Ботанічний заказник — природно-заповідна територія України, що створюється задля забезпечення охорони рідкісних та ендемічних видів, фрагменти різних фітоценозів. Заказники даного типу зазвичай створюються на лісових, степових, заплавних, болотних та інших ділянках; у гірських районах.

Ботанічний заказник загальнодержавного значення Новий Світ

Джерела ред.

  • Природоохоронні території Української РСР / Є. В. Качаловський, К. М. Ситник, О. К. Ющенко та ін., За ред. Д. Й. Проценко. — Київ: Урожай, 1983. — 176 с., іл.
  • Манюк Вад. В., Манюк Вол. В. Природно-заповідний фонд Дніпропетровщини (станом на 1 грудня 2010 р.): навч. довід. / Вад. В. Манюк, Вол. В. Манюк. — Дніпропетровськ, 2010. — 116 с., іл., картосхеми.
  • Ботанічний заказник "Розмарія" / В. І. Комендар, Л. М. Фельбаба-Клушина, С. Ю. Мельник. – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – 72 c. : ілюстр.