Гідроксо́ній (оксоній, гідроній)  — комплексний іон, з'єднання протона з молекулою води.

Гідроксоній
Якщо не зазначено інше, дані наведено для речовин у стандартному стані (за 25 °C, 100 кПа)
Інструкція з використання шаблону
Примітки картки

Водневі іони у водних і спиртових розчинах кислот існують у вигляді гідратованих або сольватованих іонів гідроксонію. Для вимірювання концентрації водневих іонів використовується водневий електрод. Іон гідроксонія був виявлений також в газовій фазі. Цей катіон часто використовується для представлення того як справді існують протони у водному розчині. Також існують такі катіони, як , , .

Стандартна ентропія утворення йона гідроксонія складає 192,25 Дж/(моль·K).

Вода дисоціює з утворенням іона гідроксонію і іона гідроксиду .[1]

ПриміткиРедагувати

  1. Г. Реми. Курс неорганической химии. — Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. — С. 74.