Гідробіонти (Hydrobiontes; Від дав.-гр. ὕδωρ -вода+ Біонт) — організми, що живуть у воді[1]. Гідробіонти у ході еволюції пристосувалися до життя у водному середовищі (біотопі).

ВизначенняРедагувати

 
Морський гідробіонт

Гідробіонти — морські та прісноводні організми, що постійно живуть у водному середовищі. До гідробіонтів також відносяться організми, що живуть у воді частину життєвого циклу, тобто земноводні. Існують морські та прісноводні гідробіонти, а також ті, що живуть у природному, або штучному середовищі, ті, що мають промислове значення і ті, що не мають його.

Промислове рибальство, акваріумістика і подібні види діяльності займаються гідробіонтами.

ГідробіологіяРедагувати

Гідробіонтів вивчає гідробіологія — наука про життя і біологічні процеси у воді.

Різноманітність гідробіонтівРедагувати

 • Пелагічні організми — рослини чи тварини, що живуть у товщі, або на поверхні води.
  • Нейстон — сукупність мікроорганізмів, що живуть у поверхневій плівці води на кордоні водного та повітряного середовищ.
  • Плейстон — рослинні або тваринні організми, що живуть на поверхні води, або напівзанурені у воду.
  • Реофіли — тварини, що пристосувалися до життя у проточних водах.
  • Нектон — сукупність водних активно плаваючих організмів, здатних протистояти силі течії.
  • Планктон — різнорідні, в основному дрібні організми, що вільно дрейфують у товщі води і не здатні опиратися течіям.
 • Бентос — сукупність організмів, що мешкають на ґрунті та у ґрунті дна водойм.

Промислове використання гідробіонтівРедагувати

Промислові та аматорські водні промисли займаються видобутком гідробіонтів. Природні водойми і водотоки з давніх часів є предметом впливу господарської діяльності людини. Останнім часом, в основному в XX–XXI століттях, отримала широкий розвиток також аквакультура — культивування гідробіонтів у природних або штучних водоймах.

ПриміткиРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних екосистем / В. І. Юришинець. – К. : Наукова думка, 2013. – (Проект “Наукова книга”).
 • Євтушенко М. Ю. Акліматизація гідробіонтів: підруч. / Євтушенко М. Ю., Дудник С. В., Глєбова Ю. А. — К. : Аграрна освіта, 2011. — 240 с. ISBN 978‐966‐2007‐57‐2
 • Жизнь пресных вод СССР, т. 1-4, М., 1940-59;
 • Жадин В. И., Методы гидробиологического исследования, М., 1960;
 • Зенкевич Л. А., Фауна и биологическая продуктивность моря, т. 1, М., 1951; его же, Биология морей СССР, М., 1963; его же, Изучение фауны морей и океанов, в кн.: Развитие биологии в СССР, М., 1967;
 • Винберг Г. Г. Гидробиология пресных вод, в кн.: Развитие биологии в СССР, М., 1967; ;
 • Константинов А. С., Общая гидробиология, М., 1967.
 • О роли гидробионтов в регуляции потоков вещества и миграции элементов в водных экосистемах // Вестник РАЕН. 2002. Т. 2. № 3. С. 50-54.

ПосиланняРедагувати