Вікіпедія:WikiBioContest-2013

КОНКУРС БІОЛОГІЧНИХ СТАТЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ Вікіпедії

КОНКУРС ЗАВЕРШЕНО

Переможці

Головний приз: ActiveDendrite за статтю Дендрит, 198 балів

Перший приз у групі 1: Fibonachi за статтю Флуоресценція у біологічних дослідженнях, 194 бали

Перший приз у групі 2: Valerovi4 за статтю Бурі водорості, 192.87 бали

Другий приз у групі 1: Brunei за статтю Редагування РНК, 188 балів

Другий приз у групі 2: Стефанко1982 за статтю Вугор електричний, 175 балів

Вітаємо переможців!

Загальні положенняРедагувати

Фірма PROXEN та ГО «Вікімедіа Україна» оголошують проведення конкурсу біологічних статей в Українській Вікіпедії.

Завданнями конкурсу є покращення якості біологічних статей української Вікіпедії та залучення до неї нових редакторів.

Учасники та журіРедагувати

Учасником конкурсу може бути будь-який зареєстрований користувач української Вікіпедії; кожний учасник може виставити на конкурс довільну кількість статей.

Члени журі конкурсу є чинними науковцями в галузі біологічних дисциплін. Статті, написані членами журі, участі в конкурсі не беруть.

Список членів журіРедагувати

Група 1: Avgur, Shao, Carassiuslike, Progenes, Rishmukh

Група 2: Neon Knight, zag, Llyn Godionduon, Ykvach, A. Zamoroka, Ekozubr

Критерії участі в конкурсіРедагувати

Кожний дописувач Української Вікіпедії може подати на конкурс довільну кількість статей або груп статей. У конкурсі можуть брати участь новостворені статті розміром не менше 15 кілобайт або групи статей, об'єднаних єдиною тематикою (кілька видів одного роду, кілька білків або рецепторів одного типу, тощо), де сумарний розмір статей не менший 20 кілобайт. У випадку подання на конкурс групи статей оргкомітет рекомендує створювати окрему узагальнюючу сторінку, де розміщений список статей даної групи, для надання посилання у відповідній конкурсній групі (див. розділ «Регламентні положення»).

Статті, що прямо не стосуються біологічних дисциплін (біографії видатних вчених, історія ВНЗ та наукових закладів, тощо), участі в конкурсі не беруть.

В разі подання на конкурс не новоствореної, а покращеної статті, розмір статті має бути збільшений щонайменше на 50% порівняно з таким на момент останнього редагування до початку конкурсу. У випадку покращення статті, що існувала до початку конкурсу, відношення її кінцевого розміру до початкового обчислюється для версій статті, останньої перед початком конкурсу та останньої перед початком суддівського оцінювання (див. Регламентні положення).

Критерії оцінювання статейРедагувати

Статті або групи статей, подані на конкурс, розбиваються на дві групи за тематичним критерієм.

 • Група 1 — «лабораторна» біологія: біохімія, фізіологія, генетика, цитологія, молекулярна біологія, і т.ін.
 • Група 2 — «польова» біологія та дослідження біорізноманіття: ботаніка, зоологія, екологія, палеонтологія, і т.ін.

З огляду на наявність великої кількості дотичних до біології, але не суто біологічних, тематик (статті про серію видань та наукових збірників біологічної спрямованості, про ведення мисливського або сільського господарства тощо) до початку оцінювання якості статті судді оцінюють відповідність статті конкурсній категорії. Середній бал оцінки категоріальної відповідності використовується як ваговий множник кінцевого балу.

Первинно віднесення статті до конкретної групи проводить її автор; журі конкурсу може рекомендувати автору змінити категорію, або віднести статтю до іншої групи самостійно, якщо таке рішення підтримають не менше двох членів журі. Оцінювання статей здійснюється за двома групами ознак: за інформаційне наповнення та за оформлення. Оцінювання здійснюється по десятибальній шкалі, де нижчою оцінкою є 1 бал, вищою — 10 балів.

При виставленні оцінки за інформаційне наповнення журі керується такими критеріями:

 • Повнота висвітлення теми статті
 • Сучасність наведеної інформації
 • Оригінальність статті (статті, в яких вся інформація взята з іншомовних версій Вікіпедії, оцінюються нижче, ніж ті, що містять значний відсоток даних, раніше не представлених в іншомовних версіях Вікіпедії).

При виставленні оцінки за оформлення журі керується такими критеріями:

 • Наявність автоматично сформованих приміток та коректність проставлених у тексті цитат
 • Повнота ілюстративного матеріалу, його якість та ліцензійна чистота
 • Наявність граматичних помилок та лексична якість тексту
 • Вікіфікованість (наявність посилань на статті, що висвітлюють ключові поняття даної статті)
 • Коректність розбиття на підрозділи
 • Спеціалізовані стандарти оформлення: наявність та коректність заповнення таксобоксів у статтях, присвячених біологічним таксонам (див. ВП:ЯЧТК), інтервікі-посилання, тематична категоризація, і т.ін.

Кінцевий бал статті є сумою середніх балів за інформаційне наповнення та оформлення, помноженою на ваговий категоріальний множник. Приклад обчислення кінцевого балу:

Відповідність категорії: суддя 1 — 10, суддя 2 — 9, суддя 3 — 10. Середній бал — 9.67

Оцінки за інформаційне наповнення: суддя 1 — 8, суддя 2 — 6, суддя 3 — 9. Середній бал — 7.67

Оцінка за оформлення: суддя 1 — 6, суддя 2 — 3, суддя 3 — 5. Середній бал — 4.67.

Кінцевий бал — (7.67+4.67)*9.67=119.33.

Спеціалізація суддівРедагувати

Судді призначаються окремо для групи 1 та групи 2. Кожен з суддів виставляє оцінки всім статтям своєї групи, за бажанням додаючи коментарі, що обґрунтовують його оцінку. Судді мають право (але не зобов'язані) взяти участь в оцінюванні статей не своєї групи. При оцінюванні статей не своєї групи суддя зобов'язаний надати коментарі, що обґрунтовують його оцінку. Якщо всі судді групи висловлюють незгоду з оцінкою, наданою статті даної групи суддею іншої групи, така оцінка не береться до уваги при обчисленні кінцевого балу статті; в протилежному випадку оцінка судді з іншої групи бере участь у формуванні кінцевого балу статті на загальних засадах.

Критерії визначення переможцівРедагувати

Першим призом нагороджується автор статті, що отримала найвищий кінцевий бал. Інші статті цього автора в змаганні за другий та третій приз участі не беруть.

Другими призами нагороджуються автори статей, що отримали найвищий бал окремо в групі 1 та групі 2 після зняття з конкурсу статей автора, який отримав перший приз. Статті авторів, що виграли другий приз, у змаганні за третій приз участі не беруть.

Третіми призами нагороджуються автори статей, що отримали найвищий бал окремо в групі 1 та групі 2 після зняття з конкурсу статей авторів, які отримали перший та другий приз.

Регламентні положенняРедагувати

Подання статей на конкурс та їхнє обговорення починається з 00.00 1 вересня 2013. Оцінювання статей суддями починається з 00:00 7 жовтня і триває до закінчення конкурсу в 24:00 15 жовтня 2013 за київським часом. Визначення та оголошення переможців має бути здійснене протягом трьох днів після закінчення конкурсу.

Автори статей можуть виставляти свої статті для обговорення будь-коли протягом періоду написання (1 вересня - 7 жовтня). Беручи до уваги висловлені поради, автор може міняти зміст статті протягом всього часу до початку суддівського оцінювання. В обговоренні статті може брати участь будь-який користувач української Вікіпедії. Поради авторам та зауваження, висловлені суддями в період до початку суддівського оцінювання, а також ступінь, до якого автор статті взяв їх до уваги, не накладають на суддів жодних зобов'язань при оцінюванні статті. Суддівське оцінювання здійснюється за текстом версії статті, останньої перед початком періоду оцінювання і відредагованої автором, що виставив її на конкурс. Оцінки, виставлені після закінчення періоду суддівського оцінювання, при обчисленні кінцевого балу статей до уваги не беруться.

На початку написання конкурсної статті її автор має додати свою статтю (статті) до розділу обговорення у відповідну групу (1 або 2) наприкінці цієї сторінки, а також шаблон {{пишу}} на сторінку своєї статті. Статті, не додані на сторінку конкурсу до початку суддівського оцінювання, участі в конкурсі не беруть.

Рекомендації учасникамРедагувати

В якості зразків статей для написання оргкомітет конкурсу рекомендує для групи 1 — статті «Клітина», «АМРА-рецептор»; для групи 2 — статті «Мамут», «Сом звичайний». Оргкомітет зауважує, що відповідність зазначеним зразкам не є обов'язковою умовою для участі та здобуття перемоги в конкурсі.

Визначити розмір поточної версії статті можна, перейшовши за посиланням «Перегляд історії» справа вгорі сторінки.

Оргкомітет рекомендує учасникам конкурсу перед написанням статей ознайомитись з розділами «Вікіпедія:Довідка» та «Вікіпедія:Як редагувати статтю». З технічних питань редагування статей можна звертатись по допомогу на сторінці конкурсу (в обговоренні статей) або на сторінці «Вікіпедія:Кнайпа (допомога)».

Новим дописувачам, які ще не мають досвіду написання статей у Вікіпедії, оргкомітет рекомендує протягом часу, що лишився до початку конкурсу, зареєструватись в українській Вікіпедії і працювати над конкурсною статтею (статтями) в розділі «Обговорення» особистої сторінки. Таким чином виникає можливість набуття досвіду у використання вікі-розмітки без вміщення тексту в основний простір статей, тобто стаття не набуватиме статусу «покращеної». В основний простір статей текст може бути перенесений після початку конкурсу.

  До статей, що подані, або подаються для участі у конкурсі, прохання додавати на сторінку обговорення шаблон {{WikiBioContest-2013}}

Шаблон розміщує обговорення відповідної статті у категорію Статті конкурсу «WikiBioContest-2013». Ця категорія використовуватиметься для підбиття підсумків конкурсу.

Шаблон просимо ставити в такому вигляді:

{{WikiBioContest-2013|користувач= |група= }}

 • У полі «користувач» слід вказати свій нік у Вікіпедії, наприклад «користувач = Shao»
 • У полі «група» слід вказати номінацію, в якій бере участь ця стаття:
  • Група 1: біохімія, фізіологія, генетика, цитологія, молекулярна біологія
  • Група 2: ботаніка, зоологія, екологія, палеонтологія

  Назву відповідної групи вписуйте цілком!

№ п/п Код Результат
1 {{WikiBioContest-2013|користувач=Shao|група=Група 1: біохімія, фізіологія, генетика, цитологія, молекулярна біологія}}

 

2 {{WikiBioContest-2013|користувач=Shao|група=Група 2: ботаніка, зоологія, екологія, палеонтологія}}

 

ПризиРедагувати

Перший приз: смартфон HTC One 801e glacier white

Другий приз: іPad with Retina display 16 Gb

Третій приз: фотоапарат Canon PowerShot SX500IS Black

Конкурсні статтіРедагувати

Статтю для участі в конкурсі треба подавати у відповідну групу в наступному вигляді:

=== [[Назва статті або статей одного циклу]] ===
'''Автор:''' ~~~~

'''Суддівські оцінки'''

'''''Відповідність конкурсній категорії'''''

'''''Інформаційне наповнення'''''

'''''Оформлення'''''

'''''Кінцевий бал'''''

'''Обговорення статті'''

Група 1: біохімія, фізіологія, генетика, цитологія, молекулярна біологіяРедагувати

МеханотерапіяРедагувати

Автор: Олександр Кахай (Gertsoge)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 6. Cтаття виключно медичного спрямування. --Shao (обговорення) 23:44, 6 жовтня 2013 (UTC)
 2. 5. Стаття містить замало фізіологічної інформації, щоб можна було віднести її до категорії "фізіологія" --progenes (обговорення) 11:59, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 1. Хороша стаття, але суто медичного напрямку. Я там взагалі не бачу біології. --Yuriy Kvach (обговорення) 16:00, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 7 --Avgur (обговорення) 22:26, 8 жовтня 2013 (UTC)
 5. 4.--Carassiuslike (обговорення) 08:44, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 4. За невеликим виключенням, вся інформація походить з джерел 15-20-ти річного віку; сучасні англомовні джерела представлені чисто формально; кількість джерел дуже обмежена; не наведені дані про поєднання механотерапії з біохімічними методами і методами фізіології на молекулярному та клітинному рівні, що є одним з головних напрямків розвитку механотерапії в теперішній час.--Shao (обговорення) 23:44, 6 жовтня 2013 (UTC)
 2. 5. Як історичний екскурс доволі пізнавально, але слабо відповідає сучасному рівню знань на цю тему. --progenes (обговорення) 11:59, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6 --Avgur (обговорення) 22:26, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 6.--Carassiuslike (обговорення) 08:44, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 6. Зображень замало. Всі надані зображення є вельми застарілими; втім, вони мають раритетну цінність, що дещо підвищує кінцевий бал.--Shao (обговорення) 23:44, 6 жовтня 2013 (UTC)
 2. 7. На мій погляд з оформленням більш-менш гаразд. --progenes (обговорення) 11:59, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 7--Avgur (обговорення) 22:26, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 7.--Carassiuslike (обговорення) 08:44, 14 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

55.2--Shao (обговорення) 23:15, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Сподіваюсь, зараз висить не остаточний варіант: для конкурсної статті вона замала, і зовсім немає посилань на джерела. Про всяк випадок: метод створення автоматично сформованого списку посилань я рекомендував би взяти із статті Угай тихоокеанський. --Shao (обговорення) 12:21, 3 вересня 2013 (UTC)

До речі, а статтю тут бажано вивішувати одразу по створенню або після приведення у мінімально пристойний вигляд? --Brunei (обговорення) 13:21, 3 вересня 2013 (UTC)
За бажанням автора: може, йому захочеться дізнатись думки спільноти в процесі написання, то чому б і ні? Це нікого ні до чого не зобов'язує. --Shao (обговорення) 13:45, 3 вересня 2013 (UTC)

Пропоную вашій увазі поки-що кінцевий варіант матеріалу :) - раптом є побажання та пропозиції - висловлюйте. --Gertsoge 22:09, 3 вересня 2013 (UTC)

Шановний Олександр, дякую за статтю. Дуже приємно, що ви спрацювали так оперативно. Тим не менше, в сучасному її стані я вбачаю істотні недоліки. Перш за все: абсолютно не висвітлено стан та напрямки розвитку механотерапії сьогодення. Друге: ви зовсім не користуєтесь іноземними джерелами, а вони зараз набагато повніші за вітчизняні. Та і вітчизняними ви користуєтесь дуже обмежено. Задля виправлення першого та другого зауваження я би рекомендував вам прочитати кілька сучасних оглядів з даної проблематики, і доповнити статтю даними з них. Наприклад, ось непогані приклади таких оглядів: Mechanotherapy: revisiting physical therapy and recruiting mechanobiology for a new era in medicine, Musculoskeletal mechanobiology: Interpretation by external force and engineered substratum. Якщо у вас є проблеми с доступом до повних текстів цих статей - пишіть тут, я викачаю і надішлю вам. Третя вада: у вас наведено список джерел, але в тексті не надані посилання з конкретних тез. Знову рекомендую зробити це так, як воно є в статті Угай тихоокеанський (це просто для прикладу: невеликого об'єму текст з логічним підходом до оформлення посилань). Сподіваюсь з часом побачити вдосконалений варіант статті на таку важливу тему. Наснаги вам! --Shao (обговорення) 14:16, 4 вересня 2013 (UTC)

Щиро вдячний вам, шановний --Shao, за поради та побажання :) сподіваюсь, цей варіант статті вас задовольнить.

Дякую. Зрозуміло, що повністю задовільнити вимоги журі неможливо (просто тому, що будь-яку статтю можна покращити та доповнити), але тут я бачу прогрес. Ваша воля, де зупинитись, безумовно; але час ще є. Отже, якщо є бажання для покращення - я б на вашому місці потрохи додавав би відомості з англомовних джерел, та розширював розділ про сучасні методики та підходи до справи. Успіху вам! З пов. --Shao (обговорення) 16:07, 8 вересня 2013 (UTC)

Здається, всі файли, які ви використали у статті - не вільні. Подивіться уважно, на сторінках стоїть копірайт. Деякі зображення старі (так виглядають), тому мають бити вільними, але точно не можу сказати - на них немає дати. Розберіться будь ласка із усіма файлами. Якщо маєте можливість - отримайте дозвіл на використання файлів, або змініть ліцензію на {{fairuse}}, на старих зображеннях розберіться із датою і проставте відповідну ліцензії (скоріш за все - {{PD-Old}}). --Yuriy Kvach (обговорення) 18:58, 14 вересня 2013 (UTC)

ТромбоцитиРедагувати

Автор: Slobojanyn (обговорення) 15:06, 8 вересня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 7. Стаття, переважно, медичного спрямування. Об'єм наведеної довідкової літератури явно замалий. --Shao (обговорення) 23:43, 6 жовтня 2013 (UTC)
 2. 6 Для розділу "Цитологія" замало цитологічних досліджень, Для розділу "Фізіологія" бракує ролі тромбоцитів в запаленні, цитокіновому сигналінгу. --progenes (обговорення) 14:53, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 5 --Avgur (обговорення) 22:28, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 6.--Carassiuslike (обговорення) 08:50, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 6. Висвітлені майже виключно прикладні медичні аспекти теми, без помітного залучення фундаментальних відомостей про предмет (походження, розвиток, будова, молекулярно-цитологічні особливості, еволюційна історія). Об'єм наданих відомостей, як для такої теми, замалий.--Shao (обговорення) 23:43, 6 жовтня 2013 (UTC)
 2. 5 На жаль замало про розвиток тромбоцитів, біохімічну і молекулярну регуляцію. Більшіть фраз повторюють медичні довідники. Наприклад, дослівні цитати звідси http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2285/trombociti без посилань.--progenes (обговорення) 14:53, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 7 --Avgur (обговорення) 22:28, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 5.--Carassiuslike (обговорення) 08:50, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 6. Як на статтю такого об'єму три рисунки - цілком вистачить. Ілюстрації відповідають медичному профілю статті. Текст написаний більш-менш зрозуміло для неспеціаліста з вищою освітою, але явно замало вікіфікований. В тексті не створена система автоматичних посилань.--Shao (обговорення) 23:43, 6 жовтня 2013 (UTC)
 2. 5. Мало рисунків, але навіть ті, що є, не підписані належним чином. На першому рисунку зображено переважно еритроцити, дві патологічні форми тромбоцитів, що спостерігаються при тробоцитопенії і тільки один маленький тромбоцит.--progenes (обговорення) 14:53, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 4--Avgur (обговорення) 22:28, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 5.--Carassiuslike (обговорення) 08:50, 14 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

64.5--Shao (обговорення) 23:21, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Вітаю! Хочу розширити дану статтю-заготовку.

Дякую за відгуки та оцінки! Надалі розвиватиму цю статтю з урахуванням зауважень.
P.S. Справедливості ради, хочу сказати, що матеріал у статті не виходить за межі вказаної у відповідному розділі літератури. Переклад з російської робив сам вручну. А співпадіння матеріалу зі статтею, що на неї вказав другий член журі, напевно можна пояснити витоками із одних і тих самих джерел.

Потенціал діїРедагувати

Автор: Germis (обговорення) 15:26, 8 вересня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Shao (обговорення) 23:19, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10--Avgur (обговорення) 22:29, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--progenes (обговорення) 12:57, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Carassiuslike (обговорення) 08:54, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 5. Написано дуже плутано, маса невиправданих повторів, поганий переклад російськомовного тексту українською (напр. "стосовно" замість "відносно"). Автор намагався виправити помилки, зазначені мною раніше (див. обговорення), але похапцем і не всі. Купа стилістичних помилок (я частково повиправляв, можна подивитись в історії редагувань). Але набагато більш серйозними є принципові смислові помилки. Зокрема, в сусідніх реченнях написано "Відповідно до закону «все-або-нічого» мембрана клітини збудливої тканини або не відповідає на подразник зовсім, або відповідає з максимально можливою для неї на даний момент силою" та "Величина потенціалу дії залежить від сили подразника"; аналогічно серйозною помилкою є речення "Нервові відростки більшості соматичних нервів мієлінізовані" (мієлінізація спостерігається практично виключно в аксонах, мієлінізовані дендрити - вкрай рідкісний артефакт, який ніколи, наскільки мені відомо, не знаходили в ЦНС людини). Рівняння з англомовної версії статті, що описують основи кабельної теорії нервового волокна, так і не було перенесено. Ну і загалом, текст написаний дуже важко для розуміння неспеціалістом.--Shao (обговорення) 23:21, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 4--Avgur (обговорення) 22:29, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 8. Не можу повністю оцінити фахові помилки і читається також важкувато. Але, в принципі, хороша оглядова стаття.--progenes (обговорення) 12:57, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 7.--Carassiuslike (обговорення) 08:54, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 8. Оформлення, загалом, непогане, хоча надписи на другому рисунку так і залишились частково не перекладеними з англійської.--Shao (обговорення) 23:21, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9--Avgur (обговорення) 22:29, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--progenes (обговорення) 12:57, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Carassiuslike (обговорення) 08:54, 14 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

146.25--Shao (обговорення) 23:25, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Доброго дня. Почав створення розширеної версії статті.

Особисто я чекатиму з великою цікавістю.--Shao (обговорення) 11:00, 9 вересня 2013 (UTC)

Виклав першу версію статті. Дуже хотів би почути критику та напрями покращення статті.--Germis (обговорення) 21:17, 15 вересня 2013 (UTC)

 1. На першому рисунку в нижній частині "Undershoot" треба замінити на "Реполяризація". Ну, або вже, якщо в тексті транслітеруєте українською, то транслітерувати і там. А сам рисунок в тексті статті, мабуть, варто зробити більшим, бо маленькі надписи зовсім не читаються.
 2. В розділі "Наростання (деполяризація)" ви спочатку старанно уникаєте згадки про потенціал-залежні натрієві та калієві канали, натомість пишучи "проникність мембрани для натрію збільшується" і т.ін. Думаю, такого роду пасажі варто замінити на "при деполяризації відкриваються потенціал-залежні натрієві канали" та інші відповідні тексту, з проставлянням посилання на статті потенціал-залежний натрієвий канал та потенціал-залежний калієвий канал.
 3. "Натрієвий механізм виникнення ПД підтверджують досліди зі зміною зовнішньої і внутрішньої концентрації цих іонів" - тут треба або "натрій-калієвий", або "цього іону". І потрібне посилання на джерело.
 4. "проникність мембрани для іонів натрію при порушенні клітини зростає" - тут треба "при відкритті натрієвих каналів", наскільки я розумію.
 5. "Деполяризація мембрани призводить до реверсії МП (МП стає позитивним)" - у вас до цього абревіатура МП (мембранний потенціал) не розшифрована, є лише МПС.
 6. "Це триває, поки не відбудеться відновлення потенціалу спокою — реполяризація мембрани" - дуже невдала фраза. Замініть на "Така реполяризація мембрани триває, доки не відбудеться...". Ну і взагалі, у вас часто зустрічається притаманна перекладам неприродна будова речень. Варто на це звернути увагу.
 7. "знову здобуває позитивний потенціал стосовно внутрішнього" - правильно "набуває".
 8. "У немієлінізованомунервовому волокні ПД поширюється від точки до точки" - ну, по-перше, варто проставити пробіл перед "нервовому", а по-друге - це неможливо зрозуміти пересічній людині. Треба написати щось на кшталт "ПД по немієлінізованому аксону поширюється, охоплюючи послідовно всі його ділянки".
 9. "перехоплення Ранв'є" - наскільки я знаю, про цю структуру українською кажуть "перехвати Ранв'є". Але тут я не впевнений, перевірте.
 10. "Крім того, ця оболонка підвищує опір мембрани" - варто змінити на "електичний опір".
 11. "лише в перехопленнях розміщенні іонні канали" - принциповий момент: треба вказати, що саме потенціал-залежні іонні канали.
 12. Окрім того, абсолютно необхідно дописати, що потенціал дії, який виник в одному з перехватів Ранв'є, викликає потенціали дії в інших сусідніх перехватах за рахунок виникнення електричного поля, яке викликає початкову деполяризацію в цих перехватах. Параметри електрорушійної сили поля та дистанція його ефективної дії залежать від кабельних властивостей аксона . Повторюю, на мій погляд, цей додаток є абсолютно необхідним: інакше механізм передачі сигнала по мієлінізованому волокну лишається незрозумілим.
 13. Я би порадив розширити статтю. По-перше, зробивши розділ на кшталт "Молекулярні механізми виникнення ПД": сюди можна перекласти текст з розділу "Активные свойства мембраны" російської версії статті, та додати відомості щодо кабельних властивостей аксона (розділ "Cable theory" англійської версії); інакше, знову ж таки, механізми лишаються незрозумілими. По-друге, додати розділ про перебіг потенціалів дії в інших типах клітин, наприклад в серцевих пейсмейкерах.
 14. "Понератоксин знайдений в тканинах риби фугу. Блокує натрієві канали". Понератоксин знайдений в мурахах. В рибі фугу є тетродотоксин, який дійсно блокує натрієві канали. І, якщо ви вже взялися за фармакологію, тобто за специфічні блокатори потенціал-залежних каналів, то треба додати і блокатори калієвих каналів. Наприклад, ADWX1, 4-амінопиридин, та іони цезію.

Наснаги! --Shao (обговорення) 12:05, 16 вересня 2013 (UTC)

Молекулярне клонуванняРедагувати

Автор: Makkreker (обговорення)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10. Стаття відповідає тематиці "Молекулярна білогія"--progenes (обговорення) 15:11, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Shao (обговорення) 23:25, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 07:57, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Carassiuslike (обговорення) 08:56, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 3. На жаль, стаття не готова. Не закінчено цілий ряд розділів, зовсім не згадані системи рекомбінації типу Gateway(хоч під рестрикцію і лігування є заготовки), або Ligation-independent Cloning. Решта розділів написані поверхнево.--progenes (обговорення) 15:13, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 4. Стаття явно недороблена, хоча явно містить цінні відомості. --Shao (обговорення) 23:25, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 3.--Avgur (обговорення) 07:57, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 4.--Carassiuslike (обговорення) 08:56, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 2. Нема жодної ілюстрації, текст мало вікіфікований. --progenes (обговорення) 15:11, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 2. Ілюстрацій немає, таблиця недороблена.--Shao (обговорення) 23:25, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 2.--Avgur (обговорення) 07:57, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 3--Carassiuslike (обговорення) 08:56, 14 жовтня 2013 (UTC).

Кінцевий бал

57.5--Shao (обговорення) 23:27, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Всім привіт! Долучаюсь і я до написання статті. Сподіваюсь відкрити для себе щось нове і познайомитись з активними і творчими біологами.

Прекрасний амбіційний вибір. З нетерпінням чекаю. --progenes (обговорення) 11:48, 11 вересня 2013 (UTC)

Синхронізація (нейробіологія)Редагувати

Автор: Дмитро Бєлєвцов (обговорення) 23:48, 9 вересня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Shao (обговорення) 00:02, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--progenes (обговорення) 14:06, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10--Avgur (обговорення) 22:31, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Carassiuslike (обговорення) 08:58, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Rishmukh (обговорення) 22:41, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 9. Стаття оминає декілька, на мій погляд, важливих речей в цій царині, як-от механізми саморегуляції в ритм-генеруючих мережах (див. секцію "Activity patterns" англомовного розділу) та застосування синхронізованих коливань нервової активності в інтерфейсі мозок-комп'ютер.--Shao (обговорення) 00:02, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--progenes (обговорення) 14:06, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 8--Avgur (обговорення) 22:31, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Carassiuslike (обговорення) 08:58, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Rishmukh (обговорення) 22:41, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 9. Вважаю цілком достатнім для такого типу статті; втім, більшість ілюстрацій є доволі важкою для розуміння неспеціаліста. --Shao (обговорення) 00:02, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--progenes (обговорення) 14:06, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10--Avgur (обговорення) 22:31, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9--Carassiuslike (обговорення) 08:58, 14 жовтня 2013 (UTC).
 5. 9. Последняя треть статьи воспринимается более тускло. Может, её оживить конкретными примерами?--Rishmukh (обговорення) 22:41, 14 жовтня 2013 (UTC)
Дякую за відгук. В останній редакції статті додано приклад застосування MSF до синхронізації мережі HR нейронів з відеороликом. Чи ви маєте на увазі приклади успішного застосування моделювання для пояснення фізіологічних механізмів? --Дмитро Бєлєвцов (обговорення) 23:00, 14 жовтня 2013 (UTC)
Второе - так, по-моему, нагляднее будет --Rishmukh (обговорення) 21:51, 18 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

186--Shao (обговорення) 23:30, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Хотів би скласти оглядову статтю щодо ролі та методів дослідження і моделювання синхронізації в популяціях нейронів. Стаття Осциляторні нейронні мережі суттєво перетинається з запланованим вмістом цієї статті, але я не впевнений чи варто розширювати статтю ОНМ, адже назва статті свідчить про дещо іншу її спрямованість. Буду вдячний за поради. --Дмитро Бєлєвцов (обговорення) 08:39, 10 вересня 2013 (UTC)

Ну, тут можна обидва варіанти впроваджувати, як на мене. Але, з огляду на те, що при покращенні (переробці) статті її об'єм, за умовами конкурсу, має збільшитись щонайменше на 50%, то вам мабуть простіше буде написати окрему статтю з нуля. Також зверніть, будь ласка, увагу на побажання щодо підпису нижче в обговоренні статті "ЯМР-спектроскопія білків". Бажаю успіху! --Shao (обговорення) 00:43, 10 вересня 2013 (UTC)

Закінчив першу частину статті (з 3-4). Трохи пізно почав працювати, трохи не встигаю, тому прошу шановне панство переглянути зараз хоча б першу частину на предмет помилок, неточностей, тощо. У мене є кілька запитань:

 • українські варіанти термінів somatosensory cortex, motor cortex, STDP і головне bursting (мається на увазі ритмічні пакети спайків що перериваються періодами тиші, як тут: bursting)
 • чи допустимо використання слова кортекс замість "кора головного мозку"?

Дякую. --Дмитро Бєлєвцов (обговорення) 00:02, 3 жовтня 2013 (UTC)

somatosensory cortex - соматосенсорна кора, motor cortex - рухова (моторна) кора, STDP - пластичність (чи потрібно звужувати?), bursting - пачкова активність. Кортекс - жаргон. --Brunei (обговорення) 00:33, 3 жовтня 2013 (UTC)
Дякую, може будуть ще якісь зауваження? --Дмитро Бєлєвцов (обговорення) 17:42, 6 жовтня 2013 (UTC)
Перевірте написання формул наприкінці статті. Там у вас якісь помилки, бо нічого не відображується.--Shao (обговорення) 21:03, 6 жовтня 2013 (UTC)
Дивно, адже у мене все коректно відображується (перевірив у двох браузерах). Також попросив друзів переглянути статтю - формули в порядку. Синтакс ніби коректний. PS: якщо я протягом години-двох додам ще заключну секцію до статті, її буде враховано? --Дмитро Бєлєвцов (обговорення) 21:19, 6 жовтня 2013 (UTC)
У мене в браузерах Хром та Файрфокс в розділі "Модель Курамото" відображується наступне: "У найпростішому вигляді, фаза (Неможливо розібрати вираз(невідома помилка): \theta_i ) кожного з N нейронів задається наступним чином: Неможливо розібрати вираз(невідома помилка): \dotШаблон:\theta i = \omega_i + \sum_{j=1}^{N} \sigma_{ij} a_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i), \qquad i = 1 \ldots N "; в розділі "Види синхронізації осциляторів": " Наприклад, якщо i-тий нейрон описується вектором змінних Неможливо розібрати вираз(невідома помилка): \mathbf{x}_i(t), то кажуть що мережа з N нейронів повністю синхронізована, якщо її стан відповідає рівнянню Неможливо розібрати вираз(невідома помилка): [\mathbf{x}_1(t) = \mathbf{x}_2(t) = \dots = \mathbf{x}_N(t)] "; в розділі "Глобальна функція стабільності синхронізованого стану": "Тоді мережу з N нейронів можна записати у такому вигляді: Неможливо розібрати вираз(невідома помилка): \dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{f}(\mathbf{x}_i) + \sum_j G_{ij}\mathbf{h}(\mathbf{x}_j) \label{eq:msf_one_neur}", "...D-вимірної системи, що задається рівнянням (припустимо, що матриця зв'язків має виключно реальні власні числа): Неможливо розібрати вираз(невідома помилка): \dot{\mathbf{\zeta}} = \left[ D\mathbf{f}(\mathbf{x}_s) + \alpha D \mathbf{h}(\mathbf{x}_s) \right]\mathbf{\zeta}\label{eq:msf_one_block_par}". Будь ласка, зверніть на це увагу. Щодо додання секції: згідно правил (див. "Регламентні положення") оцінювання статті буде проводитись за останньою версією, збереженою до 00.00 годин 7 жовтня. --Shao (обговорення) 00:00, 7 жовтня 2013 (UTC)

Будь ласка, приберіть посилання з назв журналів в списку літератури: в такому вигляді (типу " International journal of psychophysiology : official journal of the International Organization of Psychophysiology") в українській вікіпедії статті про них явно ніколи не будуть написані; і взагалі, посилання на статтю на сайті журнала (якщо це можливо) цілком вистачить. --Shao (обговорення) 00:14, 7 жовтня 2013 (UTC)

Дякую, виправив. Щодо формул, схоже він у вас не хоче взагалі рендерити будь-які мат. виразі в моїй статті. Додав тестову формулу повністю скопійовану зі статті Закон Кулона. У мене та це двох людей рендериться в png та MathJax коректно (Linux - вогнелис, хром, опера). В чому ж може бути проблема? --Дмитро Бєлєвцов (обговорення) 00:39, 7 жовтня 2013 (UTC)
Спробував на відномашині - досі не можу відтворити проблему з формулами. --Дмитро Бєлєвцов (обговорення) 01:07, 7 жовтня 2013 (UTC)
Зараз у мене стало нормально відображуватись все, окрім останнього рівняння останнього розділу. До речі, і вчора не всі рівняння відображувались з помилками. Можливо, це якісь специфічні глюки вікіпедійних серверів. Але воно, як бачу, поступово виправляється.--Shao (обговорення) 10:12, 7 жовтня 2013 (UTC)

Доброго дня! У вас цікава стаття: раніше далі анатомічної структури я нейрони не розглядала. В мене є погана звичка, виправляти дрібні помилки (причому чужі, бо я своїх не бачу:)). І я зробила вам ведмежу послугу - виправила кілька "в наслідок" і ком, а аж потім побачила шаблон "Пишу". Надіюсь, що тут нічого страшного нема. "Внасдідок" завжди разом пишеться :)--Aeshna isoscelens (обговорення) 21:58, 10 жовтня 2013 (UTC)

Доброго дня. Мені соромно за "в наслідок". На жаль, писав статтю до останньої хвилини, тому не встиг перечитати нормальним чином. Гарно дякую за корекцію, а шаблон "пишу" зараз приберу. --Дмитро Бєлєвцов (обговорення) 12:45, 11 жовтня 2013 (UTC)

ЯМР-спектроскопія білківРедагувати

Автор: loteralle (обговорення)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10. --Avgur (обговорення) 07:59, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--progenes (обговорення) 13:14, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Shao (обговорення) 13:47, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:00, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Rishmukh (обговорення) 22:07, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 7.--Avgur (обговорення) 07:59, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 4. Здається, стаття не закінчена. Текст містить багато помилок, читати важко, не редагований. --progenes (обговорення) 13:14, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 5. Стаття явно незавершена. --Shao (обговорення) 13:47, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 5.--Carassiuslike (обговорення) 09:00, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 4. Практически голая теория, мало примеров --Rishmukh (обговорення) 22:07, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 5.--Avgur (обговорення) 07:59, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8. --progenes (обговорення) 13:14, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6. Текст з великою кількістю дрібних помилок. Посилання на джерела практично відсутні. --Shao (обговорення) 13:47, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 6.--Carassiuslike (обговорення) 09:00, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 7. Ссылки на источники не оформлены --Rishmukh (обговорення) 22:07, 14 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

114--Shao (обговорення) 23:37, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Всім привіт! Хочу розширити, а фактично написати статтю з ЯМР спектроскопіі білків. Чи задовільняя ця тема умовам конкурсу? Дякую

Безумовно, задовільняє. При умові, що остаточний об'єм статті буде більший за 15 кілобайт, але в такій темі це нескладно. До речі, підписуйтесь, будь ласка: для цього достатньо проставити ~~~~, або натиснути на олівець з підписом вгорі ліворуч на панелі інструментів над вікном редагування.--Shao (обговорення) 00:40, 10 вересня 2013 (UTC)

Вітамін АРедагувати

Автор: Vladislav Andriashvili (обговорення) 09:53, 10 вересня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 8. Стаття переважно медичного спрямування. --progenes (обговорення) 11:08, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9.--Shao (обговорення) 13:49, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 8.--Avgur (обговорення) 22:27, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 8.--Carassiuslike (обговорення) 09:02, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 8.--Rishmukh (обговорення) 01:55, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 6. Якщо це і переклад російської версії статті, то він не закінчений. Стаття перекладена лише до половини. Шкода. --progenes (обговорення) 11:08, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 7. Стаття явно недороблена і неповна. --Shao (обговорення) 13:49, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6.--Avgur (обговорення) 22:27, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 6.--Carassiuslike (обговорення) 09:02, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 7.--Rishmukh (обговорення) 01:55, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 10 зауважень до оформлення не маю--progenes (обговорення) 11:08, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8. Дуже бідний набір джерел. --Shao (обговорення) 13:49, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9.--Avgur (обговорення) 22:27, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Carassiuslike (обговорення) 09:02, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 8.--Rishmukh (обговорення) 01:55, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

124.64--Shao (обговорення) 23:40, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Планую практично повністю переробити. Стаття — переклад моєї з російської Вікіпедії (можна пересвідчитися переглянувши історію, допомагали мені лише стильовими редагуваннями), зараз є кандидатом в хороші. Чи буде знижуватися бал за переклад власної статті?--Vladislav Andriashvili (обговорення) 09:53, 10 вересня 2013 (UTC)

Скажімо так: якщо будуть наявні статті приблизно такої ж якості, то ваша має оцінюватись нижче; те, що в російському розділі воно написано вами, в даному випадку не дуже релевантне: ми ж оцінюємо статтю, а не учасника конкурсу. Але, по-перше, щодо інформації з інших мовних розділів - це не жорстке правило, а рекомендація для судей; а по друге, мені здається, що в такій темі за 2-3 тижні додати кілька оригінальних абзаців до вже існуючого тексту - то цілком осяжне завдання. Тим більше, у випадку, коли ви все одно переробляєте первинний текст. Наснаги! --Shao (обговорення) 10:56, 10 вересня 2013 (UTC)
Шаблон {{лікарський засіб}} там не доречний, бо мова йде не про лікарські засоби на основі вітамінів групи А, а власне про вітаміни групи А. Назва теж недоречна, бо вітаміну А - не існує, існує група вітамінів А. Назву слід змінити за аналогом із B вітаміни, а шаблон можна змінити на {{Речовина}}, можна взагалі не розміщувати, оскільки мова йде не про одну речовину, а про групу. --Yuriy Kvach (обговорення) 06:58, 16 вересня 2013 (UTC)
Не зовсім зрозумів чим не підходить шаблон {{лікарський засіб}} (використаний в англ., потім я по аналогії використав у своєму російському варіанті (зараз хороша стаття), ні в кого це не викликало запитань). Як для мене з шаблоном вигляд набагато кращий, тим більше про лікарське застосування інформація теж буде. Ситуація з вітаміном А і В зовсім різна - речовини групи вітаміну В зовсім різні за хім. складом, а вітаміну А відрізняються між собою лише групами і я ніде не бачив виділення його в групу. Якщо у вас є авторитетні книги які виділяють вітамін А в групу, то дайте мені посилання, інакше на прикладі всіх джерел, які я використовував (можна переглянути в рос. версії) ніде немає виділення в групу, а отже це є оригінальним досліденням.--Vladislav Andriashvili (обговорення) 20:28, 19 вересня 2013 (UTC)
Юрій, мені здається, щодо "групи вітамінів" Владислав правий. Я не дуже впевнений щодо "лікарського засобу", але, якщо буде добре розписане медичне використання - то чому ні? В будь-якому випадку остаточне рішення приймає саме автор статті.--Shao (обговорення) 21:55, 19 вересня 2013 (UTC)
Хотелось бы, по возможности, увидеть в статье больше биохимической информации о витамине - как он работает и что с ним происходит в организме. --Rishmukh (обговорення) 10:51, 28 вересня 2013 (UTC)

Покращення

Мені дуже прикро, що не встиг вчасно (на заваді стала дуже велика зайнятість у школі та підготовка до олімпіад). Однак як тільки в мене з'явиться вільний час обов'язково дороблю її вже поза конкурсом.--Vladislav Andriashvili (обговорення) 18:57, 14 жовтня 2013 (UTC)

ДНК-вакцинаРедагувати

Автор: Aeshna isoscelens (обговорення)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10. Стаття відповідає конкурсній категорії.--progenes (обговорення) 15:48, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. --Rishmukh (обговорення) 21:36, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Shao (обговорення) 08:34, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Avgur (обговорення) 22:29, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:04, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 9. Дещо вагалась між 8 та 9, але схилилась до 9 . Декілька зауважень: Наскільки мені відомо, ориджин - це не усталене запозичене слово, а сленг. Правильно - точка початку реплікації. Далі, в розділі "Конструювання ДНК-вакцини" (цитую) Сама по собі плазміда не викликає імунної відповіді. Але в розділі "Стратегії підвищення ефективності ДНК-вакцини" йдеться якраз про те, що плазміда, а точніше особливості ДНК, в деяких випадках все ж викликає імунну відповідь. Про це ж згадується і в таблиці про переваги і недоліки. Ряд термінів не вікіфіковані, або не пояснені. Наприклад, "ад'ювант", "плазмалема". --progenes (обговорення) 15:48, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8. Мне статья понравилась. Снял баллы за некоторый перекос в сторону излишней деталировки иммунологических механизмов, тогда как многие базовые биологические понятия представлены автором без должного (складывается такое впечатление!) понимания. Например, в подписи к рисунку про электропорацию присутствует некий гидрофобный канал в мембране, через который гидрофильная ДНК попадает в клетку. Или же - синтез антигена сразу!!! в нативной конформации. Я так и не понял (исходя из написанного), какие механизмы заставляют плазмиды из бактерий работать как в про-, так и эукариотах. Или, например, каким образом липоплексы или полиплексы попадают внутрь ядра клетки-мишени. Достаточно наивно описаны липосомы и механизмы слияния липидных бислоев (тот самый lipid bilayer fusion в англоязычной научной литературе). --Rishmukh (обговорення) 21:36, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9.--Shao (обговорення) 08:34, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Avgur (обговорення) 22:29, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 9.--Carassiuslike (обговорення) 09:04, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 9. Стаття гарно ілюстрована, наведені літературні джерела. Але для отримання найвищого балу все ж бракує стилістичних правок. Наприклад "цей спосіб вакцинації не потребує ані обладнання, ані кваліфікованих фахівців" Будь-який спосіб вакцинації потребує кваліфікованих фахівців. Перша половина статті непогано відредагована. Але вже до кінця зустрічаються тяжкі речення на кшалт "Крім того, оскільки антиген злитий з HSP70, він також потрапляє в позаклітинний простір, а значить може презентуватись"--progenes (обговорення) 15:48, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. Рисунки понравились. Что такое FDA и в какой стране её разрешение имеет силу :)? --Rishmukh (обговорення) 21:36, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9.--Shao (обговорення) 08:34, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Avgur (обговорення) 22:29, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:04, 14 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

184--Shao (обговорення) 23:43, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи задовольняє дана тема правила конкурсу? Дякую :) --Aeshna isoscelens (обговорення) 17:02, 12 вересня 2013 (UTC)

Цілком задовольняє --progenes (обговорення) 08:21, 13 вересня 2013 (UTC)


Шановна (ий) Aeshna isoscelens. Оскльки стаття претендує на солідну, раджу обов"язково взяти і безжалісно відредагувати, прибравши словесне сміття, а при нагоді записатись на курс Writing in the Sciences https://class.stanford.edu/courses/Medicine/SciWrite/Fall2013/about

Наукова, а тим більше енциклопедична мова повинна бути лаконічна і проста. Потрібно прибрати слова, які не міняють змісту і забруднюють текст.

Наприклад речення "Ідея, що гени можна використовувати для вакцинації, вперше з'явилася більш чим півстоліття тому." Потрібно спростити до "Ідея використовувати ділянки ДНК для вакцинації з'явилася більш, ніж півстоліття тому." Я редагувала по принципу - уникати складнопідрядних речень, уникати слів, що не додають інформації. Ідея з"явилась - Ідея вперше з"явилась. Якщо ідея з"явилась, то значить раніше її не було. Отже це трапилось вперше по дефолту. Я прибрала "гени", тому що поняття ген дещо розмите. Частіше це фрагмент гену, що кодує поліпептид.

Далі "Серія проведених у 50-60і роки досліджень, які зовсім не мали відношення до вакцин, продемонструвала один цікавий, проте сьогодні цілком очевидний ефект: очищена чужорідна ДНК, імплантована в клітини тварин, здатна синтезувати власні білки." 1. Відсутнє посилання на ці експерименти. 2. Прибрати слова цікавий, сьогодні цілком очевидний. 3. Чужорідна ДНК не може синтезувати власні білки за визначенням. Генетична інформація з чужорідної ДНК може транскрибуватись і транслюватись.

Отже: Серія проведених у 50-60і роки досліджень продемонструвала, що генетична інформація з чужорідної ДНК може транскрибуватись і транслюватись в клітині (посилання на наукову літературу).

"Крім того, виявилося, що ті клітини, які отримали гени іншого організму, стимулювали вироблення антитіл." Питання: Самі клітини стимулювали? Які саме клітини? Де вони стимулювали вироблення антитіл?

Отже міняєм на: Чужорідний білок, який синтезується в клітинах в результаті трансфекції, здатний розпізнаватись імунною системою як антиген і стимулювати вироблення антитіл.

Таким чином потрібно уважно пройти весь текст. Уникати виразів "Ці, на перший погляд, невдалі досліди," "Таким чином" "Окрім того", "дуже часто", "та все-таки", "Оскільки, як вже було сказано", "Як вже було сказано", "Це може задаватися".

Потім бажано ще попрохати якогось філолога повиправляти коми. Удачі. --progenes (обговорення) 08:45, 26 вересня 2013 (UTC)

progenes, по-перше, величезне дякую за такий детальний аналіз статті! А по-друге, дуже прошу вибачення, що виклала статтю в такому непристойному вигляді :) Оскільки через проблеми з браузером, я кілька раз втрачала новіші версії статті, вирішила спочатку викласти те що є, а потім планувала вже тотально редагувати. Ця версія статті, я й сама розумію, всього лиш неадаптований і не стилізований переклад уривків різних джерел.

Зайві слова - це, мабуть моя головна проблема, тому Ви недарма на цьому наголосили. Я зрозуміла, що викинути прийдеться значно більше, чим планувала. Про курс я знаю, навіть прослухала кілька лекцій. Хочу ще перечитати правила написання статей для вікі, і тоді вже потрохи, розділ за розділом, редагувати. Надіюсь, це не дуже страшно, що ще кілька днів стаття полежить у такому незадовільному вигляді? Хаотично розставлені коми - це скоріше артефакт. Коли пишу за ними чомусь не слідкую, помічаю лише вже коли читаю. Сподіваюсь, з цим справлюсь сама, але якщо під руку попадеться філолог - обов'язково попрошу допомоги :) А от з посиланнями в мене є питання. Ось,наприклад, майже весь розділ "Історія" взятий з однієї оглядової статті. Чесніше було б посилатись на сам огляд, а от як правильніше (огляд чи першоджерела) я не знаю. Там є багато спірних моментів, тому можливо і правда краще посилатись на першоджерела, щоб бажаючі одразу могли до них перейти?

Якщо там великий сегмент тексту, то краще посилатись на першоджерела, а не на огляд. Це те, що називається "додержання наукового пріоритету". А сам огляд додати в розділ "Література" (у вас поки що такого немає): звичайно туди ставлять кілька великих оглядових публікацій, на які не обов'язково є посилання в тексті статті. Бажаю успіху! --Shao (обговорення) 18:55, 26 вересня 2013 (UTC)
Звісно, що ви можете викладувати сиру статтю і поступово її редагувати. Я чого втрутилась, бо потенціал в статті насправді є - логічно структурована, загалом непоганий огляд. Тому було б добре довести її до пуття. Це прекрасна практика в написанні статей. Я страшенно тішусь, що ви адекватно сприймаєте критику, бо я дійсно хочу допомогти, а не просто покритикувати. Удачі.--progenes (обговорення) 08:41, 27 вересня 2013 (UTC)

p. s. Я давно хотіла писати статті для вікіпедії, але завжди боялась, що вони не підходитимуть по формату. В конкурсі вирішила взяти участь, оскільки знала, що тут мені вкажуть на всі недоліки. Тому ще раз дякую за всі зауваження. Це всього лиш пробна стаття, але надіюсь, що з часом я почну писати дійсно хороші статті. --Aeshna isoscelens (обговорення) 12:52, 26 вересня 2013 (UTC)

Технічне: мені здається, для спрощення сприйняття неспеціалістами, слово "карцинома" варто замінити на "ракова пухлина". --Shao (обговорення) 15:28, 4 жовтня 2013 (UTC)

Shao Дякую, дуже слушно. А ще в мене є кілька питань. 1) В одній зі статей я знайшла цікаву діаграму. Я б хотіла її навести в своїй вікі-статті, але не знаю, чи я маю на це право. Наскільки я розумію, ні? Тоді чи можу я її перемалювати (по суті, просто поміняти оформлення), з посиланням на цю статтю? Там зібрані дані по клінічним дослідженнням за 2011 рік. Пізніше я планую побудувати таку ж діаграму станом на сьогодні, але поки не можу розібратись з базою даних. 2) Якщо стаття Published under CC BY 3.0 license, чи можна використовувати звідти зображення? 3) Джерело зображення (всі дороги ведуть тули)сайт, на якому стоїть знак ("с)1996-2007". Чи значить це, що воно вільне? Наперед дякую за відповіді.

1. Думаю, що так: врешті-решт, якщо б там були наведені дані просто у вигляді тексту, таке користування ними б не було порушенням прав, а було б цитатою. 2. Так. 3. Ось тут не знаю. Мабуть, варто спитати у адмінів в розділі Кнайпи "технічні та адміністративні питання".--Shao (обговорення) 21:59, 5 жовтня 2013 (UTC)
Rishmukh Дякую за високу оцінку статті і, головне, за те, що відкрили очі на те, де у автора відключався мозок :) Імунології вийшло забагато, і точно більше чим я сама того очікувала. Це викликано тим, що 1) особливість ДНК-вакцин - можливість контролювати тип імунної реакції (на цьому моменті треба було сильніше наголосити) 2) у вікі не створені статті, на які можна було б перекласти частину імунології. Механізми транспорту і поліплексів, і ліпоплексів самій цікаві, але інформація поки на очі не потрапляла. Просто коли обирала тему, навіть подумати не могла, що вона буде настільки безмежною - на все часу не вистачило. Трохи розгребусь з навчанням і буду дописувати :)
progenes , страшенно боялась вашою оцінки, тому вона стала приємним сюрпризом! Я вже змирилась, що за одну статтю правильний стиль не виробиться, але тепер я більш прискіпливо перевіряю кожне речення. Щодо ориджину, в мене була підозра що то сленг, тому я заглядала в підручник, по якому ми вивчали молекулярну біологію (підручник професора Сиволоба) - там на одну "точку початку реплікації" десяток "ориджинів". Тому і використала цей термін. Зараз подивилась, в наукових статтях хоч і використовують "ориджин", проте не так часто. Скоро, думаю, це слово зовсім приживеться :) І віфікованість треба ще раз перевірити, а то хоча "ад'ювант" був віфікованим (правда стаття ще ненаписана) і поясненим, там точно знайдеться кілька "плазмалем" про які я забула. Я не проти виправити речення про те, що введення живого бактеріального вектору не потребує фахівців, якщо Ви мені підкажете де помилка. Малось на увазі, що цей тип вакцинації можна проводити вдома, що теоретично може бути корисним. Щоб ковтнути таблетку, нам ж не потрібна допомога?!

Дякую! --Aeshna isoscelens (обговорення) 20:22, 13 жовтня 2013 (UTC)

Можливо, що я не права і термін "ориджин" поступово стає усталеним виразом. Я розумію, що ви маєте на увазі кажучи, що тип вакцинації не потребує фахівців. Але будь-яка вакцинація повинна проводитись з рекомендації і під наглядом лікарів. Це речення і б переробила так: "тому цей спосіб вакцинації не потребує спеціального обладнання і може проводитись середнім медичним персоналом". Загалом я дуже задоволена статтею і бал знижено не в абсолютних цифрах, а скоріш у порівннянні з потужнішими статтями електрофізіологів --progenes (обговорення) 07:21, 14 жовтня 2013 (UTC) : progenes А тепер я Вас зрозуміла :)Краще мабуть залишу лише обладнання, без персоналу.--185.12.9.210 12:07, 14 жовтня 2013 (UTC)

Клітини КахаляРедагувати

Автор: Маргарита (Theridiida)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--progenes (обговорення) 13:54, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. --Shao (обговорення) 22:22, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 22:30, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:07, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 7. Текст суттєво покращився до більш-менш інформаційної вікіпедійної статті. Дає загальне уявлення про клітини Кахаля. Втім дуже програє в порівнянні зі статтею "дендрити". --progenes (обговорення) 13:54, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 6. Основні недоліки текста: невеликий об'єм (і, отже, невисока докладність) та нелогічна побудова фраз. Наприклад, "Основна роль інтерстиціальних клітин Кахаля — генерація повільних хвиль" - для пересічної людини фраза незрозуміла. Треба додати "...м'язових скорочень".
 3. 7.--Avgur (обговорення) 22:30, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 6.--Carassiuslike (обговорення) 09:07, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 2. На жаль, жодної ілюстрації або таблиці. --progenes (обговорення) 13:54, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 2. Відсутність ілюстрацій та зловживання кодом <br/> (його не треба проставляти після заголовків розділів, там абзац генерується автоматично) псують враження від статті. --Shao (обговорення) 22:22, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 3.--Avgur (обговорення) 22:30, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 2.--Carassiuslike (обговорення) 09:07, 14 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

87.5--Shao (обговорення) 23:44, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті Чи підходить подібна стаття до умов конкурса?

Так! Але, звісно, потребує ще доробки і редагувань. --progenes (обговорення) 08:19, 13 вересня 2013 (UTC)
Декілька порад щодо поліпшення. 1. Відокремити визначення в голову статті. Решту тексту розбити і переформатувати на додаткові розділи (Крім історії відкриття), Структура (ультраструктура), Типи, Розвиток, Функція, Регуляція роботи, Патологія. Якщо є потреба, то розділ можна розбити на додаткові підрозділи. 2. Потрібно розрізняти наукову статтю і енциклопедичну. Наукова стаття містить дискусію і припущення щодо якоїсь гіпотези, а енциклопедична - це скоріше огляд і сумма актуальних знань по певному предмету. Краще уникати формулюваня "було виявлено два шари", або "Методом фіксації напруги встановили" і замінити їх на просто "існує два шари", "встановлено, що " і підкріпити відповідними посиланнями.

3. Речення, на кшалт "Оскільки у ворітній вені кроля виявлені c-kit-позитивні ІКК, можна припустити, що вони виконують подібну функцію," краще взагалі прибрати, або переписати, бо без контексту наукової дискусії не зрозуміло до чого тут кріль. 4. Абревіатуру IC-DMP та іншу розшифрувати, або дати лінк. --progenes (обговорення) 08:45, 13 вересня 2013 (UTC)

Редагування РНКРедагувати

Автор: Олексій Брунейський Brunei (обговорення) 12:05, 14 вересня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10. Стаття відповідає конкурсній категорії. --progenes (обговорення) 12:43, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Shao (обговорення) 22:14, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 22:32, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:08, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Rishmukh (обговорення) 00:02, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 8. Структура і наповнення статті відмінне. Але є велика купа дрібниць, які дуже псують загальне враження. Нема вікілінків на ті ж евкаріоти, багато помилок на кшалт сплайсінг, а не сплайсинг, осьминіг, а не восьминіг. Дивні незрозумілі речення "Роль редагування РНК залежить від поширення процесу в природі." "До відкриття нових сайтів редагування призводить накопичення інформації про послідовності ДНК і кДНК живих організмів." (перечитала декілька разів, але не зрозуміла де підмет і присудок) або "Невідомо послідовностей, що є сприятливими до редагування, але є дані щодо специфічної третинної і четвертинної укладки". Ще на майбутнє - пасивна форма минулого часу наразі не в моді і в наукових статтях. Тим більше, коли в трьох реченнях підряд зустрічається "було показано". --progenes (обговорення) 12:43, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9. Дуже інформативна та загальноцікава стаття. Окрім граматичних складностей (див. вище) інших вад не помітив. --Shao (обговорення) 22:14, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9.--Avgur (обговорення) 22:32, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:08, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Rishmukh (обговорення) 00:02, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 9. Стаття непогано ілюстрована, є табличка. Але, на мій погляд, бракує головної ілюстрації, конкретно про редагування - едітосоми, прикладів графічної візуалізації нуклеотидних замін. --progenes (обговорення) 12:43, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. Стаття добре і зрозуміло проілюстрована. --Shao (обговорення) 22:14, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 22:32, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Carassiuslike (обговорення) 09:08, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Rishmukh (обговорення) 00:02, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

Обговорення статті

188--Shao (обговорення) 23:47, 15 жовтня 2013 (UTC)

Статті у всіх іншомовних розділах досить слабенькі, україномовної літератури майже нема, оскільки ніхто в Україні цим поки не займається. А я хочу займатися. Ось, хоча б для Вікі напишу. :-) --Brunei (обговорення) 12:07, 14 вересня 2013 (UTC)

Оце було б дуже добре. Зараз подивився - і правда, в іншомовних версіях написано "на от**ісь". Щонайменше для мене це буде фактором для підвищення оцінки. --Shao (обговорення) 18:02, 14 вересня 2013 (UTC)
По-моему, было бы неплохо графически отобразить (в виде простейшей схемы/рисунка), что происходит с нуклеотидами в ходе редактирования.--Rishmukh (обговорення) 10:28, 28 вересня 2013 (UTC)
Якраз зараз займаюся підбиранням ілюстрацій. --Brunei (обговорення) 11:19, 29 вересня 2013 (UTC)

Структура теорії еволюціїРедагувати

Стафілококова інфекціяРедагувати

Автор: Крищук Аліна --Kryshchuk Alina (обговорення) 13:43, 14 вересня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 9. Багато медицини, але біологічне спрямування наявне. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:14, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9. От якби ще трошки туди генетики, було б 10 балів. --progenes (обговорення) 13:02, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9. І справді, біології в статті малувато: можна було б додати і генетику, і загальнбіологічну інформацію по таксону. --Shao (обговорення) 14:00, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Avgur (обговорення) 22:33, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:11, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 9. Статья с уклоном в медицину и медицинскую микробиологию. --Rishmukh (обговорення) 01:50, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 10. Од самого початку стежив за статтею. Дуже подобається. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:14, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. Читала з задоволенням. Легкий точний стиль. Добре структуровано. --progenes (обговорення) 13:02, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10. Думаю, майже зразковий стиль як для читання неспеціалістами. --Shao (обговорення) 14:00, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Avgur (обговорення) 22:33, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:11, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 9.--Rishmukh (обговорення) 01:50, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 9. На великих екранах зсовуються зображення. Авторка могла це не помітити, якщо має малий монітор, але такі речі бажано враховувати. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:14, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. На щастя, у мене маленький екран. --progenes (обговорення) 13:02, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9. І справді, зображення зсовуються під таблицю. Відформатував їх по равому краю, так, здається, краще. --Shao (обговорення) 14:00, 9 жовтня 2013 (UTC)
  Не суттєвий недолік, тим більше вже виправлений. В мене на роботі монітор маленький, і на ньому це дійсно не видно. Я підняв бал за статтю. --Yuriy Kvach (обговорення) 19:00, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Avgur (обговорення) 22:33, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 9.--Carassiuslike (обговорення) 09:11, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10. --Rishmukh (обговорення) 01:50, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

177.27--Shao (обговорення) 23:49, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Хочу розкрити дану тему. Чи підійде вона для конкурсу? Я новачок, тож є деякі проблеми з редагуванням, але надіюсь, що розберусь і все в мене вийде.--Kryshchuk Alina (обговорення) 13:43, 14 вересня 2013 (UTC)

Хм... Сама по собі тема, безумовно, на конкурс підходить. Але що ви маєте на увазі під "розкрити"? Якщо ви хочете написати статтю про бактерій роду Staphylococcus, що є збудниками цієї інфекції, то така стаття вже є. В цьому випадку вам варто перенести свою заявку до групи 2, і зайнятись покращенням наведеної статті. Якщо ж ви хочете написати статтю не систематично-природничого, а більш медичного характеру, то це, мабуть, має називатись просто "Стафілококова інфекція". Тоді так, цій статті місце в категорії 1. То ж, будь ласка, прийміть рішення з цього приводу, і внесіть відповідні зміни.--Shao (обговорення) 14:45, 14 вересня 2013 (UTC)

Дана стаття буде нести більш медичний характер - я хочу розписати антигенну структуру стафілококів, фактори патогенності, нозологічні форми інфекції, імунітет, лабораторну діагностику і можливі препарати лікування.

Вітаю Вас, Аліно! Відвідайте сторінку Вікіпедія:Проект:Медицина, там є приклад використання шаблону {{хвороба}} - його необхідно додати до вашої статті, і заповнити за зразком! --Yuriy Kvach (обговорення) 19:06, 14 вересня 2013 (UTC)

ОК, але шаблон слід заповнити. Гляньте англійську версію статті - en:Staphylococcal infection, там шаблон називається Infobox disease. --Yuriy Kvach (обговорення) 08:22, 15 вересня 2013 (UTC)

Шаблон ніби заповнила, дякую за підказки та поради.--Kryshchuk Alina (обговорення) 12:27, 15 вересня 2013 (UTC)

{{Науковець}} тут зайвий. Стаття про хворобу, а не про науковців. --Yuriy Kvach (обговорення) 09:02, 20 вересня 2013 (UTC)

Дендрит (нейробіологія)Редагувати

Автор: ActiveDendrite

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--progenes (обговорення) 13:46, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Shao (обговорення) 15:05, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 08:17, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10 --Rishmukh (обговорення) 16:38, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:14, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 10.--progenes (обговорення) 13:46, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. Дуже насичена, грунтовна стаття. Незважаючи на ненаписанність розділів "Історія вивчення" та "Методи дослідження" (сужу за останньою версією, збереженою до 7-го числа), містить масу цінної інформації, яку вкрай важко знайти в україномовному середовищі. Втім, методи моделювання частково розкриті в інших розділах ("Дендритна демократія", "Обчислювальні одиниці", "Кабельна теорія"). Сподіваюсь, пусті розділи будуть дописані, і стаття по праву стане вибраною.--Shao (обговорення) 15:05, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 08:17, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10--Rishmukh (обговорення) 16:38, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:14, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 10.--progenes (обговорення) 13:46, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9. Наявна досить велика кількість дрібних помилок. Назви рисунків ((BAC firing, hippocampal pyramidal cells), помилки в посиланнях ([[ru:Grid-нейроны|координатних (grid) клітин), дуже складні граматичні конструкції, що створюють враження граматичного неузгодження в тексті (" змінюючи дендритні властивості для збільшення незалежності веде до зменшення впливу"). Сподіваюсь, це також буде виправлено.--Shao (обговорення) 15:05, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 08:17, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10 Aнглоязычные рисунки было бы желательно довести до ума, и улучшить стилистику - некоторые параграфы какие-то громоздкие и тяжелые, как булыжники. Что приятно, много анимации, оживляющей статью. В целом - 10 с минусом :)--Rishmukh (обговорення) 16:38, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:14, 14 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

198--Shao (обговорення) 23:51, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті Мабуть я достатньо пізно долучився до конкурсу, але хотів би запропонувати статтю про нейронні дендрити. Я схотів додати деякі нові статті про них до української Вікі, але побачив, що сторінки про них (як і деякі інші ключові нейробіологічні теми) не існує. Позаяк часу зосталось вже обмаль і я не впевнений, що встигну написати всю статтю вчасно і належним чином, то хочу бодай її створити і описати ключові властивості та роль дендритів. Однак маю деякі сумніви, чи ця стаття підходить до тематики конкурсу? Я маю намір більш детально звернути увагу на нейрофізіологію, біофізику і обчислювальні властивості дендритів, аніж, власне, на нейро-біологічні (i.e., нейрогенетику, розгалужування, еволюцію, молекулярну структуру), тому не знаю, чи доречно називати статтю "Дендрити". Структура мені бачиться такою: 1) короткий огляд функцій, будови і типів дендритів, їх відмінності від соми та аксонів; 2) електричні властивості, кабельна теорія, активна чи пасивна роль в інтеграції та обробці інформації, дендритні спайки; 3) електричні властивості та нейропластичність шипиків; 4) LTP/D, STDP, нові дані щодо значення дендритів для навчання, пам'яті, пізнанні; 5) методи вивчення, та існуючі математично-обчислювальні моделі дендритів 6) історія їх відкриття, вивчення та дискусії, які сьогодні точаться довкола дендритів. Буду вдячний за зауваження та поради.

Вітаюз долученням до конкурсу. По-перше, стаття цілком задовільняє вимогам конкурсу, і ви прийшли вчасно: судячи з темпів написання статей іншими учасниками, 15 діб для написання вельми конкурентноздатної статті має цілком вистачити. По-друге, виходячи з наданого вами опису, мені здається, що назва "Функції дендритів" буде більш доречною; хоча тут остаточне рішення буде за вами. B якості більш специфічного зауваження: в пункті 4, мабуть, великий об'єм має зайняти хебієвська пластичність. Можливо, по цій темі варто написати окрему, бодай невелику, статтю? Тому що цілком таку тему, виходячи виключно з дендритних механізмів синаптичної пластичності, розкрити неможливо. В будь-якому випадку бажаю вам успіху. --Shao (обговорення) 10:28, 22 вересня 2013 (UTC)
Доброго дня! Ще маю багато чого зробити (і обмаль часу), аби привести статтю до ладу, але хотів би поцікавитись, чи є текст достатньо ясним та зрозумілим? Також не знаю, як бути з назвою: в інших вікі вона в однині, але в нашій вже є стаття з назвою "Дендрит". І чи доречно називати статтю просто "Дендрити", чи може якось більш звузити? Дякую!--ActiveDendrite (обговорення) 15:37, 6 жовтня 2013 (UTC)
Так, статті треба називати одниною. Але тут у нас була плутанина з мінералогією та металургією. Я розібрався, і зробив сторінку вирішення неоднозначностей Дендрит, а вашу сторінку відповідно переіменував. Ця плутанина виникла не з вашої вини, і не матиме впливу на оцінку вашої роботи. --Shao (обговорення) 00:09, 7 жовтня 2013 (UTC)

Величезне спасибі суддям за високі оцінки та особистий час, виділений на прочитання статей і організацію конкурсу. Дякую також всім, хто допомагав редагувати і відшліфовувати статтю. Особлива подяка Shao за поради, редагування та коректуру. --ActiveDendrite (обговорення) 08:08, 16 жовтня 2013 (UTC)

ҐрелінРедагувати

Автор: Користувач:Alenakrotuk

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--progenes (обговорення) 13:26, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Shao (обговорення) 14:04, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 22:34, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:16, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 7. Хороша оглядова стаття, але в порівнянні з іншими розгорнутими оглядами програє. Дещо бракує регуляції його дії. Наприклад, оглянути ті ж рецептори ґреліну і їх роботу в залежності від енергетичного статусу. --progenes (обговорення) 13:26, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8. Явно не вистачає фармакологічної інформації: фармакодинаміки, фармакокінетики, агоністів та антагоністів з їхніми механізмами дії. Власне, всього того, що визначає функції білку і можливості терапії пов'язаних з ним патологічних станів.--Shao (обговорення) 14:04, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6.--Avgur (обговорення) 22:34, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 8.--Carassiuslike (обговорення) 09:16, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 8. Великих зауважень нема, але, як для конкурсної статті, хотілось би бачити більше ілюстрацій. --progenes (обговорення) 13:26, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8. Лише одна ілюстрація - то явно замало. --Shao (обговорення) 14:04, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 7.--Avgur (обговорення) 22:34, 9 жовтня 2013 (UTC)
 4. 7.--Carassiuslike (обговорення) 09:16, 14 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

147.5--Shao (обговорення) 23:53, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті Доповнила статтю про Ґрелін, що вже існувала. Це мій перший вклад у спільну справу української вікіпедії, буду дуже вдячна за поради і коментарі.

Зараз стаття - це практично повністю переклад з англійської. Я не кажу, що це неприпустимо, але оцінюватиметься нижче, ніж аналогічна з оригінальною інформацією. То ж, аби цю ситуацію виправити, я б порадив додати власної інформації хоча б наполовину такого об'єму, як ви переклали з англомовного варіанта статті. Технічне: варто було б скопіювати з англійської версії таксобокс, а також літературні цитати всередині тексту на кшталт "(Ariyu, 2001)" замінити на звичайні посилання до списку джерел. Наснаги! --Shao (обговорення) 22:13, 1 жовтня 2013 (UTC)

Флуоресценція у біологічних дослідженняхРедагувати

Автор: Користувач:Fibonachi

Суддівські оцінки Відповідність конкурсній категорії

 1. 10. Статья вполне соответствует категории. --Rishmukh (обговорення) 22:58, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Shao (обговорення) 23:32, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--progenes (обговорення) 13:01, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Avgur (обговорення) 08:02, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:18, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 9. Автор вполне неплохо раскрыл эту необъятную тематику, по-моему. Из недостатков хотелось бы отметить следующее: 1. Некоторая хаотичность в структурировании и подаче материала. 2. Можно было бы упомянуть роль флуоресцентных подходов в изучении фотосинтеза. 3. Некоторые принципиальные и /или современные аспекты не затронуты - можно было бы рассказать про TIRF, например, или про роль фемтосекундных лазеров, или про ratiometric fluorophores, или же про "fluorescent cubes". --Rishmukh (обговорення) 22:58, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. Стаття зразкової інформаційної якості. Безумовно, інформацію можна додати, але це процес нескінченний. --Shao (обговорення) 23:32, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9. Стаття фактично ідеальна, але заявлена як явище в біологічних дослідженнях від секвенування, мікроскопії до томографії. Але рослини в статті зустрічаються тільки зображеними бактеріальними мазками на чашці Петрі. Ботаніки не згодні. Не згадано також fluorescence-activated cell sorting. --progenes (обговорення) 13:01, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Avgur (обговорення) 08:02, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:18, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 9. Библиография понравилась. Некоторые рисунки остались с англоязычными названиями. --Rishmukh (обговорення) 22:58, 7 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. Особисто у мене оформлення зауважень не викликає. Окремо хочу відмітити наявність зображень, створених спеціально для даної статті. Наявність англомовних надписів на рисунках, що ілюструють FRET та STED, вважаю цілком виправданою. Слово "Combined" на першому рисунку попросив би замінити на український аналог при доробці статті для набуття статусу доброї та вибраної, а також виправити надпис "секвенуючий гель-електрофорез" на рисунку в розділі "Секвенування ДНК".--Shao (обговорення) 23:32, 7 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10. Жодних зауважень. --progenes (обговорення) 13:01, 8 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Avgur (обговорення) 08:02, 9 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:18, 14 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

194--Shao (обговорення) 23:54, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті Почав статтю з нуля кілька днів назад. Нажаль на даний момент катастрофічно не вистачає вільного часу для її доведення (до 6-го жовтня включно я приймаю участь в практичному курсі ЕМБО в Гайдельбергу, це 3 години лекцій + 7 годин практичних робіт на день). В звязку з чим у мене запитання: чи можливо буде дописати статтю в понеділок 7-го жовтня а також протягом перших днів періоду оцінювання? Я припускаю що за цей час будуть оцюватись статті які подались на конкурс першими.--Fibonachi (обговорення) 21:33, 30 вересня 2013 (UTC)

Шановний Фібоначі, вибачте, але ми не можемо міняти правила конкурсу після початку конкурсу. Тому що, якщо дозволити дописувати в позарегламентний час статтю вам, то як ми можемо не дозволити це робити всім іншим? Нажаль, вам просто треба було раніше розпочати роботу над нею. Втім, я впевнений, що людина, яка бере активну участь в EMBL Symposia, здатна за кілька вечорів написати хорошу вікіпедійну статтю. В будь-якому випадку бажаю вам успіху!--Shao (обговорення) 00:32, 1 жовтня 2013 (UTC)
Сподіваюсь, посилання на джерела всередині тексту (на кшталт "2009 - Goncalves - Fluorescent Labeling of Biomolecules with Organic Probes RSC adv 2012 2013 - Grammel - Chemical reporters for biological discovery" - це тимчасова технічна вставка, що буде виправлена в остаточній редакції? --Shao (обговорення) 22:07, 1 жовтня 2013 (UTC)
Так, все вже виправлене.--Fibonachi (обговорення) 10:52, 6 жовтня 2013 (UTC)

Пара поточних технічних зауважень: замість "опромінення довгим ультрафіолетом" варто, мабуть, написати "опромінення довгохвильовим ультрафіолетом", замість "Ракова клітина під час ділення" - "Ракова клітина під час поділу", "в одиницю часу" - "протягом одиниці часу". Перевірте, будь ласка, посилання на джерело 20. Думаю, трохи більше варто було б сказати про фотодеградацію: наскільки розумію, ви саме цим терміном переклали photobleaching? До речі, про нього вже є стаття Фотознебарвлення (як мені здається, цей термін є коректнішим українською). То ж, варто було б або дати посилання на цю статтю, або (як на мене - то краще) дописати маленький підрозділ на 2-3 речення, який давав би хоча б визначення явища, в розділ "Флуоресцентна мікроскопія". Бо це ж є одним з основних обмежень методу. Наснаги! --Shao (обговорення) 17:52, 3 жовтня 2013 (UTC)

Щодо підпису до фотознімка: "Трансгенні миші що експресують ген модифікованого зеленого флуоресцентного білка (eGFP)". eGFP - це ж enhanced green fluorescent protein, тобто "підсилений" або "поліпшений", а не "модифікований". Виправте, будь ласка.--Shao (обговорення) 22:49, 3 жовтня 2013 (UTC)

Дякую за зауваження, я їх врахував--Fibonachi (обговорення) 10:52, 6 жовтня 2013 (UTC)

Наразі основний етап написання статті завершений. Мені підказали що правильніше було б перейменувати її в Флуоресценція в біологічних дослідженнях, що я й зробив. Стаття є оригінальною і написаною спеціально для конкурсу. Вона містить більше ста посилань на наукові (в основному оглядові) статті. Також було спеціально створено більше п'ятнадцяти зображень. Кінцеві етапи редагування (перевірка пунктуації, вікіфікація) будуть завершені сьогодні ввечері. В майбутньому я планую вдосконалити статтю та номінувати її на статус "Добра стаття".--Fibonachi (обговорення) 11:02, 6 жовтня 2013 (UTC)

ТранспозонРедагувати

Автор: Helixitta (обговорення) 16:02, 4 жовтня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10. --Shao (обговорення) 00:28, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--progenes (обговорення) 14:04, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 22:03, 10 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:19, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10--Rishmukh (обговорення) 23:28, 14 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 9. Принципових зауважень до інформаційного наповнення не маю, хоча дещо можна було б додати в кожен з розділів. --Shao (обговорення) 00:28, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8. Як завжди це буває з базовими біологічними статтями, повністю ігнорується рослинний світ. Особливо прикро, бо транспозони були відкриті на рослинах. Є прекрасні огляди, які б можна було взяти за основу http://www.nature.com/nrg/journal/v14/n1/full/nrg3374.html. Вивчення транспозонів у кукурудзи продовжується і досі, є потужні лінії Mutator. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369526612000908 --progenes (обговорення) 14:04, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9.--Avgur (обговорення) 22:03, 10 жовтня 2013 (UTC)
 4. 8.--Carassiuslike (обговорення) 09:19, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 8 Рисунки и текст содержат слишком много аббревиатур и детализации, что, по-моему, является излишним для Википедии. --Rishmukh (обговорення) 23:28, 14 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 9. Варто було б додати ілюстрацію, що показує різницю між патернами активності нейронів, зумовлену впливом транспозонів (розділ "Приклади еволюційної ролі мобільних генетичних елементів"). Неперекладеним українською лишився останній рисунок. --Shao (обговорення) 00:28, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.До оформлення зауважень не маю. --progenes (обговорення) 14:04, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 22:03, 10 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Carassiuslike (обговорення) 09:19, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 9. В некоторых рисунках подписи на английском языке. --Rishmukh (обговорення) 23:28, 14 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

178--Shao (обговорення) 23:56, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті Ще трохи розберуся з тим, як оформляється список літератури, і буде добре. --Helixitta (обговорення) 16:02, 4 жовтня 2013 (UTC)

Раджу вам ознайомитись з методикою формування списку по статті Угай тихоокеанський. Як на мене, це зараз найбільш лаконічний та редакційно-дружній підхід.--Shao (обговорення) 01:49, 5 жовтня 2013 (UTC)
Дякую. А не підкажете, чому генератор посилань на вікіпедійні джерела http://reftag.appspot.com/doiweb.py прибирає авторів? Через те, що він їх ділить на 1,2,3 етс? Еееех, треба буде дороблювати. --Helixitta (обговорення) 18:50, 5 жовтня 2013 (UTC)
Чесно скажу: не знаю. У всіх своїх статтях я посилання на статті та книги набиваю вручну.--Shao (обговорення) 21:55, 5 жовтня 2013 (UTC)

Окрема думка Журі на будь-якому конкурсі завжди вносить свою лепту суб'єктивності, що й надає конкурсам додаткової гостроти. Але, на мою, думку, професійна деформація все ж має розумні межі. Шановний Shao, Ви як електрофізіолог всюди бачите об'єкти петч-клемпу, але навіщо у статті про транспозони потрібна ілюстрація із зображенням активності нейронів, а саме стрибків мембранного потенціалу? Я цього не можу пояснити собі. Можливо, саме це не дозволило Вам оцінити оригінальні рисунки, намальовані автором статті. Колега петч-клемпер, Brunei (обговорення) 12:01, 10 жовтня 2013 (UTC)

Тут у мене логіка була така. Чи є важливим розділ "Приклади еволюційної ролі мобільних генетичних елементів"? Так, безумовно. Чи треба такі розділи ілюструвати (по можливості)? Так, треба. Як його можна проілюструвати, щоб це мало відношення до тексту розділу? Або соматичною рекомбінацією ДНК, або демонстрацією синаптичної пластичності, або ілюстрацією на тему "набутого імунітету". Як має виглядати третє - я слабо собі уявляю, а щодо вибору між першим і другим - стаття про петч-кламп зокрема і електрофізіологічні статті взагалі в УкрВікі вже існують, то ж пояснення до рисунку було б відшукати простіше. А про соматичну рекомбінацію практично нічого у нас ще немає (див. червоне посилання в обговорюваному розділі). Втім, якщо це питання принципове, я міг би, звичайно, переписати коментар до оцінки, додавши варіанти ілюстрування в рамках ще двох областей біології, але ж саму оцінку це б не змінило. --Shao (обговорення) 12:20, 10 жовтня 2013 (UTC)

Матриксний Gla-протеїн (MGP)Редагувати

Автор: Користувач:Дубовик Євген

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--progenes (обговорення) 12:47, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. --Shao (обговорення) 14:11, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 22:04, 10 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:23, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Rishmukh (обговорення) 01:36, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 8.Стаття містить характерні вади наукового тексту. Пишу це сподіваючись, що автор і майбутні автори зроблять висновки на майбутнє не тільки для написання статей в вікіпедії, а й до наукових праць. Науковий текст сам по собі складний, але повинен легко читатись. Довгими реченнями ви втрачаєте читача.

Наприклад: "Проте, що стосується активності цих варіантів, то японські дослідники прийшли до зовсім інших, ніж Фарзанех та співавт., висновків: при введенні промоторів гена MGP в культивовані клітини раку молочної залози людини активність промотора з алелем -138T була набагато вищою, якщо порівнювати з алелем -138C."

Я ледь дочитала це речення до кінця, не втративши нитку. Мій варіант: Японські дослідники дійшли протилежних Фарзанех та співавт. висновків щодо активності алельних варіантів. В культивованих клітинах раку молочної залози людини експресія гену люциферази під контролем промотора алельної форми -138T значно вища, ніж -138C.

1. Розбити речення на два.

2. Уникати без потреби складнопідрядних речень. "У кінцевому підсумку зазначені ефекти зумовлюють антикальциногенну дію MGP, що виявляє себе інгібуванням мінералізації м’яких тканин в умовах, коли концентрація іонів кальцію і фосфатів у крові та міжклітинній рідині перевищує поріг, необхідний для осадження солей і початку кристалізації. " Коли це речення дочитати до кінця, повністю страчається зв"язок з початком. Це неповага до читача.

3. Уникати беззмістовних слів. "Проте, що стосується", "Отже, слід думати", "Але, крім того," тощо.

4. Уникати громіздких фраз, заміняти їх простими "до зовсім інших, ніж" -> "протилежних".

5. Технічні неточності "при введенні промоторів гена MGP". Можна скільки завгодно "вводити" промотор, але якщо промотор не містить репортерного гену, то ми нічого не дізнаємось про його активність.

6. Уникати пасивної форми дієслів. "За допомогою імуногістологічних методів показано, що в нормальних артеріях людини..."-> "Імуногістологічні експерименти продемонстрували, що в нормальних артеріях людини..."

7. Уникати пустих речень. Це взагалі великий гріх. "Дані про те, що MGP зв’язується з BMP-2 і припиняє його функціональні ефекти, значно розширюють наші уявлення про механізми функціонування MGP. " Будь-які нові дані розширюють наші уявлення про механізми функціонування.

8. Розділ "Клінічні аспекти" вигладає не як вижимка актуальних знань, а як літературна дискусія--progenes (обговорення) 12:47, 9 жовтня 2013 (UTC

 1. 9. Загалом об'єм інформації непоганий, але в розділі "Регуляція активності MGP на рівні посттранлсяційної модифікації" варто було б навести фармакологічну інформацію: ЕС50 варфарину та каліменіну, і т.ін.--Shao (обговорення) 14:11, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8.--Avgur (обговорення) 22:04, 10 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9.--Carassiuslike (обговорення) 09:23, 14 жовтня 2013 (UTC)
 4. 8. Исходя из написанного, я так и не понял, какую биохимическую роль этот белок играет в организме. 30 лет как его открыли, и до сих пор не ясно, как он работает? Автор цитирует 90 работ, в основном описательной направленности, но у меня целостного понимания на основе написанного не сложилось. Неужели in vitro опыты и моделирование ничего внятного не показали? --Rishmukh (обговорення) 01:36, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 10--progenes (обговорення) 12:47, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8. Читається дійсно дуже важко.--Shao (обговорення) 14:11, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9.--Avgur (обговорення) 22:04, 10 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Carassiuslike (обговорення) 09:23, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Rishmukh (обговорення) 01:36, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

176--Shao (обговорення) 23:58, 15 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Усім доброго здоров'я. Вже майже 4 роки займаюсь разом з науковим керівником дослідженням генетичного поліморфізму матриксного Gla-протеїну. За цей час встиг зробити огляд літератури, але все не вистачало часу, щоб розмістити цю інформацію у Вікіпедії. Конкурс надихнув та став стимулом. Це моя перша спроба написання статті тут. В англомовній Вікіпедії існує варіант даної статті, але він мізерний і не має жодного відношення до моєї праці. Усім дякую. Було дуже цікаво:)

Радий, що в конкурс додана ще одна стаття високої якості. Хоча і шкода, що ви майже не маєте часу на виправлення. Тим не менше, зробіть, будь ласка, що встигнете:
 1. Cтаття Сечовина в українській вікіпедії існує, але у вас посилання відображується червоним. Розберіться, будь ласка, в чому справа.
 2. [[Алелі | алелем}} - треба виправити.
 3. Правильно буде не "з другого боку", а "з іншого боку".
 4. Замість "дерівати" варто використовувати "похідні": для полегшення читання неспеціалістам.
 5. Посилання типу J.B.Lian et al., R.L.Levy et al. варто замінити на українські транслітерації; з відповідними посиланнями до списку джерел, природно.
 6. "Кальцифікація атероматозних бляшок є одним з процесів, що завершує розвиток дегенеративних змін в інтимі": будь ласка, перефразуйте, і спробуйте пояснити, що ви мали на увазі під словами "в інтимі". Якщо ви мали на увазі "intima", то це варто замінити на "внутрішню вистілку судин", чи щось в такому дусі.
 7. Ну, і узагальнюючи: текст варто було б переробити в більш "популярному" напрямку. Приблизно так: щоб він був зрозумілий без додаткових пояснень людині з вищою природничою освітою, але не спеціалісту в даній області.


Щиро вдячний за коментарі, поради та зауваження. Перші шість пунктів виправив. Сьомий - вимагає великої кількості часу. Спробую переробити вже поза рамками конкурсу:)

АбзимРедагувати

Автор: Користувач:Kujornik

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--progenes (обговорення) 13:54, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Shao (обговорення) 18:37, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Avgur (обговорення) 22:06, 10 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Carassiuslike (обговорення) 09:29, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Rishmukh (обговорення) 00:43, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 7. Щодо конструктивної критики, то почитайте, будь-ласка, зауваження до статті "Матриксний Gla-протеїн (MGP)" трохи вище. У вас, в принципі, ті ж гріхи. Такі речення "не читабельні":

Якщо антитіло створене до стійкої молекули, яка подібна нестійкому перехідному стану реакції (еее, молекула подібна стану реакції?) , таке антитіло буде ензиматично зв’язувати і стабілізовати проміжний стан (чого?), таким чином каталізуючи реакцію (яку?). Або ось це речення я читала багато разів, але нічого не зрозуміла (на описки не звертала уваги).

"Суть теорії полягає у тому, що імунізація тварини антигеном веде до продукції першого покоління антитіл (АТ1) з варіабельними ділянками комплементарними антигену, імунізація ж тварин цими варіабельними ділянками АТ1 індукує продукцію антитіл другого покоління (АТ2), варіабельні ділянки яких відображають поверхю антигених епітопів." Я прочитала наступне речення, сподіваючись, що воно доможе мені збагнути контекст, але заплуталась ще більше. --progenes (обговорення) 13:56, 9 жовтня 2013 (UTC)

 1. 8. Само по собі інформаційне наповнення статті досить непогане: щонайменше, ПабМедом я знайшов небагато публікацій оглядового характеру, які принципово (не в деталях: тут, зрозуміло, нескінченний простір) доповнюють картину. Але читається, дійсно, дуже важко, та і глибша деталізація тез не завадила б. --Shao (обговорення) 18:37, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8.--Avgur (обговорення) 22:06, 10 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9.--Carassiuslike (обговорення) 09:29, 14 жовтня 2013 (UTC)
 4. 7. Согласен с Progenes. Автор статьи приводит примеры использования абзимов, полученных большей частью против структурно стабильных белков или молекул полинуклеотидов. Каким образом были получены абзимы с высокой аффинностью к динамичным каталитическим сайтам ферментов без использования структурных аналогов переходных состояний этих самых сайтов, я не понял. И второе. Автор мог бы привести функциональные характеристики абзимов и сравнить их с таковыми аналогичных ферментов (аффинность и константы связывания субстрата и продукта реакции, константы скорости, количество оборотов в секунду, например). Мне кажется, что абзимы по определению должны быть гораздо медленнее ферментов (если исходить из того, что их получают с помощью аналогов переходных состояний). --Rishmukh (обговорення) 00:43, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 7. Рисунки ніби є, але, відверто кажучи, я мало що зрозуміла. Наприклад, на першому рисунку синя пляма підписана як "перехідний стан". Сенс цього дивного терміну я спробувала прояснити в тексті. В тексті трохи ясніше - перехідний стан ензиматичної реакції. Чевона "рогатка" зліва - це антитіло, що "схопило" антиген (перехідний стан). А справа, точнісінько така ж сама "рогатка" називається вже абзимом. З малюнку мені не ясно, чим антитіло відрізняється від абзиму --progenes (обговорення) 13:56, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9. Як на мене, для такого типу статті ілюстративний матеріал цілком прийнятний.--Shao (обговорення) 18:37, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 8.--Avgur (обговорення) 22:06, 10 жовтня 2013 (UTC)
 4. 8.--Carassiuslike (обговорення) 09:29, 14 жовтня 2013 (UTC)
 5. 7. Неужели нигде из процитированных автором статей не описывается трехмерная структура активных сайтов абзимов или хотя бы модель их действия? К сожалению, автор ограничился лишь очень простыми схемами. --Rishmukh (обговорення) 00:43, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

156--Shao (обговорення) 00:01, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті Привіт усім! Вирішив висвітлити тему абзимів, оскільки про них мало інформації, а питання цікаве і на мою думку перспективне)Нажаль з написанням затягнулось аж до самісенького дедлайну, а тому писалось в останні два дні у режимі - "повний хаос, матінько скіко вже часу, варто поспішити!" Буду радий почути конструктивну критику, адже для Вікі пишу вперше, але сподіваюсь не в останнє)

Фінальний розподіл місць в групі 1Редагувати

 1. Дендрит Автор - ActiveDendrite Кінцевий бал - 198
 2. Флуоресценція у біологічних дослідженнях Автор - Fibonachi Кінцевий бал - 194
 3. Редагування РНК Автор - Brunei Кінцевий бал - 188
 4. Синхронізація (нейробіологія) Автор - Дмитро Бєлєвцов Кінцевий бал - 186
 5. ДНК-вакцина Автор - Aeshna isoscelens Кінцевий бал - 184
 6. Транспозон Автор - Helixitta Кінцевий бал - 178
 7. Стафілококова інфекція Автор - Kryshchuk Alina Кінцевий бал - 177.27
 8. Матриксний Gla-протеїн Автор - Дубовик Євген Кінцевий бал - 176
 9. Абзим Автор - Kujornik Кінцевий бал - 156
 10. Ґрелін Автор - Alenakrotuk Кінцевий бал - 147.5
 11. Потенціал дії Автор - Germis Кінцевий бал - 146.25
 12. Вітамін А Автор - Vladislav Andriashvili Кінцевий бал - 124.64
 13. ЯМР-спектроскопія білків Автор - loteralle Кінцевий бал - 114
 14. Клітини Кахаля Автор - Theridiida Кінцевий бал - 87.5
 15. Тромбоцит Автор - Slobojanyn Кінцевий бал - 64.5
 16. Молекулярне клонування Автор - Makkreker Кінцевий бал - 57.5
 17. Механотерапія Автор - Gertsoge Кінцевий бал - 55.2

Група 2: ботаніка, зоологія, екологія, палеонтологіяРедагувати

Борсук європейськийРедагувати

Автор:(Nata vulpes)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:47, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Neon Knight (обговорення) 09:42, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 10:15, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--A. Zamoroka (обговорення) 17:21, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Ekozubr (обговорення) 06:03, 15 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:05, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 8. Розділ "Таксономія" містить помилки, перший та другий абзац суперечать один одному (другий за застарілими даними).--Yuriy Kvach (обговорення) 09:47, 9 жовтня 2013 (UTC)
  Щодо розділу "Таксономія". Інформація для його наповнення була взята з джерела, на яке проставлено посилання. Це книга за 2010 рік. У її основу покладена грунтовна дисертація Сидорчук Н., де проаналізована також і література з систематики. Як у минулому так і сучасна та той час. Такі ж дані наведено у статті Абрамова, Пузаченко за 2006 рік за краніологичними вимірами. Можу й на них додати посилання. Отже, на мій погляд, це достатньо сучасні дані, які вже загально вживані. Є й більш сучасні, звичайно, за генетичним аналізом. Але поки остаточно домовитись про кількість підвидів не можуть. Протиріччя між абзацами ніби немає - у першому види, у другому підвиди виду Meles meles.--Nata vulpes (обговорення) 20:46,10 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9.--Neon Knight (обговорення) 09:42, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 8. --Llyn Godionduon (обговорення) 10:15, 12 жовтня 2013 (UTC) Хотілося б трохи більше про поширення, в Україні зокрема.
 4. 7.--A. Zamoroka (обговорення) 17:21, 12 жовтня 2013 (UTC) Розділ "Спосіб життя" включає як відомості про біотопічну приуроченість виду, так і про життєвий цикл, які б вартувало розділити у якості екології та біології виду. Добре було б вказати висотні межі розповсюдження і особливості виду у гірській та на рівнинній територіях... Про Поширення - написано геть скупо; у англомовній та германомовній версіях - написано більше.
 5. 7.--Ekozubr (обговорення) 06:03, 15 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:05, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 9. Виправити вікіфікацію розділу "Паразити та хвороби".--Yuriy Kvach (обговорення) 09:47, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8.--Neon Knight (обговорення) 09:42, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9. --Llyn Godionduon (обговорення) 10:15, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 8.--A. Zamoroka (обговорення) 17:21, 12 жовтня 2013 (UTC) Оформлення відповідає вимогам Вікі, достатньо проілюстроване. У германомовній версії наведена формула зубів, а в україномовна обмежена лише їх кількістю.
 5. 7.--Ekozubr (обговорення) 06:03, 15 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:05, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

166.7--Shao (обговорення) 00:03, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Доброго дня. Хочу доповнити статтю "Борсук європейський".

Наснаги!--Shao (обговорення) 09:51, 8 вересня 2013 (UTC)

Зауважу по ходу написання: було б дуже добре, якби ви проставили посилання на автоматично сформований список літератури. Як це зробив автор статті "Механотерапія" (див. її обговорення в групі 1). А з слів "зимовий сон", мабуть, варто поставити посилання на статтю сплячка. --Shao (обговорення) 19:01, 9 вересня 2013 (UTC)

є проблемка. наскільки знаю, у ссавців розміром від борсука і більше - не гібернація, а саме сон. тобто без охолодження, з частими пробудженнями. хоча ще треба шукати деталі... --ursus (обговорення) 19:46, 9 вересня 2013 (UTC)
так, у борсука саме сон з частими пробудженнями. Температура опускається, але не дуже. Я так і написала у статті. --Nata vulpes (обговорення) 23:25, 9 вересня 2013 (UTC)

Стаття майже завершена. Не дописаний розділ Значення. Буду вдячна за критику.--Nata vulpes (обговорення) 0:14, 29 вересня 2013 (UTC)

Мені здається, що варто було б додати більше інформації щодо екології виду. Наприклад, звідси. В цій статті, наскільки можу зрозуміти, є доволі цікаві відомості; в будь-якому випадку її варто було б щонайменше процитувати.--Shao (обговорення) 21:29, 28 вересня 2013 (UTC)
Дякую! Подивлюсь, додам.--Nata vulpes (обговорення) 0:53, 29 вересня 2013 (UTC)

Шановна Ната, курсивом, за міжнародними правилами, пишуться лише назви таксонів рангу роду та нижче. Отже, виправте, будь ласка, в статті речі на кшталт Mustelidae. --Shao (обговорення) 18:23, 3 жовтня 2013 (UTC)

Дякую за зауваження!--Nata vulpes (обговорення) 14:45, 06 жовтня 2013 (UTC)

НумулітиРедагувати

Лінивець трипалийРедагувати

Автор: --Стефанко1982 (обговорення) 21:17, 8 вересня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Neon Knight (обговорення) 09:43, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Ekozubr (обговорення) 10:17, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 10:25, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--A. Zamoroka (обговорення) 17:44, 12 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:11, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 9. Мало розкрито розмноження. --Yuriy Kvach (обговорення) 09:18, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9.--Neon Knight (обговорення) 09:43, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 7.--Ekozubr (обговорення) 10:17, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9. --Llyn Godionduon (обговорення) 10:25, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 4.--A. Zamoroka (обговорення) 17:44, 12 жовтня 2013 (UTC) Текст, радше, нагадує шкільний твір на вільну тему, ніж енциклопедійну статтю - текст перенасичений довільними фразами, на кшталт, "Не можна сказати що життю лінивця..." (орфографія збережена!!!), "Колись вважалося, що...", "Маленькі лінивчики...", "Досить рідко, звичайно тільки увечері або рано-вранці, або ж тоді коли..." (орфографія збережена!!!), тощо. Деякі з тверджень автора виглядають доволі довільними (наприклад, Розділи і підрозділи: Органи чуття, Життя, Вороги, Значення...), не містять посилань на літературні джерела. У тексті багато граматичних помилок, зокрема, не виділені комами вставні слова, не розмежовані головні та підрядні речення.
 6. 5 --ursus (обговорення) 19:11, 15 жовтня 2013 (UTC) неенциклопедичний стиль, хоча наповнення загалом задовільне (якби ж хтось переписав). все дуже по-дитячому.... та й література є й українською, а не згадана.

Оформлення

 1. 9.--Yuriy Kvach (обговорення) 09:20, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9.--Neon Knight (обговорення) 09:43, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 7.--Ekozubr (обговорення) 10:17, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9. --Llyn Godionduon (обговорення) 10:25, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 6.--A. Zamoroka (обговорення) 17:44, 12 жовтня 2013 (UTC) Структурованість статті потребує суттєвої корекції, за приклад можна взяти статтю Борсук європейський.
 6. 7 --ursus (обговорення) 19:11, 15 жовтня 2013 (UTC) рубрикація слабенька. "Шкоди ці тварини заподіяти не можуть." - кому? і такого багато....

Кінцевий бал

150--Shao (обговорення) 00:05, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Ця стаття ще допрацьовується. Мені потрібно додати джерела і деякі дрібні коректування.
В будь-якому разі у вас є час до 7-го жовтня.--Shao (обговорення) 09:51, 9 вересня 2013 (UTC)

Судинні рослини Чорногори (цикл статей)Редагувати

Автор: --09:58, 9 вересня 2013 (UTC)Taras r (обговорення)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Shao (обговорення) 22:07, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Neon Knight (обговорення) 09:45, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Ekozubr (обговорення) 09:40, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 10:36, 12 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10.--A. Zamoroka (обговорення) 18:13, 12 жовтня 2013 (UTC)
 7. 10 --ursus (обговорення) 19:16, 15 жовтня 2013 (UTC)


Інформаційне наповнення

 1. 5. Спочатку був в захваті від цього переліку. Велика кількість нових робіт. Але потім знайшов, що останні статті у переліку взагалі не написані. Сам перелік не містить джерел. Сумно. --Yuriy Kvach (обговорення) 16:17, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8. По-перше, джерела в статтях є. По-друге, загалом цикл надає велику кількість ботанічної інформації, в тому числі унікальної в україномовному інформаційному просторі. --Shao (обговорення) 22:07, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 8.--Neon Knight (обговорення) 09:45, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 5.--Ekozubr (обговорення) 09:40, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 8. --Llyn Godionduon (обговорення) 10:36, 12 жовтня 2013 (UTC)
 6. 2. --A. Zamoroka (обговорення) 18:13, 12 жовтня 2013 (UTC) У такому вигляді, навіть цикл статей, не може бути пропонованим на номінацію, оскільки: 1) перелік судинних рослин Карпатського НПП, 70% якого - це Чорногора, включає 1260 видів (!!!) (див.Карпатський НПП). Усі з них зростають на чорногірському хребті; 2) відсутня вступна частина до переліку, яка б окреслювала його загальні особливості: кількість видів, їх систематичний розподіл (к-сть родів, родин, порядків, класів, відділів), розподіл за біоморфами, ендеміки, релікти, тощо; 3) Перелік не розподілений за висотними поясами: буковим, смерековим, субальпійським, альпійським; 4) незрозумілим залишається, якими критеріями керувався автор відбираючи види до чинного переліку....
 7. 5 --ursus (обговорення) 19:16, 15 жовтня 2013 (UTC) майже виключно назви з купою порожнього місця....
Чекайте, ви ж оцінюєте список, а не статті. Список - просто для зручності членів журі, а всі статті в ньому - написані задля конкурсу. Ось їх і треба оцінювати. --Shao (обговорення) 19:48, 15 жовтня 2013 (UTC)
навіть якщо рахувати кожну статтю, знадану в таблиці окремо, все рівно то дуже замало. і чому самі ті надцять видів? чому починається з цибулі? чому б не було взяти монтанну флору? чи високораритетну чи ще якийсь сегмент? добре, додам два бали за те, що там є лінки на інші статті. --ursus (обговорення) 20:16, 15 жовтня 2013 (UTC) але все рівно там жодного тексту.
Хлопці, стривайте! Якщо так піде далі, то треба переглядати усі оцінки за усі статті, адже то буде несправедливо стосовно інших учасників! А це уже скандал! Оцінки виставлені, визначився лідер - автор концептуальної статті про групу живих орґанізмів. На цьому пропоную заспокоїтися і зупинитися, інакше гріш ціна конкурсу і нашому суддівству. Тепер до суті циклу статей Судинні рослини Чорногори - зауваження я висловив і дублювати не буду, вважаю їх вагомими, тому оцінка низька. Загалом, така робота практично не підйомна для однієї людини за короткий конкурсний період - висвітлено навіть не 2% усієї флори судинних Чорногори! Тут потрібен систематичний підхід. Автору слід було робити лише перелік рослин Чорногори. І навіть у такому вигляді він не міг бути завершеним за місяць чи два (це ж 1200+ видів!!!). Пропоную доробити перелік і висунути у номінацію вибраних. --A. Zamoroka (обговорення) 21:13, 18 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 5. Цикл фактично незавершений. --Yuriy Kvach (обговорення) 16:17, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8. Основний технічний недолік: відсутність автоматично сформованих посилань для окремих фактів в тексті статей.--Shao (обговорення) 22:07, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6.--Neon Knight (обговорення) 09:45, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 5.--Ekozubr (обговорення) 09:40, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 8. --Llyn Godionduon (обговорення) 10:36, 12 жовтня 2013 (UTC)
 6. 2. --A. Zamoroka (обговорення) 18:13, 12 жовтня 2013 (UTC) За приклад оформлення раджу взяти статтю Список міст Білорусі або ліпше Список станцій Київського метрополітену...
 7. 5 --ursus (обговорення) 19:16, 15 жовтня 2013 (UTC) таблиця і є таблиця....
Маю зауваження аналогічно розділу "Інформаційне наповнення". --Shao (обговорення) 19:48, 15 жовтня 2013 (UTC)
а які там критерії добору видів? і чому рубрикація така різна, якщо в одному циклі? додаю +2 заради спокою.
Це вже інша справа. Тут я ні в чому заперечувати не буду. Мені було головне - переконатись, що ви вірно зрозуміли, що саме треба оцінювати. Аналогічна відповідь щодо інформаційного наповнення. --Shao (обговорення) 22:12, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

126.67 Зауваження: судячи з наведеної аргументації, виглядає вірогідним, що суддя A. Zamoroka припустився помилки, і замість статей оцінив сторінку з їхнім переліком. Тому середній бал обчислено без урахування його оцінок. Якщо протягом 3-х днів A. Zamoroka не спростує цієї підозри, дана оцінка буде вважатись остаточною. --Shao (обговорення) 00:15, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Хочу написати статті про рослини які поширені на чорногірському хребті Українських Карпат, почну поки що з однієї статті--Taras r (обговорення) 09:59, 9 вересня 2013 (UTC)

Якщо ви бажаєте висунути на конкурс групу статей, будь ласка, створіть для них узагальнюючу сторінку (скажімо, "Макрофіти Чорногорського хребта"), і надайте для голосування саме її, зазначивши, що це узагальнююча сторінка. Ну, а на самій сторінці зробіть табличку з назвами рослин та посиланнями на статті про них.--Shao (обговорення) 10:58, 9 вересня 2013 (UTC)
Зрозумів, зараз зроблю так як радите, скажите чи так добре--Taras r (обговорення) 11:37, 9 вересня 2013 (UTC)
так добре?Я буду що разу вносити в таблицю нові види, і де зазначити що ця стронка на конкурс і вона узагальнююча?--Taras r (обговорення) 12:09, 9 вересня 2013 (UTC)
Мені здається, так нормально. Тільки, може, варто переіменувати на "Судинні рослини Чорногори" - ви ж про мохи та лишайники не пишете, так? --Shao (обговорення) 12:21, 9 вересня 2013 (UTC)
Так пишу лише про судинні, дякую за пораду--Taras r (обговорення) 13:32, 9 вересня 2013 (UTC)

Якщо я пишу цикл статтей то загальний розмір нової статті не обовязково має бути 15кілобайт?--Taras r (обговорення) 15:11, 10 вересня 2013 (UTC)

Не обов'язково. Головне, щоб загальний об'єм всіх статей циклу був більший за 20 Кб. Дивіться розділ "Критерії участі в конкурсі". --Shao (обговорення) 15:25, 10 вересня 2013 (UTC)
А можна доповнювати вже існуючі статті і вносити їх у мій список?--Taras r (обговорення) 21:41, 12 вересня 2013 (UTC)
Можна. Але вони будуть зараховуватись як конкурсні, тільки якщо відповідатимуть критерію поліпшення в конкурсних умовах: тобто, їхній об'єм буде збільшено щонайменше на 50%. Втім, якщо деякі з них цьому критерію не відповідатимуть, вони не погіршуватимуть вашу оцінку, а просто не будуть зараховані.--Shao (обговорення) 23:52, 13 вересня 2013 (UTC)

Ще одне зауваження: латинські назви таксонів від роду і нижче треба писати курсивом. Див. ВП:ЯЧТК: це ж загальноприйнятий формат наукової літератури. --Shao (обговорення) 11:27, 14 вересня 2013 (UTC)

Для статистики: автором в період конкурсу в даному циклі створені 23 статті, з них останні 4 - стаби. --Shao (обговорення) 21:45, 6 жовтня 2013 (UTC)

Невстиг доробити, або навчання або статті, спочатку були статті поки не появилися проблеми в навчанні:),але вже все добре, буду продовжувати статті на цю тему вже поза конкурсом, але пізінше трішки.--Taras r (обговорення) 21:37, 8 жовтня 2013 (UTC)

Сосна гірська + Вільха зелена + КриволіссяРедагувати

Автор: --Mykola Swarnyk (обговорення)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 9. Стаття Криволісся має фітогеографічний напрямок.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Neon Knight (обговорення) 09:49, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Ekozubr (обговорення) 09:50, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10. --A. Zamoroka (обговорення) 18:28, 12 жовтня 2013 (UTC) Стаття відповідає даній категорії.
 5. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 06:57, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:19, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 7. Повно написана фактично тільки Сосна гірська, інші дві - слабенько. Погано описано розділ з систематики - вживається молодший синонім Pinus montana Mill. фактично як основна назва. Це - не коректно, якщо вже й описувати систематику, то за сучасними даними. Тут скоріш за все використані застарілі джерела, часто - початку минулого століття. Це - безумовно цікаво, але сучасності не вистачає. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:28, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 7.--Neon Knight (обговорення) 09:49, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6.--Ekozubr (обговорення) 09:50, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 4. --A. Zamoroka (обговорення) 18:28, 12 жовтня 2013 (UTC) Статті недостатньо наповнені. Зауваження: плід вільхи - це не "шишка", а супліддя горішок зі здерев'янілими лусками жіночих квіток!
перевірю і виправлю після завершення конкурсу. Т.М.Бродович, за книжкою якого ми вчили дендрологію, цього не знав. У нього, як і в мене - "шишечки". Однак дякую за вичитку. Mykola Swarnyk (обговорення) 01:12, 13 жовтня 2013 (UTC)
 1. 5. --Llyn Godionduon (обговорення) 06:57, 14 жовтня 2013 (UTC)
 2. 7 --ursus (обговорення) 19:19, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 8. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:28, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 6.--Neon Knight (обговорення) 09:49, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 7.--Ekozubr (обговорення) 09:50, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 6. --A. Zamoroka (обговорення) 18:28, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 5. --Llyn Godionduon (обговорення) 06:57, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 8 --ursus (обговорення) 19:19, 15 жовтня 2013 (UTC) цінний цикл

Кінцевий бал

124.51--Shao (обговорення) 00:18, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Планую суттєво доповнити статтю про сосну гірську, до якої вже вносив правки та доповнення. Зокрема, опишу систематичні особливості, морфологію, життєву форму, розмноження, використання, природоохоронне значення. Доповню/зміню ілюстрації, додам посилання. Попри те, внесу доповнення до статей про інші сосни, додам ілюстрації.Mykola Swarnyk (обговорення) 04:07, 13 вересня 2013 (UTC)
Радий, що царина ботаніки розвиватиметься.--Shao (обговорення) 23:53, 13 вересня 2013 (UTC)
Дякую. До речі, погляньте на мої знимки тут: http://www.fotopedia.com/wiki/Olesko#!/items/4tg1q9r7sq5v1-eT5BqS76A7Y Якщо підходить для "Reed bed" або "Плавні" - я завантажу з задоволенням.Mykola Swarnyk (обговорення) 06:48, 16 вересня 2013 (UTC)
Так, підходить. Якщо маєте час та натхнення - будь ласка, завантажте на Commons, і додайте в статтю Плавні внизу у вигляді галереї. --Shao (обговорення) 10:59, 16 вересня 2013 (UTC)
Створив статтю про вільху зелену. Mykola Swarnyk (обговорення) 05:53, 3 жовтня 2013 (UTC)
Якось мені незрозуміло: а як ці дві статті тематично об'єднані? Якщо ви бажаєте виставити на конкурс статтю "Вільха зелена" як окрему статтю - будь ласка, зробіть для неї окремий розділ.--Shao (обговорення) 10:06, 3 жовтня 2013 (UTC)
Гірська сосна і вільха зелена - це два найбільш поширені едифікатори субальпійського поясу Карпат. Зараз дописую статтю "Криволісся", яка до певної міри об'єднає дві попередні. Добре було б іще додати ялівець сибірський і деякі верби. Ну та на це прийде час.

Сункус етруськийРедагувати

Автор:Fruvajko (Обговорення)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Neon Knight (обговорення) 09:50, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Ekozubr (обговорення) 10:07, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--A. Zamoroka (обговорення) 18:41, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:09, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:23, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 7.--Yuriy Kvach (обговорення) 09:13, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 6.--Neon Knight (обговорення) 09:50, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6.--Ekozubr (обговорення) 10:07, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 2. --A. Zamoroka (обговорення) 18:41, 12 жовтня 2013 (UTC) Англомовна стаття більша за інформативністю і обсягом... У тексті багато граматичних помилок та довільних формулювань: "...за винятком під час шлюбного періоду." (?!), "Тому впродовж дня сункусу доводиться з'їдати удвічі більше власної маси." (справжній перл!), "...з довгим, вузьким і гладким писочком." (існує анатомічна і зоологічна термінологія для таких описів!!!), "...дитинчатами земноводних...", "Нема ніяких серйозних загроз цьому виду в цілому. Але багато того, що йому шкодить." (текст ні про що!!!) і т.д., і т.п.
 5. 4. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:09, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 3 --ursus (обговорення) 19:23, 15 жовтня 2013 (UTC) врешті, можна було би згадати про історії опису виду у фауні України. "Сункус уникає піщаних дюн, густих лісівта інтенсивно оброблюваних земель." ??? ще можна сказати, що не живе в Антарктиді). і чого б не заглянути сюди?

Оформлення

 1. 7. Трохи неохайно. "густих лісівта", В. І. Абелєнцв І. Г. Підоплічко, Б, М. Попов "Фауна України: Ссавці" Том 1, Випуск 1 - 1956, 189 ст. (англ.)? Не вистачає вікіфікації. --Yuriy Kvach (обговорення) 09:12, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 6.--Neon Knight (обговорення) 09:50, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6.--Ekozubr (обговорення) 10:07, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 8. --A. Zamoroka (обговорення) 18:41, 12 жовтня 2013 (UTC) Оформлення відповідає вимогам Вікі.
 5. 9. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:09, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 6 --ursus (обговорення) 19:23, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

116.7--Shao (обговорення) 00:20, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Я хочу доповнити статтю про етруську мишку, або, як ще її називають - карликову білозубку.
Вкажіть джерело української назви, будь ласка. На сторінці про рід Сункус вказана інша назва, сункус етруський, але джерело теж не вказано. --Yuriy Kvach (обговорення) 16:31, 14 вересня 2013 (UTC)
Виправила. Так підійде?Fruvajko (обговорення) 20:08, 14 вересня 2013
По-перше, журнал "Колосок" - не найкраща цитата. Пошукайте інші джерела назви, будь ласка, у словниках, або у наукових виданнях. По-друге, посилання на сайт iucn можна зробити простіше - додайте у таксобокс рядок | iucn = 29671. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:11, 14 вересня 2013 (UTC)
А тоді можна "карликова білозубка" замість етруська мишка? 17:22, 14 вересня 2013 (UTC)
Ви спочатку розберіться із назвою і джерелом. Щодо назви ви можете отримати консультацію у Zaga, думаю він вам і джерело вкаже. З З повагою. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:28, 14 вересня 2013 (UTC)
я тут. звісно, сункус етруський. кому не лінь (у кого є) - перевірте у першому виданні ЧКУ, до якого вид був включений, бо тоді вважали, що вид поширений в Україні (пару давніх ідентифікацій у Криму в пелетках і "в руках"). ну або глянути у Абелєнцева. --ursus (обговорення) 17:36, 14 вересня 2013 (UTC)
На мою думку статті у науково-популярному журналі хоч і спрощенні для широких мас, та все ж написанні на науковому підгрунті, і можуть слугувати джерелом.Fruvajko (Обговорення)17:34, 14 вересня 2013 (UTC)
Я не казав, що не можуть. Я казав, що це - не найкраще джерело. Для серйозної статті слід вказати назву згідно із сучасною українською термінологією. Інші назви, які використовуються в літературі, теж слід вказати, із джерелами відповідно. Назву статті теж слід змінити на українську відповідно до джерела. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:38, 14 вересня 2013 (UTC)
Ну ось Абелєнцева ж дали в якості джерела. --Shao (обговорення) 17:42, 14 вересня 2013 (UTC)
ох..., див. тут с. 189. --ursus (обговорення) 17:49, 14 вересня 2013 (UTC)
Дякую. Буду виправляти Fruvajko (Обговорення)17:55, 14 вересня 2013 (UTC)
Заодно допишіть пахіура етруська і сункус малий - це на тій самій сторінці вказано. І джерело - Фауна України, відповідно рік видання, том, випуск. --Yuriy Kvach (обговорення) 18:06, 14 вересня 2013 (UTC)

Прошу врахуйте, що сунус етруський - тварина про яку донедавна не було нічого відомо і про яку інформацію не так легко й знайти --Вільна птаха (обговорення) 11:47, 11 жовтня 2013 (UTC)

а цього хіба мало?

Вугор електричнийРедагувати

Автор: --Стефанко1982 (обговорення) 22:22, 20 вересня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Neon Knight (обговорення) 09:51, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Ekozubr (обговорення) 10:00, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10. --A. Zamoroka (обговорення) 18:51, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:16, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:35, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 09:02, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9.--Neon Knight (обговорення) 09:51, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9.--Ekozubr (обговорення) 10:00, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 8. --A. Zamoroka (обговорення) 18:51, 12 жовтня 2013 (UTC) Розділ "Таксономія" варто розмістити не наприкінці, а перед описом виду; розділ історія - перейменувати на "Історія відкриття". Подекуди трапляються неузгодження відмінків, тавтології, неециклопедичні формулювання.
 5. 9. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:16, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:35, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 8. Не створено перенаправлення з наукової назви виду - Electrophorus electricus. Перше речення розбито абзацом. Слід перевірити граматику; фраза "на аркуші латаття". --Yuriy Kvach (обговорення) 08:48, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8.--Neon Knight (обговорення) 09:51, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 7.--Ekozubr (обговорення) 10:00, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9. --A. Zamoroka (обговорення) 18:51, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 9. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:16, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 9 --ursus (обговорення) 19:35, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

175--Shao (обговорення) 00:23, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Я бачу, ви створили не одну статтю, але комплекс - у додаток статті про родину і ряд! Може й заявити як серію статей? --Yuriy Kvach (обговорення) 07:28, 21 вересня 2013 (UTC)

Мабуть не треба. Я створив попередні статті, щоб у конкурсній статті не було червоних посилань у таксобоксі. Але, в принципі, я не знаю як краще зробити. Можливо Ви і праві. Просто у Гімнотоподібні і Гімнотові ще багато доробити, а я поки-що попрацюю в одній статті. --Стефанко1982 (обговорення) 10:31, 21 вересня 2013 (UTC)
Шановний Стефанко, мені подобається ваша стаття, але, думаю, вона б дуже виграла, якщо б ви додали в неї відомості щодо анатомії (окрім будови електричного органу) та екології (характеристики біотопів, де зустрічається) цього виду. Конкретніше, що я маю на увазі: є свіжа стаття "The Untold Story of the Caudal Skeleton in the Electric Eel (Ostariophysi: Gymnotiformes: Electrophorus)", де в розділах "Введення" та "Результати і обговорення" є доволі багато інформації з цього приводу і додаткових джерел (зокрема, останні два абзаци введення присвячені саме специфічним рисам анатомії виду). З огляду на те, що журнал PLoS One публікує всі матеріали під ліцензією Creative Commons Attribution License, ви можете вільно використовувати (зокрема, перекладати) цей текст при умові посилання на джерело. Також, наскільки я розумію, за умови належного посилання на авторів та джерело можна і використовувати ілюстрації з статті (нехай мене виправлять адміни, якщо я неправий). Отже, я був би вельми задоволений, якщо б в розділ "Опис" ви додали підрозділ на кшталт "Специфічні риси анатомії виду", який можна наповнити відомостями із вказаних двох абзаців, особливо щодо гіпотез, присвячених наявності хвостового плавця та будові каудального скелета, та та перевірки їхньої правдивості, що є темою даної статті.--Shao (обговорення) 15:34, 21 вересня 2013 (UTC)
Виходить, що зображення дійсно можна використовувати. Тільки бажано завантажити їх одразу на вікісховище. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:28, 21 вересня 2013 (UTC)
Я ось тут перепитав - там теж згодні, що можна користатись. --Shao (обговорення) 19:42, 21 вересня 2013 (UTC)

Добре. Я гляну, що можна зробити.--Стефанко1982 (обговорення) 14:51, 22 вересня 2013 (UTC)

Технічне питання: що це означає - "У 1980-1986 роках у Гайані випускали поштову марку із зображенням електричного вугра вартістю 35-60 центів"? На марці, наскільки я бачу, написано 35. Будь ласка, поясніть цей вислів, або виправіть його.--Shao (обговорення) 08:08, 2 жовтня 2013 (UTC)
Марки 1980 і 1982 років ціною 35 с., а 1984 і 1986 — 60 с. Причин не знаю, можливо інфляція. Мені прибрати цю інформацію з статті чи зробити пояснення?--Стефанко1982 (обговорення) 16:55, 2 жовтня 2013 (UTC)
Краще зробити пояснення.--Shao (обговорення) 18:28, 2 жовтня 2013 (UTC)

Шановний Стефанко, мені здається, було б непогано, якби ви перебили українською (в Фотошопі, скажімо) надписи на радіографічному зображенні хвоста. Тобто, замінили їх на "Останній вільний хребець" та "Кінцеві центральна та гіпуральна пластини" (втім, щодо термінів в другому перекладі краще звернутись до Yuriy Kvach). Наскільки я бачу в тексті ліцензії, модифікація малюнків там дозволена. --Shao (обговорення) 18:03, 3 жовтня 2013 (UTC)

Я відредагував файл Eel el1.png українською мовою, але у статті чомусь нова версія зображення не відображається. Я не знаю причини. --Стефанко1982 (обговорення) 21:47, 4 жовтня 2013 (UTC)
У мене відображується українською. Може, вам треба вичистити кеш браузера? Щодо позначки "+" поряд з правим надписом: її, як на мене, непогано було б "забити", клонувавши колір оточення інструментом "печатка" в фотошопі. --Shao (обговорення) 01:46, 5 жовтня 2013 (UTC)
Все добре. Просто треба вичекати деякий час після редагування, щоб зміни почали відображатись і в статті. Я теж переклав з російської текст на зображенні натрієвого насосу.

Забарвлення "маслиново-коричневе"? Це як? Може оливково-коричневе? --Yuriy Kvach (обговорення) 08:58, 9 жовтня 2013 (UTC)

Латимерія коморськаРедагувати

Автор: Сергій Крамаренко (SergEfron)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Neon Knight (обговорення) 09:53, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Ekozubr (обговорення) 05:13, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10. --A. Zamoroka (обговорення) 20:37, 13 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:31, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:37, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 6. "Хронологічна таблиця знахідок" просто скопійована із статті латимерія, багато інформації взято із статті целакант. Розділ ареал... є гарне англійське слово - misleading (пристойного відповідника в українській не знайшов), вказує на популяцію целаканта і Індонезія, в той час як там живе інший вид целакантів. Із тексту це неясно. Про рисунки я вже писав автору, вони взяті із сайту із вільною ліцензією, але я маю сумнів, що цей сайт їх легально використовує. Якщо знайдеться справжнє джерело знімків - їх видалять, а тоді постраждає і ця стаття. File:Coelacanth-PaleozoologicalMuseumOfChina-May23-08.jpg підписаний як Latimeria chalumnae, хоча знаходиться у категорії Unidentified Latimeria. Оскільки цей експанат зберігається у Китаї - це скоріш саме Latimeria menadoensis. --Yuriy Kvach (обговорення) 18:04, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8.--Neon Knight (обговорення) 09:53, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6.--Ekozubr (обговорення) 05:13, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 7. --A. Zamoroka (обговорення) 20:37, 13 жовтня 2013 (UTC) У тексті, подекуди, трапляються неузгодження відмінків, русизми (наприклад, "...складнішим за S- образну ембріональну..."), тавтології ("...багатих киснем водах, у протилежному випадку їх кров не здатна поглинати достатню кількість кисню."), відсутні пропуски перед або після дужок, повтор ("Латимерії - повільні риби, але при цьому при цьому досить..."), дрібні помилки ("...вони опускаються на глибину 700 м і вище." "...але його вбирали поверхню збільшена..."), неправильне вживання прийменників ("Заходи по збереженню виду", "...акції по збереженню даного виду..."). Розділ "Ареал" дуже сирий, а текст плутаний.
 5. 8. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:31, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 8 --ursus (обговорення) 19:37, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 8. Трошки неохайно, але це завжди легко виправити. --Yuriy Kvach (обговорення) 18:04, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8.--Neon Knight (обговорення) 09:53, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 7.--Ekozubr (обговорення) 05:13, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9. --A. Zamoroka (обговорення) 20:37, 13 жовтня 2013 (UTC) Стаття достатньо ілюстрована і вікіфікована.
 5. 9. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:31, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 8 --ursus (обговорення) 19:37, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

153.37--Shao (обговорення) 00:25, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Зараз я лише тільки почав доповнення та переклад даної статті для участі у конкурсі, оскільки вона є важливою статтею про одну із тварин, що мала дуже важливий вплив на всю еволюцію тваринного світу. З часом, стаття буде більш доповненою, літературно перекладеною, і більш досконалою.SergEfron (обговорення) 23:31, 25 вересня 2013 (UTC)

В мене багато зауважень. По-перше, і головне, вся інформація, яку ви внесли, стосується або виду Латимерія коморська, або усієї таксономічної групи - Целакант. Тому всю цю інформацію слід винести до відповідних статей. По-друге, у вас багато помилок в тексті. На приклад, "Загін Целакантоподібні" - слід "Ряд Целакантоподібні". Я вам пропоную або взятися за поліпшення статті Латимерія коморська, або одразу за серію статей присвячених целакантам. З повагою. --Yuriy Kvach (обговорення) 07:13, 26 вересня 2013 (UTC)
Дякую вам. Я вирішив все ж прислухатись до вашої поради, і відредагувати статтю виду Латимерія коморська. А щодо тексту, то я буду опрацьовувати і перекладати його поступово, щоб в результаті отримати інформативну і валідну статтю. SergEfron (обговорення) 15:52, 26 вересня 2013 (UTC)
Розділ "Таксономія" там не до чого. Його слід перенести до статті Целакант. --Yuriy Kvach (обговорення) 15:03, 26 вересня 2013 (UTC)
Не "сімейство", а "родина"! --Yuriy Kvach (обговорення) 15:06, 26 вересня 2013 (UTC)

Ще раз передивився ваш текст. Ви використовуєте текст із статті Латимерия з російської вікі, навіть привели посилання на файл, який був завантажений тільки у російській версії, тому у нас посилання не працює. Зверніть будь ласка увагу, що ця російська стаття вже була використана для написання статті Целакант, див. Обговорення:Целакант, уважно перечитайте текст статті. Тому при написанні статті про вид латимерії коморської уникайте дублювання інформації. --Yuriy Kvach (обговорення) 15:27, 26 вересня 2013 (UTC)

Дякую вам за слушні зауваження, вони є дуже доречними і покращують мою роботу. Проблема із файлом вже вирішена, а що до тексту, то я спочатку його опрацюю, а вже потім порівняю зі статтею Целакант, і видалю непотрібну чи повторювану інформацію. SergEfron (обговорення) 18:47, 26 вересня 2013 (UTC)
Головне, щоб ви не робили зайву роботу! Наснаги! --Yuriy Kvach (обговорення) 07:25, 27 вересня 2013 (UTC)
Дякую. Я намагався виправити свої допущені помилки, і сподіваюся на те, що мені це вдалося. І я завжди буду тільки радий конструктивній критиці з вашого боку, чи інших суддів, адже вона дає нам змогу стати кращими. SergEfron (обговорення) 17:57, 28 вересня 2013 (UTC)

Вітаю! Ви завантажили нові фотографії латимерії й позначили їх як свої власні. Перепрошую, але в мене є сумніви, що це ваші знімки. Якщо я не помилився, то вкажіть будь ласка джерело і реального автора. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:46, 1 жовтня 2013 (UTC)

Вибачте, це була моя помилка, адже я не розібрався із правилами завантаження файлів до вікісховища, і тому вибрав коротший шлях. Проте, я вже виправив цю помилку. Сподіваюсь, що моя стаття не викличе більш серйозних зауважень. А то мені кортить позмагатися в конкурсі, і сподіваюсь, що у мене є хоч якісь шанси виграти. SergEfron (обговорення) 22:04, 01 жовтня 2013 (UTC)
Я якось не впевнений, що в статті "латимерія коморська" доречно додавати фото латимерії індонезійської. Назву розділу "Середовище життя", варто, думаю, замінити на "Екологія виду". Також раджу перевірити коректність формування списку посилань, зокрема джерела 19 та 21. --Shao (обговорення) 21:59, 1 жовтня 2013 (UTC)
Абсолютно "нє в тєму"! Я вже писав стосовно інформації, яка стосується целакантів в цілому. Було б доречно її розмістити у статті целакант, якщо там ця інформація відсутня. --Yuriy Kvach (обговорення) 06:59, 2 жовтня 2013 (UTC)
Переглянув сайт, з якого ви взяли знімки. Впевнений, що знімки не їхні, і вони теж не мають права їх використовувати. Але поки що доказів не маю. На сайті авторські права не вказані, тому їх умовно можна вважати вільними, поки не знайшовся справжній власник. Але слід готуватися, що їх видалять. --Yuriy Kvach (обговорення) 07:07, 2 жовтня 2013 (UTC)

Дякую вам за критику, я намагатимусь прислухатись до усіх ваших побажань. Ви вже вибачте мене, та не могли б ви пояснити мені, що саме є абсолютно "нє в тєму" в моїй статті, а то я не зрозумів цю частину фрази. Латимерію індонезійську я просто ще не встиг видалити, чим маю намір і зайнятися, посилання теж перегляну. А щодо фото, то я намагався знайти подібні фото через пошук Google Картинок, і дані фото знаходились тільки на вказаному мною сайті, де їх використання не є забороненим. Якщо я знайду інші джерела, я звичайно ж вкажу їх, та автора оригінальних фото. А поки що маю лиш те, що я маю. SergEfron (обговорення) 16:50, 02 жовтня 2013 (UTC)

Цикл статей: павуки роду ArgiopeРедагувати

Автор: Brunei (обговорення) 10:25, 26 вересня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Neon Knight (обговорення) 09:56, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Ekozubr (обговорення) 09:30, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10. --A. Zamoroka (обговорення) 19:30, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:55, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:42, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 5. Я так зрозумів, що автор просто не встиг доробити. --Yuriy Kvach (обговорення) 16:26, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 7.--Neon Knight (обговорення) 09:56, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6.--Ekozubr (обговорення) 09:30, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 6. --A. Zamoroka (обговорення) 19:30, 12 жовтня 2013 (UTC) Наповнення недостатнє. Тематичний цикл статей повинен включати не 3, а увесь комплекс - описи усіх видів. Тільки тоді від є циклом, у протилежному випадку - треба було висовувати лише статтю про рід. Назви статей про види дуже різняться: одна латиною, а інша - українською, необхідна уніфікація. При описі ареалу, доцільніше використовувати зоогеографічне районування прийняте для палеарктики, а не туманний термін "субтропічний пояс Палеарктики"...
 5. 7. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:55, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 6 --ursus (обговорення) 19:42, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 8. Цілком пристойно. --Yuriy Kvach (обговорення) 16:26, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 6.--Neon Knight (обговорення) 09:56, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 6.--Ekozubr (обговорення) 09:30, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 8.--A. Zamoroka (обговорення) 19:30, 12 жовтня 2013 (UTC) Оформлення відповідає вимогам Вікі.
 5. 8. --Llyn Godionduon (обговорення) 07:55, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 7 --ursus (обговорення) 19:42, 15 жовтня 2013 (UTC) (слабша стаття зменшує загальну оцінку!)

Кінцевий бал

133.37--Shao (обговорення) 00:29, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Використаю конкурс як самостимулятор. Дуже люблять у нас хребетних, а безхребетним мало уваги. Хочу створити серію статей про павуків багатого роду Argiope. Скільки вже встигну до кінця конкурсу, але намагатимуся присвятити більше часу українській фауні. --Brunei (обговорення) 10:25, 26 вересня 2013 (UTC)

Створено статті про рід Argiope і вид аргіопа Брюнніга--Brunei (обговорення) 16:58, 5 жовтня 2013 (UTC)
То, може, подасте їх як цикл статей? --Shao (обговорення) 17:03, 5 жовтня 2013 (UTC)
Я так і планував. Для цього щось треба змінити? --Brunei (обговорення) 17:25, 5 жовтня 2013 (UTC)
Зробіть окрему сторінку на кшталт "Цикл статей про агріопу Брюнінга і дотичні до неї", і дате на неї посилання. Просто щоб суддям було легше орієнтуватись.--Shao (обговорення) 22:02, 5 жовтня 2013 (UTC)
Зроблено. --Brunei (обговорення) 22:44, 5 жовтня 2013 (UTC)
Під завісу зроблено ще заготовку статті Argiope lobata‎. На жаль, з часом якась біда. Але було цікаво! Дякую Сергію за акцію! --Brunei (обговорення) 21:06, 6 жовтня 2013 (UTC)

АксолотльРедагувати

Автор: Regirina (обговорення) 13:46, 29 вересня 2013 (UTC) (Regirina)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10. Стаття безумовно відповідає тематиці конкурсу. --Shao (обговорення) 00:10, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Neon Knight (обговорення) 09:58, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Ekozubr (обговорення) 09:30, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --A. Zamoroka (обговорення) 19:51, 12 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:11, 14 жовтня 2013 (UTC)
 7. 10 --ursus (обговорення) 20:03, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 4. Станом на кінець 06.10 стаття була короткою, а всі відомості обмежувались даними з акваріумного розведення.--Shao (обговорення) 00:13, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 3 Помилки біологічного змісту. Інформації про власне вид Ambystoma mexicanum - мало. Яким чином відбувається "Перетворення аксолотлів" (вид Ambystoma mexicanum) "в амбістом" (рід Ambystoma, до якого цей вид належить). Я абсолютно розумію про що тут насправді йдеться, але є факт недотримання термінології. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:50, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 4.--Neon Knight (обговорення) 09:58, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 5.--Ekozubr (обговорення) 09:30, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 2. --A. Zamoroka (обговорення) 19:51, 12 жовтня 2013 (UTC) Текст погано вичитаний, "багатий" на усілякого роду помилки і опуси: "Лише на початку 20-го сторіччя відомий французький натураліст Ж. Кюв’є..." (То ж коли жив Кюв'є??? А посилання з його прізвища веде бозна куди...), "Голова у аксолотлів чималенька, широка, за формою дещо схожа на трикутник і ущільнюється від кінчика «морди» до зябер." (що значить "ущільнюється"???), "...схожих на бахрому." (мабуть на "оторочку" чи "торочки"...), "...з великою кількістю горбочків виступаючих шкіряних залоз, що виділяють слиз." (орфографія збережена! По-перше, тире пропущено, а по-друге, зворот вжито кричуще неправильно!!!), "Тобто: наприклад – вівторок – аксолотлі наїдаються вдосталь, після чого йде «день профілактики» проти загноєння залишків їжі в шлунку, оскільки, піднімати рівень харчування не бажано – тому створено «день дворазового харчування», це начебто перехідний день від дієти до «бенкетування»." (Орфографію збережено! Речення з вісьмома граматичними помилками!!!), і т.д., і т.п. У тексті цілковито відсутні посилання на літературні джерела! Помилки у застосуванні зоологічної номенклатури!
 6. 4. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:11, 14 жовтня 2013 (UTC)
 7. 6 --ursus (обговорення) 20:03, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 4. Станом на кінець 06.10 - малоілюстрована, відсутні автоматичні посилання, бідний список джерел. --Shao (обговорення) 00:10, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 6. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:08, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 3.--Neon Knight (обговорення) 09:58, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 5.--Ekozubr (обговорення) 09:30, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 6. --A. Zamoroka (обговорення) 19:51, 12 жовтня 2013 (UTC) Оформлення - "півбідове"...
 6. 7. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:11, 14 жовтня 2013 (UTC)
 7. 7 --ursus (обговорення) 20:03, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

94.26--Shao (обговорення) 00:31, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Доброго дня. Планую значно покращити данну статтю. Це буде мій дебют, і тому мені поки що важко розібратися. Тому прошу перевірити чи я виконала і чи правильно усі положення (особливо з шаблоном "пишу"). А також хочу почути критику або просто якісь поради.

 1. Технічні моменти. Не "сімейство", а "родина". Не "рибо образним", а "рибоподібним". Кілька повторів щодо існування зовнішних зябер протягом всього життя. Стаття "неотенія" вже існує в українській Вікі, тож треба проставити на неї посилання при першому згадуванні терміна в вашій статті; аналогічно щодо терміну "личинка"; ну і взагалі, вікіфікація поки що слабенька. Немає опису біохімічних особливостей організму, що гальмують метаморфоз в саламандру (низький рівень синтезу тироксину) і, відповідно, опису способу штучного виклику метаморфозу (ін'єкція тироксину, збагачена тироксином їжа, створення умов існування, що підвищують вироблення тироксину в організмі). Стаття написана без цитат та без посилань на джерела з відповідних тез.
 2. Концептуальне. Зараз стаття написана з точки зору акваріумістики. Це могло би бути цілком правомірною частиною тексту, якби основа була науковою (історія відкриття - екологія виду - спосіб життя - загрози та охоронні заходи, якщо такі є). Але само про собі воно дуже вирізняється з-проміж статей зоологічної тематики подібного розміру, як вони звичайно пишуться у Вікіпедію.
Сподіваюсь, вам вистачить часу для розширення статті та доведення її до ладу. Удачі! --Shao (обговорення) 02:09, 5 жовтня 2013 (UTC)

Дякую за коментарі. Звичайно це тільки початок. Виправялю потихеньку всі вказані помилки. Опис перетворення буде. Справа в тому, що сама займалася цією темою, і як тоді писати цитати та посилання на джерела, я маю на увазі, коли це мої власні слова та дослідження. Вибачте, якщо щось не так зрозуміла.

Якщо ваші слова та результати досліджень опубліковані в наукових виданнях - тут немає ніяких проблем, просто давайте на них посилання, а наприкінці статті зробіть автоматичний список посилань. А на неопубліковані результати посилатись неможна. --Shao (обговорення) 16:43, 5 жовтня 2013 (UTC)

І ще одна проблема. Оскільки я новий користувач на Вікіпедії, поки що не маю права завантажувати медіафайли. Але в мене є багато корисного власного матеріалу, який був би доречним. Як бути в такому випадку?

Хм... Може, вам звернутись на Вікіпедія:Кнайпа (допомога) з проханням до адмінів завантажити ці файли на ВікіКоммонс замість вас? Тільки вам треба буде недвозначно вказати, що ви їхній автор, і надаєте їх в суспільне користування під ліцензією Creative Commons Attribution або GFDL. --Shao (обговорення) 17:01, 5 жовтня 2013 (UTC)

Дякую за слушну пораду. І ще одне запитання: оцінювання триває до 15 жовтня, чи можна до цього часу предагувати статтю?

Редагувати, безумовно, можна. Але оцінювання ведеться за останнью версією статті, збереженою перед дедлайном. --Shao (обговорення) 21:14, 6 жовтня 2013 (UTC)

Бурі водоростіРедагувати

Автор: Valerovi4

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Shao (обговорення) 18:09, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Neon Knight (обговорення) 10:00, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Ekozubr (обговорення) 06:00, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --A. Zamoroka (обговорення) 19:58, 12 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:15, 14 жовтня 2013 (UTC)
 7. 10 --ursus (обговорення) 20:06, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 10. Видно, що людина розбирається у тематиці. Сподіваюсь, у майбутньому автор візьметься за інші статті про хромальвеолят (вони всі у жахливому стані, застарілі). --Yuriy Kvach (обговорення) 17:43, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. Cтаття грунтовна, з великою кількістю сучасних даних, не повторює іншомовні версії.--Shao (обговорення) 18:09, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Neon Knight (обговорення) 10:00, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Ekozubr (обговорення) 06:00, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --A. Zamoroka (обговорення) 19:58, 12 жовтня 2013 (UTC) Концептуальна стаття про групу живих організмів!
 6. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:15, 14 жовтня 2013 (UTC)
 7. 10 --ursus (обговорення) 20:06, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 9. Життєві цикли саргасума і ламінарії маленькі, незрозумілі. --Yuriy Kvach (обговорення) 17:43, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10. Як на мене, оформлення дуже хороше. Щодо життєвих циклів - вони абсолютно зрозумілі за умови уважного читання тексту статті. --Shao (обговорення) 18:09, 8 жовтня 2013 (UTC)
  Я мав на увазі зображення. Маленькі. А описано дуже добре! --Yuriy Kvach (обговорення) 18:16, 8 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Neon Knight (обговорення) 10:00, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Ekozubr (обговорення) 06:00, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --A. Zamoroka (обговорення) 19:58, 12 жовтня 2013 (UTC)
 6. 9. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:15, 14 жовтня 2013 (UTC)
 7. 9 --ursus (обговорення) 20:06, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

192.87--Shao (обговорення) 00:34, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Доброго дня! Хочу суттєво доповнити статтю про клас бурих водоростей. --Valerovi4

Шановний Valerovi4, мені здається, що розділ "Розмноження" потребує суттєвого доповнення. Перш за все, докладного опису статевої форми розмноження та життєвих циклів, а також різниці між ними у різних таксонів бурих водоростей. Наснаги вам! --Shao (обговорення) 18:18, 3 жовтня 2013 (UTC)
Все що хотів - додав і завершив. Буду вдячний за критику. Valerovi4 (обговорення) 00:49, 5 жовтня 2013 (UTC)
Хм... Ну, я, як не-ботанік, і тим більше не-альголог, можу висувати лише смакові вимоги. Отже, що б хотілося побачити. Наскільки пам'ятаю, щонайменше в минулому існувала (а може є і зараз, я не в курсі) гіпотеза про те, що одноклітинні форми бурих водоростей, втрачені в ході еволюції таксону, відтворювали їхні сучасні зооспори з розгалуженими джгутиками. Отже, як на мене, було б цікаво і корисно навести цю гіпотезу з доказами на її користь. Або, якщо вона зараз спростована, то з доказами її хибності.--Shao (обговорення) 01:41, 5 жовтня 2013 (UTC)
Бурі водорості - винятково багатоклітинні організми, це їх характерна особливість. Так само не було знайдено жодних викопних одноклітинних водоростей. Річ у тім, що в англомовній літературі золотисті водорості (Chrysophyceae) часом некоректно називають "brown algae", а вони дійсно є одноклітинними та деякі роди (наприклад Ochromonas) морофологічно схожі на зооспори справжніх бурих водоростей. Справді, раніше альгологи виводили філогенію бурих водоростей від золотистих на цій підставі, однак сучасні дані показують, що бурі водорості значно більше споріднені з жовто-зеленими та феотамніофіцієвими водоростями, про це згадано у статті. Ок, додам про спорідненість із золотистими. Вдячний за пораду, бо шукаючи про це інформацію, дізнався нове для себе) Valerovi4 (обговорення) 16:00, 5 жовтня 2013 (UTC)

МолюскиРедагувати

Автор: Operator (обговорення) 15:48, 5 жовтня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Shao (обговорення) 08:08, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Neon Knight (обговорення) 10:05, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Ekozubr (обговорення) 05:05, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --A. Zamoroka (обговорення) 21:00, 13 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:22, 14 жовтня 2013 (UTC)
 7. 10 --ursus (обговорення) 20:08, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 7. Стаття на кінець 6-го жовтня, фактично, є збідненим перекладом російськомовної версії. --Shao (обговорення) 08:08, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 7. --Yuriy Kvach (обговорення) 08:30, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 7.--Neon Knight (обговорення) 10:05, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Ekozubr (обговорення) 05:05, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 8. --A. Zamoroka (обговорення) 21:00, 13 жовтня 2013 (UTC) Назва розділу "Вторинна порожнина тіла" є цілковито некоректною, оскільки у молюсків наявні усі з відомих порожнинотільних утворів. Тому його доречно перейменувати на просто "Порожнина тіла". Розділ "Органи чуття" розкритий вкрай кепсько - у молюсків наявно щонайменше 5 різних типів очей. У розділі "Нервова система" не виокремлено особливості її будови у головоногих молюсків.
 6. 7. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:22, 14 жовтня 2013 (UTC)
 7. 9 --ursus (обговорення) 20:08, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 9. Курсивом вказано наукові назви типу Mollusca і класів, в той час, як курсив використовується тільки для родів і видів. --Yuriy Kvach (обговорення) 18:49, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 9. Окрім недоречного використання курсиву зауважу неперекладений українською рисунок з фотофорами кальмара.--Shao (обговорення) 08:08, 9 жовтня 2013 (UTC)
 3. 8.--Neon Knight (обговорення) 10:05, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 8.--Ekozubr (обговорення) 05:05, 12 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10 --A. Zamoroka (обговорення) 21:00, 13 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:22, 14 жовтня 2013 (UTC)
 7. 9 --ursus (обговорення) 20:08, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

167.1--Shao (обговорення) 00:38, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Важлива стаття, і вже збільшена більш ніж в 10 разів. Я приємно вражений: вже не очікував на нові надходження такого рівня до кінця конкурсу. Поки що два технічних побажання. Перше: курсивом пишуться назви таксонів від роду і нижче, то ж Mollusca треба, мабуть, виправити. Друге: було б дуже непогано, якби надписи на рисунку з фотофорами кальмара були перекладені українською; Фотошоп цілком дозволяє це зробити протягом часу, що лишився до закінчення конкурсу. А загалом, мені дуже сподобалося. --Shao (обговорення) 16:55, 5 жовтня 2013 (UTC)

 • А я так дивлюсь, що це просто переклад статті з россійського розділу, де вона номінується на Вибранні статті. Навіть переважна кількість ілюстрацій однакова, не кажучі про текст --109.86.203.209 05:47, 6 жовтня 2013 (UTC)
Ну чекайте, це ж не означає, що автор не може її доповнити. Це можна буде поставити в недоліки вже при оцінюванні, після 7-го числа. --Shao (обговорення) 09:20, 6 жовтня 2013 (UTC)
Так, у планах було доповнити статтю до кінця конкурсу, але, на жаль, у той один день, що залишився, не склалося. Хіба, можливо, термін конкурсу буде подовжено. Враховуючи досить незначну кількість статей, поданих на конкурс, можливо, є сенс продовжити конкурс?--Operator (обговорення) 13:11, 7 жовтня 2013 (UTC)
Ну, ви можете доповнити статтю і зараз, чому ж ні. А ось з подовженням, нажаль, не вийде: ми не можемо змінювати правила конкурсу після його початку. Врешті-решт, на написання було дано 5 тижнів, а здатність вкластися із написанням статті високої якості в деякий термін теж характеризує автора. Отже, оцінка буде проставлятись по останньому редагуванню до 7-го числа. Втім, все одно, як я бачу, достойних нагородження статей є більше, ніж закуплено призів. --Shao (обговорення) 14:34, 7 жовтня 2013 (UTC)

ЛускокриліРедагувати

Автор: Anaxibia (обговорення) 05:53, 6 жовтня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Neon Knight (обговорення) 10:10, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Ekozubr (обговорення) 05:10, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10. --A. Zamoroka (обговорення) 21:19, 13 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:35, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --ursus (обговорення) 19:45, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 9. Не вистачає розділу про живлення. --Yuriy Kvach (обговорення) 18:40, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8.--Neon Knight (обговорення) 10:10, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 8.--Ekozubr (обговорення) 05:10, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 7.--A. Zamoroka (обговорення) 21:19, 13 жовтня 2013 (UTC) Наповнення статті не є достатнім. Для прикладу раджу дивитись статтю Твердокрилі.
 5. 7. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:35, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 6 --ursus (обговорення) 19:45, 15 жовтня 2013 (UTC) там до початку конкурсу було не менше....

Оформлення

 1. 8. Чомусь не вказано автора таксону: Lepidoptera Linnaeus, 1758. Розділи "Класифікація" і "Систематика та класифікація". Маю сумнів, що доречні посилання на фотогалереї метеликів, принаймні у такій кількості. Наукові назви родин чомусь курсивом! Русизми, на кшталт "бесхоботкові"! --Yuriy Kvach (обговорення) 18:27, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 8.--Neon Knight (обговорення) 10:10, 11 жовтня 2013 (UTC)
 3. 7.--Ekozubr (обговорення) 05:10, 12 жовтня 2013 (UTC)
 4. 6. --A. Zamoroka (обговорення) 21:19, 13 жовтня 2013 (UTC) Текст перенасичений русизмами, нечитабельний.
 5. 8. --Llyn Godionduon (обговорення) 08:35, 14 жовтня 2013 (UTC)
 6. 7 --ursus (обговорення) 19:45, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

148.33--Shao (обговорення) 00:40, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Орлан-білохвістРедагувати

Автор: Maxim Gavrilyuk (обговорення) 14:14, 6 жовтня 2013 (UTC)

Суддівські оцінки

Відповідність конкурсній категорії

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 15:53, 8 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Llyn Godionduon (обговорення) 04:10, 10 жовтня 2013 (UTC)
 3. 10.--Shao (обговорення) 08:23, 10 жовтня 2013 (UTC)
 4. 10.--Neon Knight (обговорення) 10:12, 11 жовтня 2013 (UTC)
 5. 10.--Ekozubr (обговорення) 13:00, 11 жовтня 2013 (UTC)
 6. 10 --A. Zamoroka (обговорення) 21:42, 13 жовтня 2013 (UTC)
 7. 10 --ursus (обговорення) 19:50, 15 жовтня 2013 (UTC)

Інформаційне наповнення

 1. 10.--Yuriy Kvach (обговорення) 08:37, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Llyn Godionduon (обговорення) 04:10, 10 жовтня 2013 (UTC)
 3. 8. Карта поширення не збігається з текстом, щонайменше, щодо Криму, пониззя Амудар'ї та Ілі, Північного Іраку. Не наведено джерел щодо орлана-білохвоста як основи для герба Польщі: самостійним пошуком мені не вдалося знайти україно-, англо- або польськомовних джерел, з російськомовних знайшов одне. Джерело не геральдичне, твердження в ньому не посилається ні на які дослідження; місто Гнєзно, де Лех, за легендою, побачив гербового орла, знаходиться за межами польського ареалу виду (щонайменше, сучасного). Тому рекомендував би цю тезу із статті прибрати.--Shao (обговорення) 08:23, 10 жовтня 2013 (UTC)
  Це є у pl:Bielik zwyczajny#Bielik w kulturze. В pl:Godło Rzeczypospolitej Polskiej пише, що орлан, скоріш за все, був лише прообразом для малюнків на давніх монетах --ASƨɐ 18:44, 10 жовтня 2013 (UTC)
  Але ж до чого тут герб?--Shao (обговорення) 19:32, 10 жовтня 2013 (UTC)
  Я не знаю, як це добре написати. Можна видалити. Або "Серед імовірних прообразів білого орла з герба Польщі називають також орлана-білохвостого" --ASƨɐ 03:56, 11 жовтня 2013 (UTC)
  Дійсно, краще буде написати, що орлан-білохвіст, ймовірно, був прообразом білого орла, зображеного на гербі Польщі. Пізніше відшукаю АД. Не знаю, кого хотіли зобразити геральдісти, але для орнітологів абсолютно очевидно, що це орлан - у всіх орлів цівка є опереною, тоді як у орланів - ні. Серед орланів в Польщі зустрічається тільки білохвіст. --Maxim Gavrilyuk (обговорення) 05:08, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Neon Knight (обговорення) 10:12, 11 жовтня 2013 (UTC)
 5. 9.--Ekozubr (обговорення) 13:00, 11 жовтня 2013 (UTC)
 6. 4 --A. Zamoroka (обговорення) 21:42, 13 жовтня 2013 (UTC) Зоологічна термінологія - це просто жах! Що таке "критичні види"? Бо посилання веде на "Криптичні види", а визначення останніх не відповідає твердженням автора про орланів білохвостого та білоголового. Поняття "Монотипія" не може застосовуватись до видів, оскільки характеризує вищі за видовий таксони: роди та родини. Розділ "Опис" алогічно розпочинається підрозділом "Визначення у природі" без першочергової морфології, яка характеризує даний вид (наведена другим підрозділом). На скільки коректним у орнітології є вживання терміну "наряд"? В українській мові доречно вживати слово "Вбрання". Розділи "Чисельність", "Причини зміни поширення та чисельності" і "Загрози та охорона" потребують об'єднання/переформатування, оскільки мають причинно-наслідкові зв'язки.
  Пане Андрію! Сподіваюсь, наведена нижче інформація дозволить Вам уникнути непорозумінь у подільшій професійній кар'єрі. 1) Існує чимало підходів щодо визначення поняття «криптичні види», тому згадані два види можна розглядати як криптичні. «Критичні види» - явний мій одрук (можливо, виправив текстовий редактор), про що свідчить вірне перенаправлення. 2) Більшість сучасних біологів визнають біологічну концепцію виду Е. Майра, згідно якого види є політипічними (див. наприклад, підручники з теорії еволюції). Види, які складаються лише з одного підвиду або популяції, є монотипічними. Якщо задати у Гугл Академії запит «monotypic species» отримуємо понад 39 тис. посилань. Щодо орлана-білохвоста, наприклад, у виданні «Action Plan for the conservation of White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla[1] читаємо: «Haliaeetus albicilla (Linneaus, 1758). Monotypic.» 3) Розділ опис як раз логічно почати із загального - визначення у природі; кому потрібно більш детально, прочитає далі про морфологічні ознаки. 4) Щодо вбрання, Ви праві, моя українська не ідеальна. 5) Щодо об'єднання розділів можна дискутувати нескінченно. --Maxim Gavrilyuk (обговорення) 20:20, 17 жовтня 2013 (UTC)
Я переконана, що суддівські оцінки мають бути позбавлені таких оцінок, як "Жах". По-перше, це демотивує. По-друге, якби судді не з"являлись в останню мить, а працювали весь конкурс поспіль, то була б можливість сформулювати претензії завчасно. Автори намагались поліпшити статті і враховували всі побажання і зауваження. Завдання цього конкурсу не тільки продемонструвати неабиякі фахові знання суддів і навіть не роздати призи, а залучити авторів, мотивувати їх і отримати в результаті якісні статті. --progenes (обговорення) 06:04, 14 жовтня 2013 (UTC)
Дякую, сам хотів написати щось подібне. Якщо зможемо зробити аналогічний конкурс наступного року, будемо ставити справу саме так. Робота з суддями, як виявилось, подекуди більш складна для організатора, ніж робота з учасниками... Будемо вчитись і корегувати формат. --Shao (обговорення) 08:18, 14 жовтня 2013 (UTC)
 1. 10 --ursus (обговорення) 19:50, 15 жовтня 2013 (UTC)

Оформлення

 1. 9. Відсутнє джерело у розділі "Орлан-білохвіст та людина". Пропущена "з" у фразі "який складається серії". --Yuriy Kvach (обговорення) 08:39, 9 жовтня 2013 (UTC)
 2. 10.--Llyn Godionduon (обговорення) 04:10, 10 жовтня 2013 (UTC)
 3. 9. Враження від тексту псується граматичними неузгодженнями, наприклад: "Яйце орлана велике, біле, іноді з ледве помітним блакитним відтінком. Вони еліптичні з полюсами, які не дуже відрізняються один від одного, зрідка — короткоеліптичні."--Shao (обговорення) 08:23, 10 жовтня 2013 (UTC)
  Виправив. --Maxim Gavrilyuk (обговорення) 05:08, 11 жовтня 2013 (UTC)
 4. 9.--Neon Knight (обговорення) 10:12, 11 жовтня 2013 (UTC)
 5. 7.Чимало граматичних помилок. Поширення в Україні краще було б показати крапками, не так вже їх багато було б на мапі. Скільки ж пташенят покидає гніздо 1, 2?, 3 --Ekozubr (обговорення) 13:00, 11 жовтня 2013 (UTC)
 6. 6. --A. Zamoroka (обговорення) 21:42, 13 жовтня 2013 (UTC) Є ілюстрації і вікіфікація
 7. 10 --ursus (обговорення) 19:50, 15 жовтня 2013 (UTC)

Кінцевий бал

171.43--Shao (обговорення) 00:42, 16 жовтня 2013 (UTC)

Обговорення статті

Якось розділ "Поширення в Україні" має дуже вже великі розбіжності з картою поширення виду... --Shao (обговорення) 21:18, 6 жовтня 2013 (UTC)

Замінив, знайшов на Коммонз більш реалістичну карту. Дякую за пильність.--Maxim Gavrilyuk (обговорення) 14:15, 7 жовтня 2013 (UTC)
Завантажив ще 3 авторських фото для доповнення. --Maxim Gavrilyuk (обговорення) 18:22, 7 жовтня 2013 (UTC)

Фраза "який складається серії" - явно пропущена "з". --Yuriy Kvach (обговорення) 08:37, 9 жовтня 2013 (UTC)

Виправив. --Maxim Gavrilyuk (обговорення) 18:52, 9 жовтня 2013 (UTC)

ПриміткиРедагувати

 1. Action Plan for the conservation of White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) / B. Helander, T. Stjernberg. — Strasbourg, 2002. — 43 с.

Фінальний розподіл місць в групі 2Редагувати

 1. Бурі водорості Автор: Valerovi4 Кінцевий бал - 192.9
 2. Вугор електричний Автор: Стефанко1982 Кінцевий бал - 175
 3. Орлан-білохвіст Автор: Maxim Gavrilyuk Кінцевий бал - 171.4
 4. Молюски Автор: Operator Кінцевий бал - 167.1
 5. Борсук європейський Автор: Nata vulpes Кінцевий бал - 166.7
 6. Латимерія коморська Автор: SergEfron Кінцевий бал - 153.4
 7. Лінивець трипалий Автор: Стефанко1982 Кінцевий бал - 150
 8. Лускокрилі Автор: Anaxibia Кінцевий бал - 148.3
 9. Цикл статей: павуки роду Argiope Автор: Brunei Кінцевий бал - 133.4
 10. Судинні рослини Чорногори (цикл статей) Автор: Taras r Кінцевий бал - 126.7
 11. Сосна гірська + Вільха зелена + Криволісся Автор: Mykola Swarnyk Кінцевий бал - 124.5
 12. Сункус етруський Автор: Fruvajko Кінцевий бал - 116.7
 13. Аксолотль Автор: Regirina Кінцевий бал - 94.3


Статистичні даніРедагувати

 • Кількість і розмір статей
група 1
Стаття Розмір статті
Механотерапія 32 189
Тромбоцити 17 190
Потенціал дії 38 013
Молекулярне клонування 22 167
Синхронізація (нейробіологія) 78 537
ЯМР-спектроскопія білків 24 900
Вітамін А 23 377
ДНК-вакцина 93 819
Клітини Кахаля 20 019
Редагування РНК 63 010
Стафілококова інфекція 61 374
Дендрит (нейробіологія) 401 031
Ґрелін 36 449
Флуоресценція у біологічних дослідженнях 170 595
Транспозон 45 434
Матриксний Gla-протеїн (MGP) 110 808
Абзим 27 381
Усього: 17 статей 1 266 293

група 2
Стаття Обсяг
Борсук європейський 47 800
Лінивець трипалий 23 975
Цибуля переможна 15 033
Ситник трироздільний 6046
Сухоцвіт норвезький 6504
Дзвоники скупчені 6247
Дзвоники ріпакоподібні 5423
Дзвоники розлогі ялицеві 5298
Дзвоники альпійські 6508
Дзвоники круглолисті мінливі 5034
Шолудивник Гакетта 6412
Траунштейнера куляста 7760
Пальчатокорінник серценосний 4852
Псевдорхіс білуватий 5971
Билинець комариний 7197
Осока чорнувата 5892
Осока вічнозелена 6383
Осока зігнута 5119
група 2 (продовження)
Наскельниця лежача 5798
Приворотень туркульський 2981
Приворотень віяловий 3465
Жовтець татранський 1340
Судинні рослини Чорногори 3186
Сосна гірська 43 725
Вільха зелена 8012
Криволісся 7092
Сункус етруський 10 825
Вугор електричний 53 636
Латимерія коморська 61 983
Argiope 7884
Аргіопа Брюнніга 15 911
Argiope lobata‎ 5899
Аксолотль 45 689
Бурі водорості 48 254
Молюски 195 220
Лускокрилі 38 979
Орлан-білохвіст 66 504
Усього: 37 статей 803 837

|}