Дендрологія

розділ ботаніки, що вивчає деревні рослини

Дендрологія (з дав.-гр. δένδρον «дерево» + λόγος «вчення, наука») — розділ ботаніки, що вивчає деревні рослини (дерева, чагарники, напівчагарники, чагарнички, деревоподібні ліани, а також сланкі деревні рослини (стелюхи, сланики) й подушкоподібні рослини). Складовими частинами дендрології є морфологія, екологія, фенологія та систематика деревних рослин, а також вчення про рослинний покрив природних зон земної кулі.

Вишня звичайна

Учених, що вивчають дендрологію, називають дендрологами. Один з найвідоміших вчених-дендрологів — Володимир Миколайович Сукачов (18801967), основоположник біогеоценології, один з основоположників науки про фітоценоз.

Література ред.

  • Бродович Т., Бродович М. Атлас дерев та кущів заходу України. — Львів: Вища школа, 1973. — 240 с.
  • Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Ч. I / М.А. Кохно, Л.І. Пархоменко, А.У. Зарубенко та ін; За ред. М.А. Кохна. — К.: Фітосоціоцентр, 2002. — 448 с.
  • Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Ч. II / М.А. Кохно, Н.М. Трофименко, Л.І. Пархоменко та ін; За ред.М.А. Кохна. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 716 с.
  • Заячук В. Я. Дендрологія: підручник, видання друге зі змінами та доповненнями. – Львів: Сполом. – 2014. – 676 с.
  • Калініченко О. А. Декоративна дендрологія: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 199 с.
  • Кохно М. А. Дендрофлора України. — К.: Вища школа, 2001.
  • Липа О. Л. Дендрологія з основами акліматизації.- К., 1977.

Посилання ред.