Відпал рекристалізувальний

Відпал рекристалізувальний (рекристалізаційний) — це різновид відпалу І-го роду, застосування якого усуває зміцнення кристалічних матеріалів від наклепу й підвищує їх пластичність та в'язкість.

Застосовують його найчастіше між операціями холодної обробки тиском для відновлення пластичності металів та сплавів, втраченої внаслідок наклепу після холодного пластичного деформування (вальцювання, волочіння тощо), а також для зняття внутрішніх напружень у особливо відповідальних деталях після їх грубої механічної обробки.

Здеформовані на холодно (нижче температурного порога рекристалізації) вироби, напівфабрикати нагрівають вище від температури рекристалізації сплаву (наприклад, для сталей з вмістом вуглецю 0,08…0,20 % температура відпалу становить 650…700 ºС, для високовуглецевих легованих сталей — 700ºС; для латуней рекристалізаційний відпал проводять за температур 500…600 ºС; для деформівних алюмінієвих сплавів — при 350…400 °C), витримують за цієї температури до завершення рекристалізації (0,5…1,5 год) та охолоджують з довільною швидкістю.

Рекристалізаційний відпал для м'яких сталей (сталі з вмістом вуглецю менше 0,3 %) для недопущення росту зерна, як правило не застосовують — його заміняють нормалізацією.

Див. також

ред.

Джерела

ред.
  • Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Практикум [Текст]: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом «Інж. механіка»] / В. В. Попович, А. І. Кондир, Е. І. Плешаков та ін. — Львів: Світ, 2009. — 551 c. — ISBN 978-966-603-401-7
  • Матеріалознавство [Текст]: підручник / [Дяченко С. С., Дощечкіна І. В., Мовлян А. О., Плешаков Е. І.] ; ред. С. С. Дяченко ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. — Х. : ХНАДУ, 2007. — 440 с. — ISBN 978-966-303-133-0
  • Бучинський М. Я., Горик О. В., Чернявський А. М., Яхін С. В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О. В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. — Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл. ISBN 978-966-2989-39-7