Відкрити головне меню

Всеукраїнська Рада професійних спілок (ВУРПС)

Всеукраїнська Рада професійних спілок (ВУРПС) — організація, створена за проектом ВЦРПС на II Всеукраїнському з'їзді профспілок, що проходив 3–8 листопада 1924. За пропозиціями ВЦРПС Українське бюро ВЦРПС, яке до II Всеукраїнського з'їзду виконувало функції обласного профспілкового центру, перетворювалося у ВУРПС, а Українські бюро (уповноважених) ЦК галузевих спілок — у Всеукраїнські комітети (ВУК) або центральні правління цих спілок. Відповідно республіканські конференції профспілок замінювалися щорічними профспілковими з'їздами. Новоутворені республіканські органи залишалися залежними від загальносоюзного профспілкового центру.

Майже одностайно делегати з'їзду (за партійною приналежністю серед них було: 87 % комуністів, 7,3 % канд. у чл. КП(б)У, 0,7 % комсомольців і 5 % безпартійних; за національністю — 35 % росіян, 32,6 % українців, 27,8 % євреїв і 4,6 % представників інших національностей) проголосували за збереження принципу єдності профспілкового руху Радянського Союзу, згідно з яким «всі заходи з реорганізації профспілок України повинні проводитися у повній відповідності із завданнями єдиного класового профспілкового руху», й відхилили вимогу «укапістів» (див. Українська комуністична партія) про створення незалежного представництва профспілок у міжнародному об'єднанні революційних профспілок — Профінтерні. Незважаючи на заяву з'їзду про передачу керівництва українським професійним рухом у відання республіканських органів, повноваження останніх, як і раніше, обмежувалися виконавчими функціями. Всеукраїнському з'їздові та ВУРПС приписувалося контролювати виконання ВУКами й місцевими союзними органами постанов всесоюзних з'їздів і ВЦРПС, а в разі прийняття ними положень, що суперечать цим постановам, призупиняти дію таких положень. Діяльність самих республіканських органів також обмежувалася підзвітністю ВЦРПС.

З'їзд обрав Всеукраїнську раду профспілок у складі 98 членів і 33 кандидатів та ревізійну комісію у кількості 5 осіб. До президії ВУРПС було обрано 13 членів і 6 кандидатів. Голова ВУРПС — Ф. Угаров.

Рішення II Всеукраїнського з'їзду ухвалив VI Всесоюзний з'їзд профспілок (11—18 листопада 1924), який прийняв постанову про проведення у Білоруській СРР, Киргизькій СРР та УСРР виборів у республіканські профспілкові органи. Надалі реорганізація українських профспілок відбивала зміни в адміністративному поділі.

Зміст

Голови Південного (Українського) ВЦРПСРедагувати

Голови Всеукраїнської Ради професійних спілокРедагувати

Голови Української республіканської ради професійних спілокРедагувати

Джерела та літератураРедагувати