Біоценоти́чне середо́вище, фітоценотичне середовище (Лавренко, 1959), фітосоціальне середовище (Сукачев, 1928), фітосередовище (Ревердатто, 1935), ендогенне середовище (Gounot, 1956) — внутрішнє середовище біоценозу (його ценоекосистеми), створене сукупним впливом організмів на зовнішнє середовище шляхом інтеграції едасфер, трансабіотичними взаєминами, особливо кругообігом речовин, арена біотичних взаємин. У основі біоценотичного середовища лежать особливості зовнішнього середовища (повітряного, мінерального, водного).

Може бути розділена на дві частини: ґрунтову (поліпедон) з її гумусом, мортмасою і іншими органічними речовинами, часто у формі гідрогелів, і повітряну (кліматоп) із зміненою інтенсивністю і складом сонячної радіації, із специфічним аерозолем (наявність в ньому біолінов, пилку і спор) зі зміненим складом газів.

Біоценотичне середовище в морських біоценозах має свої особливості: наявність у воді розчинених органічних речовин, продуктів метаболізму (білки, полісахариди, нуклеїнові кислоти, ферменти), які, можливо, відіграють і роль біолінів. Їх концентрація близько 2,3 мг/л з загальною масою в 3,25 х 1012 т (Хайлов, 1971). Тут-таки знаходиться детрит (у вигляді гідрозолю).

Біоценотичні середовища є невід'ємною складовою біоценозів, що перетворюють їх на ценоекосистеми. Вони зазнають еволюційних змін разом з біоценозами в процесі біотоценогенезу. Порівн. Світловий, тепловий, водний, повітряний і сольовий режими.

Див. також

ред.

Література

ред.
 • Кашкаров Д. Н. Основы экологии животных / 2 изд. — Л., 1945;
 • Беклемишев В. Н. О классификации биоценологических (симфизиологических) связей // Бюлл. Моск. об-ва испытателей природы. — 1951. — Т. 56, вып. 5;
 • Гиляров М. С. Вид, популяция и биоценоз // Зоол. журн. — 1954. — Т. 33, в. 4;
 • Арнольди К. В., Л. В. О биоценозе. — Там же. — 1963. — Т. 42, в. 2;
 • Наумов Н. П., Экология животных / 2 изд. — М., 1963;
 • Основы лесной биогеоценологии / Под ред. В. Н. Сукачева и Н. В. Дылиса. — М., 1964;
 • Макфедьен Э. Экология животных / Пер. с англ. — М., 1965;
 • Одум Е. Экология. — М., 1968;
 • Дювиньо П., Танг М. Биосфера и место в ней человека. / Пер. с франц. — М., 1968;
 • Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. — 4-те вид., перероб. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 340 с: іл.
 • Кучерявий В. П. Екологія . — Львів: Світ, 2001—500 с: іл.
 • Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія: Тлумачний словник. — К.: Либідь, 2004. — 376 с.
 • Tischler W. Synökologie der Landtiere. — Stuttg., 1955;
 • Balogh J. Lebensgemeinschaften der Landtiere. — B., 1958;
 • Kormondy Е. J. Readings in ecology. — L., 1965.