Відкрити головне меню
Скорочення
ВП:ОТ

При розстановці розділових знаків у тексті статей у першу чергу треба керуватися чинними правилами пунктуації української мови. При наборі кома,»), крапка з комою;»), двокрапка:»), крапка.»), знак оклику!»), знак питання?») і три крапки») від попереднього слова проміжком[1] (пропуском) не відділяються, але відділяються проміжком (одиночним пропуском) від наступного слова.

Оформлюючи статті, пам'ятайте про технічні (типографічні) правила набору текстів. Використовуйте знаки в меню редагування «Спеціальні символи».

Зміст

АбзациРедагувати

Абзаци потрібно відділяти порожніми рядками. Абзацних відступів не робіть.

ТиреРедагувати

Знак тиреРедагувати

Як тире використовуйте кегельне тире (—), і в жодному разі не дефіс (-), два або три дефіси (--) чи мінус (−).

Єднальне тиреРедагувати

1. Тире ставиться між двома чи кількома словами для позначення діапазону («від… до»):

а) просторового: Переліт Одеса — Київ; рухатись шляхом Львів — Київ — Харків;
б) часового: Хрестові походи XI—XIII століть; План на січень — березень;
в) кількісного: Рукопис обсягом десять — дванадцять сторінок (те ж саме цифрами: 10—12); Вантаж масою 300—500 кілограмів; 5—7-річна програма.

Якщо між двома числами, що стоять поруч, можна за змістом вставити не слова «від… до», а слово або (чи), то вони поєднуються дефісом: Буде у відрядженні п'ять-шість днів (але при цифровому позначенні ставиться тире: 5—6 днів).

2. Тире ставиться між двома або кількома власними назвами, сукупністю яких називається вчення, теорія, науковий закон тощо: закон Бойля — Маріотта; Матч «Динамо» — «Шахтар».

3. Тире ставиться між окремими словами для показу внутрішнього зв'язку між ними: Конференція «Архітектура — людина — навколишнє середовище»; Учора — сьогодні — завтра; «Міс Усесвіт — 2006», «Повернення Мухтара 1—2», але «Мухтар-2».

НаголосРедагувати

 • Якщо потрібно вказати наголос, застосовуйте знак на́голосу (а не жирний шрифт, апо'строф чи велИку лІтеру).
 • Наголос в односкладових словах не потрібен.

ДужкиРедагувати

У тексті використовуються круглі дужки (…). Якщо всередині дужок потрібно знову використовувати дужки, вдаються до набору квадратних дужок ([…]), усередині яких можливо використовувати дужки третього рівня — фігурні ([{…}]). При наборі ліва дужка від наступного знаку не відділяється, проте перед нею ставиться звичайний пропуск. Права дужка набирається після закінчення слова без пропуску, а пропуск ставиться, як і при наборі більшості розділових знаків, після неї. Аналогічні правила діють і для набору квадратних [], фігурних {}, а також кутових <> дужок.

Наприклад: (текст у дужках [усередині яких є інші дужки] при читанні можна пропустити без втрати сенсу).

ДефісРедагувати

 • Номери телефонів. 516-84-77 (також правильно: 516 84 77).

ЛапкиРедагувати

Скорочення
ВП:ЛАПКИ

Парний розділовий знак лапки («») подібно до дужок набирається впритул до внутрішнього тексту. У Вікіпедії в основному тексті статті допускається використання лапок лише двох типів малюнків — «кутові», або друкарські лапки, так звані «ялиночки», і так звані „німецькі лапки“, причому останні використовуються в тому випадку, коли в тексті, який знаходиться в лапках, зустрічаються слова, які в свою чергу поміщені в лапки. Лапки з малюнком типу “обидві верхні” або "прямі" не використовуються.

Наприклад:

Роман Хола Клемента «Експедиція „Тяжіння“».

Примітка: для автоматичної корекції лапок можливо використовувати спеціальний інструмент — Вікіфікатор, доступний на панелі спецсимволів на сторінці редагування.

АпострофРедагувати

 • З технічних причин, у назвах статей рекомендується використовувати друкарський апостроф «'» (код U+0027, на клавіатурі — Alt+39), а не типографський апостроф «’» (код U+2019) чи «ʼ» (код U+02BC) . Якщо в назві статті є апостроф, обов'язково створюйте перенаправлення з альтернативного варіанту.

Знаки номера й параграфаРедагувати

Скорочення
ВП:НОМЕР
ВП:№
ВП:ПАРАГРАФ
ВП:§

Правила написання та друку символів величин, назв і позначень одиницьРедагувати

 • Написання та друк символів фізичних величин, назв і позначень регламентується державним стандартом України ДСТУ 3651 «Метрологія. Одиниці фізичних величин».
 • Для написання позначень одиниць застосовують літери чи спеціальні знаки (…°, …', …", …%). Використовують два види позначень: українські (з використанням літер української абетки) і міжнародні (з використанням літер латинської чи грецької абетки).
 • До позначень одиниць, а також до їхніх назв не можна додавати інші літери, що мали б подавати додаткову інформацію про фізичну величину, об'єкт чи умови вимірювання.
 • Символи величин та позначення одиниць не повинні змінюватися у множині. Після них крапки не ставляться, за винятком випадків, коли цього вимагає пунктуація (наприкінці речень).
 • Позначення одиниць, що збігаються з назвами цих одиниць не можна змінювати за відмінками і числами, якщо їх розташовано після числових значень, а також у заголовках граф, боковин таблиць та у поясненнях величин до формул. До таких позначень належать: моль, бар, рем, вар, рад.
 • Відповідно до пункту 6.15 ДСТУ 3651.1-97 позначення одиниці треба розташовувати в одному рядку з числовим значенням величини, без перенесення на наступний рядок. Між числом і позначенням одиниці залишають проміжок. Тому потрібно писати 15 °C, 20 %, 130 К, 5 м.
 • Винятки становлять позначення у вигляді єдиного спеціального знака — надрядкового індексу (°, ', ") перед яким проміжок не залишають, тому потрібно писати 15°, 20', 30".
 • Знаки мінути та секунди являють собою знаки одинарного (') та подвійного (") штрихів.

Оформлення математичних формулРедагувати

Поради щодо оформлення математичних формул, зокрема, з використанням розмітки TeX наведено у статті Довідка:Математичні формули та спецсимволи. Прості вирази можна записати звичайним текстом. Зверніть увагу на правильне використання проміжків[2] між елементами формул. Одночлени записуються разом, кожен оператор (зокрема, знаки +, −, =) — окремо. Не плутайте знак числа (±1), що пишеться разом з числом, та знак операції (2,0 ± 0,5), що пишеться окремо. Щоб уникнути небажаних переносів, що розірвуть формулу на частини, пишіть &nbsp; замість звичайних прогалин.

Ініціали й графічні скороченняРедагувати

Ініціали й графічні скорочення відокремлюються нерозривними пропусками:

 • О.&nbsp;І.&nbsp;Семенов → О. І. Семенов
 • і&nbsp;т.&nbsp;д. → і т. д.

Розділовий знак десяткового дробуРедагувати

Дробова частина числа відокремлюється від цілої комою (505,5), а не крапкою.

Поділ чисел у цифровій формі на групиРедагувати

 • Багатоцифрові числа розбивають на групи по три цифри за допомогою нерозривних прогалин (&nbsp;), наприклад: 20 705 149, 174 000.
 • Не розбивають на групи чотиризначні числа (5460), цифри в числах, що позначають номер (№ 15789), числа в марках машин і механізмів (МД-34578), у позначеннях нормативних документів (ДСТУ 30088—95), у десяткових дробах після коми (45 785,4563).

Нарощення порядкових числівниківРедагувати

Якщо порядковий числівник закінчується на приголосну й голосну, у нарощенні відмінкового закінчення пишуться обидві літери, якщо на дві голосні — одна (остання):

 • п'ятий5-й
 • п'ятого5-го

Нарощення не додаються до:

 • дат (років і чисел місяця), якщо слово рік або назва місяця стоїть після числа: у 1914 році, 7 січня 2000 року;
 • порядкових числівників, записаних римськими цифрами: V том, у XXI столітті.

Позначення часуРедагувати

Правильно — 19:30 (19 година 30 хвилин), а не 19.30.

Знаки валютРедагувати

Знаки валют пишуться після суми й відбиваються від неї нерозривним пробілом: 500 $ («500&nbsp;$»), а не $500 чи 500$[джерело?].

Висічені словаРедагувати

 • Висічені слова — слова, у яких висічено літери й (або) склади, крім початкових і останніх літер, а залишено літери, стягнуті в скорочене слово (млн — м[і]л[ьйо]н, млрд — м[і]л[ья]рд, грн — гр[ив]н[я]). І хоча в непрямих відмінках у зв'язку з усіченими відмінковими закінченнями треба було б ставити крапку, оскільки слово закінчується не на останній літері, для єдності доцільніше зберігати форму без крапки й у непрямих відмінках.
 • Млн, млрд, тис. рекомендовано вживати замість нулів при круглих числах. Менш бажані ці скорочення перед назвами й позначеннями одиниць фізичних величин у виданнях для широкого читача. Неприпустимі ці скорочення перед цифрами (при інверсії) й у випадках, коли скорочення відділено від цифр словами.

ПосиланняРедагувати

 1. ДСТУ 3018–95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. — Київ : Держстандарт України, 1995. — С. 5.
 2. Там само