Гіпотеза Хадвігера — одна з нерозв'язаних гіпотез теорії графів . Вона формулюється так: будь-який k-хроматичний граф стягується до повного графу на вершинах.

Інші формулювання ред.

 
У графі, пофарбованому в 4 кольори, відзначені 4 підграфи, між будь-якими двома з них є ребро

Гіпотезу Хадвігера можна сформулювати інакше: у кожному  -хроматичному графі обов'язково існує   зв'язних підграфів, які не перетинаються і між будь-якими двома з них є ребро.

Якщо ввести для графу число Хадвігера   — максимальне   таке, що   стягується до повного графу на   вершинах, то гіпотеза формулюється у вигляді нерівності  , де   — хроматичне число графу.