Біологі́чне забру́днення полягає у надходженні до водойм із стічними водами різних видів мікроорганізмів, рослин і тварин (віруси, бактерії, грибки, черви), яких раніше у них не було. Багато з них є хвороботворними для людей, тварин і рослин. Найчастіше зустрічаються такі хвороби: холера, дизентерія, гепатит. Джерела забруднення: комунально-побутові стоки, підприємства шкірообробної промисловості, м'ясокомбінати, цукрові заводи, деревопереробні заводи. Наслідки забруднення: хвороби, бактерії, грибки. Багато з них є хвороботворними для людей, тварин і рослин. Є 3 види біологічних забруднень: біотичне, мікробіологічне, продукти генної інженерії.

Біозабруднення може спричинити несприятливі наслідки на :

  • окремий організм (внутрішнє забруднення паразитами чи збудниками),
  • популяцію (шляхом генетичної зміни, тобто гібридизації чужерідних видів з місцевими),
  • спільноту або біоценоз (за рахунок структурних зрушень, тобто домінування чужерідних видів, заміни або ліквідації місцевих видів),
  • середовище існування (шляхом зміни фізико-хімічних умов),
  • екосистему (за рахунок зміни потоку енергії та органічних матеріалів).

Джерела Редагувати

Посилання Редагувати

  • Біологічне забруднення // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 21.