Відкрити головне меню

Відгук — це документ, що містить висновки уповноваженої особи (або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд вистав, фільмів, рукописних робіт; 2) стисла форма письмової оцінки виконаної роботи (курсової, бакалаврської, магістерської кваліфікаційних робіт, кандидатського чи докторського дослідження). За складом реквізитів збігається з рецензією.

Реквізити відгуку такі:

1. Назва документа.

2. Заголовок, що містить:
• назву роботи;
• прізвище, ім'я та по батькові її автора;
• рік написання;
• кількість сторінок.

3. Текст, що містить:
• вступ;
• стислий виклад змісту роботи;
• критичні зауваження;
• висновок з пропозиціями.

4. Підпис, що завіряється печаткою.

5. Дата.

Вимоги до оформлення відгуку на наукову роботуРедагувати

Відгук складається у довільній формі з обов’язковим висвітленням наступних питань:

  • актуальність обраної теми;
  • новизна роботи та ступінь її складності;
  • найбільш цікаві в науковому, технічному і практичному відношенні розділи роботи та можливість їх використання у тієї чи іншої організації;
  • найбільш важливі теоретичні і практичні результати;
  • практична цінність;
  • загальні висновки.

У відгуку подаються зауваження щодо змісту та оформлення наукової роботи, її завершеності в цілому, а також робиться висновок щодо її відповідності встановленим вимогам.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К.: Літера, 2003 ISBN 966-7543-25-0 243 с.
  • Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. 2-ге вид., виправ. і доповнене. – К.: Алерта, 2011. – 696 с. – ISBN 978-617-566-030-0