Вікіпедія:Кнайпа (політики)/Архів 3

Розділ Політик у кнайпі української Вікіпедії використовується для обговорення пропозицій, що стосуються політик. Це включає також: стилі статей та питання, що стосуються авторського права.

Будь ласка, підписуйте Ваші коментарі (для цього наберіть ~~~~ або натисніть кнопку "Підпис" над віконцем редагування)

Додати нове обговорення

Авторське право +
Адміністрування +
Допомога +
Мовна консультація +
Патрулювання +
Політики +
Пропозиції +
Різне +
Технічні питання +

Джерела та/або література, первинні та вторинні джерела інформації, "першоджерела"

<*> Перенесено із Обговорення:Вишневецький Ярема#Джерела та/або література, відповідно обговорення розпочалося щодо певної версії цієї статті, на яку пан Alex K вперше поставив зауваження «Без джерел» <*>
--pavlosh 11:01, 21 травня 2007 (UTC)

Перший етап обговорення теми "Джерела..."

Джерел немає. Є лише список літератури і сайтів. --  Alex K 09:42, 19 травня 2007 (UTC)

«Після закінчення єзуїтського колегіуму в м. Львів та навчання за кордоном в Італії та Іспанії відступився від православ'я і прийняв католицизм».
Джерело: Щербак В. О. Вишневецький Ярема // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — Київ : Наукова думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — 688 с. : іл. — С. 519.
— Це написав, але не підписав, користувач OlegB (обговореннявнесок). (22:19, 15 травня 2007)
 1. Підрозділ джерела. Маються наувазі не аналітична література, а історичні хроніки, листи геналогічні списки, де згадується Вишневецький. Тобто перщоджерела, а не їх критика. Поділ на джерела і літературу загальноприйнятий у історичній літературі.--  Alex K 10:32, 19 травня 2007 (UTC)
 2. Джерело?. Це чудово, що дослідник Щербак так написав. Але мене цікавить конкретний історичний документ, який засвідчував що Ярема прийняв католицтво. Тобто — хроніка, лист, свідотсво першого причастя...
--  Alex K 10:39, 19 травня 2007 (UTC)
Шановний Алекс К! Стаття у Вікіпедії, напевно, не історична стаття у науковому журналі, де кожне твердження супроводжується посиланням на джерело (архівеу справу, публікацію іншого історика і т. д.) . Для статті у Вікіпедії джерелом інфориації є стаття, скажімо, у солідній енциклопедії (а сучасна академічна Енциклопедія історії України — це солідне видання). А якщо Вас так цікавить конкретне джерело — шукайте його. А якщо викладений факт з посиланням на ЕІУ викликає у Вас сумніви, наведіть джерело, що заперечує твердження Щербака. З повагою --OlegB 10:58, 19 травня 2007 (UTC)
Шановний Олеже, у нас з вами різний підхід до визначення джерел і різне бачення значення вікіпедії, і , зокрема, того як писати у ній статті. Щодо прешого пункту, то джерела (хроніки і літописи, особливо якщо вони є в інтенеті) вказувати потрібно у розділі "Джерела". Для історичного видання, енциклопедії чи статті це важливо. Оформлення з поділом на "Джерела" і "Література" притаманний не лише для наукових статей. Зокрема, довавадяння таких матеріалів до статті по історичним персоналіям лише підвищуюють корисність статті. Щодо другого пункту, то я не вважаю за необхідне дотримуватись енциклопедичного стилю написання статей і рівня викладу інформації у них. Вікіпедія не паперова енциклопедія, тому навіть солідна ЕІУ (у солідності якрї у мене є підстави сумніватися) не є зразком для вікіпедійних статей. Іформація збирається тут будь-яка і її варто було б представляти якомого краще на науковому рівні. Чим вище, тим краще. Принаймі цього варто прагнути, а не зупинятися на рівні паперових енциклопедій. --  Alex K 11:31, 19 травня 2007 (UTC)
Якщо автор статті не може послатись на джерело (через його недоступність або через інші причини) є нормальним посилання на наукову роботу. Більш того, не в кожному джерелі прямо вказано точно те що з нього випливає. Думаю це відомо всім. Хоча, звичайно, це факту прийняття католицької віри князем Яремою не стосується, але вимагати доступу до архівних документів від автора не має сенсу (я не думаю, що відомості про конвертацію князя були опубліковані десь повністю). Вистачить і посилання на автора праці, що посилається на такі джерела.--Amadeus-Alex 19:25, 19 травня 2007 (UTC)
Думаю, що вказування перешоджерел у статтях по історії лише підвищує якість цих статей. Звичайно архівні документи можуть бути недоступними пересічному користувачу і автору статті, проте посилання на список опублікованих джерел або їх копії у інтернеті річ корисна. Насамперед для студенства. Тому вважаю, що не варто обмежуватись лише посиланнями на аналітичну літературу. Вікі і користувачі лише виграють від цього.--  Alex K 09:33, 20 травня 2007 (UTC)
Шановний Алексе,
З того безсумнівного факту, що у вас та OlegB різне бачення на перелічені вами аспекти створення дописів у Вііпедії, а також того факту, що позиція пана OlegB має певні логічні хиби (він ставить в один ряд першоджерела та вторинні джерела, що, втім, не є суттєвим щодо змісту обговорення) ніяк не випливає, що саме ваша точку зору є абсолютно вірною чи хоча б більш правильною, ніж точка зору вашого опонента (OlegB).
Думаю, що варто розпочати з вивчення правила "Жодних оригінальних досліджень", яке, зокрема, пояснює щодо первинних джерел (та, зокрема, відмінність їх від першоджерел у тому розумінні, що використовуєте ви) і з якого, начебто, недвозначно ясно, що:
 1. Тлумачення "джерела" у Вікіпедії універсальне, а не специфічне стосовно "історичних статей", бо статті Вікіпедії стосуються далеко не лише історії;
 2. Кожен дописувач зобов'язаний навести джерело інформації (або перелік таких джерел), яким він користувався, щоб інший дописувач (чи просто читач) міг провести перевірку (верифікацію) змісту допису; Саме такі джерела інформації є "джерелами" для Вікіпедії та, відтак, перелік джерел може мати вигляд, зокрема, "списку літератури і сайтів";
 3. Такий дописувач за власним вибором (та у відповідності до власних можливостей пошуку та доступу) користується первинними джерелами та/або вторинним джерелами та на нього не накладається обов'язку користуватися лише первинними; Більше того, з точки зору правил Вікіпедії пряме посилання на (цілком або частково) зміст першоджерела — історичного документу (наприклад, згадуваних вами "історичні хроніки / літописи, геналогічні списки" тощо), можливе лише шляхом посилання на первинне (або вторинне) джерело, де він (цей істориний документ або його потрібна частина / цитата) був оприлюденений (опублікований); Безпосередня (а не через посилання на первинний/вторинний) документ) публікація в статті Вікіпедії змісту історичного документу (першоджерела), якщо його раніше не було опубліковано прямо заборонено правилом, бо (з точки зору правила) перетворює статтю Вікіпедії на первинне джерело;
 4. Якщо інший дописувач вважає (первинне/вторинне) джерело, наведене першим дописувачем недостатньо респектабельним, то відшукати інші джерела та надати (опублікувати в статті) посилання на них є обов'язком цього "іншого" (і аж ніяк не обов'язком "першого") дописувача;
Відтак, вбачаю достатнє підгрунтя для наступних висновків:
 1. Вагомих підстав, для встановлення вами ознаки «Без джерел» (власне, перший раз було вами встановлено цюознаку тут) у статті, що на той момент вже містила посилання на 5 джерел — не було;
 2. Ваші зауваження та нотації до пана Олега не мають підстав, що співпадає як з поясненнями самого пана Олега, так і з твердженнями Amadeus-Alex;
 3. Ваші зауваження та нотації до пана Олега містять достатньо суттєву логічну хибу: якщо первинним джерелом щодо історичного документу, на яке треба послатися, дописувач обере сайт в Інтернеті ("особливо якщо вони є в інтенеті" як ви пишете), то перелік таких посилань буде нічим іншим, як "списком … і сайтів" (тобто переліком сайтів), в той час як ви заявляєте, що перелік сайтів не є прийнятним переліком джерел.
Крім того (в порядку the last, but not least, як кажуть англійці і я перепрошую, що не знаю, як це буде японською та покладаюся на наявність "advanced level of English"), декларація студента про наявність у нього сумнівів щодо респектабельності сучасного академічного видання енциклопедії (взятої загалом) говорить більше про особу студента ніж про дійсний рівень змісту енциклопедії (це попри всім відомі факти ретроградства в академії, сумнівного обрання академіками тощо).
У відповідності до вищенаведеного прошу терміново прибрати ознаку «Без джерел» та раджу при найпершій зручній "хвилині" грунтовно попрацювати над змістом "Жодних оригінальних досліджень" в гармонійному поєднанні зі "Нейтральна точка зору".
--pavlosh 23:25, 19 травня 2007 (UTC)
Шановний Павло Шевело, після особистих нападів на мене на моїй сторінці обговорення мене воротить спілкуватися з вами, але для інших користувачів поясню свою позицію і відповім на ряд питань.
 1. Поняття "джелела" є справді універсальним. Можна зкидати усі первинні і вторинні джерела докупи. Так прийнято у бльшості стай Вікіпедії. Проте в історичній літературі прийнято розрізняти першоджерела і вторинні джерела. Вважаю що такий поділ можна застосовувати у Вікіпедії до статей по історії. Це лише покращує якість укр вікі. Я ставлю "без джерел" лише у статтях по історії.
 2. Користувач зобов'язаний наводити джерела. Я проти цього не виступаю. Я — за підвищення рівня статей щляхом надання інформації про наявні видані у друк чи інтернеті історичні документи. Тобто розподілі на власне історичні джерела та аналітичну літературу. Див. вище.
 3. Маю наувазі першоджерел. Історичних документів. Можу змінити Шаблон:Першоджерела, якщо спільнота вважає шаблон "без джерел" недоречним.
 4. На останок, особисто для пана Шевело. Сумнів — рушій науки. Студент, який сумнівається у респектабельності академічних видань, правильно робить. Це змушує його перевіряти дані енциклопедії і відкривати нові історичні факти. Сумінватися слід не лише у енциклопедіях, а й дослідженнях. Ваша заява "про студентів" засвідчує лише те, що у вас немає фундаментальної гуманітарної освіти і ви незнаєте як слід підходити до історичних документів.
--  Alex K 08:58, 20 травня 2007 (UTC)
Я теж вважаю доцільним розрізняти першоджерела і вторинні джерела (якщо першоджерела є). На відмінок від будь-якої наукової праці стаття у Вікіпедії має бути компіляцією на 100% . І первинні джерела в Вікіпедії не є обов'язковими. Це зв'язано з необхідністю давати критичний аналіз першоджерел. Цій аналіз має бути проведено у вторинних джерелах і списка вторинних джерел в статті в більшості випадків буде достатньо. І, я вважаю, це недоцільне вимагати наявності першоджерел виставлянням шаблону "Першоджерела". Подібні шаблони вказують на недолік у статті, як, наприклад, відсутність обов'язково необхідних джерел. Брак першоджерел не є недоліком і їх присутність не є обов'язковою. Я також маю сумніви в доцільності існування цього шаблону — ми ж не маємо шаблону "Вторинні джерела"? --Tigga 12:10, 20 травня 2007 (UTC)
Я розумію і віддаю належне ваший позиції, але вважаю, що як наявність (з відповідним використанням) такого шаблону, так і, зокрема, текст (з дуже вдало підібраною та адекватною картинкою) що виникає у статті в результаті застосування цього шаблону є непоганим компромісом що, втім, за визначенням, підлягає подальшому удосконаленню, як і все у Вікіпедії.
Сподіваюся, що і ви зможете це прийняти як компроміс.
--pavlosh 12:58, 20 травня 2007 (UTC)
Я можу це прийняти як компроміс для однієї статті. Проблема в тому що це може бути сприйняте як заохочування використання шаблону "Першоджерела". Це йде супротив самої ідеї Вікіпедії як третинного джерела. У наукових працях первинні джерела використовуються для підтвердження нової ідеї. У Вікіпедії нових ідей немає. Першоджерела, до того ж, можуть бути ненадійними джерелами. Іноді статті в Вікіпедії інтерпретують первинні джерела, що є оригінальним дослідженням. Першоджерела не є необхідними — то навіщо шаблон який їх вимагає? Чи потрібно, щоб тисячі статей мали цей шаблон і були помічені як "Недосконалі статті" ?
Чи потрібне обговорення використання первинних джерел у, наприклад, Кнайпі?
Здається мені, що те що я пишу є прописною істиною — просто переказую Правила. Чи дійсно наші Правила не досконалі і не зрозумілі всім і потребують доробки? --Tigga 06:21, 21 травня 2007 (UTC)
Першоджерела потрібні для довідки, а не "підтвердження нової ідеї". Думаю користувачу було б цікаво знати який існує корпус джерел з тієї чи іншої проблематики. Енциклопедія є "третинним" джерелом. Цього ніхто не заперечує. Однак як "величезна довідка" вона повинна відображати різні аспекти проблеми, в тому числі першоджерела і літературу. Статті з історії лише виграють, якщо буде відображено не просто посилання на "джерела" у вікіпедійному сенсі, а й "перешоджерела". Це підвищує якість і цінність вікіпедійної статті. Думаю, не варто боятися ярлика "Недосконалі статті". Він лише стимулює читачів і авторів створювати кращі статті.--  Alex K 06:38, 21 травня 2007 (UTC)
Без найменшого сумніву: нам (спільноті в цілому) необхідно мати грунтовний компроміс, а не лише "компроміс для однієї статті". З іншого боку, вищенаведена дискусія (принаймні вона), дає підгрунтя для висновку, що правила потрібно викласти чіткіше, може з додатковими поясненнями. Тобто наразі не вбачається підстав говорити про необхідність удосконалення змісту (тобто правила як такого) — йдеться про удосконалення форми.
Відтак обговорення використання первинних джерел у Кнайпі виглядає більш, ніж доцільним, в тому числі як таке, що дозволить долучити ширші (ніж зацікавлені "останнім князем") кола спільноти дописувачів. … --pavlosh 07:56, 21 травня 2007 (UTC)

Другий етап обговорення теми "Джерела..."

Достатньо конструктивна дискусія на першому етапі обговорення (див. вище) дає підгрунтя для наступного висновку:

Суть дискусії — між тим, чи є досконалим як за змістом, так і за формою викладення (тобто за забезпеченням умов для чіткого і однозначного розуміння) документ «Жодних оригінальних досліджень» (бо наразі не існує іншого, спеціального, документа, що визначав би політику Вікіпедії щодо джерел інформації для статей Вікіпедії) та тим, що турбує (як історика) пана AlexK та є осердям його позиції.

Відтак, висновки такі (прошу всіх учасників(зокрема тих, хто буде ще приєднуватись) дискусії перевірити та дати зауваження):

 1. Ні за яких умов стаття Вікіпедії не може стати первинним джерелом, тобто у статті не може бути наведено ні посилань на історичні документи, ні (цілком або частково, у вигляді цитат) їх змісту, якщо факт існування таких документів та/або (цілком або частково, у вигляді цитат) їх зміст не було раніше оприлюденено (опубліковано, введено до "наукового обігу") в іншому (тобто не у Вікіпедії) респектабельному джерелі, яке (в темінології Вікіпедії) називається «первинним джерелом»;
 2. Таким чином, якщо пан AlexK має цілком (для професійного історика, та й не тільки) зрозуміле бажання бачити якнайбільше посилань на, як він каже, «першоджерела» (власне історичні документи), то документ визначає, що у Вікіпедії посилання на (за термінологією істориків) «першоджерело» може існувати лише (!) у формі посилання на те (за термінологією Вікіпедії) «первинне джерело», де було оприлюднено бажане «першоджерело».
 • >> Що нам, спільноті, говорить, по суті, пан AlexK (прошу пана Алекса ретельно перевірити моє розуміння осердя його позиції):
 1. Стаття Вікіпедії на історичну тематику, що у переліку джерел інформації містить посилання лише на «вторинні джерела» є (за усіх інших рівних умов) гіршою, ніж стаття, де є посилання на (як він висловлюється, тобто висловлюється в термінології історика, ким він є чи скоро стане) «першоджерела»;
 2. Чим більше посилань на «першоджерела», тим краще і існує певна "критична маса" ("корпус", як він каже) таких посилань, до досягенння якої стаття є ще недосконалою і її (він вважає)слід позначити спеціальною ознакою «Корпусу посилань на першоджерела ще не створено»;

Так я бачу резюме результатів першого етапу, що є "стартом" для другого етапу. Прошу всіх висловлюватися і я теж ще ("оціночно") висловлюсь окремим дописом.

--pavlosh 18:34, 21 травня 2007 (UTC)

Шлях для подальшого пошуку рішення ("компромісу") мені вбачається таким:
 • Можна зрозуміти прагнення пана AlexK до збільшення кількості "посилань на першоджерела" у статтях Вікіпедії, особливо у статтях по історії де (порівняно зі статтями по, скажімо, математиці, фізиці тощо) особливо важливо пильнувати щодо використання виключно вторинних джерел; Причина в тому, що, одного боку, "вторинні" насправді, у більшості випадків, є "третинними", "четвертинними" і т.д. (бо визначення вторинного джерела є очевидним чином "рекурсивним", нехай спільнота вже вибачить мені використання программістської термінології, тобто вторинне джерело може спиратися теж далеко не лише на первинні джерела, а ті, з посилань, які є вторинними джерела, в свою чергу…), а з іншого боку вторинні історичні джерела почасти страждають на "нарративність" та навіть спекулятивні маніпуляції (наскільки я знаю та розумію, школа, наприклад, Наталі Яковенко діє у відповідності до motto "До (першо)джерел!" (майже за Поплавським ;) );
 • Відтак можна зрозуміти прагнення пана AlexK до спеціального позначення тих статй Вікіпедії (але, сподіваймося, не дійде до позначення окремих їх абзаців), де "покриття" (підкріплення) тексту посиланнями на «першоджерела» є недостатнім, тобто є підстави стверджувати про доцільність пошуку додаткових посилань на «першоджерела»;
 • Очікуємо ("у відповідь") від пана AlexK розуміння того, що у Вікіпедії єдиною передбаченою формою посилання на «першоджерело» є посилання на «первинне джерело» — тобто на те джерело (з поза "меж" Вікіпедії), де (вже, тобто до написання статті) було оприлюденено (опубліковано, введено до "наукового обігу" тощо) жадане «першоджерело»; Відтак нема підстав для використання у тексті документів політик та, відповідно, у написах (що генеруються шаблонами) самого терміну «першоджерело»; Крім того, нові додаткові "заклики до збільшення кількості первинних джерел" навіть у статтях з історії не можуть змінювати тієї концепції, що первинні джерела є бажаними, але не обов'язковими. Тобто додаткові засоби (шаблони тощо) можуть лише посилювати мотивацію по (подальшому) формуванню "корпусу" первинних джерел.
--pavlosh 19:49, 21 травня 2007 (UTC)
А чого чекати на мою відповідь. Я вже здається декілька разів її представив. Див. обговорення вище. Посилання на першоджерела у статтях по історії підвищують якість таких статей. Як довідка вказування першоджерел потрібне. --  Alex K 23:28, 21 травня 2007 (UTC)
Шановний, я уважно прочитав усі ваші дописи, що підтверджується тим, що я взяв на себе труд зробити резюме вашої позиції. Ви ж, схоже, не ретельно прочитали мої останні дописи, тож зроблю додаткову спробу вас "сфокусувати":
 • Ви, на жаль, продовжуте користуватись терміном "першоджерело", хоча я детально звернув увагу всіх читачів (тобто і вас також) на те, що у описах політик Вікіпедії цей термін не визначено (не дано йому дефініції), оскільки він не використовується. З іншого боку, я пояснив, що єдиним передбаченим у Вікіпедії способом навести посилання на те, що ви називаєте "першоджерело" (належний «історичний документ») є наведення посилання на «первинне джерело», де було оприлюднено (опубліковано) факт існування такого «історичного документа» (тобто "першоджерела") та його зміст. Якщо це буде, для прикладу, виписка з церковної книги чи інший належний документ, що недвозначно підтверджує перехід Яреми Вишневцького в католицьку віру (адже з цього ви почали свою критику, чи не так?) то її (щоб вона відіграти свою роль "першоджерела") може бути представлено у статті вікіпедії лише як посилання на статтю/монографію архивіста/історика, що "відкопав" ту виписку в архіві (чи деінде) або публікація тексту того документа у вигляді книги / контенту інтернет-сайту. Тобто «історичний документ» може бути представлений у (будь-якій, включаючи історичні) статті Вікіпедії лише через (свого "представника" -) «первинне джерело» і більше ніяк(!)
 • Ви пишете, що "Як довідка вказування першоджерел потрібне" залишаючи на когось труд надати більш точну дефініцію, ніж "потрібне" :( Поясніть точно, що ви мали наувазі? Ви пропонуєте вимагати для статей Вікіпедії на історичну тематику (на відміну від чинної політики) обов'язковості наведення первинних джерел (бо іншого способу послатися на "першоджерело" політики Вікіпедії не передбачають)? … чи щось інше?
Sapienti sat (чи ще ні?) --pavlosh 00:26, 22 травня 2007 (UTC).

Інші значення для однофамільців

Шановне товариство. Наскільки, на вашу думку, є доречним додавання такого шаблону в усі статті про персоналії, що мають однофамільців. На мою думку, користі від такого шаблону нема. Той хто прийшов прочитати статтю Тарас Шевченко навряд чи зацікавиться статтею Андрій Шевченко і навпаки. Якщо ж люди з одинаковим прізвищем якось пов'язані між собою (родинними зв'язками наприклад), то про це варто написати у статті. Також цей шаблон ніяк не допомагає у пошуку. На мою думку, подібні шаблони доцільні тільки в тих статтях про персоналії у яких перенаправлення з прізища веде на статтю з найвідомішим його носієм, а не на багатозначну статтю. --Yakudza -พูดคุย 22:46, 18 червня 2007 (UTC)

Цілком згоден з Yakudza. Якщо ж з міркувань автора доцільно розтошування цього шаблона у статті, то його треба розмістити знизу сторінки, у розділі навігаційних шаблонів. До речі, інші вікі не зловживають цим шаблоном у таких випадках. --Vaslav 14:46, 20 червня 2007 (UTC)
Доречно. --Movses
 • Див. також Обговорення шаблону:Otherpersons. Пропоную його переробити, щоб він був для багатозначних статей, як в оригіналі. --Yakudza -พูดคุย 23:10, 22 липня 2007 (UTC)
 • Як на мене, шаблон може бути корисним. Звідки така впевненість, що ніхто не буде цікавитися однофамільцями? Принаймні цікаво знати, і шкоди від шаблону немає. --Гриць 12:27, 30 липня 2007 (UTC)

Про написання іншомовних (технічних) назв

При роботі над статтями, котрі так чи інакше стосуються ІТ зіткнувся з тим, що у переважній більшості випадків англійські власні назви залишаються "як є" — Linux, Windows, Firebird, Winamp і так далі. З приводу того, щоб назви статей, котрі описують відповідні поняття, залишати англійськими, я хоч і не згоден, проте дуже протестувати не буду — все-таки уніфікація написання є суттєвим плюсом. Але всередині тексту... По-перше воно незручно — постійно перемикатись між двома мовами при набиванні чи редагуванні статті або тиснути клавішу-модифікатор (користувачі Лінукса мене зрозуміють). По-друге, чому такий виняток робити лише для англійської мови? А давайте японські власні назви писати японськими ієрогліфами, древньоєгипетські — древньоєгипетськими а арабські — арабськими. Щоб вже однаково.

Тому власне пропоную обговорити доцільність написання таких термінів іноземною мовою. А заодно якщо хто десь має під рукою рекомендації чинного правопису — буду вельми вдячний за лінк чи публікацію.

--Miwa 14:12, 7 липня 2007 (UTC)

Щодо японських, арабських назв тощо: Компанії, які працюють на міжнародному ринку, а також їх продукти — мають назву латинкою. За прикладами ходити далеко не потрібно: Sony, Toyota, Mazda. І власну оригінальну (ієрогліфічну) назву вони на міжнародному ринку не використовують. Тому виняток для англійської мови робимо не ми.--Leon 07:16, 15 липня 2007 (UTC)

Сторінки неоднозначностей для персоналій

Зараз у нас існує велика кількістсть сторінок з багатозначними прізвищами. Наприклад, Щербак. У той же час у ній вказано троє Олександрів Щербаків і існує також багатозначна стаття Щербак Олександр. В розмові з одним досвідченим вікіпедистом почув таку думку, що існування багатозначних статей типу Щербак Олександр не є доцільним по декільком причинам. А набагато краще буде, якщо у цій статті буде перенаправлення типу #Redirect [[Щербак#Щербак Олександр]], яке автоматично перекине на необхідний розділ багатозначної статті "Щербак". Причини: у цьому випадку зручніше користуватись таким інструментом як "посилання на статтю", а також не буде потреби у дублюванні інформації у декількох багатозначних статтях. Також це допоможе уникнути неточностей, коли буде потреба додати ще одного Щербака Олександра, то його потрібно буде додати тільки у одну статтю і буде менше безладу у Вікіпедії. --Yakudza -พูดคุย 14:31, 27 липня 2007 (UTC)

Логічних заперечень проти цього не бачу. --Amatorov 04:03, 28 липня 2007 (UTC)
Підтримую -- А1 19:20, 13 вересня 2007 (UTC)

panoramio.com

Хтось підкаже як ліцензуються зображення розміщені на [htpp://www.panoramio.com panoramio.com] ? Шукав хоч будь яких посилань на умови ліцензування, але не знайшов. --Darvin 21:20, 13 вересня 2007 (UTC)

Terms of ServiceProprietary rights:

9.1 You acknowledge and agree that Google (or Google’s licensors) own all legal right, title and interest in and to the Services, including any intellectual property rights which subsist in the Services (whether those rights happen to be registered or not, and wherever in the world those rights may exist). You further acknowledge that the Services may contain information which is designated confidential by Google and that you shall not disclose such information without Google’s prior written consent.

9.2 Unless you have agreed otherwise in writing with Google, nothing in the Terms gives you a right to use any of Google’s trade names, trade marks, service marks, logos, domain names, and other distinctive brand features.

9.3 If you have been given an explicit right to use any of these brand features in a separate written agreement with Google, then you agree that your use of such features shall be in compliance with that agreement, any applicable provisions of the Terms, and Google's brand feature use guidelines as updated from time to time. These guidelines can be viewed online at http://www.google.com/permissions/guidelines.html (or such other URL as Google may provide for this purpose from time to time).

9.4 Other than the limited license set forth in Section 11, Google acknowledges and agrees that it obtains no right, title or interest from you (or your licensors) under these Terms in or to any Content that you submit, post, transmit or display on, or through, the Services, including any intellectual property rights which subsist in that Content (whether those rights happen to be registered or not, and wherever in the world those rights may exist). Unless you have agreed otherwise in writing with Google, you agree that you are responsible for protecting and enforcing those rights and that Google has no obligation to do so on your behalf.

9.5 You agree that you shall not remove, obscure, or alter any proprietary rights notices (including copyright and trade mark notices) which may be affixed to or contained within the Services.

9.6 Unless you have been expressly authorized to do so in writing by Google, you agree that in using the Services, you will not use any trade mark, service mark, trade name, logo of any company or organization in a way that is likely or intended to cause confusion about the owner or authorized user of such marks, names or logos.

9.1 Ви визнаєте і погоджуєте, що Google (або licensors Google’s), власний все законне право, заголовок і інтерес в і на Послуги, зокрема будь-які права інтелектуальної власності, які існують в Послугах (чи ті права, трапляється, є зареєстровані або не, і, де в світі ті права, можливо, існують). Ви далі визнаєте, що Послуги, можливо, містять інформацію, яка позначена конфіденційним Google і це ви не повинні виявити таку інформацію без попередньої письмової згоди Google’s.

9.2 Якби тільки ви були згодні інакше при написанні з Google, нічого в Умовах не надає вам право використовувати будь-яку з Google’s торгових назв товару, торгові мітки, службові мітки, фірмові знаки, імена областей, і інші відмітні особливості марки.

9.3 Якщо ви отримали явне право використовувати будь-яку з цих особливостей марки в окремій записаній угоді з Google, то ви погоджуєте, що ваше використання таких особливостей повинне знаходитися в згоді з тією угодою, будь-якими відповідними умовами Умов, і Google's директивами використання особливості марки, як оновлено час від часу. Ці директиви можуть розглядатися діалоговим в http://www.google.com/permissions/guidelines.html (або такий інший URL, оскільки Google, можливо, забезпечує для цієї мети час від часу).

9.4 Окрім обмеженого набору ліцензії вперед в Секції 11, Google визнає і погоджує, що це не отримує нічого правильно, заголовок або інтерес від вас (або ваші licensors) під цими Умовами в або до будь-якого Вмісту, який ви представляєте, вивісити, передавати або показати, або через, Послуги, зокрема будь-які права інтелектуальної власності, які існують в тому Вмісті (чи ті права, трапляється, є зареєстровані або не, і, де в світі ті права, можливо, існують). Якби тільки ви були згодні інакше при написанні з Google, ви погоджуєте, що ви відповідальні за захист і розпорядження тих прав і, що Google не має ніякого зобов'язання зробити так від вашого імені.

9.5 Ви погоджуєте, що ви не повинні перемістити, малозрозумілий, або змінити будь-яку власності прав заяву (зокрема авторське право і сповіщення торгової марки), яка, можливо, прикріплена або міститься в межах Послуг.

9.6 Якби тільки ви були чітко уповноважені, щоб зробити так при написанні Google, ви погоджуєте, що у використанні Послуг, ви не використовуватимете ніякої торгової марки, службова мітка, торгова назва товару, фірмовий знак будь-якої компанії або організації в деякому відношенні це вірогідний або призначений викликати замішання про власника або зареєстрованого користувача таких міток, імена або фірмові знаки.


переклад машининий-- 21:36, 13 вересня 2007 (UTC)

Це не те. Це умови використання сервісів Гугля.--91.124.160.16 21:38, 13 вересня 2007 (UTC)


Коротко --91.124.160.16 21:37, 13 вересня 2007 (UTC)


Content licence from you

11.1 You retain copyright and any other rights you already hold in Content which you submit, post or display on or through, the Services. By submitting, posting or displaying the content you give Google a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, and non-exclusive licence to reproduce, adapt, modify, translate, publish, publicly perform, publicly display and distribute any Content which you submit, post or display on or through, the Services. This licence is for the sole purpose of enabling Google to display, distribute and promote the Services and may be revoked for certain Services as defined in the Additional Terms of those Services.

11.2 You agree that this licence includes a right for Google to make such Content available to other companies, organizations or individuals with whom Google has relationships for the provision of syndicated services, and to use such Content in connection with the provision of those services.

11.3 You understand that Google, in performing the required technical steps to provide the Services to our users, may (a) transmit or distribute your Content over various public networks and in various media; and (b) make such changes to your Content as are necessary to conform and adapt that Content to the technical requirements of connecting networks, devices, services or media. You agree that this licence shall permit Google to take these actions.

11.4 You confirm and warrant to Google that you have all the rights, power and authority necessary to grant the above licence.

11.1 Ви зберігаєте авторське право і будь-які інші права, ви вже стримуєтеся Вміст, який ви представляєте, пошту або показ на або через, Послуги. Представляючи, послання або показуючи вміст, ви надаєте Google вічний, такий, що не відміняється, у всьому світі, без авторського гонорару, і non-exclusive патентують для відтворення, пристосувати, змінити, відтранслювати, публікувати, публічно виконують, публічно показують і поширюють будь-який Вміст, який ви представляєте, пошту або показ на або через, Послуги. Цей дозвіл для єдиної мети надання можливості Google показати, поширювати і просувати Послуги і, можливо, бути відміненим для певних Послуг, як визначено в Додаткових Умовах тих Послуг. 11.2 Ви погоджуєте, що цей дозвіл включає право, щоб Google зробив такий Вміст доступним до інших компаній, організацій або індивідуумів з, ким Google має взаємини для постачання об'єднаних в синдикати послуг, і використовувати такий Вміст у зв'язку з постачанням тих послуг.

11.3 Ви розумієте, що Google, у виконанні необхідних технічних кроків, щоб надати Послуги до наших споживачів, можливо (a), передає або поширює ваш Вміст після різних суспільних мереж і в різних ЗМІ; і (b) вносять такі зміни до вашого Вмісту, оскільки необхідні, щоб узгоджуватися і пристосувати той Вміст до технічних вимог сполучних мереж, пристроїв, послуг або ЗМІ. Ви погоджуєте, що цей дозвіл повинен дозволити Google прийняти ці заходи.

11.4 Ви підтверджуєте і гарантуєте до Google що ви маєте всі права, владу і повноваження, необхідні, щоб надати згаданий вище дозвіл.


 • У них у хелпі написано (до речі, українською):

  Який рівень захисту авторських прав у надсилаємих знімків? Публікація знімків в Panoramio не означає жодних змін статусу авторських прав. Якщо на фото розповсюджуються авторські права, то вони мають бути вказані завчасно та в повному обсязі: авторські права, легальна копія, Creative Commons license, і тому подібне. При публікації знімків у Panoramio, враховуйте,ви дозволяєте Panoramio користуватись ними (нам необхіднє це право в порядку розміщення та показу ваших фотографій ).

 • Тобто потрібно дивитись, яку ліцензію вказав автор (як на flirkr), якщо Creative Commons без всяких обмежень на похідні роботи на комерційне використання, то сміливо можна використовувати. Але краще одразу у Коммонз. Але якщо стоїть "© (авторські права), Всі права захищено" як тут http://www.panoramio.com/photo/133862 , то можна спробувати написати авторові, щоб він надав дозвіл на публікаю у Вікіпедії, але знову ж таки мають бути вкані умови, що дозволяються derivated work та комерційне використання. --Yakudza -พูดคุย 09:53, 15 вересня 2007 (UTC)

Іменування шаблонів

Погорілівка

Дивлюсь я на цю статтю і не можу для себе вирішити, з одного боку стовідсоткове оригінальне дослідження (про це навіть сказано в коментарі в кінці статті), а це означає подання на вилучення, з другого боку дуже об'ємна цікава інформація. Які будуть думки з цього приводу? --Darvin 13:03, 22 вересня 2007 (UTC)

навіть не знаю, що сказати я глянув побіжно, жодного формату, статті не читав, треба хоча б позабирати висячі рядки, втоді може була б нагода більше познайомитись, і, відтак, скласти думку. -- 19:09, 22 вересня 2007 (UTC)
не вбивати однозначно, хоча б тому, що не бачу цього тексту, опублікованого деінде в Мережі. По уму статтю треба розкромсати на окремі статті: залишити в Погорілівці те, що стосується власне її, а решти виокремити в серію статей про побут буковинських сіл.Deineka 13:31, 24 вересня 2007 (UTC)
Звісно, тому й кажу — це типове оригінальне дослідження. --Darvin 18:35, 25 вересня 2007 (UTC)
 • Це скоріш за все, фрагмент якоїсь краєзнавчої книги. Загалом, дуже цінний скрарб, і можна було б статтю цілком перемістити у Вікітеку, якщо б знати вихідні дані книги та вирішити проблеми з авторськими правами бо скоріш за все цей текст розмістив автор. Тому це не оригінальне дослідження, бо воно вже скоріш за все десь було опубліковано. А для статті про село, можна використати відсотків 10-15 тексту. --Yakudza -พูดคุย 22:11, 25 вересня 2007 (UTC)

Розмір розділу "Цей день..." на Головній сторінці

Прошу звернути увагу на це обговорення Обговорення користувача:Albedo#Подивись що сталось з Першою сторінкою! та висловитись, яким має бути максмальний розмір розділу ЦДІ. До речі, вибраний список, зараз також дещо завеликого розміру. --Yakudza -พูดคุย 06:51, 28 вересня 2007 (UTC)

Не-Нейтральність статей на Ресурсі.

Дуже оборює що майже усі адмінністратори цього проекту є вихідцями з Західної України й пишуть однобокі статті які відображають думки лише половин України і не є нейтральними що супереить правилам цього Ресурсу. — Це написав, але не підписав, користувач 81.169.137.209 (обговореннявнесок).

Я, наприклад, не Західної України, а Північної. Якщо ви маєте претензії до нейтральності статті додайте до статті Шаблон:НТЗ під сумнівом і висловіть (чітко і по-пунктах) ваші положення, щодо не-нейтральності статті. Успіхів.--  Alex K 11:01, 20 жовтня 2007 (UTC)
Спеціально подивився на правки, внесені товаришем, що поставив запитання, і зрозумів — його абсолютно не хвилює питання нейтральності статей. То про що можна з ним дискутувати? --Amatorov 11:19, 20 жовтня 2007 (UTC)
За такі зміни й блокувати не гріх. Крім того, не анонімам приймати участь у обговоренні політик. Вибачте, але для вас — співпраця у основному просторі-- 13:07, 20 жовтня 2007 (UTC)

Що краще мапа без підписів чи мапа з підписами і посиланнями?

Що краще мапа без підписів чи мапа з підписами і посиланнями? Агонк каже наприклад, що перше краще за друге. Не розумію такої позиції. Чи може просто деякі користувачі не можуть вийти за рамки старого і подивитися на речі з іншої сторони? Йдеться про шаблони типу {{Області Білорусі}}. Агонк каже, що такий шаблон потрібно лише використовувати тут, а я вважаю, що такий шаблон варто вживати і для статей про області, як у чеській вікіпедії. Це щось таке як навігаційни, тільки навіть краще. А ще такий шаблон в перспективі варто буде застосовувати у статтях про райони (лише при наявності кращих мап — фону (див. Обговорення користувача:Kamelot)). Що скаже на те спільнота? --Tomahiv 21:03, 11 листопада 2007 (UTC)

Я свою позицію пояснив: у статтях про області слід використовувати звичайну мапу, а такі мапи використовувати в статті про АТП, бо по-перше, вони меншого розміру (що зручніше використовувати в картках), по-друге, на них краще видно, де знаходиться область (на текстовій мапі лише текст жирним виділений), а для того, щоб описати, де знаходиться область, є текст статті (у нас же не енциклопедія в картинках, якщо все описувати на мапах, тоді не буде, що в тексті писати), по-третє, я передивився інтервіки зі статей про області Білорусі: з 20 іншомовних Вікіпедій лише одна використовує такі мапи, інші 19 використовують звичайні мапи.--Ahonc (обг.) 21:11, 11 листопада 2007 (UTC)
Обговорення користувача:Tomahiv#АТП Білорусі --Tomahiv 21:13, 11 листопада 2007 (UTC)

Copyright

Чи можна копіювати статті до Вікі з енциклопедій (видані на протязі з 1985 по 2007), якщо дозволу на використання автор, чи колектив авторів не надав? Знак Copyright © стоїть. Як саме надається дозвіл від автора чи колективу авторів до Вікі? --StS обг 09:55, 25 листопада 2007 (UTC)

Без дозволу — однозначно не можна. Дозвіл може дати лише правовласник. Зверніться у редакцію. Для гарантій потрібний письмовий дозвіл, його скан можна буде завантажити у Вікіпедію. Але, здається мені, отримати дозвіл на публікацію енциклопедії малоймовірно (виключення — ГЕС та МГЕ, але їх інтеграцію здійснює власне головний редактор :)).--Leon 10:20, 25 листопада 2007 (UTC)
Для Вікіпедії взагалі краще дозвіл у електронному вигляді (е-мейлом).--Ahonc (обг.) 10:26, 25 листопада 2007 (UTC)
е-мейлом кому? Як раз не краще.--Leon 10:28, 25 листопада 2007 (UTC)
Як це кому? Адміністраторам.-- Ahonc (обг.) 10:32, 25 листопада 2007 (UTC)
Адміністратори — це технічні (системні) оператори. Ніяких юридичних повноважень вони не мають. E-mail без сертифікованого цифрового підпису фактично теж не має юридичної сили. В наших умовах дозвіл повинен бути документальним, за підписом і печаткою — інакше це "фількіна грамота".--Leon 10:39, 25 листопада 2007 (UTC)
І куди ти його пошлеш (той лист із печаткою)? До Сан-Франциско у фонд Вікімедія?-- Ahonc (обг.) 10:45, 25 листопада 2007 (UTC)
А нікуди. Якісний скан дозволу можна завантажити у зображення. І надіслати у фонд. А щодо e-mail — процедура виглядає так: en:Wikipedia:Requesting_copyright_permission#When_permission_is_confirmed (тобто без фонду ВікіМедіа ніяк не обійтись). Цим хтось повинен займатись на постійній основі.--Leon 13:18, 25 листопада 2007 (UTC)
Подивіться як приклад статтю Монголо-татарська навала (для прикладу), в кінці є посилання на джерело звідки взято. Камелот скопіював один в один дану статтю, чи правомочно це? --StS обг 14:18, 25 листопада 2007 (UTC)
А чому вас це так хвилює? Нехай адміністратори вирішують.--Ahonc (обг.) 14:38, 25 листопада 2007 (UTC)
Зрозумійте, що таким чином можна багато чого копіювати (інтегрувати) до укр. Вікі не переробивши це. Колись в давні часи   я спробував розмістити на анг. Вікі інформацію про вуз скопіювавши з анг. мовної сторінки історю створення вузу. Не пройшло і 10 хв. як я був попередженний, що такого робити не можна. В укр. Вікі як я дивлюсь не все так строго і сурово. А взагалі адміни за даними розділами спостерігають я б хотів від них почути інформацію з цього приводу.--StS обг 15:16, 25 листопада 2007 (UTC)
Взагалі-то, якщо стаття не появиться, вона має мало шансів на доробку (це щодо того, чи варто, чи ні). Щодо того, чи спостерігають і як строго, це, звісно, актуальне питання. зі свого боку я стараюсь як інтегрувати цікаву інформацію шляхом переробки (Стріха Віталій Іларіонович, Зародження індустріального виробництва), так і подавати усіялкі помітки на зміст, якість тощо. А також на копіво. До речі, якщо Ви бачите, що зі статтею щось не так, ставте усі можливі позначки, перейменовуйте у /temp, ставте на вилучення тощо. У нас є купа статей {{поліпшити}} які відразу можна вилучати. Гірше від того, що щось вилучать, не стане. Іще слово, щодо того, чи спостерігають. Чимало статей було вилучено як копіво, і тут приведу у приклад A1, Ahonc, Yakudza. так що не все погано у нашому королівстві. Хоча, якщо взяти, зазвичай усі статті від шаблоном {{стиль}} — копіво, і, в плянах, зайнятись ними, укорочуючи до раціональної суті. Вирішуючи, й, таким чином, питання копіва.-- 17:00, 25 листопада 2007 (UTC)
Ти хоча б читав текст шаблону {{Copyvio}}? НЕ МОЖНА копіювати текст статті з копівйо на сторінку .../temp. А ти до чого закликаєш користувачів? Щодо адміністраторів, то я справді виучав багато статей з копівйо, але інші адміністратори мені намагалися перешкоджати. А зараз, звичайно, я не зможу їх вилучати.--Ahonc (обг.) 17:39, 25 листопада 2007 (UTC)
Я вказав на те, що існують різні підходи. Мабуть, саме це й вимагалось.-- 17:53, 25 листопада 2007 (UTC)
Ти вказав, що слід перейменовувати в /temp, але цього категорично робити не можна.--Ahonc (обг.) 18:35, 25 листопада 2007 (UTC)

Правила використання посилань на інші сайти

Через популярність вікіпедії в багатьох статтях почали з'являтися посилання на інтернет-ресурси на подібну тему. Як я розумію, метою вставки більшості з цих посилань є розкрутка відповідного ресурсу. Наразі однозначного критерію на основі якого можна було б визначити вилучити чи залишити посилання немає. Тому пропоную почати обговорення і створити правила використання посилань на інші сайти. --Gutsul 14:33, 30 листопада 2007 (UTC)

Підтримую пропозицію. Наперед можу зазначити, що я не вважаю, що у більшості випадків метою є розкрутка, більше того, я вважаю, що якщо мета навіть така, але інтернет-джерело є:
 • адекватним темі;
 • змістовним;
 • і респектабельним,
то нічого страшного нема — ми ж діємо (чи принаймні діяли раніше — зокрема для того, щоб краще індексував Гууугль) приблизно таким самим чином для розкрутки Вікіпедії? Тобто я схильний до максимально ліберальної політики.
--pavlosh 16:07, 30 листопада 2007 (UTC)
Проблема ще в тому, що багато користувачів не розрізняють джерел і корисних поислань. Якщо інформація взята з сайту, то посилання на нього має бути ОБОВ'ЯЗКОВО у джерелах. Також можна навести кілька лінків, де можна прочитати ДОДАТКОВУ інформацію про об'єкт (це вже будуть корисні лінки). А деякі люди взагалі використовують Вікіпедію як каталог посилань (кількох знаю особисто).--Ahonc (обг.) 16:16, 30 листопада 2007 (UTC)

Львів

Перенесено із Обговорення_користувача:Yakudza: Доброго дня! Чому ви відкинули редагування і забрали лінк на http://yp.lviv.ua/inner_lviv? -- ЯркО 08:01, 14 січня 2008 (UTC)

Цю тему почали обговорювати Вікіпедія:Кнайпа (політики)#Правила використання посилань на інші сайти але те обговорення затихло. Пропоную продовжити дискусію там. Я так думаю, що статтю Львів потрібно буде перевірити, чи всі наведені зовнішні посилання відповідають політикам Вікіпедії, перш за все Вікіпедія:ЧНЄВ. Вікіпедію щодня завалюють десятка лінків, які є скоріше рекламою власного ресурсу, ніж корисними посиланнями. А із цим конкретним лінком можна буде визначитись, розбираючи інші. --Yakudza -พูดคุย 08:14, 14 січня 2008 (UTC)

Вікіпедія:Зовнішні посилання

В нас поки нема статті Вікіпедія:Зовнішні посилання, її почали було перекладати із англійської але не просунулись далі перенесення оригінального тексту, тому вона була вилучена. Я думаю, що краще перекласти (хоча б частково) англійську Wikipedia:External links або, перекладаючи аналогічну російську статтю — дуже ретельно вивірити її із англійським оригіналом, бо в рувікі подібні переклади можуть містити багато неузгодженостей та пізніших додавань. --Yakudza -พูดคุย 08:40, 14 січня 2008 (UTC)

ВП:КЗП щодо митців

Прошу оглянути проект: Вікіпедія:Критерії значимості персоналій/Діячі мистецтва та висловитись -- А1 21:38, 13 грудня 2007 (UTC)

Новорічне лого

Може вже варто поміняти лого Вікіпедії на новорічне? --AS sa 16:11, 27 грудня 2007 (UTC)

Мені сподобалося як у хорватів --Tomahiv 16:13, 27 грудня 2007 (UTC)
Таке в нас уже є — Зображення:Wiki frost.png --AS sa 16:32, 27 грудня 2007 (UTC)
Ура   --AS sa 18:11, 27 грудня 2007 (UTC)
Новий рік вже закінчився. --Darvin 10:02, 14 січня 2008 (UTC)

Як правильно називати вулиці?

Чи є десь визначені правила назв статей про вулиці? Милозвучніше, гадаю, щоб спочатку йшло слово вулиця, а тоді назва. Принаймні, так звиклося чути. Хоча, у «Руська вулиця» ніц поганого немає. Але чому тоді «проспект Свободи» та «площа Міцкевича»? --Yarko 10:04, 7 січня 2008 (UTC)

Різниця в тому — що одне — «прикметник іменник», інше — «іменник іменник». Милозвучніше натуральний порядок — «Руська вулиця» та «площа Міцкевича». Тобто як в адресах пишуть. --Tigga 10:24, 7 січня 2008 (UTC)
Справа в тому, що у адресах пишуть саме «вулиця Руська», а не «Руська вулиця»… --Yarko 07:37, 8 січня 2008 (UTC)
На мій погляд Вулиця Руська (Львів) але з шаблоном {{DEFAULTSORT:}}--Kamelot 07:43, 8 січня 2008 (UTC)
А шо то за шаблон такий цікавий? --Yarko 08:30, 8 січня 2008 (UTC)
Він є на панелі знизу. Допомає незалежно від назви статті у всіх катеноріях відносити статтю на певну літеру, яка буде вказана в шаблоні--Kamelot 08:38, 8 січня 2008 (UTC)
Дякую! Тобто, якщо я вкажу {{DEFAULTSORT:Р}}, а стаття буде вулиця Руська, то сортуватиме воно по «Р», правильно?
Саме так. Тільки краще {{DEFAULTSORT:Руська вулиця (Львів)}}--Kamelot 09:33, 8 січня 2008 (UTC)
Люкс, запам'ятаю! Тепер тіки залишилося знайти львів'ян, котрі б почали закидати інформацію… :) --Yarko 11:04, 8 січня 2008 (UTC)
Дозвольте зауважити, шаблон не завше працює. Перевірити можна, перейшовши на категорію (або, можливо, це — кешування сторінок)— 15:44, 14 січня 2008 (UTC)
Якщо категорія лише одна, то можна писати [[Категорія:Вулиці Львова|Руська]]--Ahonc (обг.) 15:53, 14 січня 2008 (UTC)
2 Ahonc — і що дасть таке проставляння? -- [[Користувач:Yarko|'''<span style='color: green'>ЯркО</span>''']] 16:51, 14 січня 2008 (UTC)
Те саме, що і {{DEFAULTSORT:}}--Ahonc (обг.) 16:58, 14 січня 2008 (UTC)
А якщо проставляти і те, і те? Воно одне одному шкодити не буде? -- ЯркО 18:47, 14 січня 2008 (UTC)
Не перевіряв :)--Ahonc (обг.) 18:50, 14 січня 2008 (UTC)
[[Категорія:Вулиці Львова|Руська]] використовувалось коли ще не було DEFAULTSORT, тому необхідності у ньому нема, бо DEFAULTSORT робить те ж саме але із усіма категоріями одночасно. --Yakudza -พูดคุย 19:45, 14 січня 2008 (UTC)

Зображення з мап

Чи можливе використання зображень, зроблених знімком екрану, з карти міста? --DiVo 12:04, 12 січня 2008 (UTC)

Думаю, до 23 березня можна як {{Fairuse in}}, а потім точно не знаю.--Ahonc (обг.) 15:35, 12 січня 2008 (UTC)
А чому 23 березня? Принципи сумлінного використання діють незалежно від цієї дати. Я гадаю, що якщо буде належне обґрунтування сумлінного використання, то використовувати можна і з ліцензією {{Fairuse in}}. Але я не впевнений, що воно завжди може бути для карт міста, бо вони найчастіше слугують додатковими ілюстраціями для статей, і підпадають під всі критерії fair use.--Yakudza -พูดคุย 19:12, 12 січня 2008 (UTC)
Після цієї дати без обґрунтування КДК вони мають бути вилучені .--Ahonc (обг.) 19:22, 12 січня 2008 (UTC)
Яка процедура обґрунтування? --DiVo 19:27, 12 січня 2008 (UTC)
Ось тут Зображення:Kuriya Muriya Yemen Soviet Atlas 1990.jpg наведено, як на мене, непогане обґрунтування у довільній формі. В інших вікіпедіях я бачив шаблон для обґрунтування сумлінного використання. Варто такий створити й нам — він інколи полегшує роботу. --Yakudza -พูดคุย 09:53, 14 січня 2008 (UTC)
Можна перекласти ru:Шаблон:Обоснование добросовестного использования --Yakudza -พูดคุย 10:32, 14 січня 2008 (UTC)
Схоже дехто собі приготував нове поле винищувальної діяльності --А1 09:15, 14 січня 2008 (UTC)
Сподіваюсь що цей дехто вже вгомониться. По суті питання — що таке знімок екрану з карти міста?! Це взагалі то і є зображення карта міста. Якщо б це було можливо, то проблем з використанням будь якого зображення взагалі б не існувало. Робиш прінтскрін потрібного зображення, ставиш {{Знімок екрана}} і все. До того ж, наприклад гугл взагалі забороняє використовувати свої мапи будь де. Про які карти йдеться? --Darvin 10:00, 14 січня 2008 (UTC)
Ні в якому разі! Шаблон {{Знімок екрана}} не підходить для цього випадку, потрібно звичайне {{fairuse in}} із обґрунтуванням. --Yakudza -พูดคุย 10:32, 14 січня 2008 (UTC)
То був жарт, звісно що так не можна. --Darvin 19:03, 14 січня 2008 (UTC)
Карта Києва. Є різні варіанти. Електронна карта від Transnavicom (комерційна, про відтворення фрагментів нічого не знайшов), карта ЯрМап (щоправда, в умовах автори дозволяють відтворення фрагменту карти лише за гроші, хоч сама програма й розповсюджується безкоштовно, тому відпадає) та он-лайн карти Києва від НДІ Геодезії та картографії (про відтворення теж нічого не знайшов, їх карти використовує уапортал, ряд інших сайтів). Можливо хтось знає інші варіанти? --DiVo 10:21, 14 січня 2008 (UTC)

Чи підходить цей пункт для фрагментів мап?

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право:

 1. відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

--DiVo 08:07, 15 січня 2008 (UTC)

Іменування приток

Ліцензія Non-free logo на зобреженнях

викристав цю ліцензію, аналогічно англійській вікі, і отримав від бота попередження

Iana.jpg: Ліцензія без шаблона

хоча на сторінці зображення видно, що ліцензія таки має шаблон з відповідним текстом. Хтось може прояснити ситуацію? чи можу я продовжувати таку практику? Deineka 08:54, 18 січня 2008 (UTC)

Краще пишіть просто {{Логотип}}.--Ahonc (обг.) 08:59, 18 січня 2008 (UTC)
  Зроблено. Помилку виправлено.--Ahonc (обг.) 09:01, 18 січня 2008 (UTC)

Категоризація

Як щодо того, щоб запровадити правило: не менше трьох статей в категорії?--Kusluj 12:07, 7 лютого 2008 (UTC)

Навіщо? Сьогодні їх три, завтра — тридцять три. А якщо їх не може бути більше трьох навіть теоретично, то таку категорію і створювати не треба. Verdi 12:56, 7 лютого 2008 (UTC)
Але якщо відомо, що їх буде не більше трьох, то категорію просто не варто створювати.--Ahonc (обг.) 13:03, 7 лютого 2008 (UTC)
Підтримую пропозицію (скажімо з урахуванням тайм-ауту в тиждень для наповнення категорії). Більше того, можливо навіть більше трьох. --А1 13:31, 7 лютого 2008 (UTC)

Так само для шаблонів можна запровадити: якщо менше трьох об'єктів, то навігаційний шаблон для них не потрібно створювати.--Ahonc (обг.) 15:32, 7 лютого 2008 (UTC)

Це має бути порадою, не правилом. Категорії можуть наповнюватись роками — не варто знищувати категорію, якщо її будуть наповнювати пізніше. --Tigga 20:57, 7 лютого 2008 (UTC)
Підтримую Tigga. Можна не рекомендувати створювати категорію, якщо вона не скоро заповниться, але якщо її вже створено і є перспектива — вилучати не треба. І в рекомендації, гадаю, варто зазначити 7-10 статей, не менше. 3 — замало.--Leon 18:28, 13 лютого 2008 (UTC)
У нас на КШВ вказано, що вилучаються незаповнені категорії, після 3 днів. Можна міняти це правило. У мене була ідея (User:Ilya це вже колись робив) провести ботом усі категорії і сформувати понові Категорія:Слабко заповнені категорії і провести з ними роботу. Однак, при поточному голосуванні Вікіпедія:А, я це не берусь робити й не робитиму надалі за недовіри Спільноти. Щодо рекомендацій — взагалі-то доречно не створювати для однієї статті категорії, а, особливо, як у рос. вікі зразка 2005, коли існуваи вкладення 3—4 рівнів із однією статтею. Та все, мабуть, міняється, швидше чи повільніше. [При тім, зазначу, що в окремих моментах пост нових категорій, навіть пустих, інколи є легшим, а при вилученні їх легше відновити, ніж створювати понові. Тому тут є два кінці.]--Albedo 20:55, 13 лютого 2008 (UTC)

Авторське право на символіку українських підприємств

Прошу звернути на дуже важливе обговорення, яке стосується великої кількості статей, на сторінці Обговорення файлу:Ukrinbank-logo.gif. --yakudza พูดคุย 15:58, 13 лютого 2008 (UTC)

Щодо іншомовних назв статей в українській Вікіпедії

В мене наступне запитання, наскільки чи в яких випадках є допустимим використання для назв статті інщомовного написання, наприклад англійською. Конкретніше мене цікавить ставлення до назв фільмів, книжок та інших художніх творів. Я маю на увазі загальні випадки коли в оригіналі назва є значущим словом чи виразом і не є якоюсь вельми специфічною місцевою реалією яку слід зберегти як термін. Хотів би почути Вашу думку. --Raider 21:42, 25 лютого 2008 (UTC)

Скажімо назви опер я завжди перекладаю, у відповідності з практикою наших оперних театрів, а назви гуртів і альбомів ми не перекладаємо, бо така практика в наших краях не поширена. По ідеї з іншими худ.творами має бути подібний підхід. --А1 10:38, 5 березня 2008 (UTC)
А якщо явище офіційно, толбто ліцензійно не існує? Наприклад теж саме аніме яке на території України практично не ліцензоване. Причому в узусіє є цілих три способи назви - переклад назви як це роблять з фільмами, траскрипція японської назви, англійська назва (це вплив поширеності англійського фансабу). --Raider 10:42, 5 березня 2008 (UTC)

Фансаб

Як спільнота ставиться до використання такого явища як фансаб? Чи допустимі у стаття про фільми посилання на софтсаби? --Raider 10:05, 5 березня 2008 (UTC)

Вважаю що допустимі - явище значиме, українські фансаби можуть бути корисними для глядачів --А1 10:17, 5 березня 2008 (UTC)

Авторські права в українській Вікіпедії

Як показують обговорення, проблема авторських прав в українській Вікіпедії є дуже важливою. Для цього зроблено і робиться вже дуже багато, всі нові зображення (і багато старих також) перевіряє Боткет на наявність ліцензії та вказання джерела та авторства, адміністратори та патрульні перевіряють нові статті на предмет порушення авторських прав. Також користувачем Albedo була зроблена дуже велика робота з виявлення зображень без ліцензій та по розміщенню їх у категорію Зображення з неясним ліцензійним статусом. У зв'язку із цим, я вважаю, потрібно зробити щось на зразок співпраці тижня проблеми із розбором цих зображень. Річ у тім, що на велику кількість із них цілком можна поставити коректну вільну ліцензію, деякі із підпадають під критерії сумлінного використання. Головне, не ставити ліцензію зі стелі. Деякі приклади ліцензування можна подивитись на сторінці Вікіпедія:ЛЗКД Тому, я вважаю, що потрібно перш за все переглянути власні зображення, а після того зображення, що були завантажені іншими користувачами, бо деякі із них вже покинули проект або дуже рідко заходять. Таких зображень дуже багато - декілька сотень, тому самим адміністраторам із цією роботою буде дуже складно впоратись. Я гадаю, що деякі питання щодо ліцензування буде швидше з'ясовувати через IRC чат на #wikipedia-uk або через ICQ. Інша важлива проблема це відсутність обґрунтування сумлінного використання на більшості fair use зображень. Таку роботу потрібно виконувати планомірно. Невільне зображення може бути завантажене в українську Вікіпедію тільки тоді, якщо воно відповідає критеріям сумлінного використання. Таке обґрунтуваня можна зробити як у довільній формі, так і набагато зручніше у вигляді шаблону, який нещодавно також зробив Albedo {{Обґрунтування добропорядного використання}}. --yakudza พูดคุย 23:26, 9 березня 2008 (UTC)

В англійській Вікіпедії я бачив скрипти, які генерують текст ОДВ.--Ahonc (обг.) 23:31, 9 березня 2008 (UTC)

Вікіпедія:Запити до адміністраторів/Незя'сований статус

Донедавна в укр. Вікіпедії була прогалина у царині авторського права (АП) у частині, зокрема, критеріїв, обґрунтування добропорядного використання. Був відсутній опис, клясифікація, ститистичні дані наявного матеріялу, відсуня чи недостатня робота із медіями у частині АП. Зараз ми маємо необхідну документацію, що була перекладена у повній мірі, повніше, ніж це є у рос. Вікіпедії. Оскільки вона базується на постулятах Фонду, наявних політиках української Вікіпедії, то зараз вона несе рекомендаційний характер. Завданням адміністраторів є донести вагомість обґрунтування з одного боку, з другого — поставити на інформацію Спільноті, провести публічне обговорення у частині прийняття (допрацювання при потребі). Зі свого боку користувач пропише шаблон в усі зображення, які розглядаються як добропорядні, для внесення в них відповідних відомостей. Адміністраторам також ставиться у задачу доведення вимог ліцензування з рішенням Фонду у змінах медія-політик від березня ц.р. (Що Ви знаєте про дату 23 березня 2008 )--Albedo 20:47, 11 березня 2008 (UTC)

Автоматично оновлюваний архів обговорення.

Розділ Політик у кнайпі української Вікіпедії використовується для обговорення пропозицій, що стосуються політик. Це включає також: стилі статей та питання, що стосуються авторського права.

Будь ласка, підписуйте Ваші коментарі (для цього наберіть ~~~~ або натисніть кнопку "Підпис" над віконцем редагування)

Додати нове обговорення

Авторське право +
Адміністрування +
Допомога +
Мовна консультація +
Патрулювання +
Політики +
Пропозиції +
Різне +
Технічні питання +

Іменування приток

Вікіпедія:Запити до адміністраторів/Незя'сований статус

Донедавна в укр. Вікіпедії була прогалина у царині авторського права (АП) у частині, зокрема, критеріїв, обґрунтування добропорядного використання. Був відсутній опис, клясифікація, ститистичні дані наявного матеріялу, відсуня чи недостатня робота із медіями у частині АП. Зараз ми маємо необхідну документацію, що була перекладена у повній мірі, повніше, ніж це є у рос. Вікіпедії. Оскільки вона базується на постулятах Фонду, наявних політиках української Вікіпедії, то зараз вона несе рекомендаційний характер. Завданням адміністраторів є донести вагомість обґрунтування з одного боку, з другого — поставити на інформацію Спільноті, провести публічне обговорення у частині прийняття (допрацювання при потребі). Зі свого боку користувач пропише шаблон в усі зображення, які розглядаються як добропорядні, для внесення в них відповідних відомостей. Адміністраторам також ставиться у задачу доведення вимог ліцензування з рішенням Фонду у змінах медія-політик від березня ц.р. (Що Ви знаєте про дату 23 березня 2008 )--Albedo 20:47, 11 березня 2008 (UTC)

Вікіпедія:Кнайпа (політики)/Архів 3/Критерії значимості географічних об'єктів

Критерії значимості географічних об'єктів

Гадаю настав час розробити критерії значимості географічних об'єктів. Пропоную приблизно таке:

Як і всяка інша енциклопедія, Вікіпедія містить відомості про різні географічні об'єкти. Незважаючи на те, що Вікіпедія — не паперова енциклопедія і список об'єктів, гідних згадування в ній, набагато ширший, вона не повинна містити статті про всі провулки чи всі струмочки на Землі.

Наступні рекомендації мають відношення до географічних об'єктів - природних (гори, річки, озера і т.д.) та створених людьми (міста, села, вулиці, станції і зупинки...)

Про оголошення щодо перевірки зображень

Чи правильно я розумію, що якщо хтось розмістив на якійсь сторінці існуючий шаблон, то це не означає "завантажив зображення"? --D.A.M. 18:28, 16 березня 2008 (UTC)

Ні, це означає виключно і саме завантаження зображення ("картинки"/ілюстрації) або медіа-файлу іншого типу в систему (див. клікабельну «кнопку» "Завантажити файл" в меню зліва, розділ меню "панель інструментів"). Що ж стосується розміщення на сторінці (раніше кимось завантаженого) зображення, чи то безпосередньо, чи то через використання шаблону, то це - зовсім інше і до перевірки зображень стосунку не має. Відтак якщо "хтось" :) жодного разу не здійснював власне завантаження, то може не перейматися оголошеною перевіркою, хіба якщо забажав би прийняти участь у перевірці "чужих" зображень як доброволець (в оголошенні міститься також і запрошення до такої діяльності). --pavlosh 02:34, 17 березня 2008 (UTC)
Дякую за роз'яснення. --D.A.M. 19:20, 17 березня 2008 (UTC)
Прошу (Будь ласка). --pavlosh 19:52, 17 березня 2008 (UTC)

Про розміщення віршів у Вікіпедії

Чи допустимо у статті "Вікіпедія" розмістити вірш, який оспівує Вікіпедію? Я розмістив такий вірш на "сторінці обговорення статті Вікіпедія", але там мені поки що ніхто не відповів. --D.A.M. 19:37, 17 березня 2008 (UTC)

Нууу…Я б не робив цього і підтримаю того, хто наполягатиме на видаленні:
 1. Не відповідатиме «енциклопедичному стилю», а вказана вами стаття є саме енциклопедичною (принаймін за наміром), а не агіткою/панегіриком.
 2. Навіть якщо робити, то треба тоді робити цілий розділ - на кшталт "Вікіпедія в народній творчості" ("Вікіпедія в творах мистецтва" ?). Але сам вірш тоді все рівно треба спершу (!) опублікувати в якомусь авторитетному (!) джерелі.
 3. А що буде, якщо буде створено ще декілька подібних віршів? Розміщення їх усіх (!) в статті призведе до "перекосу" - стаття перетвориться на альманах віршів.
--pavlosh 20:35, 17 березня 2008 (UTC)
P.S. Я розумію, що Вам, як автору вірша хочеться "фурору" навколо нього (та/або "увічнення" його), але це досягається іншими засобами, ніж ви пропонуєте вище.
Щодо "увічнення", то тут проблеми нема: я вже розмістив його на кількох форумах. Я згоден, що не варто розміщувати вірш у статті, але згоден, що можна зробити спеціальне зібрання для таких віршів; думаю, що в останньому випадку попереднє опублікування в авторитетному джерелі зовсім не обов'язкове. --D.A.M. 21:17, 17 березня 2008 (UTC)
 • Мені особисто вірш сподобався, щиро дякую, створює відповідний настрій ;) у статті розміщувати його щоправда не варто, але на Вашій сторінці користувача, шановний D.A.M., йому саме місце. —Yakiv Glück 20:59, 17 березня 2008 (UTC)
Дякую, я обдумаю пропозицію про розміщення його на моїй сторінці. --D.A.M. 21:17, 17 березня 2008 (UTC)
Пропоную таке - записати пісню, завантажити її у форматі ogg під вільною ліцензією на вікімедію та дати у статті посилання на файл. --А1 18:13, 22 березня 2008 (UTC)
Пропоную зробити це Вам, А1, оскільки Ви музикант, а також розбираєтесь у питаннях завантаження файлів. --D.A.M. 18:22, 22 березня 2008 (UTC)

Exemption doctrine policy

Hello. As you might know, the Wikimedia Foundation approved a resolution concerning non-free images more than a year ago. The resolution says that unless Wikimedia projects create an exemption doctrine policy (EDP) for non-free images, all of those images shall be deleted by March 23, 2008 (which was yesterday). We'd now like to gather information from the projects about their exemption policies in one place so we can check their validity, and if images on those projects are in accordance with the Foundation's resolution. Your project is one of these we don't have information about, so it'd be great if you could add it to the page listing all EDPs, meta:Non-free_content. If you have any questions about the page or don't have an EDP yet and want one, you can use the appropriate talkpage on Meta or just contact me directly on Meta or by e-mail (however, please note that I'm just a volunteer and therefore not in a position to give any official advice). Thanks for your cooperation! Timichal 18:09, 24 березня 2008 (UTC)

shortly & unofficially: Вікіпедія:Ш:АП — valid licenses for content (free and non-free). We just implemented fair-use rationale as a rule, as a translation, but non-free content is not wholly reworked, user, it seems, do not cope with it.--Albedo 18:56, 24 березня 2008 (UTC)
Загалом, користувач лише мав на увазі Вікіпедія:КДВ, посилання на яке він бажав побачити на сторінці мети. --yakudza พูดคุย 15:18, 25 березня 2008 (UTC)

Вікіпедія:Запити до адміністраторів/Незя'сований статус

Донедавна в укр. Вікіпедії була прогалина у царині авторського права (АП) у частині, зокрема, критеріїв, обґрунтування добропорядного використання. Був відсутній опис, клясифікація, ститистичні дані наявного матеріялу, відсуня чи недостатня робота із медіями у частині АП. Зараз ми маємо необхідну документацію, що була перекладена у повній мірі, повніше, ніж це є у рос. Вікіпедії. Оскільки вона базується на постулятах Фонду, наявних політиках української Вікіпедії, то зараз вона несе рекомендаційний характер. Завданням адміністраторів є донести вагомість обґрунтування з одного боку, з другого — поставити на інформацію Спільноті, провести публічне обговорення у частині прийняття (допрацювання при потребі). Зі свого боку користувач пропише шаблон в усі зображення, які розглядаються як добропорядні, для внесення в них відповідних відомостей. Адміністраторам також ставиться у задачу доведення вимог ліцензування з рішенням Фонду у змінах медія-політик від березня ц.р. (Що Ви знаєте про дату 23 березня 2008 )--Albedo 20:47, 11 березня 2008 (UTC)

Вікіпедія:Кнайпа (політики)/Архів 3/Критерії значимості географічних об'єктів

Транслітерація японської мови українською абеткою

Перенесено у Обговорення Вікіпедії:Транслітерація японської мови українською абеткою

Про розміщення віршів у Вікіпедії

Чи допустимо у статті "Вікіпедія" розмістити вірш, який оспівує Вікіпедію? Я розмістив такий вірш на "сторінці обговорення статті Вікіпедія", але там мені поки що ніхто не відповів. --D.A.M. 19:37, 17 березня 2008 (UTC)

Нууу…Я б не робив цього і підтримаю того, хто наполягатиме на видаленні:
 1. Не відповідатиме «енциклопедичному стилю», а вказана вами стаття є саме енциклопедичною (принаймін за наміром), а не агіткою/панегіриком.
 2. Навіть якщо робити, то треба тоді робити цілий розділ - на кшталт "Вікіпедія в народній творчості" ("Вікіпедія в творах мистецтва" ?). Але сам вірш тоді все рівно треба спершу (!) опублікувати в якомусь авторитетному (!) джерелі.
 3. А що буде, якщо буде створено ще декілька подібних віршів? Розміщення їх усіх (!) в статті призведе до "перекосу" - стаття перетвориться на альманах віршів.
--pavlosh 20:35, 17 березня 2008 (UTC)
P.S. Я розумію, що Вам, як автору вірша хочеться "фурору" навколо нього (та/або "увічнення" його), але це досягається іншими засобами, ніж ви пропонуєте вище.
Щодо "увічнення", то тут проблеми нема: я вже розмістив його на кількох форумах. Я згоден, що не варто розміщувати вірш у статті, але згоден, що можна зробити спеціальне зібрання для таких віршів; думаю, що в останньому випадку попереднє опублікування в авторитетному джерелі зовсім не обов'язкове. --D.A.M. 21:17, 17 березня 2008 (UTC)
 • Мені особисто вірш сподобався, щиро дякую, створює відповідний настрій ;) у статті розміщувати його щоправда не варто, але на Вашій сторінці користувача, шановний D.A.M., йому саме місце. —Yakiv Glück 20:59, 17 березня 2008 (UTC)
Дякую, я обдумаю пропозицію про розміщення його на моїй сторінці. --D.A.M. 21:17, 17 березня 2008 (UTC)
Пропоную таке - записати пісню, завантажити її у форматі ogg під вільною ліцензією на вікімедію та дати у статті посилання на файл. --А1 18:13, 22 березня 2008 (UTC)
Пропоную зробити це Вам, А1, оскільки Ви музикант, а також розбираєтесь у питаннях завантаження файлів. --D.A.M. 18:22, 22 березня 2008 (UTC)

Як писати прізвища засновників Вікіпедії?

Пропоную унормувати написання: Вейлз чи Вейлс (чи навіть з початковим У)? Сенгер чи Сенґер? --D.A.M. 17:48, 22 березня 2008 (UTC)

Оскільки статтю Сенгер Ларрі розпочинав я, то вважаю за необхідне сказати, що я не проти перейменування на Сенґер Ларрі і навіть відчуваю себе прибічником цього варіанту. З Вейлсом то була б моя воля, то взагалі писав би Ўейлс, але прошу користувачів навести аргументацію щодо різних варіантів. --А1 18:10, 22 березня 2008 (UTC)
Букви Ў в українській мові нема. Може, якісь альтернативні правописи використовують її в таких випадках, але це незвично. Англійське w зараз зазвичай передають за допомогою в, хоча в минулому більш звичним було у. Я прихильник варіантів Вейлз і Сенґер, оскільки вони найточніше передають англійське звучання. Але є всякі правила правопису, які, можливо, рекомендують інші варіанти (наскільки я помітив, такого роду правила чи то нестабільні, чи то часто порушуються). --D.A.M. 18:31, 22 березня 2008 (UTC)
За правилами § 14. Літера Г ; § 15. Літера Ґ; § 87. G, H «G» у Sanger передається як «Г». «Ґ» використовується «в давно запозичених і зукраїнізованих» словах. --Tigga 19:39, 22 березня 2008 (UTC)
Я думаю, Wales = Уелс або Уейлс (за аналогією з Уельс)--Ahonc (обг.) 19:49, 22 березня 2008 (UTC)
Вимова географічної назви Уельс і прізвища письменника Уеллс утвердилась, коли w прийнято було передавати через у. А зараз швидкоплинний і швидкомовний час, адже Віндоуз (Віндоус), а не Уіндоуз (Уіндоус, Уїндоуз, Уїндоус). --D.A.M. 21:23, 22 березня 2008 (UTC) Іще тут зверніть увагу на §97. --D.A.M. 21:29, 22 березня 2008 (UTC)
Щодо Ў - я звичайно не наполягаю  , але англійці в цьому плані значно просунутіші - наприклад http://en.wikipedia.org/wiki/François_Couperin або http://en.wikipedia.org/wiki/Imants_Kalni%C5%86%C5%A1 або http://en.wikipedia.org/wiki/Witold_Lutos%C5%82awski
Тут справа не у просунутості. Просто всі прізвища, що походять з мов з алфавітом на латинській основі, пишуться однаково в усіх мовах з алфавітом на латинській основі. --D.A.M. 21:23, 22 березня 2008 (UTC)
В більшості, але не в усіх. Латиською мовою, наприклад, власні назви транскрибуються. Може, є й інші такі. Verdi 05:11, 23 березня 2008 (UTC)
Дякую за цікаву інформацію про латиську мову. Я цього не знав. --D.A.M. 19:34, 23 березня 2008 (UTC)

Що тут думати. Треба просто почитати сторінку en:User:Jimbo Wales/In many languages...--Ahonc (обг.) 21:48, 22 березня 2008 (UTC)

Це забагато довіри аноніму ;)
«Вейлз» за звучанням. --Tigga 23:40, 22 березня 2008 (UTC)

Думаю, що буде правильно дотримуватися чинного правопису і писати Вейлз або Вейлс, а також Сенгер. На жаль, правопис замовчує, як передається буква s. З цього приводу пропоную організувати голосування. Чи треба перейти для цього на іншу сторінку? Хто має повноваження офіційно оголошувати, що відбувається голосування? --D.A.M. 19:34, 23 березня 2008 (UTC)

Це голосуванням не вирішується. Тут треба АД шукати.--Ahonc (обг.) 19:46, 23 березня 2008 (UTC)
А хіба це проблема. Доволі часто, в таких випадках посилання на словники або правопис буває достатньо. --yakudza พูดคุย 20:57, 23 березня 2008 (UTC)

P.S. Потребують унормування й інші відомі імена. Наприклад, Шерлок Холмс. Я щойно помітив, що його в одній і тій самій статті називають то Холмс, то Голмс. --D.A.M. 19:34, 23 березня 2008 (UTC)

Український правопис вказує:

§ 97. Англійське w у власних назвах передається звичайно через в: Вашингтон, Вебстер, Веллінгтон, Вільсон, Вільямс, Вінер, Вінніпег та ін., але за традицією Уайльд, Уеллс, Уельс, Уолл-стрит, Голсуорсі, Хемінгуей та ін.;

Тобто, якщо інше написання слова не закріплене у словниках (або у деяких випадках інших авторитетних джерелах), то потрібно транслітерувати W тільки як В. Я вважаю, що алгоритм перевірки правильності того чи іншого правопису має бути такий: 1) словники (в першу чергу академічні, далі напевне авторитетні фахові) 2)авторитетні енциклопедії 3)правопис 4) правила практичної транслітерації, наприклад Транслітерація іншомовних слів кирилицею. Аргумент, який, на мою думку, практично ніколи не варто брати до уваги це те, як те чи інше слово вимовляється у тій чи іншій мові. Доволі часто для того, щоб це зрозуміти потрібно бути фахівцем із фонології. Тобце у рамках Вікіпедії це буде, скоріш за все, оригінальним дослідженням. --yakudza พูดคุย 20:57, 23 березня 2008 (UTC)
Із цього всього можу зробити висновок, що потрібно писати Вейлс.--yakudza พูดคุย 21:05, 23 березня 2008 (UTC)
Пане Yakudza, згідно з Вашим посиланням, виходить скоріше Вейлз. Там написано, що коли s читається [z], то передається буквою з; а я думаю, що в цьому прізвищі воно саме так читається. --D.A.M. 21:19, 23 березня 2008 (UTC)

То що, ніхто не заперечує, що треба писати Вейлз і Сенгер? Можна виправляти? --D.A.M. 19:51, 24 березня 2008 (UTC)

Отже, зараз виправлю в деяких місцях. --D.A.M. 19:22, 25 березня 2008 (UTC)
Я не зміг знайти у тому посиланні прямої вказівки, що кінцеву s потрібно передавати як з, тому у мене залишаються певні сумніви. До того ж, інші подібні слова, здається, передаються через с. Я думаю, потрібно додатково вивчити це питання, пошукати інші джерела, а може й зробити за аналогією із іншими подібними англійськими прізвищами, які є у словниках. --yakudza พูดคุย 19:45, 25 березня 2008 (UTC)
Можна й самого Джимбо спитати, яка вимова йому більше до вподоби, але Lingvo12 дає транскрипцію [weilz]. Починати прізвище я згідно власним ОД волів би з ў, але розумію, що правила Вікіпедії не дозволяють   --А1 20:26, 25 березня 2008 (UTC)
Якщо вивчимо додатково це питання і дійдемо висновку про с, то скасуємо те, що я вже зробив. --D.A.M. 21:11, 25 березня 2008 (UTC)
Які можуть бути сумніви щодо «s»? Якщо у цьому прізвищі звучить «з», то так воно й пишеться. У Правопису всі правила для звуків/літер де передача українською не є однозначною. --Tigga 21:56, 25 березня 2008 (UTC)

Exemption doctrine policy

Hello. As you might know, the Wikimedia Foundation approved a resolution concerning non-free images more than a year ago. The resolution says that unless Wikimedia projects create an exemption doctrine policy (EDP) for non-free images, all of those images shall be deleted by March 23, 2008 (which was yesterday). We'd now like to gather information from the projects about their exemption policies in one place so we can check their validity, and if images on those projects are in accordance with the Foundation's resolution. Your project is one of these we don't have information about, so it'd be great if you could add it to the page listing all EDPs, meta:Non-free_content. If you have any questions about the page or don't have an EDP yet and want one, you can use the appropriate talkpage on Meta or just contact me directly on Meta or by e-mail (however, please note that I'm just a volunteer and therefore not in a position to give any official advice). Thanks for your cooperation! Timichal 18:09, 24 березня 2008 (UTC)

shortly & unofficially: Вікіпедія:Ш:АП — valid licenses for content (free and non-free). We just implemented fair-use rationale as a rule, as a translation, but non-free content is not wholly reworked, user, it seems, do not cope with it.--Albedo 18:56, 24 березня 2008 (UTC)
Загалом, користувач лише мав на увазі Вікіпедія:КДВ, посилання на яке він бажав побачити на сторінці мети. --yakudza พูดคุย 15:18, 25 березня 2008 (UTC)

Корисне: Сайти про мову

Про українське в Уанеті. Сайти про мову. Частина 1 Про українське в Уанеті. Сайти про мову. Частина 2

Автоматично оновлюваний архів обговорення.

Розділ Політик у кнайпі української Вікіпедії використовується для обговорення пропозицій, що стосуються політик. Це включає також: стилі статей та питання, що стосуються авторського права.

Будь ласка, підписуйте Ваші коментарі (для цього наберіть ~~~~ або натисніть кнопку "Підпис" над віконцем редагування)

Додати нове обговорення

Авторське право +
Адміністрування +
Допомога +
Мовна консультація +
Патрулювання +
Політики +
Пропозиції +
Різне +
Технічні питання +

Іменування приток

Вікіпедія:Запити до адміністраторів/Незя'сований статус

Донедавна в укр. Вікіпедії була прогалина у царині авторського права (АП) у частині, зокрема, критеріїв, обґрунтування добропорядного використання. Був відсутній опис, клясифікація, ститистичні дані наявного матеріялу, відсуня чи недостатня робота із медіями у частині АП. Зараз ми маємо необхідну документацію, що була перекладена у повній мірі, повніше, ніж це є у рос. Вікіпедії. Оскільки вона базується на постулятах Фонду, наявних політиках української Вікіпедії, то зараз вона несе рекомендаційний характер. Завданням адміністраторів є донести вагомість обґрунтування з одного боку, з другого — поставити на інформацію Спільноті, провести публічне обговорення у частині прийняття (допрацювання при потребі). Зі свого боку користувач пропише шаблон в усі зображення, які розглядаються як добропорядні, для внесення в них відповідних відомостей. Адміністраторам також ставиться у задачу доведення вимог ліцензування з рішенням Фонду у змінах медія-політик від березня ц.р. (Що Ви знаєте про дату 23 березня 2008 )--Albedo 20:47, 11 березня 2008 (UTC)

Вікіпедія:Кнайпа (політики)/Архів 3/Критерії значимості географічних об'єктів

Транслітерація японської мови українською абеткою

Перенесено у Обговорення Вікіпедії:Транслітерація японської мови українською абеткою

Про розміщення віршів у Вікіпедії

Чи допустимо у статті "Вікіпедія" розмістити вірш, який оспівує Вікіпедію? Я розмістив такий вірш на "сторінці обговорення статті Вікіпедія", але там мені поки що ніхто не відповів. --D.A.M. 19:37, 17 березня 2008 (UTC)

Нууу…Я б не робив цього і підтримаю того, хто наполягатиме на видаленні:
 1. Не відповідатиме «енциклопедичному стилю», а вказана вами стаття є саме енциклопедичною (принаймін за наміром), а не агіткою/панегіриком.
 2. Навіть якщо робити, то треба тоді робити цілий розділ - на кшталт "Вікіпедія в народній творчості" ("Вікіпедія в творах мистецтва" ?). Але сам вірш тоді все рівно треба спершу (!) опублікувати в якомусь авторитетному (!) джерелі.
 3. А що буде, якщо буде створено ще декілька подібних віршів? Розміщення їх усіх (!) в статті призведе до "перекосу" - стаття перетвориться на альманах віршів.
--pavlosh 20:35, 17 березня 2008 (UTC)
P.S. Я розумію, що Вам, як автору вірша хочеться "фурору" навколо нього (та/або "увічнення" його), але це досягається іншими засобами, ніж ви пропонуєте вище.
Щодо "увічнення", то тут проблеми нема: я вже розмістив його на кількох форумах. Я згоден, що не варто розміщувати вірш у статті, але згоден, що можна зробити спеціальне зібрання для таких віршів; думаю, що в останньому випадку попереднє опублікування в авторитетному джерелі зовсім не обов'язкове. --D.A.M. 21:17, 17 березня 2008 (UTC)
 • Мені особисто вірш сподобався, щиро дякую, створює відповідний настрій ;) у статті розміщувати його щоправда не варто, але на Вашій сторінці користувача, шановний D.A.M., йому саме місце. —Yakiv Glück 20:59, 17 березня 2008 (UTC)
Дякую, я обдумаю пропозицію про розміщення його на моїй сторінці. --D.A.M. 21:17, 17 березня 2008 (UTC)
Пропоную таке - записати пісню, завантажити її у форматі ogg під вільною ліцензією на вікімедію та дати у статті посилання на файл. --А1 18:13, 22 березня 2008 (UTC)
Пропоную зробити це Вам, А1, оскільки Ви музикант, а також розбираєтесь у питаннях завантаження файлів. --D.A.M. 18:22, 22 березня 2008 (UTC)

Як писати прізвища засновників Вікіпедії?

Пропоную унормувати написання: Вейлз чи Вейлс (чи навіть з початковим У)? Сенгер чи Сенґер? --D.A.M. 17:48, 22 березня 2008 (UTC)

Оскільки статтю Сенгер Ларрі розпочинав я, то вважаю за необхідне сказати, що я не проти перейменування на Сенґер Ларрі і навіть відчуваю себе прибічником цього варіанту. З Вейлсом то була б моя воля, то взагалі писав би Ўейлс, але прошу користувачів навести аргументацію щодо різних варіантів. --А1 18:10, 22 березня 2008 (UTC)
Букви Ў в українській мові нема. Може, якісь альтернативні правописи використовують її в таких випадках, але це незвично. Англійське w зараз зазвичай передають за допомогою в, хоча в минулому більш звичним було у. Я прихильник варіантів Вейлз і Сенґер, оскільки вони найточніше передають англійське звучання. Але є всякі правила правопису, які, можливо, рекомендують інші варіанти (наскільки я помітив, такого роду правила чи то нестабільні, чи то часто порушуються). --D.A.M. 18:31, 22 березня 2008 (UTC)
За правилами § 14. Літера Г ; § 15. Літера Ґ; § 87. G, H «G» у Sanger передається як «Г». «Ґ» використовується «в давно запозичених і зукраїнізованих» словах. --Tigga 19:39, 22 березня 2008 (UTC)
Я думаю, Wales = Уелс або Уейлс (за аналогією з Уельс)--Ahonc (обг.) 19:49, 22 березня 2008 (UTC)
Вимова географічної назви Уельс і прізвища письменника Уеллс утвердилась, коли w прийнято було передавати через у. А зараз швидкоплинний і швидкомовний час, адже Віндоуз (Віндоус), а не Уіндоуз (Уіндоус, Уїндоуз, Уїндоус). --D.A.M. 21:23, 22 березня 2008 (UTC) Іще тут зверніть увагу на §97. --D.A.M. 21:29, 22 березня 2008 (UTC)
Щодо Ў - я звичайно не наполягаю  , але англійці в цьому плані значно просунутіші - наприклад http://en.wikipedia.org/wiki/François_Couperin або http://en.wikipedia.org/wiki/Imants_Kalni%C5%86%C5%A1 або http://en.wikipedia.org/wiki/Witold_Lutos%C5%82awski
Тут справа не у просунутості. Просто всі прізвища, що походять з мов з алфавітом на латинській основі, пишуться однаково в усіх мовах з алфавітом на латинській основі. --D.A.M. 21:23, 22 березня 2008 (UTC)
В більшості, але не в усіх. Латиською мовою, наприклад, власні назви транскрибуються. Може, є й інші такі. Verdi 05:11, 23 березня 2008 (UTC)
Дякую за цікаву інформацію про латиську мову. Я цього не знав. --D.A.M. 19:34, 23 березня 2008 (UTC)

Що тут думати. Треба просто почитати сторінку en:User:Jimbo Wales/In many languages...--Ahonc (обг.) 21:48, 22 березня 2008 (UTC)

Це забагато довіри аноніму ;)
«Вейлз» за звучанням. --Tigga 23:40, 22 березня 2008 (UTC)

Думаю, що буде правильно дотримуватися чинного правопису і писати Вейлз або Вейлс, а також Сенгер. На жаль, правопис замовчує, як передається буква s. З цього приводу пропоную організувати голосування. Чи треба перейти для цього на іншу сторінку? Хто має повноваження офіційно оголошувати, що відбувається голосування? --D.A.M. 19:34, 23 березня 2008 (UTC)

Це голосуванням не вирішується. Тут треба АД шукати.--Ahonc (обг.) 19:46, 23 березня 2008 (UTC)
А хіба це проблема. Доволі часто, в таких випадках посилання на словники або правопис буває достатньо. --yakudza พูดคุย 20:57, 23 березня 2008 (UTC)

P.S. Потребують унормування й інші відомі імена. Наприклад, Шерлок Холмс. Я щойно помітив, що його в одній і тій самій статті називають то Холмс, то Голмс. --D.A.M. 19:34, 23 березня 2008 (UTC)

Український правопис вказує:

§ 97. Англійське w у власних назвах передається звичайно через в: Вашингтон, Вебстер, Веллінгтон, Вільсон, Вільямс, Вінер, Вінніпег та ін., але за традицією Уайльд, Уеллс, Уельс, Уолл-стрит, Голсуорсі, Хемінгуей та ін.;

Тобто, якщо інше написання слова не закріплене у словниках (або у деяких випадках інших авторитетних джерелах), то потрібно транслітерувати W тільки як В. Я вважаю, що алгоритм перевірки правильності того чи іншого правопису має бути такий: 1) словники (в першу чергу академічні, далі напевне авторитетні фахові) 2)авторитетні енциклопедії 3)правопис 4) правила практичної транслітерації, наприклад Транслітерація іншомовних слів кирилицею. Аргумент, який, на мою думку, практично ніколи не варто брати до уваги це те, як те чи інше слово вимовляється у тій чи іншій мові. Доволі часто для того, щоб це зрозуміти потрібно бути фахівцем із фонології. Тобце у рамках Вікіпедії це буде, скоріш за все, оригінальним дослідженням. --yakudza พูดคุย 20:57, 23 березня 2008 (UTC)
Із цього всього можу зробити висновок, що потрібно писати Вейлс.--yakudza พูดคุย 21:05, 23 березня 2008 (UTC)
Пане Yakudza, згідно з Вашим посиланням, виходить скоріше Вейлз. Там написано, що коли s читається [z], то передається буквою з; а я думаю, що в цьому прізвищі воно саме так читається. --D.A.M. 21:19, 23 березня 2008 (UTC)

То що, ніхто не заперечує, що треба писати Вейлз і Сенгер? Можна виправляти? --D.A.M. 19:51, 24 березня 2008 (UTC)

Отже, зараз виправлю в деяких місцях. --D.A.M. 19:22, 25 березня 2008 (UTC)
Я не зміг знайти у тому посиланні прямої вказівки, що кінцеву s потрібно передавати як з, тому у мене залишаються певні сумніви. До того ж, інші подібні слова, здається, передаються через с. Я думаю, потрібно додатково вивчити це питання, пошукати інші джерела, а може й зробити за аналогією із іншими подібними англійськими прізвищами, які є у словниках. --yakudza พูดคุย 19:45, 25 березня 2008 (UTC)
Можна й самого Джимбо спитати, яка вимова йому більше до вподоби, але Lingvo12 дає транскрипцію [weilz]. Починати прізвище я згідно власним ОД волів би з ў, але розумію, що правила Вікіпедії не дозволяють   --А1 20:26, 25 березня 2008 (UTC)
Якщо вивчимо додатково це питання і дійдемо висновку про с, то скасуємо те, що я вже зробив. --D.A.M. 21:11, 25 березня 2008 (UTC)
Які можуть бути сумніви щодо «s»? Якщо у цьому прізвищі звучить «з», то так воно й пишеться. У Правопису всі правила для звуків/літер де передача українською не є однозначною. --Tigga 21:56, 25 березня 2008 (UTC)

Exemption doctrine policy

Hello. As you might know, the Wikimedia Foundation approved a resolution concerning non-free images more than a year ago. The resolution says that unless Wikimedia projects create an exemption doctrine policy (EDP) for non-free images, all of those images shall be deleted by March 23, 2008 (which was yesterday). We'd now like to gather information from the projects about their exemption policies in one place so we can check their validity, and if images on those projects are in accordance with the Foundation's resolution. Your project is one of these we don't have information about, so it'd be great if you could add it to the page listing all EDPs, meta:Non-free_content. If you have any questions about the page or don't have an EDP yet and want one, you can use the appropriate talkpage on Meta or just contact me directly on Meta or by e-mail (however, please note that I'm just a volunteer and therefore not in a position to give any official advice). Thanks for your cooperation! Timichal 18:09, 24 березня 2008 (UTC)

shortly & unofficially: Вікіпедія:Ш:АП — valid licenses for content (free and non-free). We just implemented fair-use rationale as a rule, as a translation, but non-free content is not wholly reworked, user, it seems, do not cope with it.--Albedo 18:56, 24 березня 2008 (UTC)
Загалом, користувач лише мав на увазі Вікіпедія:КДВ, посилання на яке він бажав побачити на сторінці мети. --yakudza พูดคุย 15:18, 25 березня 2008 (UTC)

Корисне: Сайти про мову

Про українське в Уанеті. Сайти про мову. Частина 1 Про українське в Уанеті. Сайти про мову. Частина 2

Автоматично оновлюваний архів обговорення.

Розділ Політик у кнайпі української Вікіпедії використовується для обговорення пропозицій, що стосуються політик. Це включає також: стилі статей та питання, що стосуються авторського права.

Будь ласка, підписуйте Ваші коментарі (для цього наберіть ~~~~ або натисніть кнопку "Підпис" над віконцем редагування)

Додати нове обговорення

Авторське право +
Адміністрування +
Допомога +
Мовна консультація +
Патрулювання +
Політики +
Пропозиції +
Різне +
Технічні питання +

Іменування приток

Вікіпедія:Запити до адміністраторів/Незя'сований статус

Донедавна в укр. Вікіпедії була прогалина у царині авторського права (АП) у частині, зокрема, критеріїв, обґрунтування добропорядного використання. Був відсутній опис, клясифікація, ститистичні дані наявного матеріялу, відсуня чи недостатня робота із медіями у частині АП. Зараз ми маємо необхідну документацію, що була перекладена у повній мірі, повніше, ніж це є у рос. Вікіпедії. Оскільки вона базується на постулятах Фонду, наявних політиках української Вікіпедії, то зараз вона несе рекомендаційний характер. Завданням адміністраторів є донести вагомість обґрунтування з одного боку, з другого — поставити на інформацію Спільноті, провести публічне обговорення у частині прийняття (допрацювання при потребі). Зі свого боку користувач пропише шаблон в усі зображення, які розглядаються як добропорядні, для внесення в них відповідних відомостей. Адміністраторам також ставиться у задачу доведення вимог ліцензування з рішенням Фонду у змінах медія-політик від березня ц.р. (Що Ви знаєте про дату 23 березня 2008 )--Albedo 20:47, 11 березня 2008 (UTC)

Вікіпедія:Кнайпа (політики)/Архів 3/Критерії значимості географічних об'єктів

Транслітерація японської мови українською абеткою

Перенесено у Обговорення Вікіпедії:Транслітерація японської мови українською абеткою

Про розміщення віршів у Вікіпедії

Чи допустимо у статті "Вікіпедія" розмістити вірш, який оспівує Вікіпедію? Я розмістив такий вірш на "сторінці обговорення статті Вікіпедія", але там мені поки що ніхто не відповів. --D.A.M. 19:37, 17 березня 2008 (UTC)

Нууу…Я б не робив цього і підтримаю того, хто наполягатиме на видаленні:
 1. Не відповідатиме «енциклопедичному стилю», а вказана вами стаття є саме енциклопедичною (принаймін за наміром), а не агіткою/панегіриком.
 2. Навіть якщо робити, то треба тоді робити цілий розділ - на кшталт "Вікіпедія в народній творчості" ("Вікіпедія в творах мистецтва" ?). Але сам вірш тоді все рівно треба спершу (!) опублікувати в якомусь авторитетному (!) джерелі.
 3. А що буде, якщо буде створено ще декілька подібних віршів? Розміщення їх усіх (!) в статті призведе до "перекосу" - стаття перетвориться на альманах віршів.
--pavlosh 20:35, 17 березня 2008 (UTC)
P.S. Я розумію, що Вам, як автору вірша хочеться "фурору" навколо нього (та/або "увічнення" його), але це досягається іншими засобами, ніж ви пропонуєте вище.
Щодо "увічнення", то тут проблеми нема: я вже розмістив його на кількох форумах. Я згоден, що не варто розміщувати вірш у статті, але згоден, що можна зробити спеціальне зібрання для таких віршів; думаю, що в останньому випадку попереднє опублікування в авторитетному джерелі зовсім не обов'язкове. --D.A.M. 21:17, 17 березня 2008 (UTC)
 • Мені особисто вірш сподобався, щиро дякую, створює відповідний настрій ;) у статті розміщувати його щоправда не варто, але на Вашій сторінці користувача, шановний D.A.M., йому саме місце. —Yakiv Glück 20:59, 17 березня 2008 (UTC)
Дякую, я обдумаю пропозицію про розміщення його на моїй сторінці. --D.A.M. 21:17, 17 березня 2008 (UTC)
Пропоную таке - записати пісню, завантажити її у форматі ogg під вільною ліцензією на вікімедію та дати у статті посилання на файл. --А1 18:13, 22 березня 2008 (UTC)
Пропоную зробити це Вам, А1, оскільки Ви музикант, а також розбираєтесь у питаннях завантаження файлів. --D.A.M. 18:22, 22 березня 2008 (UTC)

Як писати прізвища засновників Вікіпедії?

Пропоную унормувати написання: Вейлз чи Вейлс (чи навіть з початковим У)? Сенгер чи Сенґер? --D.A.M. 17:48, 22 березня 2008 (UTC)

Оскільки статтю Сенгер Ларрі розпочинав я, то вважаю за необхідне сказати, що я не проти перейменування на Сенґер Ларрі і навіть відчуваю себе прибічником цього варіанту. З Вейлсом то була б моя воля, то взагалі писав би Ўейлс, але прошу користувачів навести аргументацію щодо різних варіантів. --А1 18:10, 22 березня 2008 (UTC)
Букви Ў в українській мові нема. Може, якісь альтернативні правописи використовують її в таких випадках, але це незвично. Англійське w зараз зазвичай передають за допомогою в, хоча в минулому більш звичним було у. Я прихильник варіантів Вейлз і Сенґер, оскільки вони найточніше передають англійське звучання. Але є всякі правила правопису, які, можливо, рекомендують інші варіанти (наскільки я помітив, такого роду правила чи то нестабільні, чи то часто порушуються). --D.A.M. 18:31, 22 березня 2008 (UTC)
За правилами § 14. Літера Г ; § 15. Літера Ґ; § 87. G, H «G» у Sanger передається як «Г». «Ґ» використовується «в давно запозичених і зукраїнізованих» словах. --Tigga 19:39, 22 березня 2008 (UTC)
Я думаю, Wales = Уелс або Уейлс (за аналогією з Уельс)--Ahonc (обг.) 19:49, 22 березня 2008 (UTC)
Вимова географічної назви Уельс і прізвища письменника Уеллс утвердилась, коли w прийнято було передавати через у. А зараз швидкоплинний і швидкомовний час, адже Віндоуз (Віндоус), а не Уіндоуз (Уіндоус, Уїндоуз, Уїндоус). --D.A.M. 21:23, 22 березня 2008 (UTC) Іще тут зверніть увагу на §97. --D.A.M. 21:29, 22 березня 2008 (UTC)
Щодо Ў - я звичайно не наполягаю  , але англійці в цьому плані значно просунутіші - наприклад http://en.wikipedia.org/wiki/François_Couperin або http://en.wikipedia.org/wiki/Imants_Kalni%C5%86%C5%A1 або http://en.wikipedia.org/wiki/Witold_Lutos%C5%82awski
Тут справа не у просунутості. Просто всі прізвища, що походять з мов з алфавітом на латинській основі, пишуться однаково в усіх мовах з алфавітом на латинській основі. --D.A.M. 21:23, 22 березня 2008 (UTC)
В більшості, але не в усіх. Латиською мовою, наприклад, власні назви транскрибуються. Може, є й інші такі. Verdi 05:11, 23 березня 2008 (UTC)
Дякую за цікаву інформацію про латиську мову. Я цього не знав. --D.A.M. 19:34, 23 березня 2008 (UTC)

Що тут думати. Треба просто почитати сторінку en:User:Jimbo Wales/In many languages...--Ahonc (обг.) 21:48, 22 березня 2008 (UTC)

Це забагато довіри аноніму ;)
«Вейлз» за звучанням. --Tigga 23:40, 22 березня 2008 (UTC)

Думаю, що буде правильно дотримуватися чинного правопису і писати Вейлз або Вейлс, а також Сенгер. На жаль, правопис замовчує, як передається буква s. З цього приводу пропоную організувати голосування. Чи треба перейти для цього на іншу сторінку? Хто має повноваження офіційно оголошувати, що відбувається голосування? --D.A.M. 19:34, 23 березня 2008 (UTC)

Це голосуванням не вирішується. Тут треба АД шукати.--Ahonc (обг.) 19:46, 23 березня 2008 (UTC)
А хіба це проблема. Доволі часто, в таких випадках посилання на словники або правопис буває достатньо. --yakudza พูดคุย 20:57, 23 березня 2008 (UTC)

P.S. Потребують унормування й інші відомі імена. Наприклад, Шерлок Холмс. Я щойно помітив, що його в одній і тій самій статті називають то Холмс, то Голмс. --D.A.M. 19:34, 23 березня 2008 (UTC)

Український правопис вказує:

§ 97. Англійське w у власних назвах передається звичайно через в: Вашингтон, Вебстер, Веллінгтон, Вільсон, Вільямс, Вінер, Вінніпег та ін., але за традицією Уайльд, Уеллс, Уельс, Уолл-стрит, Голсуорсі, Хемінгуей та ін.;

Тобто, якщо інше написання слова не закріплене у словниках (або у деяких випадках інших авторитетних джерелах), то потрібно транслітерувати W тільки як В. Я вважаю, що алгоритм перевірки правильності того чи іншого правопису має бути такий: 1) словники (в першу чергу академічні, далі напевне авторитетні фахові) 2)авторитетні енциклопедії 3)правопис 4) правила практичної транслітерації, наприклад Транслітерація іншомовних слів кирилицею. Аргумент, який, на мою думку, практично ніколи не варто брати до уваги це те, як те чи інше слово вимовляється у тій чи іншій мові. Доволі часто для того, щоб це зрозуміти потрібно бути фахівцем із фонології. Тобце у рамках Вікіпедії це буде, скоріш за все, оригінальним дослідженням. --yakudza พูดคุย 20:57, 23 березня 2008 (UTC)
Із цього всього можу зробити висновок, що потрібно писати Вейлс.--yakudza พูดคุย 21:05, 23 березня 2008 (UTC)
Пане Yakudza, згідно з Вашим посиланням, виходить скоріше Вейлз. Там написано, що коли s читається [z], то передається буквою з; а я думаю, що в цьому прізвищі воно саме так читається. --D.A.M. 21:19, 23 березня 2008 (UTC)

То що, ніхто не заперечує, що треба писати Вейлз і Сенгер? Можна виправляти? --D.A.M. 19:51, 24 березня 2008 (UTC)

Отже, зараз виправлю в деяких місцях. --D.A.M. 19:22, 25 березня 2008 (UTC)
Я не зміг знайти у тому посиланні прямої вказівки, що кінцеву s потрібно передавати як з, тому у мене залишаються певні сумніви. До того ж, інші подібні слова, здається, передаються через с. Я думаю, потрібно додатково вивчити це питання, пошукати інші джерела, а може й зробити за аналогією із іншими подібними англійськими прізвищами, які є у словниках. --yakudza พูดคุย 19:45, 25 березня 2008 (UTC)
Можна й самого Джимбо спитати, яка вимова йому більше до вподоби, але Lingvo12 дає транскрипцію [weilz]. Починати прізвище я згідно власним ОД волів би з ў, але розумію, що правила Вікіпедії не дозволяють   --А1 20:26, 25 березня 2008 (UTC)
Якщо вивчимо додатково це питання і дійдемо висновку про с, то скасуємо те, що я вже зробив. --D.A.M. 21:11, 25 березня 2008 (UTC)
Які можуть бути сумніви щодо «s»? Якщо у цьому прізвищі звучить «з», то так воно й пишеться. У Правопису всі правила для звуків/літер де передача українською не є однозначною. --Tigga 21:56, 25 березня 2008 (UTC)

Exemption doctrine policy

Hello. As you might know, the Wikimedia Foundation approved a resolution concerning non-free images more than a year ago. The resolution says that unless Wikimedia projects create an exemption doctrine policy (EDP) for non-free images, all of those images shall be deleted by March 23, 2008 (which was yesterday). We'd now like to gather information from the projects about their exemption policies in one place so we can check their validity, and if images on those projects are in accordance with the Foundation's resolution. Your project is one of these we don't have information about, so it'd be great if you could add it to the page listing all EDPs, meta:Non-free_content. If you have any questions about the page or don't have an EDP yet and want one, you can use the appropriate talkpage on Meta or just contact me directly on Meta or by e-mail (however, please note that I'm just a volunteer and therefore not in a position to give any official advice). Thanks for your cooperation! Timichal 18:09, 24 березня 2008 (UTC)

shortly & unofficially: Вікіпедія:Ш:АП — valid licenses for content (free and non-free). We just implemented fair-use rationale as a rule, as a translation, but non-free content is not wholly reworked, user, it seems, do not cope with it.--Albedo 18:56, 24 березня 2008 (UTC)
Загалом, користувач лише мав на увазі Вікіпедія:КДВ, посилання на яке він бажав побачити на сторінці мети. --yakudza พูดคุย 15:18, 25 березня 2008 (UTC)

Корисне: Сайти про мову

Про українське в Уанеті. Сайти про мову. Частина 1 Про українське в Уанеті. Сайти про мову. Частина 2