Підмножина

бінарне відношення множин, одна містить усі екземпляри іншої

Якщо X та Y — множини та будь-який елемент із X є також елементом із Y, то говорять, що:

 • X є підмножиною (частиною) Y, позначення — XY;
 • Y — надмножина (охоплююча множина) X, позначення — YX.
Підмножина
Зображення
Досліджується в теорія множин
Область визначення функції множина
Кодомен множина
Підтримується Вікіпроєктом Вікіпедія:Проєкт:Математика
Команда TeX \subset
Протилежне надмножина[d]
CMNS: Підмножина у Вікісховищі
A — підмножина B


Кожна множина Y є підмножиною себе самої. Підмножина Y, яка не збігається з Y називається точною підмножиною (або правильною чи власною частиною множини) Y. Якщо X — точна підмножина Y, то цей факт записується як XY. Відношення «бути підмножиною» має назву включення.

Варіанти позначень

ред.

Існують дві системи позначень відношень включення: старіша система використовує символ "⊂" для позначення будь-якої підмножини, і символ "⊊" для позначення точної підмножини. Нова система використовує "⊆" для позначення будь-якої підмножини, і "⊂" для позначення точної підмножини.

Власна підмножина

ред.

Із означення прямо слідує, що порожня множина мусить бути підмножиною будь-якої множини. Також, очевидно, будь-яка множина є своєю підмножиною:

∅ ⊂ B; B ⊆ B  .

Якщо  , і  , то   називається власною або нетривіа́льною підмножиною.

Приклади

ред.

Властивості

ред.

ТВЕРДЖЕННЯ 1: Порожня множина є підмножиною всякої множини.

Доведення: Для довільної множини A потрібно довести, що ∅ є підмножиною A. Це рівнозначно тому, щоби показати, що всі елементиТ ∅ є також елементами A. Але в ∅ не існує жодного елемента.

Пояснимо: завдяки тому, що в ∅ немає елементів, "вони" не можуть бути нічиїми елементами. Тому для доведення зворотного, що ∅ не є підмножиною A, нам потрібно було б знайти такий елемент ∅, який не є одночасно елементом A. Таких елементів не існує (їх не існує взагалі), тому твердження 1 справедливе.

ТВЕРДЖЕННЯ 2: Якщо A, B та C є множини, тоді справедливі такі властивості відношення включення:

рефлексивність:
 • A ⊆ A
антисиметричність:
 • A ⊆ B та B ⊆ A тоді й тільки тоді, коли A = B
транзитивність:
 • Якщо A ⊆ B та B ⊆ C то A ⊆ C

Це твердження говорить про те, що множина X є алгебраїчною структурою, або решіткою, і якщо вона дистрибутивна (що показано в твердженні 1) та для кожного елементу існує його доповнення, то така структура має назву булевої алгебри.

ТВЕРДЖЕННЯ 3: Якщо A, B та C - підмножини S, то виконується наступне:

існування верхньої межі та нижньої межі:
 • Ø ⊆ A ⊆ S
існування зв'язків:
 • A ⊆ AB
 • Якщо A ⊆ C та B ⊆ C то AB ⊆ C
існування перетину:
 • AB ⊆ A
 • Якщо C ⊆ A та C ⊆ B то C ⊆ AB

ТВЕРДЖЕННЯ 4: Для будь-яких множин A та B, такі твердження еквівалентні:

 • A ⊆ B
 • AB  =  A
 • AB  =  B
 • A − B  =  Ø
 • BC ⊆ AC

Посилання

ред.