Відкрити головне меню

БіографіяРедагувати

Народився 30 січня 1963 року в місті Дашогуз (Туркменістан) в родині геологів. З 1968 року мешкає в місті Одеса.

У 1988 році закінчив історичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.

Протягом 1979 - 1981 років працював у Відділі археології Північно-Західного Причорномор'я Інституту Археології АН України на посаді лаборанта.

З 1984 року працює в Одеському археологічному музеї Національної Академії наук України, з 2007 року обіймає посаду директора музею. Викладає в Одеському національному університеті (спеціальні курси з археології).

У 1993 році при Відділі історії античної культури Інституту історії матеріальної культури Російської Академії Наук ( м. Санкт-Петербург) захистив дисертацію «Демографія та економіка населення Північно-Західного Причорномор'я в другій половині VII — початку III ст. до н. е.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

У 2004 році там же захистив дисертацію «Процеси культурогенеза в Причорноморсько-Карпатському регіоні в ранню залізну добу (перша половина I тисячоліття до н. е.)» і здобув науковий ступінь доктора історичних наук. Згодом присвоєно вчене звання професора.

У 2008 - 2015 роках працював на кафедрі всесвітньої історії Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Наукова діяльністьРедагувати

Брав участь у дослідженні археологічних пам'яток різних епох і культур, а саме: Ніконій, Тіра, Картал-Орлівка, Алтин-депе. Керував роботами Ніконійської археологічної експедиції (античне місто Ніконій). В даний час — начальник Нижньодунайської археологічної експедиції і один з керівників проекту «Орлівка — діалог епох і культур».

ПраціРедагувати

  • Скиф­ская кера­ми­ка антич­ных посе­ле­ний Ниж­не­го Под­не­стро­вья VI—V вв. до н. э./И. В. Бруяко. // Ким­ме­рий­цы и ски­фы: Тезисы докладов международной конференции. – Ч. 1. –  Кировоград, 1987. – С. 28 — 30.
  • О рит­ме палео­гео­гра­фи­че­ских изме­не­ний и смене куль­тур­ных групп в Севе­ро-Запад­ном При­чер­но­мо­рье/ И. В. Бруяко, В. А. Карпов, В. Г. Петренко. // Исто­рия и архео­ло­гия Ниж­не­го Поду­на­вья: Тезисы докладов. – Рени, 1989. – С. 5 — 7.
  • Фра­кий­ская кера­ми­ка из рас­ко­пок горо­ди­ща Ново­сель­ское-II на Ниж­нем Дунае/И. Бруяко, С. Гизер. // Охран­ные исто­ри­ко-архео­ло­ги­че­ские иссле­до­ва­ния на Юго-Запа­де Укра­и­ны. – Одес­са; Запо­ро­жье, 1990. – С. 113 — 121.
  • Северо-Западное Причерноморье в VII-V вв. до н. э. Начало колонизации Нижнего Поднестровья/ И. В. Бруяко.// Античный мир и археология. — Вып. 9 . — Саратов, 1993.— С. 60 - 79.
  • Очерки экономической истории населения Северо-Западного Причерноморья в 7 – 3 вв. до Р.Х.: монография /И. В. Бруяко. – Волжск, 1999. – 210 с.
  • О событиях III в. до н.э. в Северо-Западном Причерноморье (четыре концепции кризиса)/И. В. Бруяко. // Вестник древней истории. - 1999. - № 3. — С. 76 - 91.
  • Виктор Федорович Петрунь и его вклад в археоминералогию/И. В. Бруяко, М. Ю.  Видейко, И. В. Сапожников.// Археоминералогия и ранняя история минералогии: Доклады международного семинара. – Сыктывкар: Геопринт, 2005. – С. 17 - 22

ЛітератураРедагувати

  • Вчені історико-філологічного факультету Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Довідник/ В. М. Букач. – Одеса: ПДПУ, 2017. – С. 7.

ПосиланняРедагувати