Дерево (теорія графів)

Де́рево в теорії графів — зв'язний граф без циклів[1].

Приклад дерева

Орієнтоване (спрямоване) дерево — ациклічний орграф (орієнтований граф, що не містить циклів) — той, в якому тільки одна вершина має нульову напівстепінь входу, а всі інші вершини мають напівстепінь входу 1. Вершина з нульовим степенем входу називається коренем дерева, вершини з нульовим напівстепенем виходу (з яких не виходить жодне ребро) називаються кінцевими вершинами або листям.

Формально дерево визначається як скінченна множина T одного або більше вузлів з наступними властивостями:

 1. Існує один корінь дерева .
 2. Інші вузли (за винятком кореня) розподілені серед непересічних множин і кожна з множин є деревом; дерева називаються піддеревами даного кореня .

Характеристичні властивості Редагувати

Найважливіші характеристичні властивості «дерева» висловлюються такими шістьма рівносильними одне одному висловленнями:

 •   та   (визначення «дерева»);
 •   та  ;
 •   та  ;
 • для довільної пари вершин x, y в L існує один і тільки один ланцюг, який з'єднує x та y;
 •  , але якщо із L видалити будь яке ребро, то для отриманого графу L буде  ;
 •  , але якщо до   додати будь яке ребро (не додаючи вершин), то у отриманого графу   буде  .

Тут   — довільний граф,   — кількість його вершин,   — кількість ребер,   — кількість компонент зв'язності,   — цикломатичне число.

Довільний граф без циклів часто називають лісом (оскільки кожна його складова — «дерево»). Ордерево, яке росте із x0, — це «дерево», в якому виділено одну вершину x0 («корінь»), а ребра орієнтовані таким чином, що всі ланцюги, які починаються в x0, є шляхами (тобто, їхні дуги орієнтовані в напряму обходу).

Пов'язані визначення Редагувати

Степінь вершини — кількість інцидентних їй ребер.

Кінцевий вузол (лист, термінальна вершина) — сайт зі ступенем 1 (тобто вузол, у який веде тільки одне ребро; у разі орієнтованого дерева — вузол, який веде тільки одна дуга і не виходить ні однієї дуги).

Вузол розгалуження — некінцевий вузол.

Рівень вузла — довжина шляху від кореня до вузла. Можна визначити рекурсивно:

рівень кореня дерева дорівнює 0;

рівень будь-якого іншого вузла на одиницю більше, ніж рівень кореня найближчого піддерева дерева, що містить цей сайт.

Дерево із позначеною вершиною називається кореневим деревом.

N-й ярус дерева — множина вузлів дерева, на n-ому рівні від кореня дерева.

Частковий порядок на вершинах: якщо вершини різні і вершина лежить на елементарному ланцюзі, що з'єднує корінь з вершиною кореневе дерево з коренем — підграф .

Кістякове дерево (остов) — це підграф даного графу, що містить всі його вершини і є деревом. Ребра графу, що не входять в остов, називаються хордами графу відносно остова.

Незведеним називається дерево, в якому немає вершин ступеня 2.

Ліс — множина дерев, або незв'язний граф без циклів.

Лінійний ліс — ліс, утворений з диз'юнктного об'єднання шляхів.

Бінарне (двійкове) дерево Редагувати

Докладніше: Двійкове дерево

Термін бінарне дерево (воно ж двійкове дерево) має кілька значень:

N-арні дерева Редагувати

N-арні дерева визначаються за аналогією з двійковим деревом. Для них також є орієнтовані та неорієнтовані випадки, а також відповідні абстрактні структури даних.

 • N-арне дерево (неорієнтоване) — це дерево звичайне (неорієнтоване), в якому ступені вершин не перевищують N+1.
 • N-арне дерево (орієнтоване) — це орієнтоване дерево, в якому вихідні ступені вершин (число вихідних ребер) не перевершують N.

Властивості Редагувати

 • Дерево не має кратних ребер та петель.
 • Будь-яке дерево з   вершинами містить   ребер. Більш того, скінченний зв'язний граф є деревом, тоді і тільки тоді, коли  , де   — число вершин,  — число ребер графу.
 • Граф є деревом, тоді і тільки тоді, коли будь-які дві різні його вершини можна з'єднати єдиним простим ланцюгом.
 • Будь-яке дерево однозначно визначається відстанями (найменшою довжиною ланцюга) між його кінцевими (ступеня 1) вершинами.
 • Будь-яке дерево є двочастковим графом. Будь-яке дерево, множина вершин якого не більше ніж рахункова, є планарним графом.
 • Для будь-яких трьох вершин дерева шляхи між парами цих вершин мають одну спільну вершину.

Підрахунок дерев Редагувати

Кількість різних дерев, які можна побудувати на   нумерованих вершинах, згідно формули Келі дорівнює  .

Див. також Редагувати

Примітки Редагувати

 1. Дерево // Словник української мови : у 20 т. — К. : Наукова думка, 2010—2022.

Джерела Редагувати