ДСТУ 3017:2015 — Національний стандарт України. «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять».

Національний стандарт України
ДСТУ 3017
ДСТУ 3017
Позначення ДСТУ 3017:2015
Назва Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять
Офіційні мови українська
Інформаційні дані
Розроблено Державна наукова установа «Книжкова палата»
Розробники Г. Петрова (наук. керівник),
Г. Плиса
Введено в дію Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 №61
На заміну ДСТУ 3017-95
Чинний від 01.07.2016[1]
Статус Чинний [2]
Ідентичний ISO 5127-2:1983 (в частині видів видань)
Кількість сторінок 42
База нормативних документів

Це видання стандарту розроблене Державною науковою установою «Книжкова палата» і є переглядом попереднього видання ДСТУ 3017–95.

Стандарт містить терміни та визначення понять основних видів видань, потрібних для впорядкування й розвитку видавничої справи, налагоджування взаємозв'язків між суміжними сферами діяльності, забезпечування відповідності вітчизняних видань міжнародним і національним стандартам інших країн.

Мета цього стандарту — сприяти розвитку та уніфікації української термінології у видавничій і суміжних сферах.

Інформація про попередні видання ред.

Видання «ДСТУ 3017–95» ред.

ДСТУ 3017–95 — Державний стандарт України «Видання. Основні види. Терміни та визначення».

Цей стандарт розроблено Національним науково-виробничим об‘єднанням «Книжкова палата України».

Внесено Міністерством України у справах преси та інформації.

Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р.

Введено вперше. Розробники: І. В. Лупандін, Т. В. Пучкова, Г. М. Плиса.

Стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 5127/2 (ISO 5127-2:1983 Documentation and information — Vocabulary — Part 2: Traditional documents) в частині видів видань.

Стандарт поширюється на видавничу продукцію і встановлює терміни та визначення основних видів видань. Стандарт містить стандартизовані терміни та визначення видань, які необхідні:

  • для упорядкування і розвитку видавничої справи,
  • для забезпечення взаємозв'язків суміжних видів діяльності,
  • для гармонізації з міжнародними та національними стандартами інших країн.

Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для застосування в документації усіх видів, яка входить у сферу дії державної стандартизації України або використовує результати цієї діяльності.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств, установ і організацій, що діють на території України, а також для громадян-суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

Примітки ред.

Посилання ред.