Ві́льний ри́нок (англ. free market) — ринок, на якому державне регулювання і втручання не мають ніякого впливу на співвідношення попиту і пропозиції. Вільний ринок заснований на економічній відособленості юридично вільних товаровиробників, тримається на системі вільного підприємництва.

На вільному ринку в результаті взаємодії попиту і пропозиції встановлюються ринкові ціни, які, в свою чергу, є сигнальною системою ринку для покупців (попит) і продавців (пропозиції).

Вільний ринок передбачає умови для добровільного обміну, коли угоди між покупцями і продавцями відбуваються за їхньою власною згодою без втручання третьої сторони, зокрема держави (у вигляді податків та державних регуляцій).

Ознаки вільного ринкуРедагувати

Ознаки вільного ринку - ознаки ринку з досконалою конкуренцією, а саме:

  • кількість покупців і продавців настільки велика, що дії окремого з них не здатні вплинути на ринкову ціну;
  • вхід і вихід покупців на ринок вільний;
  • інформація однаково доступна для усіх учасників ринку.

Моделі вільного ринкуРедагувати

Ринок відкритий — ринок, торгувати на якому можуть усі охочі, а ціни визначаються шляхом взаємодії попиту та пропозиції.

Ринок вільний і відкритий — ринок, на якому попит і пропонування нічим не обмежуються і вільно формують ціни (на відміну від контрольованого ринку).

Ринок з недостатнім попитом — активний і конкурентний ринок, на якому поєднуються великий обсяг операцій і вузький розрив між цінами покупця і продавця.

Ринок змішаний — ринок, на якому одні ціни підвищуються, інші — знижуються.

Ринок інвертний — ринок, на якому ціни на наявний товар вище від котирувань за угодами на термін, а ціни на товари з найближчими термінами постачання вище за ціни далеких позицій.

Ринок млявий — ринок, на якому укладається відносно мало угод і ціни майже не змінюються.

Переваги вільного ринкуРедагувати

Вільний ринок — апріорно бездефіцитний ринок, оскільки він функціонує на основі саморегулювання, спрямований на задоволення різноманітних потреб людини за допомогою рівноважних цін на базі попиту-пропозиції, створює орієнтири для капіталовкладень і виробництва, забезпечує ефективний розподіл обмежених ресурсів серед альтернативних споживачів.

Для вільного ринку характерні такі основні переваги:

  • сприяння ефективнішому розподілу ресурсів під час виробництва необхідних для суспільства та його членів товарів і послуг;
  • гнучка і висока адаптивність до умов, що змінюються.

Теоретична основа вільного ринкуРедагувати

Докладніше: Досконала конкуренція

Теоретичною основою вільного ринку є мікроекономічна модель ринку з досконалою конкуренцією. У цій моделі ринок з досконалою конкуренцією досягає рівноваги між попитом і пропозицією завдяки ціновому механізму. Коливання ринкової ціни є ціновими сигналами для учасників ринку.

Французький економіст Леон Вальрас (1834-1910) математично довів можливість досягнення одночасної рівноваги на багатьох ринках.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати