Відкрити головне меню

Вікіпедія:Проект:Енциклопедія історії України/Статті/ГІЛЬДІЇ

ГІЛЬДІЇ

(від нім. Gildе – корпорація, об’єднання) – у широкому значенні різні асоц. (реліг., оборонні, взаємодопомоги тощо) в Зх. Європі у добу раннього середньовіччя; у вузькому – пром. орг-ції, які розпадалися на купецькі гільдії і ремісничі цехи. Створювалися для захисту та обстоювання екон., духовних, політ., професійних інтересів окремих груп населення. Ранні Г. генетично пов’язані з обрядами та інститутами родового устрою. З’явились у стародавніх германців у вигляді громад. банкетів (7–8 ст.), у слов’ян. народів часів Київської Русі – на зразок «братчин», «медових братчин». Від 12 ст. у давньорус. містах засновуються перші орг-ції купців (див. Купецтво), поширені переважно на пн. Русі – у Новгороді Великому, Смоленську (нині місто в РФ).

У Києві могутню корпорацію становили купці-гречники. На зразок Г. у 16 ст. в Україні виникають братства, церк. братства, в 17 ст. – торг. братства. За рос. законодавством, яке поширилося також і в Україні, 1721 з метою надання більшої організованості торг.-пром. нас. міст запроваджено його поділ на 4 Г. До 1-ї та 2-ї входили банкіри, знатні купці, міські лікарі, власники аптек, шкіпери купецьких кораблів та деякі категорії ремісників – іконописці, живописці, золотих і срібних справ майстри, а до 3-ї і 4-ї – дрібні торговці та ремісники. На чолі Г. стояли виборні старшини і старости з товаришами, які здійснювали поліцейські функції та провадили грошові збори. Із уведенням у дію царського маніфесту 17 берез. 1775 поділ на Г. зберігся лише для купців. Купецькі Г. проіснували до 1917. Наприкінці 20 – поч. 21 ст. Г. відроджуються як духовні (з метою розвитку к-ри) та підприємницькі орг-ції.

ЛітератураРедагувати

Соловьев С. Братчины. «Русская беседа», 1856, т. 4; Яковцевский В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. М., 1953; Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956; Чернухін Є.К. Грецьке ніжинське братство: Історіографія та джерела. К., 1998.

ДжерелаРедагувати

Автор: Т.І. Лазанська.; url: http://history.org.ua/?termin=Gildii; том: 2