Гідротермальне родовище

(Перенаправлено з Гідротермальні родовища)

Гідротермальне родовище (рос.гидротермальные месторождения, англ. hydrothermal deposits, нім. hydrothermale Lagerstätten f pl) – поклади корисних копалин, що утворюються з осадів гарячих водних (гідротермальних) розчинів які циркулюють в надрах Землі.

Джерелами гідротермальних розчинів можуть бути:

  • метаморфічна вода, що вивільняється в глибоких зонах земної кори з водомістких мінералів при їх перекристалізації;
  • зв'язана (похована) вода в порах морських осадових порід, яка починає рухатися внаслідок зміщень в земній корі або під впливом внутрішньоземного тепла;
  • метеорна вода, яка проникає по водопроникних пластах у глибини Землі.

Утворення Г.р. охоплює великий проміжок часу (від сотень тисяч до десятків мільйонів років), який розпадається на послідовні етапи і стадії. Г.р. формувалися в широкому інтервалі глибин - від поверхні Землі до глиб. понад 10 км; оптимальні умови для їх утворення визначаються глибиною від дек. сотень м до 5 км. Початкова т-ра цього процесу 700-600 °C, яка, поступово знижуючись, досягала 50-25°C. Найпоширеніші форми гідротермальних тіл - жили, шток-верки, пластоподібні і поклади з неправильними конту-рами. Вони досягають довжини дек. км, при ширині від дек. см до десятків м.

За складом цінних мінералів виділяють:

  • карбонатні - властиві деяким род. руд заліза і марганцю;

За глибиною і т-рою утворення Г.р. поділяють на:

  • гіпотермальні,
  • мезотермальні,
  • епітермальні.

Згідно з ін. класифікацією виділяють Г.р.

  • плутоногенні,
  • вулканогенні,
  • магматогенні.

ЛітератураРедагувати