Вікіпедія:Проект:Фантастика/Оцінки

Рівні статей Проекту:Фантастика

Схема градації якості статей
Оцінка Опис критерію Критерії для читача Критерії для редактора Приклад
Вибрана стаття ВС
(вибрана)
{{ВС рівень}}
Вибрана стаття: пройшла голосування, що дає право на надання їй статусу вибраної, і задовольняє поточні критерії для вибраних статей. Точна, видатна, повна стаття; чудове джерело енциклопедичної інформації. Не потребує жодних додаткових редагувань, за винятком оновлення, якщо з’явилася якась нова інформація про предмет. Однак, часто можливі незначні стильові редагування і покращення тексту.
Вибраний список ВСП
(вибраний список)
{{ВСП рівень}}
Вибраний список: пройшов голосування, що дає право на надання йому статусу вибраного, і задовольняє поточні критерії для вибраних списків. Точний, видатний, повний список; чудове джерело енциклопедичної інформації.
Добра стаття ДС (добра)
{{ДС рівень}}
Добра стаття: пройшла голосування, що дає право на надання їй статусу доброї. Ця оцінка використовується для статей, що все ще потребують певного покращення, аби досягти рівня вибраних, але з усіх інших поглядів мають прийнятний рівень. Корисна практично всім читачам, добре висвітлює предмет, не має очевидних проблем, прогалин чи надлишкової інформації. Підходить для використання як джерела в більшості серйозних робіт, однак в інших енциклопедіях та ж тема може бути розкрита краще. Стаття може містити незначну кількість орфографічних і пунктуаційних помилок. Може не висвітлювати докладно деякі важливі деталі, що стосуються теми статті. Правки стиля, доповнення в підрозділах і якісна вікіфікація (без непотрібних посилань чи посилань на сторінки вирішення неоднозначностей) зазвичай допомагають покращити статтю.
I
(повна)
{{I рівень}}
Повна стаття: містить практично всю інформацію, необхідну для висвітлення теми, має проставлені посилання на зовнішні джерела для більшості стверджень, що наводяться статті. Не містить пустих чи незавершених розділів. Попри це, стаття може містити стильові огріхи, бути погано відформатованою чи неправильно структурованою (інформація, що за змістом належить до одного розділу, може міститися в іншому). Статті, що не задовольняють критеріям добрих, але близькі до цього рівня, застарілі вибрані, а також статті, що номіновані на добрі, але після обговорення відправлені на доробку, мають належати до I та II рівнів. Дуже корисна читачам, тема практично повністю висвітлена. В статті все ще можуть бути відсутні деякі деталі, але неспеціаліст навряд чи вкаже на ці проблеми. Грамотне структурування, стильові редагування й оновлення допоможуть покращити статтю, особливо якщо цим займеться експерт. Обсяг, повнота статті та баланс точок зору на предмет можуть потребувати доробки.
II
(розвинута)
{{II рівень}}
Розвинута стаття: містить кілька елементів, необхідних для статей III рівня і більшу частину інформації, необхідної для завершеної статті. Однак, стаття має істотні прогалини, відсутні посилання на зовнішні джерела, стиль деяких розділів може бути неенциклопедичним і потребувати покращення. Стаття може мати незначні проблеми з авторськими правами (наприклад, містити зображення з проблемною ліцензією — не більше одного, чи інформацію, скопійовану з невільного джерела — не більше чверті загального обсягу статті), нейтральністю (НТЗ) або містити оригінальні дослідження. Корисна для багатьох, але не всіх, читачів. Звичайний читач, що продивляється Вікіпедію здебільшого для розваги, відчує, що тему він загалом зрозумів, але студенти та дослідники сприймуть представлений матеріал як недостатній для використання в серйозних роботах. Потрібні значні редагування, розширення важливих розділів і виправлення порушень, пов’язаних з авторськими правами, НТЗ чи оригінальними дослідженнями. Чистка у випадку необхідності має застосовуватись для статей II рівня і вище.
III
(у розвитку)
{{III рівень}}
У розвитку: стаття містить чимало корисної інформації, однак, у ній все ще містяться значні недоліки та можуть бути відсутніми ключові моменти, необхідні для розкриття теми. Наприклад, стаття про Африку може добре висвітлювати географію цього материка, але майже не висвітлювати історію і культуру. Стаття III класу повинна мати хоча б один повністю написаний розділ окрім вступу і хоча б один з таких елементів:
 • змістовне, корисне зображення (малюнок, схему чи фотографію)
 • численні посилання, що допомагають розкриттю чи ілюстрації теми
 • підрозділ, що розкриває окремий елемент теми у всій повноті
 • структуру підрозділів, з якої видно, який матеріал слід додати для завершення статті
 • картку-інфобокс — для статей, яким необхідна така картка (статті про персоналії, живі організми, держави тощо)
 • проставлені категорії і інтервікі.
Корисна окремим читачам, містить помірну кількість інформації, однак для доброго розуміння теми будуть потрібні додаткові джерела. Стаття категорично вимагає розширення. Потрібні істотні редагування та додавання необхідного матеріалу. Оскільки в статті ще не зібрана вся більш-менш істотна інформація, не слід ставити на неї шаблон {{чистити}}.
IV
(заготовка)
{{IV рівень}}
Заготовка: або занадто коротка для статті, або містить набір неструктурованих фактів, над яким потрібно довго працювати для доведення статті до рівня доброї. Зазвичай заготовки статей мають маленькі розміри, однак вони можуть бути як завгодно великі, якщо інформація в них незрозуміла або має слабкий стосунок до теми статті. Може бути корисною для читача, котрий не знає, що означає термін, але для того хто вже має поверхневе уявлення про предмет статті, заготовка не несе користі. У кращому випадку вона дає коротке інформативне словникове визначення. Будь-яке додавання матеріалу з теми може бути корисним.
Список
{{Список рівень}}
Список: містить набір структурованих за певною ознакою фактів, посилань на статті чи іншу впорядковану у вигляді списку інформацію. Служить для узагальнення інформації, координації робіт з теми чи як зміст будь-якої серії статей. Можливе доповнення списку новими елементами або зміна оформлення.
Категорія
{{Категорія рівень}}
Категорія: є категорією, містить мінімальну інформацію, щодо основної статті даної категорії. Може містить посилання на відповідні сторінки інших проєктів (напр. Commons), інтервікі (за наявністю). Є механізмом для систематизації статей та інших категорій (підкатегорій) з певної тематики, їх класифікації, групування, сортування за найважливішими ознаками.

Статті найвищої важливостіРедагувати

Для письменників-фантастів:

 • Родоначальники та основоположники окремих напрямків та піджанрів фантастичної літератури
 • Родоначальники та основоположники національних фантастичних літератур
 • Провідні та найбільш помітні автори національних фантастичних літератур
 • Видатні автори інших жанрів, окремі фантастичні чи дотичні твори яких суттєво вплинули на розвиток фантастики

Для художників-фантастів:

 • Родоначальники та основоположники окремих напрямків та піджанрів фантастичного живопису
 • Родоначальники та основоположники національних фантастичного живопису
 • Провідні та найбільш помітні автори національних фантастичного живопису
 • Лауреати найпрестижніших премій фантастики країн з найбільшим розвитком жанру
 • Помітні автори, окремі фантастичні ілюстрації яких суттєво вплинули на розвиток фантастики
 • Ілюстратори творів премійованих авторів
 • Ілюстратори премійованих творів
 • Ілюстратори творів родоначальників та основоположників окремих напрямків та піджанрів фантастичної літератури
 • Ілюстратори творів родоначальників та основоположників національних фантастичних літератур

Для критиків-фантастикознавців:

Для режисерів та сценаристів фантастичного кінематографу:

Для акторів фантастичного кінематографу:

Для фантастичних творів та серій фантастичних творів:

Для фантастичних телесеріалів:

Для фантастичних художніх фільмів:

 • Найбільш відомі та касові світові та національні франшизи
 • Піонерські фільми в окремих напрямках жанру
 • Вдалі екранізації відомих фантастичних творів

Для фантастичних телесеріалів:

 • Найбільш відомі та касові світові та національні франшизи
 • Піонерські фільмі в окремих напрямках жанру
 • Вдалі екранізації відомих фантастичних творів
 • Телесеріали, що суттево вплинули на розвиток жанру

Для фантастичних мультфільмів:

 • Найбільш відомі та касові світові та національні франшизи
 • Піонерські фільми в окремих напрямках жанру
 • Вдалі екранізації відомих фантастичних творів

Для фантастичних анімаційних телесеріалів:

Для науково-популярних фільмів, що присвячені темам фантастики та дотичним до них:

Для вчених, ідеї яких реалізовані у творах фантастів чи вчені, що реалызували на практиці ідеї фантастів:

Для фантастичних відеоігор:

Для геймерів фантастичних відеоігор:

Статті високої важливостіРедагувати

Для письменників-фантастів:

 • Родоначальники та основоположники окремих напрямків та піджанрів національних фантастичних літератур
 • Родоначальники та основоположники національних фантастичних літератур
 • Популярні автори національних фантастичних літератур, що поступаються іншим авторам за якісним рівнем творів
 • Помітні автори національних фантастичних літератур, що поступаються іншим авторам за рівнем популярності творів
 • Лауреати найпрестижніших премій фантастики країн з середнім рівнем фантастики
 • Лауреати другорядних премій фантастики країн з найбільшим розвитком жанру
 • Номінанти найпрестижніших премій фантастики з найбільшим розвитком жанру
 • Видатні автори інших жанрів, що внесли певний більш-менш значний внесок до жанру
 • Помітні автори інших жанрів, окремі дотичні до фантастики твори яких суттєво вплинули на розвиток фантастики

Для художників-фантастів:

Для критиків-фантастикознавців:

Для режисерів та сценаристів фантастичного кінематографу:

Для акторів фантастичного кінематографу:

Для фантастичних творів та серій фантастичних творів:

Для фантастичних телесеріалів:

Для фантастичних фільмів:

Для фантастичних телесеріалів:

Для фантастичних анімаційних телесеріалів:

Для фантастичних художніх фільмів:

Для науково-популярних фільмів, що присвячені темам фантастики та дотичним до них:

Для вчених, ідеї яких реалізовані у творах фантастів чи вчені, що реалызували на практиці ідеї фантастів:

Для фантастичних відеоігор:

Для геймерів фантастичних відеоігор:

Статті середньої важливостіРедагувати

Для письменників-фантастів:

Для художників-фантастів:

Для критиків-фантастикознавців:

Для режисерів та сценаристів фантастичного кінематографу:

Для акторів фантастичного кінематографу:

Для фантастичних творів та серій фантастичних творів:

Для фантастичних телесеріалів:

Для фантастичних фільмів:

Для фантастичних телесеріалів:

Для фантастичних анімаційних телесеріалів:

Для фантастичних художніх фільмів:

Для науково-популярних фільмів, що присвячені темам фантастики та дотичним до них:

Для вчених, ідеї яких реалізовані у творах фантастів чи вчені, що реалызували на практиці ідеї фантастів:

Для фантастичних відеоігор:

Для геймерів фантастичних відеоігор:


Статті низької важливостіРедагувати

Для письменників-фантастів:

Для художників-фантастів:

Для критиків-фантастикознавців:

Для режисерів та сценаристів фантастичного кінематографу:

Для акторів фантастичного кінематографу:

Для фантастичних творів та серій фантастичних творів:

Для фантастичних телесеріалів:

Для фантастичних фільмів:

Для фантастичних телесеріалів:

Для фантастичних анімаційних телесеріалів:

Для фантастичних художніх фільмів:

Для науково-популярних фільмів, що присвячені темам фантастики та дотичним до них:

Для вчених, ідеї яких реалізовані у творах фантастів чи вчені, що реалызували на практиці ідеї фантастів:

Для фантастичних відеоігор:

Для геймерів фантастичних відеоігор: