ЖІНКИ × ВІЙНА   ПОРТАЛ ♀   ПРОЄКТ   ПОЧАТКІВЦЯМ   ЯК ПИСАТИ ПРО ЖІНОК   ДЖЕРЕЛА   ПЕРЕКЛАД   УЧАСТЬ


Статті проєкту «Фемінізм»
Рівень
якості
Важливість

Найв.

Вис.

Сер.

Низ.

Невід. Всього
Вибрана стаття Вибр. 1 1 2
Вибраний список Вибр. 1 1
Добра стаття Добр. 1 2 3 1 7
I 3 2 4 2 2 13
II 14 41 63 25 1 144
III 21 130 317 129 8 605
IV 24 140 202 152 9 527
Список 2 18 4 3 3 30
Невід. 1 26 307 107 431 872
Всього 65 359 900 421 456 2201
Статистика оновлюється автоматично 

Вітаємо! Тут описано, як оцінювати статті Вікіпроєкту Фемінізм. Додавання шаблону {{Стаття проєкту:Фемінізм}} на сторінку обговорення будь-якої статті, що стосується фемінізму, включить її в бокс статистики та категорію Статті проєкту Фемінізм. Параметри ж рівень= та важливість= заносять статтю у категорії за рівнем якості та важливістю і в комірку боксу на їх перетині. Додавайте один чи обидва параметри (або жодного), залишаючи аргументацію оцінки в описі редагування чи на СО.

ШКАЛА ОЦІНКИ ЯКОСТІ СТАТЕЙ ВІКІПЕДІЇ (загальна для всіх статей та списків)
Схема градації якості статей
Оцінка Опис критерію Критерії для читача Критерії для редактора Приклад
  ВС
(вибрана)
{{ВС рівень}}
Вибрана стаття: пройшла голосування, що дає право на надання їй статусу вибраної, і задовольняє поточні критерії для вибраних статей. Точна, видатна, повна стаття; чудове джерело енциклопедичної інформації. Не потребує жодних додаткових редагувань, за винятком оновлення, якщо з’явилася якась нова інформація про предмет. Однак, часто можливі незначні стильові редагування і покращення тексту.
  ВСП
(вибраний список)
{{ВСП рівень}}
Вибраний список: пройшов голосування, що дає право на надання йому статусу вибраного, і задовольняє поточні критерії для вибраних списків. Точний, видатний, повний список; чудове джерело енциклопедичної інформації.
  ДС (добра)
{{ДС рівень}}
Добра стаття: пройшла голосування, що дає право на надання їй статусу доброї. Ця оцінка використовується для статей, що все ще потребують певного покращення, аби досягти рівня вибраних, але з усіх інших поглядів мають прийнятний рівень. Корисна практично всім читачам, добре висвітлює предмет, не має очевидних проблем, прогалин чи надлишкової інформації. Підходить для використання як джерела в більшості серйозних робіт, однак в інших енциклопедіях та ж тема може бути розкрита краще. Стаття може містити незначну кількість орфографічних і пунктуаційних помилок. Може не висвітлювати докладно деякі важливі деталі, що стосуються теми статті. Правки стиля, доповнення в підрозділах і якісна вікіфікація (без непотрібних посилань чи посилань на сторінки вирішення неоднозначностей) зазвичай допомагають покращити статтю.
I
(повна)
{{I рівень}}
Повна стаття: містить практично всю інформацію, необхідну для висвітлення теми, має проставлені посилання на зовнішні джерела для більшості стверджень, що наводяться статті. Не містить пустих чи незавершених розділів. Попри це, стаття може містити стильові огріхи, бути погано відформатованою чи неправильно структурованою (інформація, що за змістом належить до одного розділу, може міститися в іншому). Статті, що не задовольняють критеріям добрих, але близькі до цього рівня, застарілі вибрані, а також статті, що номіновані на добрі, але після обговорення відправлені на доробку, мають належати до I та II рівнів. Дуже корисна читачам, тема практично повністю висвітлена. В статті все ще можуть бути відсутні деякі деталі, але неспеціаліст навряд чи вкаже на ці проблеми. Грамотне структурування, стильові редагування й оновлення допоможуть покращити статтю, особливо якщо цим займеться експерт. Обсяг, повнота статті та баланс точок зору на предмет можуть потребувати доробки.
II
(розвинута)
{{II рівень}}
Розвинута стаття: містить кілька елементів, необхідних для статей III рівня і більшу частину інформації, необхідної для завершеної статті. Однак, стаття має істотні прогалини, відсутні посилання на зовнішні джерела, стиль деяких розділів може бути неенциклопедичним і потребувати покращення. Стаття може мати незначні проблеми з авторськими правами (наприклад, містити зображення з проблемною ліцензією — не більше одного, чи інформацію, скопійовану з невільного джерела — не більше чверті загального обсягу статті), нейтральністю (НТЗ) або містити оригінальні дослідження. Корисна для багатьох, але не всіх, читачів. Звичайний читач, що продивляється Вікіпедію здебільшого для розваги, відчує, що тему він загалом зрозумів, але студенти та дослідники сприймуть представлений матеріал як недостатній для використання в серйозних роботах. Потрібні значні редагування, розширення важливих розділів і виправлення порушень, пов’язаних з авторськими правами, НТЗ чи оригінальними дослідженнями. {{Упорядкувати}} у разі необхідності має застосовуватись для статей II рівня і вище.
III
(у розвитку)
{{III рівень}}
У розвитку: стаття містить чимало корисної інформації, однак, у ній все ще містяться значні недоліки та можуть бути відсутніми ключові моменти, необхідні для розкриття теми. Наприклад, стаття про Африку може добре висвітлювати географію цього материка, але майже не висвітлювати історію і культуру. Стаття III класу повинна мати хоча б один повністю написаний розділ окрім вступу і хоча б один з таких елементів:
  • змістовне, корисне зображення (малюнок, схему чи фотографію)
  • численні посилання, що допомагають розкриттю чи ілюстрації теми
  • підрозділ, що розкриває окремий елемент теми у всій повноті
  • структуру підрозділів, з якої видно, який матеріал слід додати для завершення статті
  • картку-інфобокс — для статей, яким необхідна така картка (статті про персоналії, живі організми, держави тощо)
  • проставлені категорії і інтервікі.
Корисна окремим читачам, містить помірну кількість інформації, однак для доброго розуміння теми будуть потрібні додаткові джерела. Стаття категорично вимагає розширення. Потрібні істотні редагування та додавання необхідного матеріалу. Оскільки в статті ще не зібрана вся більш-менш істотна інформація, не слід ставити на неї шаблон {{Упорядкувати}}.
IV
(заготовка)
{{IV рівень}}
Заготовка: або занадто коротка для статті, або містить набір неструктурованих фактів, над яким потрібно довго працювати для доведення статті до рівня доброї. Зазвичай заготовки статей мають маленькі розміри, однак вони можуть бути як завгодно великі, якщо інформація в них незрозуміла або має слабкий стосунок до теми статті. Може бути корисною для читача, котрий не знає, що означає термін, але для того хто вже має поверхневе уявлення про предмет статті, заготовка не несе користі. У кращому випадку вона дає коротке інформативне словникове визначення. Будь-яке додавання матеріалу з теми може бути корисним.
Список
{{Список рівень}}
Список: містить набір структурованих за певною ознакою фактів, посилань на статті чи іншу впорядковану у вигляді списку інформацію. Служить для узагальнення інформації, координації робіт з теми чи як зміст будь-якої серії статей. Можливе доповнення списку новими елементами або зміна оформлення.
 
{{Категорія рівень}}
Категорія: є категорією, містить мінімальну інформацію, щодо основної статті даної категорії. Може містить посилання на відповідні сторінки інших проєктів (напр. Commons), інтервікі (за наявністю). Є механізмом для систематизації статей та інших категорій (підкатегорій) з певної тематики, їхньої класифікації, групування, сортування за найважливішими ознаками.
ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА «РІВЕНЬ»: {{Стаття проєкту:Фемінізм|...|рівень=???}}
рівень= Поміщує в категорію Примітки
ВС Вибрані статті проєкту Фемінізм тільки для статей, що вже отримали статус вибраних
ВСП Вибрані списки проєкту Фемінізм списки оцінюються за шкалою статей, але стають Вибраними списками
ДС Добрі статті проєкту Фемінізм тільки для статей, що вже отримали статус добрих
1 Статті проєкту Фемінізм I рівня
2 Статті проєкту Фемінізм II рівня
3 Статті проєкту Фемінізм III рівня
4 Статті проєкту Фемінізм IV рівня Статті-заготовки
список Списки проєкту Фемінізм Списки

Важливість суб'єктивніша за «рівень», зате більш стала (покращена з заготовки до вибраної стаття збрігає однакову важливість, поки її тема незмінна).

Вказуйте параметри, у яких впевнені (один чи обидва), або залишайте поля після "=" пустими.

ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ ВАЖЛИВОСТІ СТАТЕЙ ПРОЄКТУ ФЕМІНІЗМ
Найвища важливість Висока важливість Середня важливість Низька важливість
  • Жінки, які підтримують фемінізм (мисткині з фемтемами у творчості тощо)
  • Чоловіки у фемінізмі
ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА «ВАЖЛИВІСТЬ»: {{Стаття проєкту:Фемінізм|важливість=???|...}}
важливість= Поміщує в категорію
найвища Статті проєкту Фемінізм найвищої важливості
висока Статті проєкту Фемінізм високої важливості
середня Статті проєкту Фемінізм середньої важливості
низька Статті проєкту Фемінізм низької важливості
ПРИКЛАД ОЦІНКИ СТАТТІ (порядок параметрів не грає ролі)
Код Вміщує статтю в категорії
{{Стаття проєкту:Фемінізм}} так само, як:

{{Стаття проєкту:Фемінізм|важливість=|рівень=}}

Статті проєкту Фемінізм невідомого рівня

Статті проєкту Фемінізм невідомої важливості
Статті проєкту Фемінізм невідомого рівня невідомої важливості
Статті проєкту Фемінізм

{{Стаття проєкту:Фемінізм|рівень=1}} або:

{{Стаття проєкту:Фемінізм|важливість=|рівень=1}}
{{Стаття проєкту:Фемінізм|рівень=1|важливість=}}

Статті проєкту Фемінізм невідомої важливості

Статті проєкту Фемінізм I рівня
Статті проєкту Фемінізм I рівня невідомої важливості
Статті проєкту Фемінізм

{{Стаття проєкту:Фемінізм|важливість=найвища|рівень=4}}

{{Стаття проєкту:Фемінізм|рівень=4|важливість=найвища}}

Статті проєкту Фемінізм найвищої важливості

Статті проєкту Фемінізм IV рівня
Статті проєкту Фемінізм IV рівня найвищої важливості
Статті проєкту Фемінізм

Статті, що потребують повної оцінки ред.

Лог оцінки статей ред.