Вікіпедія:Проєкт:Комп'ютерні науки/Енциклопедія кібернетики/Том 2

Назва статті або перенаправленя Перенаправлення Розмір ЕК є в джерелах?
М-20 3181 Ні
М-220 1350 Ні
Мажоритарний елемент 630 Ні
Майєра задача 2126 Так
Мак-класкі алгоритм 8968 Ні
Макрокоманда 3006 Ні
Макромоделі економічні 0 Ні
Максиміну принцип 671 Ні
Максимуму правдоподібності метод 6885 Ні
Маніпулятор 7718 Ні
MARK-1 0 Ні
Маркер 746 Ні
Маркова ланцюг 15179 Ні
Марковський процес 6214 Ні
Масив 288 Ні
Масив інформаційний 1704 Ні
Масового обслуговування система 2381 Ні
Масового обслуговування теорія 4898 Ні
Математика обчислювальна 10701 Ні
Математична економіка 9739 Ні
Математична статистика 9605 Ні
Математичне забезпечення ЦОМ 0 Ні
Математичне забезпечення ЦОМ внутрішнє 0 Ні
Математичне програмування програмування математичне 5412 Ні
Математичне сподівання, середнє значення 52051 Ні
Математичні методи в поетиці 0 Ні
Матриця 1159 Ні
Матриця других моментів 0 Ні
Матриця запам'ятовувальна 0 Ні
Матриця навчувана 0 Ні
Матриця феритова багатоотвірна 0 Ні
Матриця феритова шарувата 0 Ні
Матричні ігри ігри матричні 0 Ні
Машина 26604 Ні
Машина централізованого контролю 0 Ні
Машинна змінна 0 Ні
Машинне проєктування інтегральних схем 0 Ні
Машинне слово 6069 Ні
Машинний "інтелект" 45313 Ні
Машинний переклад, автоматичний переклад 12488 Ні
Медична електроніка 2160 Ні
Медична інформаційна система 15254 Ні
Мемістор 4752 Ні
МЭСМ 11657 Ні
Металогіка 2554 Ні
Метаматематика доведень теорія 3988 Ні
Метамова 3650 Ні
Метасимволи 0 Ні
Метатеорія 4170 Ні
Метатранслятор 0 Ні
Метод заміни ядра виродженим 0 Ні
Метричні властивості диз'юнктивних нормальних форм 0 Ні
Мислительної здатності підсилювач 8172 Ні
Михайлова критерій один з стійкості критеріїв 2878 Ні
Міжнародна асоціація з аналогових обчислень 0 Ні
Міжнародна організація по стандартизації, ISO 7310 Ні
Міжнародна федерація з автоматичного керування, International Federation of Automatic Control 0 Ні
Міжнародна федерація по обробці інформації, International Federation for Information Processing 3829 Ні
Мікроелектронна елементна база обчислювальної техніки 0 Ні
Мікрокоманда 0 Ні
Мікромодель економічна 0 Ні
Мікромодульна побудова ЕОМ 0 Ні
Мікрооперація 0 Ні
Мікропрограм перетворювання 0 Ні
Мікропрограма 640 Ні
Мікропрограмна алгебра 0 Ні
Мікропрограмне керування 0 Ні
Мікросхема 17897 Ні
Мілі автомат 2894 Ні
Мінімакс 14177 Ні
Мінімаксне вирішувальне правило 0 Ні
Мінімально-фазова система 0 Ні
Мінімізації функцій методи 0 Ні
Мінімізація набору ознак 0 Ні
Мінімізація схем ЦОМ 0 Ні
Мінімізація числа станів автомата 0 Ні
МИНСК 0 Ні
Мир, Машина для інженерних розрахунків 25638 Ні
Міри складності в теорії автоматів 0 Ні
Мітка 2727 Ні
МН, Модель нелінійна 467 Ні
Многогранна множина 0 Ні
Многогранний конус 0 Ні
Множильно-ділильні пристрої 0 Ні
Множин теорія 26722 Ні
Мова автоматна 0 Ні
Мова алгоритмічна 3808 Ні
Мова анкетна для задавання автоматів 0 Ні
Мова безконтекстна 0 Ні
Мова дескрипторна одна з мов інформаційних 0 Ні
Мова інформаційна 0 Ні
Мова інформаційно-логічна 0 Ні
Мова інформаційно-пошукова 0 Ні
Мова категоріальна 0 Ні
Мова логічна для задавання автоматів 0 Ні
Мова машини "Мир" 0 Ні
Мова машинно-орієнтована 0 Ні
Мова операторна 0 Ні
Мова описування пристроїв ЦОМ 0 Ні
Мова проміжна 0 Ні
Мова процедурно-орієнтована 0 Ні
Мова транслятора вхідна 0 Ні
Мова ЦОМ внутрішня 0 Ні
Мова штучна 2960 Ні
Мова-посередник 0 Ні
Мови ентропія 0 Ні
Мови інформаційні вимірювання 0 Ні
Мови керування технологічними процесами 0 Ні
Мови логіко-математичні 0 Ні
Мови машинні 4453 Ні
Мови моделі аналітичні 0 Ні
Мови моделі математичні 2098 Ні
Мови надмірність 0 Ні
Мови програмування 32390 Ні
Мови спискові 0 Ні
Мови формальні 3396 Ні
Моделей теорія 0 Ні
Моделі виробництва 0 Ні
Моделі економіки 0 Ні
Моделі зростання 0 Ні
Моделі об'єктів розпізнавання 0 Ні
Моделі рівноваги 0 Ні
Моделювання вестибулярного аналізатора 0 Ні
Моделювання електромагнітних полів на ЦОМ 0 Ні
Моделювання живих систем 0 Ні
Моделювання інженерних мереж на АОМ 0 Ні
Моделювання математичне 7766 Ні
Моделювання на суцільних середовищах, електричне моделювання 0 Ні
Моделювання пам'яті 0 Ні
Моделювання процесів розпізнавання і навчання розпізнавання на ЦОМ 0 Ні
Моделювання психічних функцій 0 Ні
Моделювання сенсорних систем 0 Ні
Моделювання системи "людина-машина" 0 Ні
Моделювання сприйняття 0 Ні
Моделювання фізичне 0 Ні
Моделювання ЦОМ імітаційне 0 Ні
Модель змінної структури 0 Ні
Модель зорового аналізатора 0 Ні
Модель математична 7038 Ні
Модель нервової клітини 0 Ні
Модель слухового аналізатора 0 Ні
Модель смисл-текст 0 Ні
Модель фізична 0 Ні
Модель чутливості 0 Ні
Модулятор 1531 Ні
Модуляція 406 Ні
Модуляція імпульсна 0 Ні
Можливих напрямів метод 0 Ні
Мозковий штурм 3556 Ні
Моментів метод 3764 Ні
Монітор 7345 Ні
Монотонні функції алгебри логіки 915 Так
Монте-Карло метод 14660 Ні
МППИ-1, Машина первинної переробки інформації 0 Ні
Мультивібратор 3399 Ні
Мультипрограмна обробка інформації Багатопрограмна обробка інформації 0 Ні
Мультипрограмування 0 Ні
Мультипроцесорний режим 0 Ні
Мультистійкі системи 0 Ні
Мура автомат 4267 Ні
Набірне поле 0 Ні
Наближених методів загальна теорія 0 Ні
Наближення функцій апроксимація функцій 0 Ні
Навантажене резервування 0 Ні
Навчальна вибірка 0 Ні
Навчальна машина 0 Ні
Навчальна програма 8564 Ні
Навчання розпізнавати образи 0 Ні
Нагромаджувальні схеми 0 Ні
Нагромаджувач 0 Ні
Нагромаджувач на магнітній стрічці запам'ятовувальний пристрій в якому носієм запису інформації є стрічка магнітна 1510 Ні
Надійність кібернетичних систем 0 Ні
Надійність розпізнавання 0 Ні
Надмірність повідомлень 0 Ні
Надмірність системи 0 Ні
НАЇРІ 0 Ні
Найквіста критерій один зі стійкості критеріїв 0 Ні
Найменших квадратів метод 0 Ні
Найшвидшого спуску метод 23932 Так
Наладжувальні програми 0 Ні
Напівмарковський випадковий процес 0 Ні
Напрацювання на відмову 0 Ні
Напрацювання на збій 0 Ні
Наука управління 0 Ні
Наукова організація праці 1389 Ні
Наукова рада з комплексної проблеми "Кібернетика" АН СРСР 0 Ні
Наукова рада з проблеми "Кібернетика" АН УРСР 0 Ні
Науково-інформаційна діяльність 1001 Ні
Науково-технічне прогнозування 0 Ні
Науково-технічної інформації обробка , Науково-інформаційна діяльність, Пошук інформації автоматичний 0 Ні
Наукознавство 2389 Ні
Невизначеність у керуванні Прийняття рішень в умовах невизначеності 0 Ні
Незалежність у теорії ймовірностей, Статистична незалежність 0 Ні
Нейробіоніка 0 Ні
Нейрокібернетика 0 Ні
Нейрон 10462 Ні
Нейрон формальний нейронні сітки 0 Ні
Нейронні сітки 0 Ні
Некоректно поставлених задач способи розв'язування 0 Ні
Некоректно поставлені задачі 0 Ні
Нелінійна система керування 0 Ні
Нелінійний елемент АОМ 0 Ні
Нелінійних систем автоматичного керування аналіз 0 Ні
Ненавантажене резервування 2742 Так
Неперервних систем автоматичного керування синтез 0 Ні
Нерозв'язні алгоритмічні проблеми 0 Ні
Несуперечливість системи аксіом 0 Ні
Ніппон електрік компані, Nippon Electric Company, Ltd 0 Ні
ННБ, Набір нелінійних блоків 0 Ні
Норма вектора 4196 Ні
Норма матриці 3672 Ні
Нормальна форма досконала 0 Ні
Нормальна форма мінімальна 0 Ні
Нормальна форма скорочена 0 Ні
Нормальний розподіл 19597 Ні
Нормальні алгорифми 5438 Ні
Носій запису інформації 0 Ні
Нульових власних провідностей вузлів метод 0 Ні
Нуль-орган, порівнювальний пристрій, компаратор 0 Ні
Нумерацій теорія 0 Ні
Обернених операторів метод 0 Ні
Область керування 0 Ні
Обмеження фазових координат 0 Ні
Обмежувач амплітуди 0 Ні
Оборотні елементи й моделі 0 Ні
Оборотності принцип 0 Ні
Обробка даних довільна 0 Ні
Обробка даних послідовна 0 Ні
Обробка інформації в реальному масштабі часу 0 Ні
Обробка інформації в режимі розподілу часу 0 Ні
Обробки даних система 0 Ні
Обумовленості число 0 Ні
Обчислення з логарифмічним сповільненням Складність тюрінгових обчислень 0 Ні
Обчислювальна математика 10701 Ні
Обчислювальна машина 27603 Ні
Обчислювальна машина загального призначення 0 Ні
Обчислювальна машина клавішна 0 Ні
Обчислювальна машина неперервної дії аналогова обчислювальна машина 0 Ні
Обчислювальна система 27603 Ні
Обчислювальна схема 0 Ні
Обчислювальна техніка 27603 Ні
Обчислювальний алгоритм 0 Ні
Обчислювальний центр 1527 Ні
Обчислювальний центр академії наук Вірменської РСР та Єреванського державного університету 0 Ні
Обчислювальний центр академії наук Грузинської РСР 0 Ні
Обчислювальний центр академії наук СРСР 0 Ні
Обчислювальний центр сибірського відділення академії наук СРСР 0 Ні
Обчислювальних алгоритмів характеристики 0 Ні
Обчислювальних машин і систем комплекси Комплексування машин 0 Ні
Обчислювальних робіт методи організації 0 Ні
Обчислювальних центрів мережі 0 Ні
Обчислювальні середовища 0 Ні
Обчислювального алгоритму збіжність 0 Ні
Обчислювального алгоритму похибка Похибок обчислювань теорія 0 Ні
Обчислювання за реальний час на автоматах 0 Ні
Одиниці кількості інформації Байт, Біт, Інформації кількість 0 Ні
Однорідна сіткова задача сіткова задача 0 Ні
Одноточкова крайова задача 0 Ні
Оперативне керування диспетчерського управління автоматизація 0 Ні
Оперативний запам'ятовувальний пристрій 0 Ні
Оперативно-виробнича інформація Автоматизовані системи управління підприємством 0 Ні
Оператор 1427 Ні
Оператор автоматний 0 Ні
Оператор елементарний 0 Ні
Оператор елементний 0 Ні
Оператор затримки 0 Ні
Оператор присвоювання 0 Ні
Оператори лінійні 0 Ні
Операторна схема 0 Ні
Операторний метод програмування 0 Ні
Операторних рівнянь способи розв'язування 0 Ні
Операторні рівняння рівнянь класифікація 0 Ні
Операції машинні 0 Ні
Операції над масивами 0 Ні
Операції над символами й рядками 0 Ні
Операції над числами 0 Ні
Операцій дослідження 13825 Ні
Операцій система 0 Ні
Операційна система 32957 Ні
Операція найменшого кореня 949 Так
Операція примітивної рекурсії 754 Так
Опис об'єкта розпізнавання 0 Ні
Опір негативний 0 Ні
Опорна напруга 0 Ні
Опорний план 1757 Ні
Оптимальна точка 341 Ні
Оптимальне значення функції екстремум 0 Ні
Оптимальний вектор 0 Ні
Оптимальних параметрів системи вибір 0 Ні
Оптимальних процесів теорія 0 Ні
Оптимального керування теорія 0 Ні
Оптимальності необхідні умови 0 Ні
Оптимальності принцип 0 Ні
Оптимізатор автоматичний 0 Ні
Оптимізації методи 0 Ні
Оптимум (АОМ) 0 Ні
Оптрон 2013 Ні
Опукла багатогранна множина 0 Ні
Опукла множина 3941 Ні
Опукла оболонка 3316 Ні
Опукла функція 3948 Ні
Опуклий багатогранний конус 0 Ні
Опуклий конус 0 Ні
Опуклий многогранник 11396 Ні
Організація інформаційного масиву 0 Ні
Організація обліку в автоматизованих системах управління автоматизовані системи управління в народному господарстві 0 Ні
Оргатехніка, Організаційна техніка 0 Ні
Ордена Леніна інститут кібернетики Академії Наук Української РСР 0 Ні
Ордена Леніна інститут проблем керування (автоматики й телемеханіки) 0 Ні
Ординальні числа частково впорядкована множина 0 Ні
Пакетна обробка інформації 0 Ні
Пальма потік 0 Ні
Пам'яті захист 0 Ні
Пам'яті розпоідл 0 Ні
Пам'ять магазинна 0 Ні
Пам'ять сторінкова 0 Ні
Пам'ять ЦОМ 0 Ні
Параболічного типу диференціальних рівнянь у частинних похідних способи розв'язування 0 Ні
Паралельний алгоритм розпаралелювання алгоритму 4418 Ні
Параметр фактичний 2347 Ні
Параметр формальний 2347 Ні
Параметрон 0 Ні
Парето оптимум 0 Ні
Пачка помилок, пакет помилок 0 Ні
Передавальна функція 5486 Ні
Передавання інформації швидкість 0 Ні
Переклад автоматичний машинний переклад 0 Ні
Перемикальні функції 0 Ні
Переміжний ланцюг 0 Ні
Перерізів простору параметрів метод 0 Ні
Переробка інформації в ЦОМ 0 Ні
Переслідування задача 0 Ні
Перетворення періодично-визначене 0 Ні
Перетворювач з безпосереднім відліком 0 Ні
Перетворювач інтегрувального типу 0 Ні
Перетворювач комбінований 0 Ні
Перетворювач лінійний 0 Ні
Перетворювач лінійний квазіоборотний 0 Ні
Перетворювач лінійний оборотний 0 Ні
Перетворювач нагромаджувальний 0 Ні
Перетворювач послідовної лічби 0 Ні
Перетворювач розгортувальний 0 Ні
Перетворювач слідкуючий 0 Ні
Перетворювач фазо-імпульсний 0 Ні
Перетворювач функціональний 0 Ні
Перетворювач циклічний 0 Ні
Перетворювач часо-імпульсний 0 Ні
Перетворювач частотно-імпульсний 0 Ні
Перетворювачі волоконні 0 Ні
Перетворювачі двох і більше змінних перетворювач функціональний 0 Ні
Перетворювач з порозрядним кодуванням 0 Ні
Перетворювачі код-аналог цифро-аналогові перетворювачі 0 Ні
Перетворювачі форми інформації 0 Ні
Перехідний процес 2488 Ні
Периферійне обладнання 995 Ні
Період зайнятості в системах масового обслуговування 0 Ні
Персептрон 60656 Ні
ПЕРТ (Техніка оцінювання та аналізу програм) 0 Ні
Перфоратор 2161 Ні
Перфораційна карта, перфокарта 3073 Ні
Перфораційна стрічка, перфострічка 4962 Ні
Півгрупа, асоціативна система 2524 Ні
Півсуматор 0 Ні
Підавтомат 0 Ні
Підпрограма 5209 Ні
Підпрограма відкрита процедура в програмуванні 0 Ні
Підпрограма замкнена процедура в програмуванні 0 Ні
Підпрограма стандартна 0 Ні
Підсилювач 2218 Ні
Підсилювач відпрацьовуючий 0 Ні
Підсилювач диференціальний 0 Ні
Підсилювач операційний, підсилювач розв'язувальний 18894 Ні
Підсистема 13764 Ні
Пірса стрілка, функція Вебба, заперечення диз'юнкції 12775 Ні
Плаваюча кома арифметика з плаваючою комою 12225 Ні
План-графік календарне планування 0 Ні
Платіжна матриця виграшів матриця 0 Ні
Платіжна функція виграшу функція 0 Ні
Плівка магнітна 0 Ні
Пневмоніка, струминна пневмоавтоматика 0 Ні
Поведінка автоматів 0 Ні
Поведінка автоматів у випадкових середовищах 0 Ні
Повідомлення у теорії передавання інформації 0 Ні
Повідомлень теорія застаріла назва інформації теорії 0 Ні
Повної імовірності формула 2728 Ні
Повнота формальної теорії 0 Ні
Повноти проблема в теорії автоматів 0 Ні
Поглинання закон 1711 Ні
Подібності теореми подібності теорія 0 Ні
Подібності теорія 0 Ні
Події циклічна глибина 0 Ні
Поділ у теорії ігор 0 Ні
Подільник напруги 2133 Ні
Подія в теорії автоматів 0 Ні
Подія регулярна 0 Ні
Показниковий розподіл, експоненціальний розподіл 9388 Ні
Полегшене резервування 2360 Так
Польський запис запис бездужковий 0 Ні
Помилка в прийнятті гіпотез статистична перевірка гіпотез 0 Ні
Помилки в системах автоматичного керування 0 Ні
Помилок теорія похибок обчислень теорія 0 Ні
Понтрягіна принцип максимуму 0 Ні
Попова критерій 0 Ні
Поріг чутливості 0 Ні
Пороговий елемент логіка порогова 0 Ні
Послідовний аналіз 989 Ні
Послідовний аналіз варіантів 0 Ні
Послідовних наближень метод 0 Ні
Поста комбінаторна проблема 0 Ні
Поста машина 0 Ні
Поста числення 0 Ні
Потенціалів метод 0 Ні
Потенціальна елементна структура ЦОМ 0 Ні
Потенціальних функцій метод 0 Ні
Потенціальні логічні елементи 0 Ні
Потенціально-імпульсна елементна структура 0 Ні
Потенціально-нульова точка 0 Ні
Потенціально-нульових точок метод 0 Ні
Потік без післядії 0 Ні
Потік випадковий 0 Ні
Потік вихідний 0 Ні
Потік геометричний 0 Ні
Потік з обмеженою післядією 0 Ні
Потік інформаційний замкнений інформаційні потоки науки 0 Ні
Потік найпростіший 0 Ні
Потік нестаціонарний 0 Ні
Потік регулярний 0 Ні
Потік у мережі 0 Ні
Потік у мережі неоднорідний 0 Ні
Похибка 1029 Ні
Похибка розв'язувального елемента 0 Ні
Похибок обчислювань теорія 0 Ні
Пошук інформації автоматичний 0 Ні
Пошуковий масив масив інформаційний 0 Ні
Пошуковий образ документа 0 Ні
Пошуковий образ запиту пошуковий припис 0 Ні
Пошуковий припис 0 Ні
Пошуку екстремуму функцій методи мінімізації функцій методи, оптимізації методи 0 Ні
Правило вирішувальне в розпізнаванні образів 0 Ні
Прагматика 6005 Ні
Предикат 2430 Так
Предикативність 1006 Ні
Представлень груп теорія 0 Ні
Прийняття рішень в умовах невизначеності 0 Ні
Пристрій зв'язку з об'єктом 0 Ні
Пристрій індикації АОМ 0 Ні
Пристрій інтегро-диференціювальний 0 Ні
Пристрій інтегрувальний, інтегратор 1393 Ні
Пристрій керування ЦОМ 0 Ні
Пристрій обміну ЦОМ 0 Ні
Пристрій перезаписування для ЦОМ 0 Ні
Пристрій цифрової реєстрації 0 Ні
Пристрої введення та виведення інформації ЦОМ 0 Ні
Пристрої відображення інформації 0 Ні
Пристрої записування аналогової інформації 0 Ні
Пріоритет при оброці інформації на ЦОМ 0 Ні
Пріоритетів система 0 Ні
Проблема "людина-машина" 0 Ні
Прогонки метод факторизації метод 5571 Ні
Програм сегментація 0 Ні
Програма обчислювальної машини 0 Ні
Програма випробовувальна 0 Ні
Програма діагностична 0 Ні
Програма керуюча керуюча програма 0 Ні
Програма компілююча транслятор 2928 Ні
Програма-диспетчер 1256 Так
Програми обслуговувальні 6138 Ні
Програмоване навчання 3014 Так
Програмований підручник 0 Ні
Програмувальна програма транслятор 2928 Ні
Програмування АОМ 0 Ні
Програмування динамічне 0 Ні
Програмування дискретне програмування цілочислове 0 Ні
Програмування евристичне 0 Ні
Програмування квадратичне 4386 Ні
Програмування кусково-лінійне 0 Ні
Програмування лінійне 6912 Ні
Програмування математичне 5412 Ні
Програмування нелінійне 0 Ні
Програмування опукле 0 Ні
Програмування стохастичне 0 Ні
Програмування цілочислове 0 Ні
Програмування ЦОМ 0 Ні
Програмування частково цілочислове програмування цілочислове 0 Ні
Проєктування мереж і комунікацій оптимальне 0 Ні
Проєкційні методи 0 Ні
Прокручування 0 Ні
Промінь (ЦОМ) 3307 Ні
Пропозиційні зв'язки, зв'язки логічні логічні операції 10921 Ні
Пропускна здатність каналу каналів зв'язку пропускна здатність 2255 Ні
Простір абстрактний у функціональному аналізі 0 Ні
Простір зображень 0 Ні
Простої ітерації метод 0 Ні
Процедура (програмування) 5209 Ні
Процедура рекурсивна 1437 Ні
Процес керований 0 Ні
Процес скінченної тривалості 0 Ні
Процеси з незалежними приростами 0 Ні
Процесор 1106 Ні
Прямі методи 0 Ні
Псевдовипадкові числа 3957 Ні
Психологія інженерна 0 Ні
Пуассона потік 0 Ні
Пуассона процес випадкових процесів теорія 0 Ні
Пуассона розподіл 0 Ні
Пульт керування системи відображення інформації 0 Ні
Раздан 577 Ні
Рауса критерій, Рауса-Гурвіца критерій один із стійкості критеріїв, Гурвіца теорема 0 Ні
Реальний маштаб часу 0 Ні
Регенерація (комп'ютери) 0 Ні
Регістр 622 Ні
Регресія 95 Ні
Регулювання закон 0 Ні
Регулювання запасів запасів теорія 0 Ні
Регулюючі системи організму 0 Ні
Регуляризації метод некоректно поставлених задач способи розв'язування 0 Ні
Регулярні події та вирази 6344 Ні
Регулятор екстремальний 0 Ні
Регулятор імпульсний 0 Ні
Регулятори неперервної дії 0 Ні
Регулятори цифрові 0 Ні
Редагування даних 2624 Так
Режим періодизації 1293 Так
Режим розподілу часу 0 Ні
Рекурсивні функції 9046 Ні
Релевантність документа 0 Ні
Релейна кореляційна функція 0 Ні
Релейно-контактних схем теорія 0 Ні
РЕФАЛ 10088 Ні
Реферат 7763 Ні
Реферування автоматичне 0 Ні
Рефлексивне керування 0 Ні
Риск розпізнавання 0 Ні
Риску проблема 0 Ні
Рівноваги ситуація 1258 Ні
Рівнянь класифікація 0 Ні
Різницева схема 7899 Ні
Робот 24005 Ні
Робот промисловий 0 Ні
Розв'язувальний пристрій 0 Ні
Розгалужування процес 0 Ні
Роздільна поверхня 0 Ні
Розміщення виробництв моделі 0 Ні
Розпаралелювання алгоритму 0 Ні
Розпізнавальна система 0 Ні
Розпізнавання зорових образів 0 Ні
Розпізнавання мовних сигналів 0 Ні
Розпізнавання образів 8060 Ні
Розподіл імовірностей 21533 Ні
Розподільна задача 0 Ні
Розрахунковий стіл постійного струму, розрахункова модель електричної системи 0 Ні
Розрахунку електричних кіл методи 0 Ні
Розрядність обчислювальної машини 0 Ні
Розшифровувальна машина 0 Ні
Рунге-Кутти метод 4923 Ні
Рута 110 0 Ні
R-функції 0 Ні
Самодвоїсті функції алгебри логіки 0 Ні
Самокоректувальна схема 0 Ні
Самонавчальні системи 0 Ні
Самонавчання розпізнавати образи 0 Ні
Самонастроювана параметрична система 0 Ні
Самонастроювана система 0 Ні
Світлове перо Світловий олівець 1177 Ні
Світловий олівець 1177 Ні
Секвенція 699 Ні
Семантика логічна 0 Ні
Семантика структурна 0 Ні
Семантичний аналіз 0 Ні
Семіотика 5737 Ні
Сервомотор різновид виконавчого механізму 6058 Ні
Сетунь (ЦОМ) 0 Ні
Сигналізуюча функція 0 Ні
Силогістика 0 Ні
Символьні перетворювання на ЕОМ 0 Ні
Симетричні функції алгебри логіки 755 Ні
Симплекс-алгоритм Симплекс-метод 6838 Ні
Симплекс-метод 6838 Ні
Симскрипт 0 Ні
Симула 1224 Ні
Синтаксис (пристрій) 0 Ні
Синтаксичний аналіз автоматичний природних мов 0 Ні
Синтаксичний аналіз програм 12144 Ні
Синтактика 2263 Ні
Синтез автоматів абстрактний 0 Ні
Синтез автоматів структурний 0 Ні
Синтез алгоритму керування 0 Ні
Синтез мовних сигналів 0 Ні
Синхронізація роботи ЦОМ 0 Ні
Систем автоматичного керування аналіз 2275 Так
Систем автоматичного керування синтез 0 Ні
Систем автоматичного керування статистична динаміка 0 Ні
Систем загальна теорія 0 Ні
Система автоматизована 0 Ні
Система автоматична 0 Ні
Система автоматичного керування 9192 Ні
Система автоматичної оптимізації технологічних процесів 0 Ні
Система автономна 0 Ні
Система астатична 0 Ні
Система екстремального регулювання 738 Ні
Система захисту пам'яті Операційна система 0 Ні
Система інформаційного пошуку інформаційно-пошукова система 0 Ні
Система керування адаптивна 0 Ні
Система керування з розподіленими параметрами 0 Ні
Система керування замкнена, система керування за відхиленням 0 Ні
Система керування зі змінною структурою 0 Ні
Система керування науковим експериментом 0 Ні
Система керування розімкнена 0 Ні
Система людина-машина 0 Ні
Система неавтономна 0 Ні
Система непрямого керування 0 Ні
Система переривання ЦОМ 0 Ні
Система програмного керування 0 Ні
Система програмування 4882 Ні
Система прямого керування 0 Ні
Система рівнянь спряжена 0 Ні
Система рівнянь у варіаціях 0 Ні
Система числення 7509 Ні
Система відображення інформації 0 Ні
Системи з обмеженим часом очікування 0 Ні
Системи з обмеженим часом перебування 0 Ні
Системи з часовими обмеженнями 0 Ні
Системи керування на змінному струмі 0 Ні
Системне проєктування ЦОМ 0 Ні
Системний підхід 9416 Ні
Системотехніка 3633 Ні
Сідлові точки 0 Ні
Сіменс, Siemens Aktiengesellschaft 56671 Ні
Сіріус (система програмування) 0 Ні
Сітка з нейронних елементів нейронні сітки, логіка порогова 0 Ні
Сітка логічна 0 Ні
Сітківка в розпізнаванні образів 0 Ні
Сіткова задача, задача в мережі 0 Ні
Сіткова задача неоднорідна 0 Ні
Сіткова модель 1610 Ні
Сітковий графік 0 Ні
Сіткові методи планування й управління 0 Ні
Скінченнорізницеві методи, методи сіток 0 Ні
Складні системи керування 0 Ні
Складність обчислювань 0 Ні
Складність тюрінгових обчислювань 0 Ні
Склеювання закон 0 Ні
Сленг (мова програмування) 0 Ні
Слідкуюча система 941 Ні
Словник автоматичний 0 Ні
Словник інформаційної мови 0 Ні
Словник частотний 4928 Ні
Словниковий пошук 0 Ні
Смуг метод Інтегнальних лінійних рівнянь способи розв'язування 0 Ні
Снобол 2766 Ні
Соляртрон Електронік Груп, Solartron Electronic Group 0 Ні
Сортувальна машина 0 Ні
Сортування даних 0 Ні
Соціологічні питання кібернетики 0 Ні
Спектральна теорія випадкових процесів Стаціонарний випадковий процес 0 Ні
Спектральна функція 0 Ні
Спектральна щільність 0 Ні
Специфікація 3903 Ні
Спеціалізована обчислювальна машина 0 Ні
Спеціальних функцій способи обчислювання 0 Ні
Спискова структура 0 Ні
Список у програмуванні 0 Ні
Спостережуваності й керованості умови 0 Ні
Спряжених напрямів метод один з оптимізації методів 0 Ні
Стабілізації система 0 Ні
Стандарти з обчислювальної техніки 0 Ні
Стандартизована історія хвороби 0 Ні
Статистична перевірка гіпотез 0 Ні
Статистичних випробувань метод Монте-Карло метод 0 Ні
Статистичні методи розпізнавання 0 Ні
Статистичні оцінки 1615 Ні
Статистичної лінеаризації метод 5439 Так
Стаціонарний випадковий процес 1944 Ні
Стійкість за Ляпуновим Ляпунова методи, Стійкості неперервних систем теорія 0 Ні
Стійкість моделі 0 Ні
Стійкість обчислювальних алгоритмів Стійкість різницевих схем 0 Ні
Стійкість різницевих схем 0 Ні
Стійкість чисельного методу 0 Ні
Стійкості дискретних систем теорія 0 Ні
Стійкості критерії 0 Ні
Стійкості неперервних систем теорія 0 Ні
Стійкості систем автоматичного керування теорія 0 Ні
Стілтьєса кореляційні функції 0 Ні
Стохастичний процес випадковий процес 41901 Ні
Стохастичних квазіградієнтів метод 0 Ні
Стохастичні диференціальні рівняння 12849 Ні
Стохастичної апроксимації метод 0 Ні
Стохастичної оптимізації метод 0 Ні
Стратегія мішана 0 Ні
Стратегія оптимальна 733 Ні
Стратегія поведінки 850 Ні
Стратегія чиста 353 Ні
Стрела (ЦОМ) 2490 Так
Стрічка магнітна 9756 Ні
Структура (математика), гратки (математика) 0 Ні
Структурна інтерпретація мови Інтерпретація мови структурна 0 Ні
Структурна поетика 0 Ні
Структурна схема моделі 0 Ні
Структурна теорія автоматів 1075 Ні
Структурне віршознавство 0 Ні
Суматор 7752 Ні
Суматор комбінаційний 0 Ні
Суматор нагромаджувальний 0 Ні
Суматор оборотний Оборотні елементи й моделі 0 Ні
Суматор однорозрядний 0 Ні
Суматор паралельний 0 Ні
Суматор послідовний 0 Ні
Суміщення операцій у машині 0 Ні
Супервізор 1682 Ні
Схема вентильна 0 Ні
Схема контактна 0 Ні
Схема контактна безповторна 0 Ні
Схема контактна плоска 0 Ні
Схема контактно-вентильна 0 Ні
Схема порівнювання 0 Ні
Схема релейно-контактна 0 Ні
Схожості критерії 0 Ні
Табулювання функцій 0 Ні
Табулятор 3240 Ні
Тайпотрон 0 Ні
Такт 417 Ні
Тактова частота 1813 Ні
Твістор 1470 Ні
Тезаурус 1945 Ні
Телемеханіка 7424 Ні
Телетайп 4516 Ні
Термінал, кінцевий пристрій, абонентський пульт 2001 Ні
Термінальне керування, керування скінченним станом 0 Ні
Тести 0 Ні
Тестові програми, тест-програми 0 Ні
Технічна діагностика діагностування складних технічних комплексів 8418 Ні
Технічне проєктування ЦОМ один з етапів проєктування ЦОМ, див. автоматизація проєктування ЦОМ 0 Ні
Техпромфінплан підприємства матричний 0 Ні
Тонка магнітна плівка 0 Ні
Топологія 21953 Ні
Тосіба, Tokyo Shibaura Electric Company 0 Ні
Тотожно істинна формула, загальнозначуща формула 0 Ні
Точки перемикання 0 Ні
Точність відтворення повідомлення 0 Ні
Траєкторія допустима 0 Ні
Траєкторія оптимальна 0 Ні
Траєкторія фазова 1749 Ні
Транзистор тріод напівпровідниковий 24400 Ні
Транзитивний граф 0 Ні
Транслятор, компілююча програма, програмуюча програма 2928 Ні
Транслятор синтаксично керований 0 Ні
Транспортна задача 16451 Ні
Транспортна мережа 2081 Ні
Трансфлюксор 0 Ні
Трансцендентні рівняння рівнянь класифікація 1323 Ні
Тривалість чекання час чекання 0 Ні
Тригер 21535 Ні
Тригер динамічний 0 Ні
Тригер статичний 0 Ні
Тріод напівпровідниковий 24400 Ні
Тюрінга машина 9738 Ні
Угорський метод один з методів розв'язування транспортної задачі 17080 Ні
Узагальнених градієнтів метод 0 Ні
Узагальнені функції 0 Ні
УМ1-НХ 0 Ні
Умови стаціонарності оптимальності необхідні умови 0 Ні
Умови трансверсальності 0 Ні
Універсальна система елементів промислової пневмоавтоматики, УСЕППА 0 Ні
Упорядковування масиву операції над масивами, сортування даних 0 Ні
Управляющие системы и машины 4520 Ні
Урал (ЦОМ) 4947 Так
Фазові координати 0 Ні
Фазові обмеження 0 Ні
Фазового простору метод 0 Ні
Фактографічна інформаційно-пошукова система Інформаційно-пошукова система фактографічна 0 Ні
Факторизації метод 0 Ні
Ферит-діодна система елементів 0 Ні
Ферит-транзисторна система елементів 0 Ні
Ферранті, Ferranti 17912 Ні
Фіксатор, адреса другого рангу, непряма адреса 0 Ні
Фіксована кома арифметика з фіксованою комою 7745 Ні
Філософські питання кібернетики 0 Ні
Фільтр (обробка сигналів) 0 Ні
Фільтрація випадкового процесу 0 Ні
Фонд алгоритмів і програм 0 Ні
Фонд довідково-інформаційний довідково-інформаційний фонд 0 Ні
Формалізм у математиці 0 Ні
FORMAC 0 Ні
Фортран 69549 Ні
Фудзіцу, Fujitsu 3618 Ні
Функції, що зберігають константу 0 Ні
Функції, що зберігають множину 0 Ні
Функції, що зберігають розбиття 0 Ні
Функціональна структура ЕОМ 0 Ні
Функціональний елемент ЕОМ 0 Ні
Функціональних рівнянь способи розв'язування операторних рівнянь способи розв'язування 0 Ні
Функціонально повна система елементів Елементна структура ЦОМ 0 Ні
Функція мети Цільова функція 1957 Ні
Функція навантаження штрафна функція 0 Ні
Функція решітчаста 0 Ні
Функція риску в розпізнаванні образів 0 Ні
Функція розподілу розподіл імовірності 5586 Ні
Функція розстановки 0 Ні
Функція ступінчаста 0 Ні
Фур'є інтегралів способи обчислювання 0 Ні
Характеристична функція в теорії ігор 0 Ні
Характрон 0 Ні
Хемітрон 0 Ні
Хеммінга код 20098 Ні
Хінчина-Полачека формула 0 Ні
Хітачі, Hitachi 433 Ні
Хоніуелл корпорейшен, Honeywell Corporation 2768 Ні
Центральна гранична теорема 20370 Ні
Центральний економіко-математичний інститут академії наук СРСР 0 Ні
Цикл графа 1251 Ні
Цикл програми 30386 Ні
Цикломатичне число 1570 Ні
Цифро-аналоговий комплекс комплексування машин 0 Ні
Цифро-аналогові перетворювачі 0 Ні
Цифрова інтегрувальна машина 0 Ні
Цифрова модель сіткового графіка 0 Ні
Цифрова обчислювальна машина, ЦОМ 0 Ні
Цифровий диференціальний аналізатор 0 Ні
Цільова функція, функція мети 1957 Ні
Ціпфа закон 2831 Ні
ЦОМ асинхронна 0 Ні
ЦОМ синхронна 0 Ні
Час вибирання інформації 0 Ні
Час відновлення 0 Ні
Час звертання до запам'ятовувального пристрою 0 Ні
Час моделювання дійсний 0 Ні
Час роботи обчислювальної машини корисний 0 Ні
Час чекання 0 Ні
Часовий розподіл сигналів 0 Ні
Часові перемикальні функції 0 Ні
Частково впорядкована множина 16039 Ні
Частково-рекурсивні функції рекурсивні функції 9046 Ні
Частотні характеристики систем автоматичного керування 0 Ні
Чебишова задача рівномірного наближення Апроксимація функцій рівномірна 0 Ні
Черг теорія прийнята в зарубіжній літературі назва масового обслуговування теорії 4898 Ні
Черча теза 835 Ні
Чисельні методи 27219 Ні
Чисельні методи розв'язування задач динамічного програмування 0 Ні
Числа формат 0 Ні
Числення дедуктивна система 914 Так
Числення висловлювань,Пропозиційне числення 16720 Ні
Числення висловлювань мінімальне,логіка мінімальна 0 Ні
Числення задач, теорія задач 0 Ні
Числення предикатів вузьке,числення предикатів першого ступеня 0 Ні
Числення пропозиційне числення висловлювань 16720 Ні
Числові характеристики випадкової величини 0 Ні
Читаючий автомат, оптичний читаючий пристрій 0 Ні
Читаючий автомат кореляційний 0 Ні
Чорний ящик 6563 Ні
Чорнило магнітне 0 Ні
Чутливості теорія 0 Ні
Швидкість створення повідомлення 0 Ні
Швидкодія в системах автоматичного керування 0 Ні
Швидкодія ЦОМ 0 Ні
Шеннона лабіринт іграшки кібернетичні 0 Ні
Шеннона миша іграшки кібернетичні 0 Ні
Шеннона функція 0 Ні
Шеплі вектор 0 Ні
Шеффера штрих, Шеффера функція, заперечення кон'юнкції 3008 Ні
Шина 2603 Ні
Шифратор 875 Ні
Шлях у теорії графів 1640 Ні
Штрафів метод 0 Ні
Штрафна функція 0 Ні
Штрафних функцій метод штрафів метод 0 Ні
Штучний м'яз 0 Ні
Штучний розум 1392 Ні
Шум квантування квантування 5227 Ні
Шум пошуковий 0 Ні
Юнівак, Univac 7796 Ні
Ядро в теорії ігор 0 Ні