Градієнт концентрації

Градієнт концентрації (англ. concentration gradient) — векторна фізична величина, що характеризує величину і напрям найбільшої зміни концентрації певної речовини в середовищі. Градієнт концентрації завжди направлений в сторону збільшення концентрацієї речовини.

Градієнт концентрації може бути причиною перенесення речовин, наприклад дифузії. Дифузія здійснюється у напрямі, протилежному до вектора градієнта концентрації.

Див. також ред.

Принагідно ред.