Географія ґрунтів — наука, що вивчає закономірності формування і просторове розміщення ґрунтів; є розділом ґрунтознавства і перебуває у тісному зв'язку з фізичною географією, в тому числі геоморфологією, кліматологією, геоботанікою, ландшафтознавством, палеогеографією.

Основні напрямки ред.

Географію ґрунтів поділяють на:

Найзагальніші закономірності географії ґрунтів:

  • горизонтальна зональність (зміна ґрунтів на рівнинах, головним чином в залежності від кількості і співвідношення тепла і атмосферної вологи);
  • висотна поясність (зміна ґрунтів з висотою в горах);
  • фаціальність і провінціальність ґрунтів — їх зміни, що спричинені переважно ступенем континентальності клімату;
  • ґрунтово-геохімічна провінціальність — зміни ґрунтів, пов'язані з тектоніко-літологічними умовами, зміна структур ґрунтового покрову.

Основні методи ред.

  • порівняно-географічний (зв'язане вивчення ґрунтів і умов ґрунтоутворення на різноманітних територіях);
  • картографічний (складання ґрунтових карт різного масштабу).

З розвитком уявлень про елементарний ґрунтовий ареал і розробкою вчення про структуру ґрунтового покриву в географії ґрунтів почали використовувати методи статистики.

Сучасний стан ред.

Географія ґрунтів створює наукову основу для якісної інвентаризації земельних угідь (з різною родючістю ґрунтів) і їх районування, що сприяє раціональному розміщенню сільськогосподарського виробництва.

Історичні аспекти ред.

У Російській імперії географія ґрунтів виникла в кінці 19 століття в результаті праць В. В. Докучаєва, що створив вчення про фактори ґрунтоутворення, про горизонтальну і вертикальну зональність ґрунтів.

Джерела ред.

Література ред.

Посилання ред.

  • (англ.) Harmonized World Soil Database / FAO, IIASA, ISRIC, ISSCAS, JRC [Архівовано 19 грудня 2012 у Wayback Machine.] — растрова база даних роздільною здатністю 30 кутових секунд (≈1 км на екваторі), яка узагальнює дані по більш ніж 16 тис. індивідуальних одиниць ґрунтового картографування.
  • (англ.) ISRIC-WISE — Global data set of derived soil properties v. 3.0 — геоінформаційна база даних, до якої увійшла інформація по характеристиках ґрунтового покриву важливих для агроекологічного районування, оцінювання земель, моделювання розвитку сільськогосподарських культур, аналізу глобальних змін довкілля.