Гураль Павло Федорович

Павло Федорович Гураль (нар. 1938) - доктор юридичних наук, професор, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету у ЛНУ ім. Івана Франка.

Гураль Павло Федорович
Gural-pavlo-fedorovich.jpg
Народився 8 січня 1938(1938-01-08) (84 роки)
Львівщина
Alma mater ЛНУ ім. І. Франка
Заклад ЛНУ ім. І. Франка
Посада Завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету
Звання професор
Ступінь Доктор юридичних наук

ЖиттєписРедагувати

Народився 1938 року на Львівщині. У 1964 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 1964 – 1980 р.р. працював у виконкомі Львівської обласної ради.

З 1980 по 1990 р.р. – старший викладач, доцент Львівського університету. В 1984 р. захистив у Київському університеті ім. Тараса Шевченка дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Відновлення і зміцнення органів державної влади у західних областях України (1944-1947 р.р.)» В 1990 р. був обраний обласною радою керуючим справами облвиконкому.

1992-2004 р.р. працював доцентом кафедри конституційного , адміністративного і фінансового права, 2004-2008 р.р. – завідувач кафедри конституційного і міжнародного права.

В 2009 р. захистив у Львівському університеті ім. Івана Франка дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження».

З 2010 р. – професор, з 2012 р. – завідувач кафедри конституційного права Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Автор біля 120 наукових праць з історії держави і права України, конституційного і муніципального права.

Наукові інтересиРедагувати

 • Особливості формування та функціонування територіальної громади в Україні, як основи місцевого самоврядування, її органів, посадових осіб.
 • Історико-правовий аналіз організації і функціонування територіальної громади, її структурних підрозділів, удосконалення їх конституційно-правового статусу на нинішньому етапі розвитку.

Наукові публікаціїРедагувати

 1. Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження / П.Ф. Гураль. – Львів: ЛьвДУВС; «Край», 2008. – 468 с.
 2. Гураль П.Ф. Діяльність місцевих рад народних депутатів у сфері національно-культурного будівництва / П.Ф. Гураль // Вісник Львівського університету ім. І. Франка. Серія юридична. Вип. 29. – 1991. – С. 28-33.
 3. Павло Гураль. Суверенітет нації/ П.Ф. Гураль// Науковий збірник Українського Вільного Університету/ Матеріали конференції «Народ, нація, держава: українське питання у Європейському вимірі». Мюнхон Львів, травень 1995р. – с. 249-253.
 4. Гураль П.Ф. Українська ідея М. Драгоманова та сучасне конституційне забезпечення суверенітету України / П.Ф. Гураль // Драгоманівський збірник «Вільна спілка» і сучасний український конституціоналізм. – Львів: Вид-во «Світ», 1996.-С. 141-145.
 5. Гураль П.Ф. Українська національна ідея і державність. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали II регіональної наукової конференції (лютий 1996 р.) / П.Ф. Гураль. – Львів, 1996. – С. 3-6.
 6. Гураль П.Ф. Територіальна громада і проблеми самоврядування у наукових працях І. Франка і П.Ф. Гураль // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наукової конференції. (Львів, 25-27 вересня 1996 ). –Львів: Світ, 1998. – С. 236-240.
 7. Гураль П.Ф. Акти місцевого самоврядування, як джерела права / П.Ф. Гураль // SystemzrodelprawawKonstytucjiRzeczypospolitejPolskiej: mate­rial XLII Oqolnopolskij Konferencje i katedrі zakladow Prawa Konstytucyinego. Naleczow, 1-3 czerwca Redakcja Wydawnictw Katolickego univversytetu Lubelskiego. – Lublin, 2000. – S. 200-213.
 8. Гураль П.Ф. Основні засади місцевого самоврядування і проблеми їх реалізації в Україні / П.Ф. Гураль // Проблеми малих міст України: матеріали * міжнародної науково-практичної конференції (Львів-Золочів, 27-28 травня 2000 p.). – Львів, 2000. – С. 13-21.
 9. Гураль П.Ф. Статут територіальної громади як джерело муніципального права / П.Ф. Гураль // Вісник Львівського університету ім. І. Франка. Серія юридична. Вип. 36. –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2001. – С. 223-228
 10. Гураль П.Ф. Органи самоврядування у містах Київської Русі / П.Ф. Гураль // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали VII регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2001 р.). -Львів, 2001.-С. 86-91.
 11. Гураль П.Ф. Основні права і свободи громадян у сфері місцевого самоврядування: конституційні засади / П.Ф. Гураль // SwobodyobywatelskiewPolsceInaUkrainie – rzeczywistosciperspektywy. Wyzsza Szkola Administracji I Zaradzania w Przemyslu. Zeszyty naukowe nr. 6. – Przemysl, 2001. – S. 189-199.
 12. Гураль П.Ф. Консолідація нації – основна умова дальшого розвитку української держави / П.Ф. Гураль // Народознавчі зошити Інституту народознавства Національної Академії Наук України. – Львів, 2002. – Зошит 5-6 (47-48). = Вересень-грудень. – С. 429-232.
 13. Гураль П.Ф. Волосна громада в період входження українських земель до Великого князівства Литовського / П.Ф. Гураль // Вісник Львівського університету ім. І.Франка. Серія юридична. Вип. 37. – Львів, 2002.
 14. Гураль П.Ф. Статут територіальної громади – важливий документ місцевого самоврядування / П.Ф. Гураль // Через розвиток самоврядних територіальних громад – до громадянського суспільства: матеріали міжнародної конференції (7-8 грудня 2011 р.). – Львів: Вид-во «Сполом», 2002.- С. 42-51.
 15. Гураль П.Ф. Українська конституція і конституціоналізм: генезис і сучасні проблеми / Гураль П.Ф. // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу / Львівський національний університет імені Івана Франка. Юридичний факультет. Університет Гонновер. Юридичний факультет (ФРН). – Львів, 2003. – С. 41-51.
 16. Гураль П.Ф. Характерні ознаки територіальної громади у запорізькій Січі / П.Ф. Гураль // Проблеми державотворення і захист прав людини в Украї­ні: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.). – Львів: Ун-тет ім. І. Франка, 2003. – С. 127-136.
 17. Гураль П.Ф. Конституційно-правові основи формування громадянського суспільства в Україні та Польщі / П.Ф. Гураль // ProblemystosowaniaKonstytucjiUkrainyIPolski. Wyzsza Szkola Administracji I Zarzadzanie w Przemyslu. – Przemysl, 2003. – S. 9-14.
 18. Гураль П.Ф. Місцеве самоврядування: джерела, принципи, структу­ра, компетенція; Досвід самоврядування сільських громад в Україні; Керів­ники сільських громад в Україні XII – початок XX ст. (старости і війти) / П.Ф. Гураль // Місцеве самоврядування: монографія. Кн. Організація робо­ти сільського, селищного голови / А.О. Чемерис, П.І. Шевчук. П.Ф. Гураль та ін.; за заг. ред. А.О. Чемериса. – 3-є вид. доп. – Львів: Ліга-Прес, 2003. -С. 7-41
 19. Гураль П.Ф. Місцеве самоврядування в конституційній системі Украї­ни / П.Ф. Гураль // Probleme stosowania konstytucji Polski і UkrainywpraktycePodredakcijaMiroslawaGranata, JackaSobczaka. Verba – Lublin – S. 124-140.
 20. Гураль П.Ф. Юридичні гарантії прав людини і громадянина / Гураль П.Ф. // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Випуск 2 (2). – Львів, 2004. – С. 120-129.
 21. Гураль П.Ф. територіальна громада та її старшина в період гетьмансько-козацької держави / Гураль П.Ф. // Життя і право. – Львівський правничий часопис. – 2005. – №5. – С. 28-36.
 22. Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні: удосконалення конституційно-правового статусу: матеріали звітної конференції факультету з підготовки слідчих (22 лютого 2008 р.) / Гураль П.Ф.. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 39-43
 23. Гураль П. Ф. Господарська діяльність територіальної громади у Київській Русі/ П.Ф. Гураль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Юрид. Вид. 3- Львів, 2008. – с. 53-65.
 24. Гураль П.Ф. Конституція 1710 р. визначний український політико-правовий документ/ П.Ф. Гураль // 300 років Конституції гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2010 р. Львів, 2010- с. 44-48.
 25. Гураль П.Ф. Еволюція систем (моделей) місцевого самоврядування та їх особливості// П.Ф. Гураль//Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 56.-2012- с. 174-179.
 26. Гураль П.Ф. Поняття і сутність громадянського суспільства./ П.Ф. Гураль// Вісник Львівського національного університету ім.. Івана Франка (серія юридична)- Львів, 2012- Вип. 55.- с. 105-110.
 27. Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні: реформа і розвиток/ П.Ф. Гураль// Науковий вісник академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Право». Випуск 1. – К:- с. 38-44.
 28. Гураль П.Ф. Політико-правові проблеми консолідації українського народу/ П.Ф. Гураль// Консолідація українського народу: конституційно-правові аспекти. Матеріали наукової конференції. Львів. 28 лютого-1 березня 2013р. – Львів «каменяр» 2013. – с.4-13.
 29. Гураль П.Ф. Модернізація Конституції України і українська національна ідея/ П.Ф. Гураль// Конституція України: політико-практичної конференції. Львів-2014-с.30-37.
 30. Гураль П.Ф. Система місцевого самоврядування в Україні та проблеми її модернізації/Павло Гураль//Studia Bydgosko-Lwowskie. Prawo-Samorzad. Terytorialny-Gospodarka. T.1. Bydgosko 2015. S.19-27
 31. Гураль П. Конрад Аденауер – людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження). Вісник ЛНУ. Серія юридична. – 2015. – Вип. 62. – с. 80-89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/USRN/vlnu_yu_2015_62_12
 32. Гураль П. Реформи місцевого самоврядування в Україні та Республіці Польща. с. 215-226. Студії з права, адміністрації та управління Інституту Казимира Великого в Бидгощі. Бидгосько-Львівський випуск. Право – Місцеве самоврядування –№ 9. – 2016р.

ПриміткиРедагувати