Вікіпедія:Правила виборів Арбітражного комітету

Організація виборів Арбітражного комітету є складовою частиною Арбітражного регламенту.

Графік проведення виборівРедагувати

Вибори Арбітражного комітету чи окремого арбітра починаються за чотири тижні до закінчення терміну повноважень діючого АК чи діючого арбітра.

Перед початком виборів бюрократи публікують графік виборів та офіційно оголошують про кожний етап виборів через {{загальне оголошення}}.

Вибори складаються з таких етапів:

  • номінація кандидатів користувачами й одержання згоди кандидатів — з дня Х−28;
  • перевірка бюрократами підсумків номінації й складання остаточного списку кандидатів — у день Х−22;
  • обговорення кандидатів спільнотою — з дня Х−21;
  • голосування спільноти — з дня Х−14;
  • підбиття підсумків виборів бюрократами — у день Х;
  • вступ обраних арбітрів до своїх повноважень — у день Х+1.

У графіку проведення виборів використовується київський час.

Вимоги до арбітрівРедагувати

До Арбітражного комітету можуть обиратися користувачі зі стажем редагувань не менше, ніж 6 місяців, і кількістю редагувань, не меншою 1000, на дату висування.

Враховуються редагування і стаж лише того облікового запису, що висувається в арбітри. Якщо в користувача є інші облікові записи (наприклад, ботів), то їх редагування й стаж не враховуються.

На виборах арбітрів можливе як самовисування кандидатів, так і подання іншими користувачами. Кандидати повинні підтвердити свою згоду на сторінці висування.

Формальні вимоги до кандидатів у арбітри перевіряють бюрократи. У випадку їх недотримання кандидатура відхиляється.

Бюрократ, який балотується на посаду арбітра, не може виконувати обов'язки бюрократа на сторінках проведення виборів.

Вимоги до учасників обговоренняРедагувати

В обговоренні кандидатів можуть брати участь усі користувачі, що мають право робити редагування у Вікіпедії, навіть ті, хто не відповідає вимогам для участі в голосуванні.

Процедура обговоренняРедагувати

В обговоренні кандидата користувачам пропонується поставити питання кандидатові, щоб точніше скласти уявлення про нього. Перед тим, як поставити запитання кандидатові, рекомендується дочекатися відповідей на вже поставлені питання, прочитати їх, і за потреби, представити свої.

Протягом усього терміну виборів дозволено закликати користувачів Вікіпедії до участі у виборах арбітрів без вказівки конкретних кандидатур. Після початку голосування агітація за або проти конкретних кандидатів заборонена.

За порушення правил агітації користувач може бути заблокований адміністраторами, до нього можуть бути вжиті й інші заходи. При цьому термін блокування не повинен перевищувати час, що залишився до кінця голосування.

Вимоги до учасників голосуванняРедагувати

Брати участь у виборах арбітрів можуть лише користувачі, які мають на момент початку голосування не менш як 300 редагувань та стаж редагувань не менш як 90 діб (далі — «кваліфіковані користувачі»).

Процедура голосуванняРедагувати

Голосування триває на окремій від обговорення сторінці Вікіпедії. Перед початком голосування кандидати в арбітри розташовуються в алфавітному порядку.

У голосуванні повинні взяти участь не менш як 10 кваліфікованих користувачів, інакше вибори оголошуються такими, що не відбулись.

Кожен користувач може голосувати тільки «За» або «Проти» по кожній з кандидатур, голоси «утримався» не допускаються.

До закінчення голосування користувачі можуть міняти свій голос, при цьому старий голос необхідно викреслити, але не вилучати. Обговорення кандидатур на сторінці голосування не допускається, такі репліки вилучаються бюрократами.

У ході голосування всі суперечливі питання щодо поданих голосів вирішуються тільки бюрократами. Іншим учасникам заборонено викреслювати чужі голоси або робити інші подібні дії, навіть якщо, на їхній погляд, має місце явне порушення. Замість цього варто звернутися до бюрократів і повідомити їм про порушення.

Підбиття підсумків виборівРедагувати

Кандидати, що набрали менше ніж 70 % голосів «За» від загальної кількості голосів «За» й «Проти» них, дискваліфікуються. Серед кандидатів, що набрали 75% і більше, складається список, учасники якого сортуються за такими критеріями:

  1. Рахується різниця голосів «За» і «Проти» кожного кандидата. Кандидат, у якого ця різниця більша, розташовується у списку вище.
  2. Якщо різниця голосів «За» і «Проти» у кількох кандидатів однакова, то рахується кількість голосів, поданих проти цих кандидатів. Кандидат, у якого ця кількість менше, розташовується у списку вище.
  3. Якщо кількість голосів «Проти» декількох кандидатів також однакова, то рахується сума кількостей редагувань користувачів, що проголосували «За» цих кандидатів, на момент підрахунку голосів. Кандидат, у якого ця сума більша, розташовується у списку вище.
  4. Якщо всі перераховані показники в декількох кандидатів однакові, то порядок розташування цих кандидатів у списку визначається консолідованою думкою бюрократів, які можуть брати до уваги будь-які фактори, які вважають потрібними.

У списку, що склався, перші зверху кандидати на наявні вакантні місця оголошуються обраними арбітрами. Якщо в списку виявляється менше кандидатів, ніж вакантних місць, то всі вони оголошуються обраними арбітрами.

Підрахунок голосів і оприлюднення рішень щодо виборів членів Арбітражного комітету здійснюють виключно бюрократи.

Вступ арбітра до правРедагувати

Якщо в результаті виборів загальне число обраних арбітрів виявляється не меншим трьох (кворум), то після підбиття підсумків виборів новий Арбітражний комітет вважається обраним і вступають до своїх повноважень.

Якщо в результаті виборів або довиборів загальне число обраних арбітрів виявляється менш ніж три, то вони не вступають до своїх обов'язків до того моменту, коли в результаті чергових довиборів загальне число обраних арбітрів не стане рівним щонайменше трьом. До цього моменту повноваження арбітрів виконують члени АК попереднього скликання.

ДовибориРедагувати

Якщо в результаті виборів Арбітражний комітет налічує менше трьох арбітрів (відсутність кворуму), то через два тижні після підбиття підсумків виборів починаються довибори на вакантні посади. Якщо вдруге поспіль сформувати кворум не вдається, наступні вибори починаються через два місяці.

Доки в результаті виборів не вдається сформувати кворум в Арбітражному комітеті, обрані арбітри не вступають у свої права.

Якщо в результаті виборів Арбітражний комітет налічує менш як п'ять арбітрів, але має кворум, довибори на вакантні посади можуть бути призначені через два місяці.

Якщо після довиборів були обрані додаткові представники Арбітражного резерву, під час оголошення результатів голосування має бути створена підсумкова таблиця голосування по усіх резервістах для визначення остаточного місця користувача у Арбітражному резерві. У випадку участі кандидата у кількох голосуваннях, обирається для підсумкової таблиці голосування, де був показаний більш високий результат.

Якщо представники Арбітражного резерву беруть участь у довиборах і набирають менше 70%, то не втрачають статус резервних.

Резерв Арбітражного комітетуРедагувати

Всі учасники виборів Арбітражного комітету, які набрали від 70 % підтримки учасників виборів, проте не пройшли в основний склад комітету, автоматично потрапляють до складу його резерву. Член резерву Арбітражного комітету вступає до своїх повноважень для розгляду окремих позовів у випадку неможливості брати участь в розгляді конкретного позову арбітром дійсного складу, а також вступає на постійній основі в разі повного вибуття дійсного арбітра. У разі наявності більшої кількості представників Арбітражного резерву, ніж необхідно для вступу до своїх повноважень на тимчасовій основі, обираються ті, хто мають меншу кількість тимчасових участей під час даного скликання, в порядку спадання підтримки під час голосування.

Див. такожРедагувати