Відкрити головне меню

Волох Анатолій Михайлович (*7 квітня 1950) — доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища Таврійського державного агротехнологічного університету. Заслужений діяч науки і техніки України.

Волох Анатолій Михайлович
Народився 7 квітня 1950(1950-04-07) (69 років)
м. Гуляйполе, Запорізька область
Місце проживання Мелітополь
Громадянство Україна Україна
Діяльність біолог
Alma mater Мелітопольський державний педагогічний університет
Сфера інтересів освіта і наука, екологія, охорона навколишнього середовища
Заклад Таврійський державний агротехнологічний університет
Вчене звання професор, доктор наук
Науковий ступінь доктор біологічних наук
Відомі учні Микола Роженко
Нагороди Заслужений діяч науки і техніки України

БіографіяРедагувати

Народився Анатолій Михайлович Волох 7 квітня 1950 р. в м. Гуляйполе Запорізької області, в сім'ї службовців. У 1967 році вступив до педагогічного інституту міста Мелітополя, який успішно закінчив у 1972 році.

Отримавши спеціальність вчителя географії та біології, Анатолій Михайлович їде вчителювати до Волинської області. У 1972 році він подає документи до аспірантури і склавши іспити, стає аспірантом Черкаського педагогічного інституту. По закінченню аспірантури А. М. Волох був направлений на посаду асистента кафедри зоології Мелітопольського педінституту. У стінах зазначеного вищого учбового закладу він працював на посадах старшого викладача та доцента до 1995 року.

У 1979 році А. М. Волох захищає кандидатську дисертацію «Речной бобр Среднего Приднепровья и перспективы его хозяйственного использования» і отримує науковий ступінь кандидат біологічних наук.

У 1988 році йому присвоєно вчене звання доцент.

З серпня 1995 року Анатолій Михайлович працює в Таврійському державному агротехнологічному університеті. Свою педагогічну діяльність Анатолій Михайлович активно поєднує з наукою. Він виступає на національних школах — семінарах теріологів природозаповідних територій і біологічних стаціонарів (Харків-1997 р., Тернопіль-1999 р., Львів-2002 р., Сімферопіль-2003 р., Луганськ-2005 р.), з'їздах Всесоюзного теріологічного товариства (Москва), на міжнародних конференціях: «Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья» (Тираспіль, 2001 р.), «Интегрированое управление природными ресурсами бассейна трансграничной реки Днестр» (Кишинів, 2004 р.), Євро-Американському теріологічному конгресі (Сант'яго де Кампастела, Іспанія, 1998 р.).

У 2004 р. відбувся захист докторської дисертації «Великі ссавці Південної України у ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління)» за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія» в Інституті зоології НАН України.

З 2006 року по 2012 Анатолій Михайлович очолював кафедру екології та охорони навколишнього середовища. У 2007 році А. М. Волоху присвоєне вчене звання професор.

Анатолій Михайлович продовжує свою викладацьку та наукову діяльність: читає лекції студентам, є співавтором базових навчальних програм «Загальна екологія», «Біологія» та «Заповідна справа» МОН України. Член спеціалізованої Вченої ради Інституту зоології НАН України, член Німецького товариства дослідників мисливства та диких тварин, член наглядової ради Азово-Сиваського, Приазовського та Придністровського національних природних парків. Є постійним рецензентом наукового журналу «Вестник зоологии».

Основні наукові напрямки роботи: екологія диких тварин, їх охорона та управління популяціями.

НагородиРедагувати

Праця Волоха А. М. відмічена державою. В 1991 році його нагороджено знаком «Відмінник народної освіти УРСР», в 2010 році Трудова відзнака «Знак Пошани» і Подяка Міністерства аграрної політики України та продовольства України, в 2014 році Грамота Запорізької обласної державної адміністрації, в 2015 році — Грамота Національної академії аграрних наук України.

У 2017 році удостоєно нагороди «Заслужений діяч науки і техніки України»[1].

БібліографіяРедагувати

А. М. Волох один із авторів Червоної книги України (1998, 2009), підручника з екології для середньої школи, 3-х наукових монографій, а також автор понад 160 статей, виданих у Іспанії, Канаді, Німеччині, Росії та Україні. Під його керівництвом захищено 1 та підготовлено до захисту 2 кандидатських дисертації. Найвідоміші публікації:

 • Волох А. М. Речной бобр Среднего Приднепровья и перспективы его хозяйственного использования: автореф. дис…к–та биол. наук: 03.00.08 / А. М. Волох; Ин–т зоологии АН УССР. — К., 1979. — 24 с.
 • Волох А. М. Великі ссавці південної України в ХХ ст. (Динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління): автореферат дис. … д-ра біол. наук : 03.00.08 / А. М. Волох ; Інститут зоологіі НАН України. — К., 2004. — 34 с.
 • Волох А. М. Охотничьи звери степной Украины: монография: в 2-х кн. / А. М. Волох. — Херсон: Гринь Д. С. — 2014. Кн. 1. — 2014. — 412 с. Кн. 2. — 2016. — 572 с. : табл., іл.
 • Червона книга України. Тваринний світ / Автор. кол. С. О. Афанасьєв, В. М. Вірченко, А. М. Волох, В. П. Гелюта ; Під заг. ред. чл.-кор. НАН України І. А. Акімова. — Третє видання. — К. : Глобалконсалтінг, 2009. — 624 с.
 • Видение дельты Дуная, Украина: [Живая дельта Дуная — дом для дикой природы и источник благополучия для людей]: проект: основной документ / И. Черниченко, Б. Александров, …, А. Волох [и др.] ; Всемирный фонд дикой природы. — Вена-Одесса: Partners eor Wetlands, 2002. — 232 с.
 • Корж А. П. Екологія рідного краю: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл / А. П. Корж, М. М. Стрижак, А. М. Волох [та ін.]. — Запоріжжя: Прем'єра, 2006. — 126 с.

Найвідоміші публікації автора:

 1. Роженко, Н. В. Обыкновенный шакал (CANIS AUREUS L., 1758) - новый вид млекопитающих в днестровской дельте  / Н. В. Роженко, А. М. Волох // Сохранение биоразнообразия бассейна дельты Днестра: матер. Междунар. науч. конф. (Кишенев, 7-9 октября 1999 г.). - 1999. - С. 196-198
 2. Волох, А. М. Про зміни списку видів ссавців, що охороняються в Україні  / А. М. Волох // Теріологічні новини: інформ. бюлетень / Нац. наук.-природ. музей НАН України; за ред. І. Загороднюка . - К., 2001. - Вип. 5 : Ссавці великих просторів. - С. 25-27
 3. Волох, А. М. Значення біогеографічних островів у формуванні популяцій деяких ссавців та пульсації меж ареалів  / А. М. Волох // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: науч. журнал / ТНУ им. В. И. Вернадского. - Симферополь, 2004. - Т. 17(56), № 2. - С. 12-22
 4. Волох, А. М. Международный симпозиум «Фрагментация ландшафта и другие антропогенные влияния на популяции диких животных»  / А. М. Волох // Вестник охотоведения: науч.-практ. и теор. журнал / Российский ГАЗУ. - М., 2007. - Т. 4, № 3. - С. 338-341
 5. Волох, А. М. Проблеми управління ресурсами мисливських тварин в Україні  / А. М. Волох // Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю / ВНТУ. - Вінниця, 2009. - С. 196-198
 6. Волох, А. М. Интродукция бобра в южных районах Украины  / А. М. Волох // Териофауна России и сопредельных территорий: матер. междунар. совещания(1-4 февраля 2011 г. г. Москва) / Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. - М., 2011. - С. 102
 7. Волох, А. М. Современное состояние популяции корсака (Vulpes corsac L.) на Украине  / А. М. Волох // Вестник охотоведения: науч.-практ. и теор. журнал / Российский ГАЗУ. - М., 2013. - Т. 10, № 2. - С. 153-157
 8. Волох, А. М. Управление ресурсами зайца-русака в Южной Украине / А. М. Волох // Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера = Вісті Музейного Фонду ім. О. О. Браунера: научный журнал / ОНУ им. И. И. Мечникова. - Одесса, 2013. - Т. 10, № 3/4. - С. 11
 9. Дослідження кажанів на території українського Приазов'я за допомогою ультразвукового детектора в зоні впливу вітрової електростанції [Текст] / А. М. Волох, В. Д. Сіохін, І. К. Поліщук // Бранта: сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнитолог. станции. - Мелітополь, 2014. Вип. 17. - С. 76-95.

Хронологічний період авторських публікацій з 1976 до 2014 року включно охоплює бібліографічний покажчик:

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати