Вікіпедія:Проект:Українська мова/Список підручників української мови

Тут подана бібліографія підручників та посібників української мови (для молодшої і середньої, а також вищої школи). У перелік входять збірники вправ, завдань, диктантів, переказів, контрольних тестів. Сюди не входять словники, букварі, читанки та граматики. Бібліографію подано за роками. При іншомовних виданнях стоїть позначка мови.

Біля підручників мали би стояти позначки, у яких школах за якими програмами і у яких роках ними послуговувалися.

Цю бібліографію подано з метою полегшити пошук джерел при написанні статей про українську мову, методику викладання української мови в школі та вищих навчальних закладах та як додаток до статті Підручники української мови.

1918Редагувати

1995Редагувати

 • Бєляєв Олександр Михайлович, Пентилюк Марія Іванівна, Симоненкова Лідія Миколаївна, Симоненкова Тетяна Петрівна. Українська мова: Підручник для 6 кл. шкіл з рос. мовою навч.. — 2.вид. — К. : Освіта, 1995. — 224с. — ISBN 5-330-02998-8

1996Редагувати

 • Бєляєв Олександр Михайлович, Пентилюк Марія Іванівна, Симоненкова Лідія Миколаївна, Симоненкоа Тетяна Петрівна. Українська мова: Підручник для 5 класу шкіл з рос. мовою навчання. — 6. вид. — К. : Освіта, 1996. — 192с. : іл. — ISBN 5-330-03140-0.
 • Бєляєв Олександр Михайлович, Симоненкова Лідія Миколаївна, Скуратівський Леонід Віталійович, Шелехова Галина Тарасівна. Українська мова: Підручник для 10-11 кл. шк. з укр. та рос. мовами навчання. — К. : Освіта, 1996. — 240с. — ISBN 5-330-03085-4.

1997Редагувати

 • Бєляєв Олександр Михайлович, Пентилюк Марія Іванівна, Симоненкова Лідія Миколаївна, Симоненкова Тетяна Петрівна. Українська мова: Підручник для 6 кл. шк. з рос. мовою навч.. — 3.вид. — К. : Освіта, 1997. — 206с. — ISBN 966-04-0069-1.
 • Бєляєв Олександр Михайлович, Симоненкова Лідія Миколаївна, Скуратівський Леонід Віталійович, Шелехова Галина Тарасівна. Українська мова: Підручник для 10-11 кл. шкіл з укр. та рос. мовами навчання. — 2-ге вид. — К. : Освіта, 1997. — 240с. — ISBN 966-04-0228-7.

2003Редагувати

 • Бондарєва Алла Вікторівна, Марчук Таміла Федорівна. Українська мова: Підручник для 3 кл. школи глухих. — К. : Освіта, 2003. — 151с. — ISBN 966-04-0503-0.

2006Редагувати

 • Бондаренко Неллі Володимирівна, Ярмолюк Алла Володимирівна. Українська мова: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. рос. мовою — К. : Освіта, 2006. — 240с. : іл. — ISBN 966-04-0638-Х.

2010Редагувати

 • Бойко Надія Іванівна. Сучасна українська літературна мова: фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія. Практичний курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Бойко; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. — 127 с. — ISBN 978-966-7391-79-9.
 • Горох Галина Василівна. Сучасна українська літературна мова (Морфонологія — Словотвір). Модульний курс: [підручник] / Г. В. Горох. — Вид. 2-ге, допов. — Кам'янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2010. — 272 с. — ISBN 978-966-2124-56-9.
 • Гриценко Тетяна Борисівна. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Центр учбової літ., 2010. — 624с. — ISBN 978-611-01-0031-1
 • Жаровська Ніна Вікторівна, Шилінська Марія Геннадіївна. Сучасна українська мова. Лінгвістика тексту. 9 клас: навч. посібник. — Т. : Навчальна книга-Богдан, 2010. — 44с. — Бібліогр.: с. 44. — ISBN 978-966-10-0893-8.
 • Житар Ірина Василівна, Матвійчук Т. . Українська мова. Репетитор: навч. посіб. для підготов. до ЗНО : довідник, вправи, тести, відповіді / Ірина Житар, Тетяна Матвійчук. — Т. : Підручники і посібники, 2010. — 384 с. — (Готуємось до зовнішнього оцінювання). — Авт. на обкл. не зазначені. — ISBN 978-966-07-1641-4
 • Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: навч. посіб. для студ. III курсу спец. 6.010100 «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; уклад.: Л. М. Марчук, Б. О. Коваленко / Марчук (Уклад.)Коваленко (Уклад.). — Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. — 50 с. : a-табл.
 • Тєлєжкіна Олеся Олександрівна. Українська мова: повний курс. — Х. : Ранок, 2010. — 400с. — (Серія «Навчально-практичний довідник»). — Бібліогр.: с. 396—397. — ISBN 978-611-540-218-2.