Відкрити головне меню

Всеукраїнський (Відкритий) недержавний фестиваль творчості інвалідів «Неспокій серця»

Театральна студія «Паростки»(м. Київ) під керівництвом Віталія Люботи. Сценка «вуличний музикант». Гості фестивалю, в конкурсі участь не приймали
Центр спортивного танцю «Україна»(м. Київ), 1 місце в номінації «Театр», підномінація «Хореографія»
Народний вокально-інструментальний ансамбль «Столиця», керівник Ігор Волков (м. МІнськ, Білорусь), 1 місце в номінації «Виконавчі види мистецтва», підномінація «Народна пісня»
Любов Дмитренко, Євпаторія (справа) зі своєю картиною. Ця дівчина малює картини ногою, оскільки у неї не працюють руки
Інструментальний дует братів Валентина та Михайла Золотухіних, 1 місце в номінації «Виконавчі види мистецтва», підномінація «Гра на музичних інструментах»
Олександр Романов, м. Клин (Росія), 1 місце в номінції «Декоративно-ужиткове мистецтво», підномінація «Різьблення». Хлопець зовсім не має зору
Наталія Писаренко, Росія, Ростов-на- Дону. 1 місце в номінації «Дитяча творчість». підномінація «Музика: колективи і окремі виконавці». Дівчина грає на 4-х музичних інструментах, сама пише музику та вірші, вчиться в загальноосвітній школі. Незряча від народження.
інструментальний дует «Сговор» (Саратов, Росія). 3 місце в номінації «Виконавчі види мистецтва», підномінація «Гра на музичних інструментах»
Нагородження Олександри Берегути (Вінниця). Номінація «Дитяча творчість». підномінація «Декоративно-ужиткове мистецтво», 2 місце
В президії Сергій Іванович Болтівець та Володимир Борисович Петровський
Андрій Молянов, м. Одеса. 3 місце в номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво», підномінація «Бісероплетіння». Хлопець практично не має зору

Всеукраї́нський (Відкри́тий) недержа́вний фестива́ль тво́рчості інвалі́дів «Неспо́кій се́рця», започаткований в 2010 році, є всеукраїнським культурно-реабілітаційним заходом, що проводиться з метою сприяння процесам самореалізації реабілітації та соціальної адаптації інвалідів засобами культури і мистецтва, а також реалізації забезпечення рівних прав та можливостей для інвалідів в Україні. Засновником Фестивалю Громадська організація "Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів». Організацію і проведення Фестивалю очолює і здійснює Громадська організація "Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів», спільно з запрошеними до роботи в оргкомітеті і журі видатними національними діячами культури, мистецтва, інших творчих напрямків гуманітарної сфери, керівниками структурних ланок ВГО ВППІ, представниками організацій «третього сектору» (на підставі їх особистих заяв).

Девіз ФестивалюРедагувати

«Я стверджуюсь, я утверждаюсь. Бо я — живу.» (П. Тичина)

Засади діяльності ФестивалюРедагувати

Фестиваль діє на засадах:

 • добровільності прийняття рішення щодо участі в матеріальних, організаційних, виконавчих заходах Фестивалю;
 • взаємоповаги, толерантності і порозуміння в єдиній команді організаторів і номінантів Фестивалю;
 • розуміння важливості для суспільства процесу взаємної інтеграції в контексті розбудови повноцінного громадянського суспільства в Україні;
 • духовної спорідненості культурного, мистецького, творчого потенціалу України, незалежно від рівня фізичного здоров'я його носіїв;
 • глибокої поваги до вікових надбань історії, культури, мистецтва України і народів, що мешкають на її території і збагачують її (України) культурну спадщину;
 • повної відсутності і неможливості дискримінації за національною, мовною чи расовою ознакою;
 • гласності в організації і діяльності Фестивалю;
 • колегіальності прийняття рішень.

Головна мета ФестивалюРедагувати

Головною метою Фестивалю є:

 • продемонструвати суспільству в Україні здібності, талант і творчий потенціал значної частини громадян цього суспільства — інвалідів, від яких досі суспільство було штучно відмежоване;
 • наочно продемонструвати інвалідам, що їхня доля, їхнє майбутнє в їх власних руках, тобто стимулювання і організація дієвого масового процесу психологічної та духовної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів);
 • сприяти підвищенню самовмотивованості та самоповаги інвалідів;
 • продемонструвати підтримку і соціальну відповідальність з боку науковців, політиків, митців та бізнесменів фізично хворих здібних і талановитих громадян суспільства, підкреслюючи, що майстерність і талант — це надбання всього суспільства, його не можна розділяти чи штучно зупиняти його розвиток за станом здоров'я, кольором шкіри, мовою спілкування, але необхідно прикласти всі зусилля для розвитку цих талантів, адже показником є талант, а не стан здоров'я його носія.

Основні завдання ФестивалюРедагувати

Основні завдання Фестивалю:

 • ініціювання у людей з фізичними вадами (інвалідів) бажання знайти своє місце в житті та бажання масової реабілітації і самореалізації через освіту, культуру, мистецтво, спорт, туризм, науку, творчість;
 • залучення людей з обмеженими фізичними можливостями до занять з різних видів художньої творчості, літературного, музичного та театрального мистецтв; — виявлення нових талантів, удосконалення професійної майстерності інвалідів у різних видах мистецтва;
 • здійснення процесу самореалізації інваліда через результат власного творчого потенціалу та усвідомлення інвалідом визнання суспільством його досягнень;
 • проходження інвалідами процесу психологічної і духовної реабілітації, здійсненої завдяки власній творчій самореалізації; обмін досвідом реабілітації та адаптації інвалідів у суспільстві;
 • розірвання для пересічного члена суспільства інформаційної блокади стосовно проблем інвалідів, їх життєдіяльності, їх можливостей, їх місця в суспільстві;
 • привернення уваги державних, громадських організацій та комерційних структур до проблем інвалідів. — розпочати процес оздоровлення суспільства через призму заміни його ставлення до інвалідів, адже кожен член суспільства може в будь-яку мить сам стати інвалідом;
 • розпочати цим заходом реальний процес не лише інтеграції інвалідів у суспільство, а й процес інтеграції суспільства в середовище інвалідів;
 • звернути увагу держави і суспільства на необхідність створення належних умов для самореалізації інвалідів і функціонування об'єднань громадян-інвалідів, які опікуються, організовують і забезпечують можливості цієї самореалізації через гарантування інвалідам і їх об'єднанням системи необхідних пільг, приміщень для роботи (умов), соціального, психологічного і правового захисту;
 • об'єднання зусиль політичної, наукової, культурно-мистецької, громадянської еліти українського суспільства для здійснення демократичних перетворень в Україні, в тому числі і для подолання проблем інвалідів в Україні та створення умов для їх (інвалідів) самореалізації;
 • залучення провідних діячів культури і мистецтв, педагогів, психологів, інших спеціалістів для надання творчої та методичної допомоги для занять інвалідів художньою творчістю, літературним, музичним та театральним мистецтвами;
 • розширення творчих зв'язків людей з обмеженими фізичними можливостями з різних регіонів.

Учасники ФестивалюРедагувати

Учасниками Фестивалю можуть бути особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1, 2, 3 групи), всіх нозологій, без вікових обмежень.

У Фестивалі можуть брати участь окремі виконавці та колективи.

Конкурсний пакет для участі в ФестиваліРедагувати

Для участі в Фестивалі (конкурсному відборі) претенденти надсилають конкурсний пакет.

Колективний конкурсний пакетРедагувати

 • Колективна заявка на участь колективу в Фестивалі за встановленою формою;
 • інформація про діяльність творчого колективу;
 • анкети членів творчого колективу за встановленою формою;
 • фотографія колективу (розміром 15Х 21 см);
 • в разі необхідності (проходження колективу до фіналу Фестивалю) — фото окремих членів колективу;
 • жорсткий носій (DVD- або CD-диск) з відео-демонстрацією творчого доробку колективу (не менше 5 номерів: виконавчі види мистецтва, хореографія;) або друкований варіант (не більше 24 сторінок формату А-4, 14 кегль) та електронний варіант на жорсткому носії (DVD- або CD-диск) та для наукових розробок.

Індивідуальний конкурсний пакетРедагувати

 • Індивідуальна заявка на участь колективу в Фестивалі за встановленою формою;
 • автобіографія номінанта;
 • анкета за встановленою формою;
 • фотографія номінанта (розміром 10Х 15 см);
 • жорсткий носій (DVD- або CD-диск) з демонстрацією творчого доробку номінанта: не менше 5 відеозаписів номерів: (виконавчі види мистецтва, хореографія)
 • не менше 5 фотографій робіт номінанта (художня творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, моделювання, дизайн, фотографія) та відеозапис творчого процесу.
 • друкований варіант (не більше 24 сторінок формату А-4, 14 кегль) та електронний варіант на жорсткому носії (DVD- або CD-диск): літературна творчість, наукові розробки;
 • друкований варіант (не менше 5 творів) та електронний варіант на жорсткому носії (DVD- або CD-диск): поезія.

Бажано надати відеозапис декламування автором власних творів (для п. 3-4).

На початку відеозапису автор в довільній формі повинен представити себе та свої роботи, які він представляє для участі в Фестивалі; для виконавчих видів мистецтва — автора слів та музики виконуваних творів.

Аудіозаписи, надіслані на Фестиваль, не розглядаються та не повертаються.

Додаткові умовиРедагувати

В разі необхідності (проходження номінанта до фінальної частини Фестивалю), Оргкомітет залишає за собою право: особистої зустрічі с претендентом;

ознайомлення наживо з творчістю номінанта;

ознайомлення з оригіналами робіт, надісланих на конкурс.

Відправка пакету документівРедагувати

Пакет документів надсилається до Оргкомітету Фестивалю рекомендованим листом (без повідомлення про вручення), з метою підтвердження факту відправки листа.

Терміни проведення ФестивалюРедагувати

Фестиваль проводиться протягом шести місяців.

1-3 місяці роботи Фестивалю: період подачі заявок і робіт на участь в Фестивалі.

4- 5 місяці роботи Фестивалю: період розгляду робіт, поданих для участі в Фестивалі. поданих

6 місяць: період проведення гала-концертів, виставок творчості і нагородження переможців.

Номінації та підномінації ФестивалюРедагувати

Фестиваль проводиться за такими номінаціями та підномінаціями:

 • Декоративно-ужиткове мистецтво: вишивка; в'язання, плетіння, бісероплетіння; вироби, різьблення, гравіювання, інша робота з природними, штучними, художніми тощо матеріалами (дерево, камінь, лоза, метал, скло та ін.)
 • Художня творчість: живопис; малюнок, графіка;офорт, аплікація;інші види художньої творчості.
 • Виконавчі види мистецтва: інструментальне виконання (гра на музичних інструментах); вокал (академічний, народний, естрада, творчі колективи різних жанрів, хорове мистецтво); музична творчість (композиторське мистецтво); авторська пісня.
 • Театральне мистецтво: театр; хореографія, мистецтво танцю.
 • Літературна творчість: поезія; мала проза (до 24 сторінок друкованого тексту).
 • Фотографія. Моделювання і дизайн (в тому числі комп'ютерний)
 • Наукова творчість (культурологічні, мистецтвознавчі, історичні студії, інноваційні технології).
 • Девіз «Перемога!».
 • Дитячі номінації: вокальне мистецтво (для дітей до 10 років); вокальне мистецтво (для дітей з 10 до 16 років); хореографія (дитячі танцювальні колективи); декоративно-ужиткове мистецтво; образотворче мистецтво; Літературна творчість

Призові місця та критерії визначення переможцівРедагувати

Кожна з номінацій передбачає три призових місця.

В разі рішення журі, як виключення, допускаються зміни при визначенні кількості переможців у кожній конкретно взятій номінації, а також, як виключення, за спеціальним рішенням журі, допускаєтся можливість нагородження заохочувальними призами.

Визначення переможців Фестивалю здійснюється за такими критеріями:

 • виконавська майстерність;
 • професіоналізм;
 • творчий підхід;
 • оригінальність, новизна;
 • образність рішення;
 • художня цінність.

В процесі конкурсного відбору журі враховує професійну майстерність, художній рівень твору і ступінь подолання інвалідом своєї недуги за допомогою занять мистецтвом.

Оргкомітет Фестивалю, його повноваження і обов'язкиРедагувати

З метою організації і проведення Фестивалю створюється Організаційний комітет (Оргкомітет). Оргкомітет є основним керівним органом Фестивалю. Оргкомітет: забезпечує організацію поточної роботи і проведення заходів, пов'язаних з діяльністю Фестивалю; затверджує програму заключного етапу Фестивалю, дату і місце проведення запланованих заходів; координує співпрацю державних, комерційних, громадських, медійних структур в рамках програм, запланованих Фестивалем; контролює процес виконання програми Фестивалю;організовує і здійснює висвітлення перебігу Фестивалю і вибудовує співпрацю зі ЗМІ; здійснює реалізацію всіх заходів з підготовки та проведення заключного етапу Фестивалю.

На чолі оргкомітету стоять 2 співголови з рівними повноваженнями: голова ГО ВГО ВППІ (засновник Фестивалю);

повноважний представник національної культурно-мистецької і творчої еліти України.

Склад ОргкомітетуРедагувати

До складу оргкомітету входять голови журі всіх номінацій та підномінацій Фестивалю, запрошені до роботи в оргкомітеті і журі видатні національні діячі культури, мистецтва, інших творчих напрямків гуманітарної сфери, керівники структурних ланок ВГО ВППІ, представники організацій «третього сектору» на підставі їх особистих заяв. Персональний склад оргкомітету затверджується наказом ГО ВГО ВППІ.

Нагороди ФестивалюРедагувати

Всі колективні і індивідуальні учасники Фестивалю, які взяли участь в конкурсі, але не стали його переможцями, протягом року після завершення Фестивалю отримують диплом номінанта Фестивалю.

За рішенням журі Фестивалю, окремі фіналісти певних номінацій конкурсу можуть бути відзначенні спеціальним званням «Дипломант Фестивалю». Переможці Фестивалю в кожній номінації нагороджуються 1, 2 та 3 преміями Фестивалю. 3, 2 та 1 премії Фестивалю вимірюються в грошовому чи матеріальному еквіваленті і встановлюються оргкомітетом, відповідно до бюджету Фестивалю. В окремих випадках, за пропозицією журі Фестивалю та за рішенням оргкомітету, кількість нагороджених 2-ю та 3-ю преміями може бути збільшена до 2-х осіб.

Лауреатом (власником 1 премії Фестивалю) в конкретній номінації претендент може стати не більше 1 разу.

Всі, без виключення, учасники номінації Девіз «Перемога!» апріорі є дипломантами власної номінації, на підставі участі в ній та нагороджуються спеціальними заохочувальними призами.

Спеціальними нагородами нефінансового характеру нагороджуються державні, громадські діячі, творчі особистості громадянського суспільства (іноземні та вітчизняні фізичні чи юридичні особи), які внесли визначний внесок матеріального, організаційного чи духовного характеру в організацію і проведення Фестивалю.

Фінальна частина ФестивалюРедагувати

Фінальна частина Фестивалю проводиться у місті Києві.

ГалереяРедагувати

ДжерелаРедагувати