Давньоіндійська мова

Давньоіндійська мова (давньоіндійські мови) — мова давніх аріїв, що з'явилися в Північно-Західній Індії в сер. 2-го тис. до н. е., і поширилася по північній і центральній частині півострова Індостан. Одна з ранніх представників індоєвропейських мов, що знаходиться в найближчому спорідненістю з давньоіранськими мовами (авестійською і давньоперською), складаючи разом з ними індоіранську мовну спільність.

А р і ї
Арійські мови
◆ Нуристанські
◆ Індоіранські: Індоарійські
Дардські · Іранські
◆ Давні: Мітаннійськоарійська
Давньоіндійська
(Ведійська · Санскрит)
Праіранська
(Авестійська · Давньоперсидська)
Етнічні групи
Індоарійці · Іранці
Дарди · Нуристанці
Релігії
Праіндоєвропейська релігія
Праіндоіранська релігія
Ведизм
Ведійська міфологія
Гіндукуська релігія
Брахманізм
Дхармічні релігії
Індуїзм · Буддизм
Зурванізм
Зороастризм
Давня література
Веди · Авеста

Давньоіндійська мова представлена ​​двома літературними формами:

Практично нічого невідомо про мовну роздрібленість в давньоіндійський період. Відомо, що ведійська мова склалася на основі діалектів району Пенджаб, а кодифікація санскриту відбувалася вже в центральній Індії, в долині Гангу. Існуючі, можливо, до того часу інші давньоіндійські діалекти або мови були мабуть витіснені вторинним поширенням центральних среднєїндійських діалектів, так як за даними лексікостатістікі всі континентальні індоарійські мови розділилися на рубежі ер. Єдиним виключенням є сингальска (і сформована на її основі мальдівська), предок якої відокремилася від центральних діалектів на п'ять століть раніше. Розмовні давньоіндійські діалекти розвинулися в среднєїндійські мови ще під час пізньої ведийської (тому т. зв. пракрітізми зустрічаються вже в ньому), що і послужило причиною необхідності кодифицированность санскриту. У якомусь сенсі давньоіндійські мови мають два незалежних продовження: живі среднєїндійськие мови, на основі яких склалися пракріти, впали та ін, і санскрит, упорядочивший і законсервували в цілому мовне стан давньоіндійського періоду. Санскрит ні в якій мірі не передував среднєїндійськие мови (ні хронологічно, ні структурно), а співіснував з ними, паралельно розвиваючись (на початку, а потім дуже повільно, в основному лексично). Санскрит аналогічний латини в середньовіччі, церковнослов'янської мови, бунго в Японії, веньянь в Китаї, класичному арабському і деяким іншим. Взагалі, для індоарійських мов усіх трьох періодів (давнього, середнього і нового) принциповим є наступне протиставлення 3 «типів» або рівнів мов:

  1. Жива розмовна мова — присутня у всіх трьох періодах, але тільки для нових індоарійських мов може бути адекватно вивчена; розмовна мова попередніх періодів може бути тільки частково відновлена ​​за даними літературних мов і рідкісних написів. Саме з цього рівня визначаються хронологічні межі періодів — тобто коли в мові сталися зміни, характерні для наступного періоду, тоді він і настав.
  2. «Звичайні» літературні мови — наддіалектні літературні чи поетичні мови (ведійська, пракріти та інші літературні мови, крім санскриту), являють собою в тій чи іншій мірі оброблену розмовну мову, на яку вони продовжують орієнтуватися і спиратися. В цілому слідують хронологічним рамкам, заданим розмовною мовою, але з деяким запізненням або інерцією, що втім нормально для літературних мов. Цим пояснюється наявність пракрітізмов в ведийском — в розмовній мові вже відбулися среднєїндійськие зміни, а поетична мова ще зберігав давньоіндійський лад
  3. Санскрит — «сверхоброблена» літературна мова, в якій багато правил доведені до логічної досконалості. Структурно являє собою давньоіндійську мову, виник в среднєїндійськие період, але в цілому позахронологічен.

Типологічна характеристикаРедагувати

Контакти з пракріті привели, з одного боку, до виникнення багатьох пракрітізмов (в пізньому ведийском і особливо в санскриті), з іншого — до створення гібридних варіантів на базі пракрітская діалектів, які зазнали сильного впливу буддійського санскриту і джайнского санскриту. Поширюючись в Індії, давньоіндійський мову засвоїв ряд особливостей з мов субстрату (дравідійських і мунда). Близьким до древнеиндийскому вважається мова мітаннійскіх аріїв, відбитий в ряді власних імен, імен богів, конярських термінів в мовах древніх народів Північного Дворіччя, насамперед у хуррітском.

ЛітератураРедагувати

  • Wackernagel J., Debrunner A. Altindische Gramatik. Gött., 1930–1957;
  • Renou L. Introduction générale. Nouvelle edition du texte paru en 1896 // Wackernagel J. Altindische Gramatik. Gött., 1957. Bd 1.