Відкрити головне меню

Горіла долина - урочище, розташоване в Зміївському районі Харківської області в басейні річки Сіверський Донець, в чотирьох кілометрах на південний схід озера Лиман, на третій надлуговій терасі. Ця територія унікальна як єдине ізольоване місцезнаходження солончаків в області та найпівнічніша точка солончаків в Європі (Гамуля, 1994).

Головними екологічними факторами, які визначають якісний склад і структуру біоценозів долини, є водний режим, ступінь засолення ґрунту і води, спосіб господарського використання.

Особливість водоймРедагувати

 
оз. Горіле

Водойми, розташовані на території урочища, відносяться до виділеного Є. І. Лукіним (1979) типу водойм (калюж) з тривалим терміном стояння води, або пересихаючих не щороку. Основними джерелами живлення водойм є атмосферні опади (дощові і снігові) і підземні води.

Для урочища, як і для Сіверського Дінця в цілому, характерні високий рівень весняного водопілля, порівняно невисокі паводки, що виникають влітку або восени, і тривала літня і зимова межень. В період весняної повені рівень води підвищується до 1,5 метра, що призводить до злиття окремих водойм в єдину водну систему, що складається з озер і ділянок суші, частково покритих водою. При пересиханні на частини таких ділянок може утворюватися сольова кірка. Найбільша водойма урочища, озеро Горіле, має змішане живлення, при цьому в посушливі періоди живиться ґрунтовими водами (джерельними), які домінують і виконують основну роль, а у весняний та осінній період домінує живлення атмосферними опадами. Мабуть, суттєвим чинником, що визначає видовий склад ракоподібних, виявлених в урочищі, є повна ізоляція водойм «Горілої долини» від річки Сіверський Донець.

Для обстеженої території характерна наявність рослин, що відносяться до всіх фітоценотичних груп: лугові, водні, болотні, лісові, галофітні, псамофітні, бур'яні (Гамуля, 1994).

РослинністьРедагувати

Прибережно-водна рослинність бідна, представлена ​​фрагментами таких асоціацій: Sparganitus alimatosum, Sparganietum butosum, Sparganietum sagittariosus, Typheta purum. Вища водна рослинність представлена ​​Typheta purum. (Прикріплений корінням до ґрунту, пагони довжиною 30-50 см) на дрібних місцях не покритих мулом, і Ceratophyllum tanaiticus, що укоріняється в таких же місцях і представленим пагонами до 10 см завдовжки або окремими більш короткими ділянками, плаваючими в поверхневому шарі води. Поверхня води біля заростей очерету і очерету місцями покрита Spirodella polyrhiza.

На території урочища живуть рідкісні види п'явок, занесені до Червоної книги України: Fadejewobdella quinqueannulata (Lukin, 1929), Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 і Hirudo verbana Carena, 1820 (Утєвський, 1999, 2010). Також на території урочища виявлено три види ракоподібних, занесених до Червоної книги України: Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758), Drepanosurus birostratus (Fisher, 1851) і Hemidiaptomus rylovi Сharin 1928 (Сидоровський, 2010, 2012).

ЛітератураРедагувати

  1. Гамуля Ю. Г. Заметки к флоре урочища «Горелая долина» (Змиевской район, Харьковской области)// Материалы научной конференции молодых ученых биологического факультета и научно-исследовательского института биологии. — Харьков: ХГУ. — 1994. — С.10-11
  2. Горелова Л.Н., Друлева И.В., Гамуля Ю.Г. К изучению растительного покрова урочища "Горелая долина". // Научные исследования на Северо-Донецкой биологической станции (Материалы научной конференции посвященной 80-ти летию основания). – Харьков: ХГУ, 1995. – С. 37-39.
  3. Лукин Е. И. Пиявки. Фауна СССР. — Л.: Наука, 1976. — 484 с.
  4. Сидоровский С. А., Колесникова М. Ю., Коваленко М. В., Утевский С. Ю. Видовое разнообразие зоопланктона во временных водоемах урочища Горелая до-лина, Харьковская область, Украина // Материалы V Международной конфе4-ренции молодых ученых (22-25 ноября 2010) С. 362—363
  5. Сидоровский С. А., Новая находка пресноводных жаброногов Tanymastix stagnalis и Drepanosurus birostratus (Branchiopoda, Anostraca) в Харьковской об-ласти (Украина) Вестник зоологи 46(1) С 82, 2012
  6. Сідоровський С. А. Нова знахідка прісноводної каланоїдної копеподи Hemidiaptomus hungaricus (Copepoda, Calanoida) в урочищі «Горіла долина» (Україна) Вестник зоологии 45(3) с 208, 2011]
  7. Утевский А.Ю., Утевский С.Ю., Морозова Е.С., Гамуля Ю.Г., Фауна пиявок водоемов урочища Горелая долина Змиевского района Харьковской области // Биологические исследования на природоохранных территориях и биологических стационарах: Тез. докл. Юбилейной конференции посвященной 85-летию биостанции ХГУ. – Харьков, ХНУ: 1999. – С. 123-124.
  8. Утевский С.Ю., Гамуля Ю. Г., Утевский А.Ю. Новая находка пресноводного вида пиявок Fadejewobdella quinqueannulata (Hirudinea: Erpobdellidae) в урочище «Горелая долина», Харьковская область, Украина // Актуальные проблемысовременной науки в исследованиях молодых ученых г. Харькова. — Харьков, 1998 — С. 216—218
  9. Утевский А.Ю., Гамуля Ю.Г., Утевский С.Ю., Акимова К.А. Об особенностях гидроэкосистем урочища “Горелая долина” (Харьковская область). // Экологическая и техногенная безопасность. Сборник научных трудов междунр. научно-практич. конф. – 2000. – Харьков. С. 315-319.
  10. Червона книга України, Тваринний світ. — К.: Глобалконсалтинг, 2009, — 624 с.

ПосиланняРедагувати