Вікіпедія:Арбітражний комітет

Wikipedia Arbitration Committee Logo uk.svg

Арбітражний комітет — найвища арбітражна інстанція української Вікіпедії. Арбітражний комітет є складовою частиною чинної у Вікіпедії системи вирішення конфліктів. Арбітражний комітет розглядає найсерйозніші проблеми української Вікіпедії, коли були вичерпані інші шляхи улагодження конфліктів. Комітет може відмовитися від розгляду справи або направити її до посередництва. Рішення Арбітражного комітету приймаються колегіально більшістю його членів. Члени комітету обираються з найбільш досвідчених користувачів української Вікіпедії шляхом голосування.

Арбітражний комітет може застосувати заходи та санкції, які не суперечать правилам Вікіпедії: попередження, заборону редагування конкретних статей (на певний термін або безстроково), заборону редагування будь-яких статей (на певний термін), блокування користувача, призначення тимчасового редактора або редакторів для приведення статті до неупередженого та/або прийнятного вигляду, позбавлення статусу адміністратора, бюрократа, арбітра або іншого статусу тощо.

Арбітражний комітет є винятково судовим органом. Він не має права формувати політику й правила Вікіпедії (які формуються спільнотою на основі консенсусу), але має право інтерпретувати їх стосовно справи, що розглядається.

Арбітражний регламент

Загальне

 1. Арбітражний комітет складається з п'яти арбітрів.
 2. Термін повноважень Арбітражного комітету — 12 місяців від дня офіційного оголошення результатів виборів.
 3. Організація виборів Арбітражного комітету встановлюється Правилами виборів Арбітражного комітету, які є складовою частиною цього Регламенту.
 4. Члени Арбітражного комітету повинні виконувати свої обов'язки та вести справи відповідально і неупереджено.

Процедура прийняття справи до розгляду

 1. Арбітражний комітет розглядає питання тільки з подання користувачів у формі позову.
 2. У позові має бути вказано: позивача, відповідача (не обов'язково), суть порушення (з наведенням фактів та посилань) та суть вимоги (з посиланнями на правила української Вікіпедії).
 3. Позивач має повідомити Відповідача про позов на його сторінці обговорення.
 4. Арбітражний комітет на свій розсуд може відхилити розгляд окремих справ.
 5. Рішення щодо прийняття справи до розгляду приймається простою більшістю за умови кворуму (три арбітри).
 6. Термін ухвалення рішення Арбітражним комітетом щодо прийняття позову до розгляду — не пізніше як один місяць від дня подання.
 7. Арбітражний комітет не може розглядати позови щодо подій, які відбулися давніше, ніж за 3 місяці до моменту подання позову (строк давності).
 8. Члени Арбітражного комітету не можуть ініціювати розгляд справ, окрім тих, що пов'язані з виконанням попередніх рішень Арбітражного комітету.

Процедура розгляду справи

 1. Арбітражний комітет вітає будь-які спроби досягти порозуміння між позивачем та відповідачем поза межами АК. У випадку відкликання справи стороною позивача розгляд справи закінчується.
 2. Процедура розгляду справи Арбітражним комітетом включає: (1) надання слова позивачеві та відповідачеві, де викладається бачення справи сторонами; (2) опитування сторін за змістом справи; (3) закрите обговорення справи всередині Арбітражного комітету; (4) офіційне оголошення рішення.
 3. Подання нових доказів позивача (не включених до позову), а також доказів відповідача обмежене часом від прийняття справи на розгляд до закінчення опитування сторін за змістом справи.

Прийняття рішень та їх виконання

 1. Рішення Арбітражного комітету є обов'язковими для виконання усіма членами спільноти та набирають чинності в день офіційного оголошення рішення.
 2. Ігнорування чи невиконання рішень Арбітражного комітету може призвести до блокування, зокрема й безстрокового.
 3. За виконанням рішень Арбітражного комітету стежать бюрократи.

Окремі положення

 1. Якщо член Арбітражного комітету є позивачем чи відповідачем у справі, він не бере участі в будь-яких рішеннях чи обговоренні за справою всередині Арбітражного комітету (включаючи питання прийняття її до розгляду) інакше, ніж як сторона у справі. Це правило не діє, якщо кількість таких членів Арбітражного комітету перевищує два.
 2. Упродовж розгляду справи члени Арбітражного комітету мусять утриматись від обговорення справи з позивачем та відповідачем, інакше, ніж в обговоренні на відповідній сторінці. Якщо це стосується конфіденційних даних учасників справи, то для їх застереження таке обговорення можливе поза межами Вікіпедії.
 3. Зміст будь-яких приватних переговорів арбітра з учасниками процесу має бути відомим іншим арбітрам.
 4. У разі неспроможності прийняти рішення у будь-якій справі протягом двох місяців від дня подання позову, Арбітражний комітет автоматично вважається розпущеним та переобирається.

Арбітри української Вікіпедії

4 жовтня 2020 року)

Попередні скликання Арбітражного комітету

XI скликання

3 жовтня 2019 року — 3 жовтня 2020 року

X скликання

29 вересня 2018 року — 12 липня 2019

IX скликання

8 вересня 2017 — 29 серпня 2018

VIII скликання

19 вересня 2016 — 8 серпня 2017

VII скликання

19 вересня 2015 — 1 вересня 2016

VI скликання

19 вересня 2014 — 18 вересня 2015

V скликання

5 березня — 13 вересня 2012

IV скликання

28 лютого 2011 — 27 лютого 2012 (довибори 1 жовтня 2011)

III скликання

1 липня — 15 грудня 2010 (довибори 9 жовтня)

II скликання

29 червня 2009 — 28 червня 2010

I скликання

2 березня — 1 вересня 2008

Див. також