Біосферний заповідник

статус природоохоронної території від ЮНЕСКО

Біосфе́рний запові́дник — природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення, що створюється з метою:

Біосферні заповідники створюють на базі природних заповідників, національних природних парків з включенням до їх складу територій та об'єктів природно-заповідного фонду інших категорій та земель.

Для різних територій біосферних заповідників установлюється диференціальний режим охорони. В залежнності від поставлених завдань охорони, виділяють такі зони:

Біосферні заповідники також можуть містити території з регульованим заповідним режимом (регіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища).

Особливістю біосферних заповідників є той факт, що наукові дослідження, спостереження за станом довкілля та інша діяльність здійснюються на міжнародному рівні.

Біосферні заповідники є частковим відповідником міжнародної категорії природоохоронних територій — біосферний резерват.

Територія біосферних заповідників позначається на місцевості межовими охоронними знаками.

Див. також ред.

Джерела ред.

Посилання ред.

  • Біосферний заповідник // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 26-27.
  • Заповідник біосферний // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 95.