Варіаційна крива

Варіаційна крива — графічне зображення кількісних показників мінливості певної ознаки, яке ілюструє розмах мінливості й частоту зустрічальності окремих варіантів. Розподіл варіант усередині варіаційного ряду можна графічно зобразити у вигляді варіаційної кривої. За допомогою варіаційної кривої можна встановити середні показники і норму реакції певної ознаки. Опуклі форми набуває варіаційна крива при зміні кольору хутра в зайця


Спадкова мінливість буває комбінативною і мутаційною. Комбінативна мінливість виникає внаслідок нових варіантів поєднань алелей. Мутації – це стійкі зміни генетичного апарату, що виникають раптово як у нестатевих (соматичні мутації). Так і статевих (генеративні мутації) клітинах. Мутації можуть по-різному впливати на організми: спричинювати їхню загибель (летальні мутації), знижувати життєдіяльність (сублетальні мутації) або є не впливати на неї за певних умов довкілля (нейтральні мутації).