Великопольське повстання (пол. Powstanie Wielkopolskie), також Познанське повстання 1918—1919 років — збройне повстання поляків в провінції Позен («Великопольща») проти Німеччини, цілем якого було приєднання Великопольських земель до відродженної Польської Республіки.

Великопольське повстання
Наслідки Першої світової війни
Вояки Великопольській армії в окопах, січень 1919
Вояки Великопольській армії в окопах, січень 1919

Вояки Великопольській армії в окопах, січень 1919
Дата: 27 грудня 1918 — 16 лютого 1919
Місце: Провінція Позен (Великопольща)
Результат: Трірське перемир'я, перемога повстанців
Територіальні зміни: Польща завойовує більшу частину пруської провінції Позен
Сторони
Польща Головна народна рада Великопольщі
 • Великопольська армія
Веймарська республіка Веймарська республіка
Пам'ятник учасникам повстання в Познані

Повстання почалося 27 грудня 1918 року в Познані і швидко охопило всю Велику Польщу.

6 січня 1919 року німецький гарнізон Познані капітулював перед польськими повстанцями.

У лютому 1919 року Комісаріат Верховної Народної Ради оголосив мобілізацію і після неї чисельність Великопольській армії зросла до 70 000 осіб.

Повстання закінчилося перемогою поляків, підписанням 16 лютого 1919 р. перемир'ям в місті Трірі.

Знаки розрізнення військових чинів великопольських повстанців ред.

Джерела ред.

 • «Historia 1871—1939» Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski Warsaw 1998
 • Antoni Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918—1919. Geneza-charakter-znaczenie, Poznań 1978
 • Antoni Czubiński, Rola Powstania Wielkopolskiego w walce narodu polskiego o powstrzymanie niemieckiego >parcia na wschód<, Przegląd Zachodni 1968, nr 5-6
 • A.Czubiński, Z.Grot, B.Miśkiiewcz, Powstanie Wielkopolskie 1918—1919. Zarys dziejów, Warszawa 1978
 • K.Dembski, Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Poznań 1972
 • Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa 1925
 • Z. Grot (ed.), Powstanie wielkopolskie 1918—1919, Poznań 1968
 • Z.Grot, I.Pawłowski, M.Pirko, Wielkopolska w walce o niepodległość 1918—1919. Wojskowe i polityczne aspekty Powstania Wielkopolskiego, Warszawa 1968
 • P.Hauser, Niemcy wobec sprawy polskiej X 1918-VI 1919, Poznań 1984
 • K.Kandziora, Działalność POW w Poznaniu. Przyczynek do historii Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego w latach 1918—1919, Warszawa 1939
 • S.Kubiak, Niemcy a Wielkopolska 1918—1919, Poznań 1969
 • Joseph Lamia: Der Aufstand in Posen (The Uprising in Poznan). Berlin 1919 (in German).
 • Materiały Sesji Naukowej z okazji 50-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Zaszyty Naukowe UAM 1970, Historia t.10
 • Witold Mazurczak, Anglicy i wybuch powstania wielkopolskiego. Z dziejów genezy brytyjskiej misji płka H.H.Wade'a w Polsce, [in:] Antoni Czubiński (ed.), Polacy i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, PWN, Warszawa 1987
 • Janusz Pajewski, Rodział XXII. Powstanie Wielkopolskie, [in:] J.Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914—1918, Warszawa 1985,
 • Janusz Pajewski, Znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla odbudowy Państwa Polskiego w 1918 r., Zeszyty Naukowe UAM, Historia 1970, t.10
 • S.Rybka, Zerwane pęta. Wspomnienia z dni rewolucji niemieckiej i powstania polskiego 1918—1919, Poznań 1919
 • A.Rzepecki, Powstanie grudniowe w Wielkopolsce. 27 XII 1918, Poznań 1919
 • Z.Wieliczka, Wielkopolska w Prusy w dobie powstania 1918/1919, Poznań 1932
 • Z.Wroniak, Paderewski w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 1959, nr 4
 • H.Zieliński, Rola powstania wielkopolskiego oraz powstań śląskich w walce o zjednoczenie ziem zachodnich z Polską; (1918—1921), [in:] Droga przez Półwiecze.

Посилання ред.