Дефектоло́гія — одна з педагогічних наук, що вивчає психофізіологічні особливості людей з аномальним розвитком, закономірності їхнього виховання і навчання, а також їхні адаптації і реабілітації в соціумі.

Дефектологія поділяється на :

Завдання дефектології

ред.

1.Різнобічна психолого-педагогічна та клініко-фізіологічне вивчення особливостей та закономірностей фізичного і психічного розвитку осіб з аномаліями.

2.Визначення структури дефекту при різноманітних порушеннях та потенційні можливості розвитку різних сторін особистості кожної категорії аномальних осіб.

3.       Розробка відповідних класифікації аномального розвитку.

4.       Обґрунтування принципів створення та розвитку системи освіти закладів.

5.       Визначення закономірностей та особливостей навчально виховного процесу в спеціальних освітніх закладах.

6.       Розробка ефективних шляхів та засобів профілактики аномального розвитку. Профілактика — заходи щодо попередження вторинних відхилень.

7.       Дослідження нових видів та норм аномального розвитку.

8.       Вивчення зарубіжного досвіду.

9.       Збір статистичних даних щодо кількості та різновидів контингенту аномальних дітей.   


Література

ред.
  • Основи дефектології: навч. посібник для студ. пед. ін-тів / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. — К. : Вища школа, 1994. — 143 с.
  • Український дефектологічний словник / Л. В. Вавіна, А. М. Висоцька, В. В. Засенко та ін.; за ред. В. І. Бондаря. — К. : Милосердя України, 2001. — 211 с.