Галицьке село наприкінці XVII — в першій половині XVIII століття

«Галицьке село наприкінці XVII — в першій половині XVIII століття»  — історико-економічний нарис за архівними матеріалами Перемишльської землі/ Автор — Пірко В. О. Український культурологічний центр. Донецьке відділення НТШ.- Донецьк, 2006.- 148 с. ISBN 966-7710-25-4

Обложка пирко гот.jpg

У монографії українського вченого-історика Василя Пірка на базі великого фактичного матеріалу, переважно архівного, який уперше вводиться до наукового обігу, простежується розвиток селянського і фільваркового господарства в Перемишльській землі Руського воєводства.

Структурно монографія складається зі вступу, трьох розділів і додатків.

  • У «Вступі» розкрито стан проблеми вивчення історії галицького села у XVII—XVIII ст. і показано, що за обсягом інформації найінформативнішими є безсумнівно архівні джерела, а саме сумарії Перемишльського староства за 1698—1699 рр., 1705—1706, 1713—1714, 1745—1750 рр., оскільки дозволяють простежити зміни не лише в доходах фільварків за вказані роки, але й в структурі фільваркової продукції.
  • У першому розділі дана характеристика галицького села наприкінці XVII ст., подана загальна характеристика Перемишльської землі, описані форми феодального землеволодіння, стан помісного господарства.
  • У другому розділі показано занепад українського галицького села на початку XVIII ст. Показано, що основний чинник його занепаду — втягнення Польщі в Північну війну на боці Росії. Описані селянські і фільварові господарства.
  • У третьому розділі висвітлена відбудова галицького села 20-40-х роках XVIII ст. Зроблено висновок, що у 30-40-х рр. XVIII ст. відбулися помітні позитивні зрушення в економіці галицького села, що пов'язується з обранням на польський престол в 1733 р. нового короля Августа ІІІ. Показано, що відбудова галицького села велася на старій фільварково-панщизняній основі, хоча, зокрема в гірських селах, спостерігалося пожвавлення товарно-грошових відносин.
  • У Додатках вперше у вітчизняній науковій літературі подається список усіх сільських поселень, які існували на той час на території південно-західної частини сучасної Львівської області і сусідніх воєводств Польщі. Всього автором вперше опрацьовано і подано 268 нових інвентарних описів 172 сіл, подано відомості про кількість і категорії селянських та поміщицьких господарств, основні види їх господарської діяльності. Зокрема, подано кількість населення у селах за категоріями (кметі, шляхтичі тощо), кількість дворів, господарських об'єктів (млини, корчми).

«Галицьке село наприкінці XVII — в першій половині XVIII століття» - єдиний сучасний ґрунтовний опис Перемишльської землі 17-19 ст. Подана карта Перемишльщини тих часів. Наведено єдиний існуючий на сьогодні і складений автором на основі архівних джерел список сіл на цій землі тих часів з описом їх господарки, який має енциклопедичний характер.

Монографія розрахована на наукових працівників, краєзнавців і широкого читача.

Рецензенти: Доктор історичних наук, професор Ковальський М.П., доктор історичних наук, доцент Задунайський В.В.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати