Відкрити головне меню


Герб Но́вгорода-Сі́верського— символ міського самоврядування Новгород-Сіверського.

Герб Новгорода-Сіверського
Coat of Arms of Novhorod-Siverskyi.svg
Деталі
Носій Новгород-Сіверський
Щит Іспанський щит

Зміст

ОписРедагувати

На зеленому тлі частина міського муру з вежею, над якою шестикутна зірка, а з боків - спис та шабля золоті.

ІсторіяРедагувати

Доба Речі Посполитої та КозаччиниРедагувати

Історіографічна традиція[1] вказує на наявність вже на початку XVII ст. власного міського герба у Новгорода-Сіверського. Поруч з тим, на думку О.Лазаревський, ці відомості є доволі сумнівними, оскільки жодних достеменних свідчень, що підтверджували б наявність самоврядування у міста в даний період, немає. Відсутні навіть згадки про міський уряд[2]. Впадає у вічі й та обставина, що опис начебто наданого на початку XVII ст. герба (брама під зіркою, обабіч якої мур, над яким вміщено – праворуч спис, ліворуч – шаблю), насправді точно відповідає пізнішому гербу Новгородської сотні[3], який було офіційно затверджено у 1782 р[4]. Водночас, на гербі міста козацьких часів, який відомий за зображенням на міських печатках від 1723 і 1782 р.р., немає зображення списа і шаблі. Підтверджують подібні сумніви також відомості подані в “Матеріалах для историко-статистического описанія города Новгородсѣверска”, автор яких пов’язує факт надання місту герба з обороною Новгорода від військ претендента на московський престол Димитрія: “Въ 1604 году подступилъ къ нему Самозванецъ Отрепьевъ … Отъ сего произшествія городу пожалованъ гербъ – съ изображеніемъ городской стѣны съ башнею, на коей звѣзда, по сторонамъ же копье и сабли золотыя[5].” Очевидно, немає жодних підстав вважати, що дана подія могла спонукати річпосполитський уряд відобразити її в новозатвердженому гербі, як про те говорить історіографічна традиція. Існує ряд причин, чому така версія є невірною:

 • польський король, який надав перший герб місту, не міг схвалювати символ опору акції, яку він сам і підтримував;
 • міські печатки до 1781 р. не містили зображення зброї (вона була на сотенних печатках);
 • символ Сіверщини на гербі Малоросійської колегії є без зброї.

Поруч з тим визначається, що дане питання є далеким від свого остаточного вирішення. Так, приміром в 1758 р. місто одержало привілей на магдебурзьке право від гетьмана Розумовського,[6] і не можна виключати, що в даному разі мова йшла лише про підтвердження старого привілею, наданого в 1-й пол. XVII ст.

На підтвердження того, що герб Новгород-Сіверського з’явилися вже в козацькі часи, є той факт, що загальна кількість міст, що користувалися власними міськими гербами за часів Речі Посполитої, а згодом продовжили їх уживання за козацької доби, дорівнює 21 (місто Стародуб користувалося впродовж 1620– 1648 р.р., відразу двома гербами).

Опис герба в привілеї від 1620 р.:

Брама під зіркою, обабіч якої мур, над яким праворуч спис, ліворуч – шабля[7]. Матеріалы.- С.3[8]; опис: “Въ 1604 году подступилъ къ нему Самозванецъ Отрепьевъ … Отъ сего произшествія городу пожалованъ гербъ – съ изображеніемъ городской стѣны съ башнею, на коей звѣзда, по сторонамъ же копье и сабли золотыя.”[9]

З печатки від 1723 р.:

В полі печатки двоповерхова брама, з прочиненими воротами, під дахом, над яким шестипроменева зірка, обабіч брами мур. Напис по колу: ПЕЧТЬ * НОВГОРОДКА * СѣВЕРСКАГО *** За формою овальна, розмір 34x32 мм.[10]

З печатки від 1782 р.:

В полі печатки вежа; навколо візерунок. Напис по колу: + ПЕЧАТЬ МАГИСТРАТА НОВГОРОДА СѣВЕРСКАГО За формою кругла, розмір 36 мм.[11] Таким чином, остаточне зображення печатки Новгород-Сіверського магістрату мало такий вигляд: у дамаскованому полі печатки - міський мур з брамою, над якою висока гостроверха вежа.

Імперська добаРедагувати

Невдовзі після ліквідації автономії імперським урядом було офіційно затверджено цілу серію гербів для утворених намісництв. Значна частина цих гербів походила від старих міських і земельних гербів (полкових та сотенних), які функціонували за часів козацької автономії (в офіційно затверджених урядом описах гербів наявна відповідна вказівка – “старий герб”). Серед “старих гербів”, герб Новгород-Сіверського взорувався на земельних гербах попередньої епохи, тобто вів своє походження від відповідного сотеного гербу.

Урядове затвердження доповіді Сенату, щодо надання гербів містам Новгород-Сіверського намісництва, від 4 червня 1782 р.:

15424.- Іюня 4. Высочайше утвержденный докладъ Сената.- О гербахъ городовъ Новгородскаго-Сѣверскаго Намѣстничества. Описаніе гербовъ городамъ Новгородскаго-Сѣверскаго Намѣстничества. І. Новагорода-Сѣверска. Въ зеленомъ полѣ часть стѣны городскія съ воротами, надъ которыми башня съ звѣздою, а по сторонамъ копіе и сабля золотыя.[12] [13] Даний герб використовувався до початку 1920 року.

Справа про виготовлення печаток для установ Новгород-Сіверського намісництва, від 2 листопада 1782 р.: Описаніе Гербамъ городовъ Новгородскаго Сѣверскаго намѣстничества I. Новгорода Северска въ зеленомъ полѣ часть стены городскія с воротами, над которыми башня съ звздою. А по сторонамъ копье и сабля золотыя.[14]

1865 року геральдистом Бернгардом Карлом фон Кене для міста було розроблено новий герб: у зеленому полі срібна зубчаста міська стіна з відчиненими воротами, з баштою, увінчаною золотою з шістьма променями зіркою, над ворітьми покладені навхрест червоні спис і дугоподібний меч. У вільній частині герб Чернігівської губернії. Щит увінчаний срібною міською короною з трьома вежками та обрамований двома золотими колосками, оповитими Олександрівською стрічкою. Офіційно не був прийнятий.

Сучасна доба добаРедагувати

Проект сучасного гербу розробив на основі давнього герба А. Гречило. Використовується одночасно з гербом зразка 1782 року.

ГалереяРедагувати

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати

ДжерелаРедагувати

 • Желіба І., Желіба О. Історія міських гербів Чернігівщини // Сіверянський літопис. – 1997. - № 3. – С. 38-41.
 1. Матеріалы для историко-статистического описанія города Новгородсhверска (написанные неизвестным автором в конце XVIII века) // Черниговские губернские ведомости.- Чернигов, 1853.- №1.- С.3; Городские поселения в Российской империи.- Том V.- Часть ІІ.- С.314; Румянцева В. Эмблемы земель.- С.55-56.
 2. Лазаревский А. Описание старой Малороссии.- Том І: Полк Стародубский.- С.210.
 3. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.9041, арк.203 зв.; спр.9213, арк.3; спр.9800, арк.9; спр.11880, арк.18; спр.12536, арк.24 зв.; спр.13964, арк.9 зв.; спр.15907, арк.7 зв.; спр.16257, арк.19, 24 зв., 37 зв.. 44 зв.; спр.17088, арк.11 зв.; ф.64,оп.1, спр.460, арк.5 зв.; ф.80, оп.2, спр.61, арк.30.
 4. Винклер П. Гербы городов.- С.103.
 5. Матеріалы для историко-статистического описанія города Новгородсѣверска.- С.3.
 6. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Кордони, населення, право.- К., 1996.- С.143.
 7. Городские поселения.- Том V.- Часть ІІ.- С.314; опис. 1620 р.
 8. Матеріалы для историко-статистического описанія города Новгородсhверска (написанные неизвестным автором в конце ХVІІІ века) // Черниговские губернские ведомости.- Чернигов, 1853.- №1.
 9. Румянцева В. Эмблемы земель.- С.56; опис.
 10. ЦДІАК, ф.51, оп.3, спр.1034, арк.13 зв. 1723 р.
 11. НБУ, ІР, ф.2, спр.27810; спр.27811. 1782 р.
 12. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года.- Собрание первое.- Том ХХІ: 1781 – 1783.- СПб, 1830.- С.577-578.
 13. http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php?regim=4&page=577&part=94
 14. ЦДІАК, ф.736, оп.1, спр.11, арк.1-16.