Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут

Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» (ДержавтотрансНДІпроект)

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» є багатопрофільним науково-дослідним інститутом в сфері управління Мінінфраструктури України, унікальним за своїми можливостями, базою та науковим потенціалом.

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» щорічно здійснює значні обсяги робіт з наукового та технологічного забезпечення діяльності автомобільного транспорту, зокрема оперативне наукове, інформаційно-аналітичне, експертне забезпечення.

ІсторіяРедагувати

Історія інституту сягає 1930 року, коли 14 липня 1930 року при Головному управлінні шосейних та ґрунтових доріг і автомобільного транспорту Рішенням Ради Народних Комісарів УРСР був створений Український науково-дослідний інститут безрейкових шляхів і транспорту (УкрдортрансНДІ).

У червні 1939 р. був створений Наркомат автомобільного транспорту УРСР. Тоді ж на базі УкрдортрансНДІ був створений Центральний науково-дослідний інститут автомобільного транспорту УРСР (ЦНДІАТ УРСР)

В 1953 було створено Міністерство автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР і об'єднано два інститути, ЦНДІАТ УРСР і УкрдорНДІ, в один — УкрдортрансНДІ (відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 26.05.53 р. № 1003).

В 1965 р. УкрдортрансНДІ був перетворений у Державний автомобільно-дорожній науково-дослідний інститут (ДержавтодорНДІ) Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР (відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 29.07.65 р. № 737).

В 1971, у зв'язку з розподілом Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР на два самостійних міністерства, інститут теж був розділений на дві самостійні наукові організації — «ДержавтотрансНДІпроект» і «ДерждорНДІ» (відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 20.11.70 р. № 595 та наказу Міністра автомобільного транспорту УРСР від 20.01.71 р. № 19).

В 1975 році інститут переїхав у нову 18-ти поверхову будівлю за адресою: проспект Перемоги, 57, за якою розташовується і сьогодні.

Інститут очолювали видатні вчені, організатори транспортної науки:

 • 1944—1947 — Середенко Борис Михайлович;
 • 1947—1953 — Глущенко Міна Семенович (кандидат технічних наук);
 • 1953—1965 — Зуб Григорій Михайлович (кандидат технічних наук);
 • 1965—1967 — Луцкер Генріх Давидович (кандидат технічних наук);
 • 1967—1971 — Єгоров Сергій Вікторович (кандидат технічних наук);
 • 1971—1975 — Байдюков Георгій Петрович (кандидат економічних наук);
 • 1976—1977 — Мансуров Арсеній Михайлович (кандидат технічних наук, професор);
 • 1977—1987 — Попченко Ян Олексійович (кандидат економічних наук, професор);
 • 1987—1992 — Климпуш Орест Дмитрович
 • З 1992 року — Редзюк Анатолій Михайлович (кандидат технічних наук, професор, академік, віце-президент Транспортної Академії України).

ДосягненняРедагувати

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» є органом затвердження типу та нотифікованою ООН технічною службою України з оцінки відповідності конструкції колісних транспортних засобів, приладдя та частин до них (з метою затвердження типу) за Женевською угодою 1958 року, центром з видачі міжнародних сертифікатів технічного огляду за Віденською угодою 1997 року, акредитованим за міжнародними стандартами щодо управління системами сертифікації, сертифікації систем управління, випробувань, інспектування відповідності продукції та послуг на автомобільному транспорті, призначений організаційно-методичним центром із сертифікації дорожніх транспортних засобів в системі УкрСЕПРО. Інститут надає виробникам України міжнародні ідентифікаційні коди (WMI) виробника КТЗ та символи (VIS), що входять в структуру ідентифікаційного номера (VIN) КТЗ.

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» є єдиним в Україні  органом із сертифікації, що розробив та погодив із спеціальним Органом Європейського Союзу Політику безпеки системи цифрових тахографів, забезпечує обіг карток до них на підставі затвердження типу карток й сертифікатів безпеки, сумісності та надійності згідно з вимогами ЄУТР.

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» створило та продовжує нарощувати унікальні в Україні технологічні можливості (лабораторну базу) для проведення досліджень, розробок та випробовувань продукції (транспортних засобів, двигунів та інших складових частин, експлуатаційних матеріалів, традиційних, сумішевих та альтернативних моторних палив тощо) відповідно до стандартів ЄС та міжнародних технічних регламентів в частині екологічних норм «ЄВРО», вимог до безпечності конструкції, енергоефективності, експлуатаційних та споживчих властивостей, забезпечуючи доступ країні до сучасних технологій у галузі транспорту та машинобудування. 

Інститут має унікальний досвід розроблення та створення імпортозамінних технологій та високотехнологічного випробувального обладнання, що не поступаються закордонним аналогам. 

Інститут є провідною експертною організацією у сфері оцінювання  антропогенних викидів дорожнім транспортом відповідно до вимог Кіотського протоколу з використанням європейських методик вищого рівня.

Інститут володіє необхідними ресурсами: кадровим складом для виконання наукових досліджень: 1 доктор наук; 15 кандидатів наук, а також 12 аспірантів та здобувачів; 193 працівники з повною вищою освітою; матеріально-технічною базою, необхідною для виконання науково-дослідних робіт, та унікальним комплексом обладнання для проведення випробовувань і досліджень. 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» має висококваліфіковані кадри, зокрема понад 30 сертифікованих та атестованих аудиторів з питань підтвердження відповідності, сертифікації систем управління якістю, акредитації випробувальних лабораторій та інспекційних органів, науково-технічних експертиз у сфері колісних транспортних засобів та послуг автомобільного транспорту.

Фахівці ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за дорученням Мінінфраструктури України беруть участь у сесіях робочих груп Комітету Внутрішнього Транспорту ЄЕК ООН у Женеві, де очолюють робочі групи з «Автомобільного транспорту» (SC.1) та «Експертів ЄУТР», у роботі «Всесвітнього форуму з гармонізації правил у галузі колісних транспортних засобів» (WP.29), «З безпеки дорожнього руху» (WP.1), «З перевезення швидкопсувних харчових продуктів» (WP.11) у роботі відповідних груп Міжнародного Транспортного Форуму в рамках Європейської Конференції Міністрів Транспорту.

Інститут створив та утримує в актуалізованому стані фонд міжнародних технічних регламентів ООН (Правил ЄЕК ООН), стандартів, нормативних документів щодо конструкції та технічної експлуатації колісних транспортних засобів, проєктної документації інфраструктури автомобільного транспорту, що налічує майже 10000 найменувань.

Інститут виконує функції секретаріату технічного комітету стандартизації ТК 80 «Дорожній транспорт», всього за період діяльності якого в галузі автомобільного транспорту було розроблено та видано 162 національні стандарти та 2 стандарти організацій України (СОУ), зокрема гармонізованих з міжнародними нормативними документами – 147 та за останні три роки вийшли із друку 20 національних стандартів.

Інститут спільно з Укравтодором видає галузевий науково-виробничий журнал «Автошляховик України».

В цілому діяльність ДП «ДержавтотрансНДІпроект» спрямована на розвиток та вдосконалення наукової, технологічної та правової бази автомобільного транспорту на засадах забезпечення виконання міжнародних договорів України та адаптації законодавства України до законодавства ЄС, із зосередженням на таких основних аспектах, як безпечність транспортних процесів, екологічна безпека, соціальна спрямованість, якість та ефективність надання послуг, конкурентоспроможність національних операторів транспортних процесів і виробників транспортних засобів, компонентів до них, реалізація транзитного потенціалу держави, енергоефективність транспортного сектора, впровадження альтернативних моторних палив, розроблення імпортозамінних технологій, випробувального та аналітичного обладнання для галузі, розвиток випробувальної та науково-дослідницької бази як інструменту для забезпечення технічного регулювання Міністерством інфраструктури України у галузі відповідно до сучасних міжнародних вимог тощо.

Напрямки діяльностіРедагувати

Інститут досліджує, розробляє законодавчу та нормативно-правову базу діяльності автомобільного транспорту з питань:

 • організації і економіки,
 • комплексних транспортних проблем,
 • транспортних коридорів,
 • соціальних проблем транспорту,
 • убезпечення дорожнього руху,
 • енергоощадження,
 • охорони довкілля,
 • переобладнання транспортних засобів,
 • нормування витрат палива,
 • технічного регулювання автотранспортної галузі

Інститут проводить навчання фахівців за переліченими напрямками.

Стандартизація, сертифікація та атестаціяРедагувати

Інститут є головною організацією із стандартизації Мінтрансзв'язку і Мінпромполітики України, робочим органом України в межах Женевської Угоди 1958 року, виконує функції нотифікованої технічної служби щодо затвердження типів транспортних засобів згідно з Правилами ЄЕК ООН.

На базі інституту працюють секретаріат підкомітету з акредитації НААУ ПК-05 «Транспорт», секретаріат технічного комітету зі стандартизації ТК 80 «Дорожній транспорт», який співпрацює з однойменним технічним комітетом Міжнародної організації зі стандартизації ISO TC 22.

З 1993 року інститут працює як орган із сертифікації та організаційно-методичний центр Державної системи сертифікації УкрСЕПРО у сфері дорожніх транспортних засобів і транспортних послуг.

Інститут виконує функції Атестаційної служби з перевірки транспортних засобів, що беруть участь у міжнародному русі, та атестації випробувальних центрів згідно з вимогами резолюцій Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ).

СтруктураРедагувати

Перелік виробничих підрозділів[1]:

 • Відділ безпеки на транспорті;
 • Відділ вантажних перевезень;
 • Відділ дослідження та інформаційно-правового забезпечення у сфері технічної експлуатації ДТЗ;
 • Відділ економіки автомобільного транспорту;
 • Відділ конструкторських розробок та науково-технічних експертиз;
 • Відділ науково-методичного забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації персоналу автомобільного транспорту;
 • Відділ пасажирських перевезень;
 • Відділ сертифікації продукції вітчизняних виробництв та країн СНД;
 • Відділ сертифікації складових частин та приладдя;
 • Відділ сертифікації продукції іноземних виробництв;
 • Відділ сертифікації послуг;
 • Відділ стандартизації та метрології;
 • Відділ технічного нагляду за продукцією;
 • Відділ управління якістю та сертифікації систем управління;
 • Випробувальна лабораторія "Технічна служба з випробувань ДТЗ";
 • Лабораторія випробувань та діагностики ДТЗ;
 • Лабораторія дослідження використання палив та екології;
 • Редакційно-видавничий відділ.

Свідчення компетентностіРедагувати

У 2004 році систему управління якістю інституту було сертифіковано згідно з вимогами ДСТУ ISO 9000-2001.

У 2005 році Національне агентство з акредитації України (НААУ) засвідчило компетентність інституту як органу із сертифікації згідно з вимогами ДСТУ EN 45011-2001.

Акредитовані за ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 лабораторії інституту, які зокрема опікуються проблемами безпеки руху (активна та пасивна безпечність транспортних засобів), використовують під час проведення випробувань найсучасніше обладнання провідних світових фірм.

Міжнародна діяльністьРедагувати

Інститут бере участь у роботі сесій Адміністративного комітету Женевської Угоди 1958 року і робочих груп Всесвітнього форуму щодо погодження правил стосовно колісних транспортних засобів (WP.29), які проходять під егідою Комітету з внутрішнього транспорту Європейської Економічної Комісії ООН (КВТ ЄЕК ООН), а також співпрацює із Спільною групою ЄКМТ/ОЕСР щодо амбіційних цілей у сфері безпеки дорожнього руху.

Інститут підтримує ділові і творчі зв'язки із спорідненими інститутами та близько 100 компаніями і фірмами світу.м

 • Засади (Стратегію) транспортної політики та використання транспорту;
 • Національну програму розвитку транспортно-дорожнього комплексу на 2005—2015 рр.;
 • Засади гармонізації технічного регулювання в сфері автомобільного транспорту з вимогами ЄС;
 • Галузеву програму енергоощадження на 2006—2010 рр.;
 • комплект документів щодо приєднання України до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів, затвердження якої здійснено Указом Президента України від 28.02.2006 № 159/2006,
 • Державну концепцію підвищення безпеки дорожнього руху в Україні.

ВідзнакиРедагувати

У 2000 та 2005 роках за високі досягнення в роботі, вагомий внесок у забезпечення розвитку автомобільного транспорту інститут було нагороджено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати