Гідроме́трія (дав.-гр. ὕδωρ — вода і μετρέω — вимірюю) — розділ гідрології суходолу, що вивчає та розробляє методику кількісного визначення і обчислення показників різних елементів водного режиму річок, озер, а також явищ, які характеризують цей режим (вимірювання швидкості течії водотоку, його рівня, глибини тощо).

За видами вод Пустовойт С. П. виділяє:

Джерела

ред.
  1. Пустовойт С. П. Гідрометрія. — К: Вища школа, 1974. 208 с.
  2. «Словник-довідник учителя географії». Київ, 1981 рік