Вікіпедія:Список найтиповіших мовних помилок

Скорочення
ВП:СНМП

Ambox important.svg Цей список створюється на підставі відстежування у текстах Вікіпедії найтиповіших мовних помилок.

Якщо вам часто трапляються помилки, можливо, не очевидні для інших користувачів, скористайтеся пошуком і спробуйте виправити їх в інших статтях, а також додати до цього списку.
Не варто прогнозувати майбутні помилки й додавати відповідні пари до цього списку заздалегідь — для цього існують словники й правила правопису.

Неправильно Правильно Коментар
арґумент, ориґінальний аргумент, оригінальний не кожне латинське g треба передавати через ґ.
багаточисельний числе́нний запозичення замість відповідника
барокко бароко за орфографічним словником[1][2]
більш висока
більш світлий
найбільш значне
вища
світліший
найзначніше
типова помилка при перекладі з російської — невикористання лаконічніших українських конструкцій. (не є граматичною помилкою, однак часто бажано вживати українські однослівні відповідники) (див. також спеціальну сторінку)
більше ста понад сто, більш ніж (як) сто росіянізм
будь-ласка будь ласка за орфографічним словником[3][4]
в деякій мірі деякою мірою, певною мірою правильне слововживання
вебсайт веб-сайт Згідно з ВТС[5]. Щодо дефісу див. витяг з протоколу погоджувальної комісії з проблемних питань. Існують також розбіжності щодо правильного закінчення слів «сайт», «веб-сайт» у родовому відмінку. Словник форм родового відмінка подає «сайта»[6], але в деяких виданнях трапляється протилежна рекомендація[7]. Однак поняття абстрактне, тому, за правописом, правильніше писати «сайту» (див. А чи У)
ведучий провідний (інженер), тягови́й (механізм)
відмінити, відміняти відміняти (іменники, за відмінками тощо), але
скасувати, скасовувати
росіянізм
вибачатись, вибачитись
(я вибачаюсь)
перепрошувати, просити пробачення
(даруйте [на слові], вибачте)
«вибачатись» — розмовний стиль; не варто вибачати самого себе (але «він вибачився переді мною» — правильно)
Вибачатися — Просити вибачення, усвідомлюючи свою провину. «Дуже вибачаюсь, що самому ніколи забігти до Вас», Панас Мирний[8]
видаляти і вилучати видаляти (зуб)
вилучати (статтю)
за значенням
виключення (англ. exception) виняток калька з російської, в укр. мові «виключення» це іменник утворений від дієслова «виключати»
виконуючий (як іменник)
домінуючий[9]
виконувач
домінантний
укр. мові не властива форма активних дієприкметників, вона передається відповідною формою мови
вірна інтерпретація правильна інтерпретація калька з російської, в укр. мові «вірний» — той, що заслуговує на довіру; постійний у своїх почуттях; відданий, відповідно до літературного слововживання[10]
в кінці кінців зрештою
урешті-решт (врешті-решт)
кінець кінцем
росіянізм
включати (у словниках:[11], [12], [13]) містити у своєму складі, складатися (з…) калька з російської
володіти (здатністю)
володіти (правописом)
мати (здатність), бути здатним
опанувати/опановувати (правопис)
правильне слововживання
вцілому в цілому за орфографічним словником[14]
в (у) якості (когось/чогось) як (хтось/щось),
в ролі (когось/чогось),
(кимось/чимось) (залежно від контексту)
росіянізм
Голандія, голандський Голландія, голландський (про провінцію), Нідерланди, нідерландський (про країну) у власних назвах іншомовного походження і похідних від них словах зберігається оригінальне подвоєння приголосних (Філіппіни, Марокко і т ін.), у загальних назвах — лише в окремих випадках (брутто, мотто, тонна й ін.). Голландія — складова частина Нідерландів.
головнокомандуючий[15] [чим?] (як іменник) (у словниках:[16], [17]) головнокомандувач [чого?] питомий іменник для означення особи
ґрант грант за орфографічним словником[18], [19]
грунт ґрунт за орфографічним словником[20]
далеко ідучий далекосяжний неправильне перенесення чужих мовних форм; при передаванні не враховуються питомі відповідники мови
дивізіона дивізіону назва організації, абстрактне (див. А чи У); за орфографічним словником
дивись/дивіться також див. також непотрібно уточнювати звернення, у всіх статтях буде виглядати однаково, аналогічно шаблону {{див. також}}
діяльности діяльності рекомендовано використовувати словникові слова
завідуючий завідувач, голова, старший, начальник (орудар) українській мові не притаманні активні дієприкметники
згідно род. в.
відповідно з ор. в.
згідно з ор. в.
відповідно до род. в.
зйомка, зйомочний знімання, фільмування, знімальний [21]
инший інший рекомендовано використовувати словникові слова
іллюстрація ілюстрація за орфографічним словником[22]
(кіно)фільма (кіно)фільму абстрактне (див. А чи У); за орфографічним словником
кооператива кооперативу назва організації (див. А чи У); за орфографічним словником
користуватися попитом/популярністю мати попит/популярність, послуговуватися попитом/популярністю правильне слововживання
любі́ будь-які лю́бі — то множина від любий (милий), а вживане у значенні будь-які є росіянізмом
магнет магніт рекомендовано використовувати словникові слова (але див. рекомендацію на знаття заборони написання «магнет»).
навчати грамоті навчати грамоти див. [2], [3]
накінець
накінець-то
нарешті росіянізм
нажаль на жаль
на рахунок
(говорити на рахунок чогось)
щодо, стосовно, з приводу росіянізм
наступаючий[23] (рік, період) прийдешній, що надходить недоречне вживання дієприкметника
наступний (при подальшому переліченні) такий неправильний переклад російського следующий
оточуючий навколишній, довколишній, навкружний за російсько-українськими словниками; але оточуюче середовищедовкілля
підчас під час за орфографічним словником
продовжувати + інф.[23] інф. + далі тобто «робити (чекати, йти) далі» замість «продовжувати робити (чекати, йти)» тощо. Не треба зловживати словом «продовжувати»
продовжується посадка триває посадка питоме слово замість запозичення
на протязі (рос. на сквозняке), протягом протягом одного дня, упродовж «на протязі» перекладається з російської мови «на сквозняке», а «протягом» — «на протяжении»
рос. на сквознякеукр. на протягу.

На протязі чого — те саме, що протягом чого-небудь.[24]
«Це вже вдруге на протязі своєї тринадцятилітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу», Михайло Коцюбинський,
«Здавалось, він на протязі всього життя не зазнавав такого напрочуд ясного спокою, як зараз», Олесь Гончар
«…в сучасній мові цілком правильними є обидві конструкції. Думка про неправомірність конструкції на протязі не має під собою серйозних підстав». [25]

передвзятість упередженість росіянізм
переіменування перейменування
[надсилати] за адресою [надсилати] на адресу не кожному російському «по» відповідає українське «за»
площадка майданчик росіянізм
по крайній мірі принаймні росіянізм
по понеділкам, по місцям, по рокам… у понеділки, по місцях, за роками росіянізм
пункта пункту абстрактне (див. А чи У); за орфографічним словником
прихожан парафіян росіянізм
рахувати (я рахую, що …) вважати, мати думку правильне слововживання
района, регіона району, регіону за орфографічним словником
реґґі, реггі регі у загальних запозичених назвах не вживаємо подвоєних приголосних. Також і в оригіналі зазвичай такі слова вимовляються без жодних подвоєнь, наприклад, англ. reggae — ['regei]. Подібно режисер, кореспондент тощо.
рінґтон, рінгтон рингтон правило дев'ятки
розташований у(в) 50 км на північ (до півночі) від столиці розташований за 50 км на північ від столиці дослівний переклад з російської
самий більший найбільший інші прикметники і прислівники — аналогічно
скористуйтесь скористайтесь «користуйтесь», але «скористайтесь»
слід, слідує (нести, шукати, працювати тощо) треба (нести, шукати, працювати тощо) росіянізм; «працювати як слід», але «нам треба працювати», а не «нам слід(ує) працювати»
слідуючий наступний, такий (при подальшому переліченні) росіянізм
співпадати збігатися правильне слововживання
співставляти зіставляти правильне слововживання
статтей (чого?), статею (чим?) статей (чого?), статтею (чим?) правильне написання (родовий відмінок від статті, орудний від стаття)
стосовно щодо питоміше для мови
стікло скло росіянізм
за суттю по суті калька там, де мовні форми однакові
так як оскільки, позаяк, через те, що, тому, що, бо росіянізм
такі як як-от калька з російської


теріторія територія правило дев'ятки. У багатьох випадках і в англійській мові в цьому місці звучить [и] — [ɪ], а не [і] — [i] (англ. territory [terɪt(ə)rɪ])
тона, тон тонна, тонн аналогічно — брутто, нетто, мотто, булла, вілла, аннали, бонна, ванна, мадонна, манна, панна, пенні, білль, мулла, дурра, мірра, панно.
торгівельний торговельний за орфографічним словником
торкатися (деякі питання торкаються) стосуватися правильне слововживання
узберіжжя узбережжя
хемія хімія рекомендовано дотримуватись чинного правопису.
швецький шведський Швеція, але — шведський
широкополосний широкосмуговий (бо смуга пропускання) росіянізм; незнання термінології у галузі
сінгл сингл правило дев'ятки.
учбовий навчальний росіянізм
жюрі журі подібно парашют → парашут тощо
Польша Польща росіянізм
каньон каньйон подібно бульон → бульйон тощо
п'ятнадцять чоловік п'ятнадцять осіб неправильний варіант є росіянізмом
нанести удар завдати удару
одиниця виміру одиниця вимірювання
вимір вимірювання коли йдеться про процес (дію) знаходження значення фізичної величини
прийняти участь, приймав участь У будь-яких акціях: що робити? — брати участь; що робитимеш? — братиму участь; що робиш? — беру участь; що робив? — брав участь; що зробити? — взяти участь. Правильно: прийняти документи; приймав рішення. росіянізм

Див. такожРедагувати

норма
узвичаєння
труднощі перекладу чи передавання
корекція

ДжерелаРедагувати

 1. БАРОКО - Орфографічний словник української мови - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 2. бароко - Орфографічний словник української мови. www.rozum.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 3. БУДЬ ЛАСКА - Орфографічний словник української мови - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 4. будь ласка - Орфографічний словник української мови. www.rozum.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 5. веб-сайт - Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 6. Словник-довідник ДЗВОНА ЧИ ДЗВОНУ? АБО -А(-Я) ЧИ -У(-Ю) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ. Київ. Наукова думка. 2007 р.
 7. УЛІФ
 8. Вибачатися // Словник української мови : в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970—1980.
 9. Святослав Караванський, «Секрети української мови», Київ, «Кобза», 1994 рік, стор. 72-80
 10. ВІРНИЙ - Літературне слововживання - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 11. ВКЛЮЧАТИ – Академічний тлумачний словник української мови. sum.in.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 12. включати - Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 13. Що таке ВКЛЮЧАТИ - Словник синонімів Караванського - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 14. В ЦІЛОМУ - Орфографічний словник української мови - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 15. Назва повноваження президента в Конституції України, [1]
 16. ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ - Орфографічний словник української мови - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 17. ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ – Академічний тлумачний словник української мови. sum.in.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 18. ГРАНТ - Орфографічний словник української мови - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 19. ГРАНТ - Орфографічний словник української мови - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 20. ҐРУНТ - Орфографічний словник української мови - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 21. Привабливість і підступність паронімів - Олександр Пономарів. ponomariv-kultura-slova.wikidot.com. Процитовано 2019-11-05. 
 22. ІЛЮСТРАЦІЯ - Орфографічний словник української мови - Словники - Словопедія. slovopedia.org.ua. Процитовано 2019-11-05. 
 23. а б Олександра Сербенська, Марія Білоус, «Екологія українського слова», Львів, ЛНУ ім. Франка, 2003 рік
 24. Протяг // Словник української мови : в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970—1980.
 25. («Мовознавство», 1969, № 5, С. 88). Див. гніздо «На протязі» з літературними прикладами (Словник української мови в 11 тт., К., 1977, Т. 8, С. 328); «Російсько-український словник у трьох томах рекомендує в часовому значенні обидві форми як рівноправні. Однак словоформа на протязі більш властива книжним стилям, зокрема офіційно-діловому». (Культура слова, 1986).

ПосиланняРедагувати