Вікіпедія:Проект:Енциклопедія історії України/Статті/ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ

ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ

– вища держ. військ.-адм. установа в Укр. козац. д-ві. За її посередництвом гетьман здійснював війсьК., адм., суд., фінансове управління. Ств. в роки національної революції 1648–1676 Г.в.к. діяла при гетьмані в Чигирині, а згодом Гадячі, Батурині, Глухові. У ній зосереджувалося держ. і військ. діловодство Гетьманщини, справи внутр. і міжнар. характеру, готувалися документи з різних питань держ. і сусп. життя – універсали, накази, ордери, привілеї, листи, договори, угоди, статті, інструкції тощо.

Заг. кер-во Г.в.к. здійснював генеральний писар, посаду якого в різний час обіймали: І.Креховецький, І.Виговський, І.Груша, С.Голухівський, М.Вуяхевич, З.Шимкевич, К.Мокрієвич, С.Прокопович, В.Кочубей, В.Чуйкевич, П.Орлик, С.Савич, М.Турковський, А.Безбородько (див. Безбородьки), В.Туманський та ін. Штат Г.в.к. складався з канцеляристів і ст. канцеляристів та служителів, які називалися підписками, протоколістами, реєстраторами, копіїстами, товмачами та ін. (див. Військові канцеляристи). У Г.в.к. служив козац. літописець С.Величко.

Із 1720-х рр. Г.в.К., крім обов’язків щодо ведення діловодства, набула значення адм. колегіального органу виконавчої влади з правом розгляду і вирішення важливих питань держ. управ-ління, видання указів і розпоряд-жень нарівні з гетьманом, надання генеральній старшині чинів і посад тощо. Відтоді поділялася на дві частини: «присутствіє», в якому засідали призначені з ген. старшини чл. Г.в.К., і власне канцелярію з чітко визначеним штатом канцеляристів і служителів та розмежуванням їхніх функцій на повиття (відділи). Обов’язки повитчика покладалися на ст. канцеляристів. У роки міжгетьманства (1724–27) управління Укр. козац. д-вою зосереджувалося повністю в руках правителів Г.в.к. У справах місц. управ-ління їй підпорядковувався Кіш Запорозької Січі. Діяла до ліквідації гетьманату інституту (листоп. 1764).

ЛітератураРедагувати

Джиджора І. Україна в першій половині XVII віку. Розвідки і замітки. К., 1930; Панашенко В.В. З історії національних державних інституцій: Генеральна військова канцелярія. В кн.: Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво. К., 1998.

ДжерелаРедагувати

Автор: В.В. Панашенко.; url: http://history.org.ua/?termin=Generalna_vijskova_kanceljarija; том: 2