Бібліографічна довідка

Бібліографі́чна до́відка — найменша одиниця бібліографічного списку, яка складається з назви видання та бібліографічного опису. Використовується для ідентифікації документу та здійснення бібліографічного пошуку.

В Україні формат довідки визначено відповідними стандартами Міністерства освіти і науки України. Існують також міжнародні стандарти бібліографічних описів (ISBD).

Приклад довідки для книги:

  • Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — К. : Видавництво, 2000. — 123 с. — ISBN 1234567890.

ЛітератураРедагувати

  • Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
  • Карачинська Е. Т., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги.-Харків:Основа,1992 .-160с.
  • Васильченко М. П., Кушнаренко Н. М., Мільман В. А. Бібліотечні фонди. — Х. : Основа, 1993. — 152 с. — ISBN 5-11-001085-4.
  • Антоненко І. П., Баркова О. В. Каталогізація електронних ресурсів : науково-методичний посібник. — К. : Нац. Б-ка України імені В. І. Вернадського, 2007. — 115 с. — ISBN 978-966-02-4608-9.