засновником символічного інтеракціонізму.

Джордж Мід

Згідно з думкою Джорджа Міда, сукупність процесів взаємодії між індивідами породжує суспільство. Для того, щоб зрозуміти соціальне життя, слід зрозуміти зміст соціальних взаємодій в їхньому символічному значенні.

Концепція Міда ред.

Мід ввів у соціологію поняття самість («Self»): ставлення людини до себе як до об'єкта. Наявність самості дозволяє людині інтерпретувати навколишній світ. Самість підрозділяється на I та Me. Саме ці два елементи складають структуру особистості.

Основою взаємодії індивідів, на думку Міда, є жест. Жест являє собою першу фазу міжособистісної взаємодії та виступає стимулом, на який реагують інші учасники.

Розвиток особистості за Мідом відбувається впродовж трьох етапів: play, game та прийняття на себе ролі «узагальненого іншого».

Твори ред.

  • Американская социологическая мысль: Тексты / Под В. И. Добренькова.
  • Дж. Мид. От жеста к символу. — М.: Изд-во МГУ, 1994.

Українські переклади ред.

  • Мід Дж. Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. — К.: Український Центр духовної культури, 2000. — 416 с.

Література ред.

Посилання ред.