Юрій Михайлович Дебриню́к (нар. 13 вересня 1960(19600913), с. Яворів Косівського району Івано-Франківської області, Україна) — український учений-лісівник. Академік-секретар Лісівничої академії наук України, професор кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України, доктор сільськогосподарських наук.

Дебринюк Юрій Михайлович
Народився 13 вересня 1960(1960-09-13) (63 роки)
Яворів, Косівський район, Івано-Франківська область
Alma mater Львівський лісотехнічний інститут
Галузь лісівництво
Заклад Національний лісотехнічний університет України
Посада професор
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор сільськогосподарських наук

Освіта, наукові ступені та вчені звання ред.

1985 року з відзнакою закінчив Львівський лісотехнічний інститут (нині — НЛТУ України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вищу освіту — «Лісове господарство», кваліфікація — «Інженер лісового господарства».

Науковий ступінь — кандидат сільськогосподарських наук отримав у 1989 за спеціальністю 06.03.01 — лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст.

Вчене звання доцент було присвоєно у 1995 по кафедрі лісових культур і деревознавства Українського державного лісотехнічного університету (тепер — НЛТУ України, м. Львів), а професор — 2009 року по кафедрі лісових культур і лісової селекції НЛТУ України.

Науковий ступінь — доктор сільськогосподарських наук було присвоєно у 2007 р. за спеціальністю 06.03.01 — лісові культури й фітомеліорація. Дисертаційна робота на тему «Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенціал» була захищена у Національному лісотехнічному університеті України 29 березня 2007 року.

Трудова діяльність ред.

У 1981—1985 працював помічником лісничого Верховинського л-ва (Івано-Франківська обл.).

З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі при Львівському лісотехнічному інституті (ЛЛТІ).

Після закінчення аспірантури й захисту кандидатської дисертації працював на посадах молодшого, старшого та провідного наукового співробітника науково-дослідного сектора ЛЛТІ.

У 1993 р. був переведений на посаду асистента кафедри лісових культур і деревознавства, в 1995 р. — на посаду доцента цієї ж кафедри, у 2007 р. — на посаду професора кафедри лісових культур і лісової селекції. Атестат професора отримав у 2009 році.

Викладає дисципліни «Лісові культури» та «Лісові меліорації» для кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Спеціаліст» (спеціальності «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство»).

Наукова і педагогічна діяльність ред.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • удосконалення та розробка технології створення і вирощування високопродуктивних штучних насаджень за участю аборигенних лісотвірних порід та порідекзотів;
 • опрацювання теоретичних, методологічних і технологічних засад створення й вирощування плантаційних лісових культур у західному регіоні України;
 • технологія запровадження плантаційних лісових культур як складової енергетичного балансу держави;
 • розробка методологічних, теоретичних і практичних аспектів лісокультурного районування; методологічні засади визначення фактичної та потенційної продуктивності деревостанів, напрямків підвищення фактичної продуктивності лісів до потенційного рівня.

Здійснює керівництво аспірантурою з 2001 року. Під його керівництвом захищено три кандидатських дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Публікації ред.

За час роботи у Національному лісотехнічному університеті України автором одноосібно та зі співавторами опубліковано 175 наукових статей, видано 19 навчально-методичних та 28 науково-популярних публікацій. Основними з них є наступні:

 1. Дебринюк Ю. М., М'якуш І. І. Лісові культури рівнинної частини західного регіону України. — Львів: Світ, 1993. — 296 с.
 2. Дебринюк Ю. М. Лісові культури. Методи і способи їх створення у типах лісу західного регіону України /Навч. посібник для ВНЗ. — К.: ІСДОУ, 1994. — 168 с.
 3. Дебринюк Ю. М., Калінін М. І., Гузь М. М., Шаблій І. В. Лісове насінництво. — Львів: Світ, 1998. — 432 с.
 4. Дебринюк Ю. М. Лісокультурне районування Західного Лісостепу України. — Львів: Камула, 2003. — 248 с.
 5. Дебринюк Ю. М. Плантаційне лісовирощування: обґрунтування, функціонування та перспективи впровадження //Наук. вісник/ Зб. наук.-техн. праць. -Львів: НЛТУ України, 2008. — Вип. 18.3. — С.7-13.

Відзнаки ред.

Нагороджений:

 • знаком «Відмінник освіти України» (1999 р.),
 • Грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України за високі досягнення в науковій роботі (2007 р.),
 • відзнакою «За наукові досягнення» (2009 р.),
 • відзнакою «Відмінник лісового господарства України» (2010 р.).

Джерела ред.

Посилання ред.