Відкрити головне меню

1. Загальні положенняРедагувати

1.1. ВікіСтудія з історичних дисциплін (далі — ВікіСтудія) є підрозділом Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського (далі — Інститут) Чернігівського національного педагогічного університету
імені Т. Г. Шевченка.

1.2. ВікіСтудія створена в рамках проекту «Освітня програма Вікіпедії» під егідою ГО «Вікімедіа Україна».

1.3. У своїй діяльності ВікіСтудія керується чинним законодавством України, цим Положенням та локальними нормативними документами.

1.4. Юридична адреса ВікіСтудії: 14000, м. Чернігів, Проспект Миру, 13.

2. Мета та завдання ВікіСтудіїРедагувати

2.1. Метою ВікіСтудії є залучення молодих науковців Інституту до написання статей у Вікіпедії з історичних дисциплін, підвищення якості таких статей у рамках проекту Вікіпедія, а також поширення інформації про новітні наукові дослідження Інституту завдяки онлайн-енциклопедії.

2.2. Завдання ВікіСтудії:

1.2.1. Проведення просвітницької роботи за допомогою Віківишколів серед студентів, аспірантів та викладачів Інституту щодо правил та можливостей користування Вікіпедією.
1.2.2. Сприяння популяризації науково-дослідницької роботи студентів, аспірантів та викладачів Інституту, написанню статей у Вікіпедії на основі їхніх власних опублікованих робіт.
1.2.3. Збирання, опрацювання та висвітлення інформації щодо нових досліджень з історичних дисциплін у ресурсах Вікіпедії.
1.2.4. Надання допомоги при створенні нових статей у Вікіпедії.
1.2.5. Популяризація ідеї загальнодоступної вільної онлайн-енциклопедії, яка повинна увібрати в себе усі знання людства.
1.2.6. Підтримка та реалізація запровадження проекту «Освітня програма Вікіпедії» на базі Інституту.
1.2.7. Виявлення молодих науковців серед студентів та абітурієнтів Інституту.
2.3. Діяльність ВікіСтудії здійснюється із залученням представників Вікімедіа Україна.

2.4. ВікіСтудія здійснює свої завдання у таких формах:

2.4.1. Написання статей у Вікіпедії з історичних дисциплін.
2.4.2. Проведення та участь у Віківишколах, конференціях, семінарах, зустрічах.
2.4.3. Співпраця з викладачами історичних дисциплін.

2.5. Відповідно до мети та завдань у ВікіСтудії:

1) для усіх бажаючих проводяться безкоштовні Віківишколи;
2) здійснюється консультування щодо написання статей з історичних дисциплін у Вікіпедії;
3) проводиться підготовка і написання статей з історичних дисциплін у Вікіпедії;
4) здійснюється редагування та обговорення статей з історичних дисциплін у Вікіпедії, які були створені у рамках «Освітньої програми Вікіпедії» студентами Інституту, а також іншими користувачами Вікіпедії;
5) налагоджується співпраця з органами державної влади і місцевого самоврядування, ЗМІ, іншими підприємствами, установами та організаціями;
6) проводяться науково-практичні заходи.

2.6. ВікіСтудія також здійснює інші види діяльності, які не суперечать Конституції України та чинному законодавству.

3. Організаційна структура ВікіСтудіїРедагувати

3.1. ВікіСтудія є підрозділом Інституту, що функціонує згідно з цим Положенням.

3.2. Органами ВікіСтудії є:

3.2.1. Рада.

3.3. Рада ВікіСтудії – це найвищий колегіальний орган ВікіСтудії, до компетенції якого відноситься вирішення усіх найважливіших питань діяльності ВікіСтудії.

3.4. Рада ВікіСтудії:

3.4.1. Визначає основні напрямки діяльності ВікіСтудії.
3.4.2. Затверджує символіку ВікіСтудії.
3.4.3. Утворює або ліквідує органи ВікіСтудії.
3.4.4. Ухвалює рішення щодо позбавлення членства у ВікіСтудії.
3.4.5. Надає статус почесного члена ВікіСтудії.
3.4.6. Затверджує результати діяльності ВікіСтудії за рік, звіти Голови ВікіСтудії.
3.4.7. Вирішує інші питання діяльності ВікіСтудії згідно з цим Положенням.

3.5. До складу Ради входять:

 • Почесний Голова.
 • Голова.
 • Заступник Голови.
 • Координатор.
 • Відповідальний секретар.

3.6. Кожен член Ради має рівну кількість голосів.

3.7.У ВікіСтудії існують такі посади на громадських засадах: 3.7.1. Почесний Голова.
3.7.2. Голова.
3.7.3. Заступник Голови.
3.7.4. Координатор.
3.7.5. Відповідальний секретар.
3.7.6. Консультанти.

4. Членство у ВікіСтудіїРедагувати

4.1. Членство у ВікіСтудії є добровільним, індивідуальним і фіксованим.

4.2. Членство у ВікіСтудії не виключає членства в інших об'єднаннях громадян.

4.3. Вимоги до консультанта як члена ВікіСтудії:

 • навчання в Інституті;
 • середній бал навчання не менше «4» за п’ятибальною системною;
 • наявність диплома для одержання посади «Консультант ВікіСтудії», який видається по завершенню курсу Віківишколів.

4.4. Порядок реєстрації членства у ВікіСтудії:

 • особа, яка хоче стати Консультантом ВікіСтудії, подає Відповідальному секретарю заяву на вступ до ВікіСтудії та пред'являє необхідні документи – студентський квиток, залікову книжку та диплом про закінчення курсів Віківишколів Інституту;
 • у разі відповідності усім критеріям Відповідальний секретар заповнює Анкету Консультанта ВікіСтудії (далі – Анкета);
 • Анкета затверджується підписами Голови та Координатора ВікіСтудії і засвідчується печаткою;
 • після затвердження Анкети особа отримує Посвідчення консультанта ВікіСтудії;
 • Анкети консультантів ВікіСтудії зберігаються у Відповідального секретаря.

4.4.1. Особа вважається Консультантом ВікіСтудії з моменту затвердження її Анкети Консультанта ВікіСтудії.

4.4.2. Зарахування нових членів до ВікіСтудії відбувається протягом усього навчального року.

4.5. Особа втрачає членство у ВікіСтудії у таких випадках:

 • за власним бажанням – з моменту прийняття поданої заяви про вихід із ВікіСтудії;
 • внаслідок подання нею під час реєстрації як члена ВікіСтудії завідомо неправдивих документів – з моменту подання таких документів;
 • у разі дострокового припинення навчання у вищому навчальному закладі чи в разі переведення на іншу спеціальність – відповідно з моменту припинення навчання чи з моменту оформлення переводу.

4.6. Особу, яка втратила членство у ВікіСтудії, може бути поновлено як члена ВікіСтудії згідно з правилами п.п. 4.3., 4.4. цього Положення.

4.7. Особа може бути позбавлена членства ВікіСтудії в таких випадках:

 • у разі грубого порушення цього Положення;
 • у разі невиконання обов'язків, встановлених цим Положенням;
 • внаслідок недотримання принципів етикету користувача Вікіпедії.

4.7.1. Грубим порушенням вважається ненадання правдивої інформації у звітах у зазначені цим Положенням строки або подання повторно завідомо неправдивих документів під час поновлення як члена ВікіСтудії.
4.7.2. Рішення про позбавлення членства ВікіСтудії ухвалюється Радою ВікіСтудії простою більшістю голосів.
4.7.3. Особа, позбавлена членства ВікіСтудії, не може бути по¬новлена як член ВікіСтудії.

4.8. У ВікіСтудії встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами ВікіСтудії можуть бути особи, які внесли вагомий внесок у розвиток ВікіСтудії, Вікіпедії або Вікімедіа, сприяли їх популяризації чи зміцненню їх авторитету. Статус почесного члена ВікіСтудії надається рішенням Ради ВікіСтудії простою більшістю голосів.
4.8.1. На почесних членів не поширюються вимоги п.п. 4.3., 4.4. цього Положення.
4.8.2. Рішення про позбавлення особи статусу почесного члена ВікіСтудії ухвалюється Радою ВікіСтудії простою більшістю голосів.

5. Права та обов'язки членів ВікіСтудіїРедагувати

5.1. Член ВікіСтудії має право:

 • виступати від власного імені як член ВікіСтудії;
 • звертатися до ВікіСтудії за захистом своїх законних прав та інтересів, користуватися всіма формами допомоги ВікіСтудії;
 • одержувати від ВікіСтудії потрібну інформацію, наукову, довідкову літературу, періодичні видання, інші просвітницько-інформаційні матеріали;
 • брати участь у будь-якому виді діяльності ВікіСтудії;
 • ініціювати проведення ВікіСтудією заходів та акцій, які не суперечать її програмним документам і законодавству України;
 • одержувати інформацію про діяльність ВікіСтудії;
 • звертатися із запитами, заявами, пропозиціями до Ради ВікіСтудії через Відповідального секретаря та отримувати відповіді на них;
 • вільно висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку, обговорювати та критикувати роботу ВікіСтудії;
 • добровільно виходити з ВікіСтудії.

5.1.1. Перелік прав не є вичерпним. Жодне з конституційних прав не може бути обмежене.

5.2. Члени ВікіСтудії зобов'язані:

 • дотримуватись мети та завдань ВікіСтудії;
 • дотримуватися принципів етикету Вікіпедії при написанні статей та ведення обговорення на цьому ресурсі;
 • дотримуватись і виконувати вимоги цього Положення, Рішень Ради ВікіСтудії, взятих на себе обов'язків;
 • брати безпосередню участь у роботі ВікіСтудії;
 • працювати на одній із посад ВікіСтудії;
 • дбати про авторитет та імідж ВікіСтудії.

5.2.1. Наслідком невиконання обов'язків може бути:

 • винесення догани;
 • звільнення з посади у ВікіСтудії;
 • позбавлення членства у ВікіСтудії.

5.3. Почесний Голова:

 • контролює дотримання членами ВікіСтудії норм цього Положення;
 • приймає щосеместрово звіт Голови ВікіСтудії про виконану діяльність ВікіСтудії.

5.4. Голова ВікіСтудії:

 • представляє ВікіСтудію в органах державної влади та управління, громадських об'єднаннях, установах і організаціях, засобах масової інформації;
 • підписує, затверджує рішення органів ВікіСтудії та інші офіційні документи ВікіСтудії;
 • щосеместрово звітує перед Почесним Головою про виконану ВікіСтудією діяльність;
 • виносить догани членам ВікіСтудії згідно з п. 5.2.1. цього Положення;
 • у письмовій формі делегує частину власних повноважень іншому органу чи члену ВікіСтудії.

5.4.1. Голова ВікіСтудії обирається більшістю голосів Ради ВікіСтудії.

5.5. Заступник Голови ВікіСтудії:

 • надає всебічну допомогу Голові ВікіСтудії;
 • представляє ВікіСтудію в зовнішніх зв'язках;
 • виконує обов'язки Голови в разі його відсутності чи за його дорученням.

5.5.1. Заступник Голови ВікіСтудії призначається Головою ВікіСтудії.

5.5. Координатор ВікіСтудії:

 • спрямовує роботу Консультантів ВікіСтудії у Вікіпедії;
 • представляє в Раді ВікіСтудії інтереси ГО «Вікімедіа Україна»;
 • проводить Віківишколи;
 • затверджує дипломи про завершення курсів Віківишколів;
 • допомагає членам ВікіСтудії в їхній діяльності.

5.5.1. Координатор ВікіСтудії призначається ГО «Вікімедіа Україна».

5.6. Відповідальний секретар:

 • здійснює нагляд за діяльністю ВікіСтудії, спрямовує її роботу відповідно до законодавства України, цього Положення та інших програмних документів;
 • організовує діяльність ВікіСтудії;
 • контролює якість статей у Вікіпедії, що були створені членами ВікіСтудії чи іншими користувачами даного ресурсу;
 • заповнює Анкети та іншу супровідну документацію ВікіСтудії;
 • зберігає документацію ВікіСтудії;
 • завідує аккаунтами ВікіСтудії у соціальних мережах;
 • кожного семестру звітує перед Головою ВікіСтудії та Координатором ВікіСтудії про проведену роботу.

5.6.1. Відповідальний секретар ВікіСтудії призначається Головою ВікіСтудії за погодженням з Координатором ВікіСтудії.

5.7. Консультант ВікіСтудії:

 • надає безкоштовну консультацію з правил користування Вікіпедією;
 • слідкує за якістю і відповідності нормам статей з історичних дисциплін у Вікіпедії;
 • пише документацію у Вікіпедії від імені ВікіСтудії;
 • пише статті від свого імені у Вікіпедії на теми, що пропонуються студентами, аспірантами та викладачами Інституту;
 • має право виступати від імені ВікіСтудії після отримання Посвідчення Консультанта ВікіСтудії;
 • кожного семестру звітує перед Відповідальним секретарем про виконану діяльність.

6. Проведення ВіківишколівРедагувати

6.1. Віківишкіл – захід, що проводиться Вікімедіа Україна для підготовки редакторів та авторів статей за усіма науковими напрямками.

6.2. Віківишкіл ВікіСтудії – курс занять для підготовки редакторів та авторів статей з історичних дисциплін, який проводиться Координатором ВікіСтудії на базі Інституту з використанням матеріально-технічного забезпечення Інституту.

6.3. Відвідування віківишколів безкоштовне і добровільне для будь-якої особи.

6.4. Диплом про завершення курсів віківишколів ВікіСтудії отримують тільки студенти Інституту.

7. Прикінцеві положенняРедагувати

7.1. Зміни і доповнення до Положень затверджуються Радою ВікіСтудії простою більшістю голосів присутніх.