Гібриди ссавців

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Гібриди ссавців — результат міжвидових або міжпородних взаємодій ссавців, внаслідок яких утворюються окремі особини або цілі популяції з гібридними генотипами та морфологією. Міжвидові гібриди, як і загалом приплід внаслідок порушення механізмів ізоляції, називають бастардами.

Яглев
Опудало гібридної особини між ведмедями полярним і бурим (Rothschild Museum, Tring)

Хоча поняття гібридів поширюється на будь-який результат схрещувань генетично відмінних особин, поняття звичайно поширюють тільки на міжпопуляційні взаємодії, як правило — взаємодії близьких видів. Найчастіше мова йде про схрещування між видами одного роду чи навіть підроду або надвиду.

Штучна гібридизація ред.

Найвідомішими гібридами є покручі між різними формами одомашнених тварин. прикладами є:

 
Лігр — гібрид між левом-самцем і тигром-самкою
 
Мул — міжвидовий гібрид від самиці коня та самця віслюка.

У теріології гібридизація в умовах неволі нерідко використовується як тест на видовість того чи іншого таксона. Цей напрямок отримав назву експериментальної гібридизації і є частиною комплексного таксономічного аналізу тих чи інших систематичних груп. Особливо широко експериментальна гібридизація використовувалася при вивченні таксономічної неоднорідності полівок (гризуни роду Microtus з родини Arvicolidae).

Гібридизація між аловидами ред.

Одним з найпоширеніших варіантів гібридизації у природі є формування зон гібридизації на стиках ареалів аловидів.

Найчастіше це трапляється внаслідок зрушень меж видових ареалів. Природними факторами таких зрушень є глобальні зміни клімату і природної зональності, останніми роками пусковими механізмами таких зрушень стають антропогенні зміни довкілля, у тому числі й створені людиною екокоридори (наприклад, канали, лісосмуги, рілля).

В межах східноєвропейської фауни гібридизація описана для низки аловидових пар, у тому числі:

В усіх подібних випадках гібридизація розглядається як порушення просторової ізоляції близьких видів, які до того мали статус географічних вікаріатів і не формували зон симпатрії.

Спонтанна гібридизація ред.

Якщо між видами зберігається достатньо високий рівень репродуктивної ізоляції, то гібридизація проявляється тільки у формі випадкових міжвидових шлюбів. Такий варіант гібридизації має назву «спонтанна гібридизація». Спонтанна гібридизація виникає незакономірно, часто в порушених природних умовах або в штучних умовах, звичайно в ситуації, коли має місце брак шлюбних партнерів. Таким шляхом, зокрема, формуються гібриди між вовком і псом, що характерно й для популяцій вовка на півдні України.

Спонтанна гібридизація відома для багатьох видів котових, зокрема:

Див. також ред.

Статті про гібриди або з розділами про гібридизацію:

Джерела ред.