Гармо́ніки англ. harmonics, нім. Harmonische f) —

  1. фіз. Коливання, частоти яких кратні основній частоті складного коливання.
  2. матем. Періодичні функції виду .

Дотичні терміни ред.

Гармонічний, (рос. гармонический, англ. harmonic, англ. harmonisch) — заснований на гармонії.

Гармонічна пропорція ред.

Гармонічна пропорція — пропорція виду a:b=b:(a — b).

Гармонічний аналіз ред.

Гармонічний аналіз — розділ математики, в якому вивчається розкладання коливних процесів на суму елементарних коливань.

Гармонічний ряд ред.

Гармонічний ряд — числовий ряд 1+1/2+1/3+…+1/n+ …

Гармонічні коливання ред.

 

Гармонічні коливання — коливання, які описуються рівнянням x = Asin(ωt+φ), де x — миттєве значення змінної величини, а — амплітуда,ω — циклічна частота, ωt+φ — повна фаза, φ — початкова фаза.

Гармонічні функції ред.

Гармонічні функції — функції кількох змінних, які неперервні в деякій області разом зі своїми частинними похідними першого й другого порядків і задовольняють у цій області т. зв. рівняння Лапласа.

Див. також ред.

Література ред.